Bovenplaatselijke organisaties Bovenplaatselijke organisaties

Buurgemeenten West-Betuwe

Sinds een aantal jaren functioneert het West Betuwe Jeugd Overleg. Met veel inzet worden door de gemeenten Deil en Enspijk, Rumpt, Beesd, Rhenoy en Gellicum en Acquoy activiteiten ontplooid, die gericht zijn op jongeren uit deze gemeenten. Voorbeelden daarvan zijn de wandeling in de Paasnacht (de nacht doorwandelen van kerk naar kerk) en het LingeEvent (bijvoorbeeld vlotten bouwen met BBQ). Beide activiteiten zijn de afgelopen jaren georganiseerd. Ook zijn er plaatselijk wel jeugddiensten, die regionaal worden aangekondigd.
Groot Geldermalsen

Verder is Deil / Enspijk vertegenwoordigd in de Raad van Kerken van Groot-Geldermalsen, die een "platform" wil zijn van de Hervormde, Gereformeerde, Rooms Katholieke, Doopsgezinde en Remonstrantse gemeenten / parochies in Geldermalsen. Deze Raad van Kerken organiseert o.a. eenmaal per jaar in één van de dorpen een oecumenische dienst.

Onze plaats binnen de Protestantse Kerk Nederland (PKN)

De WerkgemeenschapTuil, waaronder de Protestantse Gemeente Deil en Enspijk valt, is bedoeld voor de onderlinge toerusting en pastorale zorg van predikanten. De werkgemeenschap omvat ruwweg het gebied tussen Geldermalsen en Vuren. De werkgemeenschap komt zo'n drie keer per jaar bijeen.

Onze gemeente maakt deel uit van de classis Bommel. Hierin zijn kerkenraden uit het gebied vertegenwoordigd. Deil en Enspijk worden in de classis vertegenwoordigd door 2 kerkenraadsleden. De Classis vaardigt één van haar leden af naar de Synode (het overkoepelende orgaan van de PKN). In Classis en Synode worden landelijke thema's besproken.

Het Landelijk Dienstencentrum van de PKN zetelt in Utrecht: Joseph Haydnlaan 2a. Vvoor meer informatie kunt u kijken op de site van de PKN, www.pkn.nl).

Stichting Wijdekerk


LHBT’ers gewenst -
De kerkenraad ontving een uitnodiging van stichting Wijdekerk om onze gemeente te plaatsen op hun website. Wijdekerk is een initiatief van LHBT’ers (lesbisch, homo, bi, transgender) en mensen die nauw betrokken zijn bij LHBT’ers. Zij schrijven over zichzelf: ‘Wij hebben onze ervaringen en krachten gebundeld omdat wij vinden dat iedereen, ongeacht geaardheid of gender-identiteit, zichzelf moet kunnen zijn binnen zijn of haar gemeente, want samen zijn ‘wij de kerk’.’  
Omdat veel christelijke LHBT’ers noodgedwongen op zoek moeten naar een andere gemeente aangezien zij zich in hun eigen gemeente niet (meer) veilig en thuis voelen, heeft de stichting een website ontwikkeld die overzicht geeft van LHBT-vriendelijke kerken: www.wijdekerk.nl/wijde-kerken-op-de-kaart  
De kerkenraad heeft onze gemeente daarop aangemeld. Sinds 2010 hebben wij in onze plaatselijke regeling staan: ‘Levensverbintenissen van twee personen, anders dan een huwelijk van man en vrouw, kunnen als een verbond van liefde en trouw voor Gods aangezicht worden gezegend.’
LHBT’ers zijn bij ons gewenst in de kerk, aan het avondmaal, zij kunnen bij ons trouwen, de ambten staan voor hen open, kortom: zij zijn volwaardige gemeenteleden met alle rechten en plichten. In onze directe omgeving is dat geen gemeengoed. Reden temeer om het signaal af te geven dat LHBT’ers in onze gemeente van harte welkom zijn.

terug
 
 
Leesrooster 2019
Onder Zingeving-Vieren door het jaar: Lees elke dag mee met het Oecumenisch Leesrooster van de Raad van Kerken in Nederland.
 
Nieuwsbrief
Aanmelding voor en de laatste editie van deze nieuwe digitale nieuwsbrief onder Informatiekanalen-Nieuwsbrief.
 
Vanuit de kerkenraad
Een bericht aan het begin van het nieuwe seizoen: Wie zijn wij-Kerkenraad.
 
Stichting Wijdekerk

LHBT’ers zijn bij ons gewenst in de kerk, dat dragen we uit met de regenboogvlaggen die we hebben uitgehangen. Lees verder onder Wie zijn wij-Bovenplaatselijke organisaties en Zingeving-Gebeden, gedichten en andere teksten
 
 
Moldavië 2018
POZM-POZA: terugblik op de reis tijdens de dienst van 18 november (Jeugd-Specials)
 
Talenten gezocht!
De kerkenraad is naarstig op zoek naar talenten.
Er zijn een aantal vacatures ontstaan  binnen onze gemeente, in de kerkenraad, maar ook daarbuiten, zoals een ouderling en iemand die het paasontbijt coördineert.
  meer
 
Behoefte aan een gesprek?
We willen een (t)huis bieden. Dat betekent ook: omzien naar elkaar, openstaan voor elkaar, elkaar opzoeken. Lees verder onder Wie zijn wij?-Pastoraat of stuur een mail naar
 
 
Trouwen?
Zijn er trouwplannen? Denk ook op tijd aan kerkgebouw en dominee.
  meer
 
Dopen?
Een kindje geboren? Laat het ons weten, zeker als je het kindje wilt laten dopen.
  meer
 
Privacy
Voor de Privacyverklaring van de Protetstantse Gemeente Deil - Enspijk: privacyverklaring
 
ANBI
Bekijk de ANBI gegevens van onze diaconie (goedgekeurd tijdens de kerkenraadsvergadering van 7 juni 2018)
Bekijk de ANBI gegevens van onze gemeente (goedgekeurd tijdens de kerkenraadsvergadering van 1 juni 2017)
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.