Christoffel Christoffel
door ds. Neely Kok
Preek bij het verhaal van de heilige Christoffel op zondag 13 september 2015, een bijzondere viering als start van dit nieuwe kerkelijk seizoen


Fotografie: ds. Neely Kok (opname van Christoffel in Leon, Spanje)

Het eerste thema dat uit dit verhaal over Christoffel opkomt is:
Wie wil je dienen
Aan wie geef je de krachten
Die je in dit leven zijn geschonken
Waar besteed je je tijd aan
Waarmee vul je de uren van de dagen
Van je leven
Heel wat mensen zullen antwoorden
aan mijn relatie
aan mijn kinderen
aan mijn werk
aan vrijwilligerswerk
Christoffel zoekt daarnaar
aan wie zal hij al die kracht geven
die hij als reus in huis heeft
wie mag profiteren van zijn energie
Christoffel zelf maakt daar een duidelijke keus in
Ik wil werken voor de machtigste koning op aarde
Ik wil me verbinden aan wie het sterkst is
Ik met mijn power
Doe het niet voor minder
Dus… als de eerste koning bang is voor de duivel
Dan schuift Christoffel een plek op
Dan moet ik bij de duivel zijn
Want hij is als reus voor de duvel niet bang
Maar als de duivel bang is voor een kruisbeeld
Dan gaat Christoffel op zoek
Naar Christus
Die moet dan wel de machtigste
en sterkste koning van de wereld zijn
 
In die zoektocht van Christoffel
zien we de zuigkracht
van wie de macht lijken te hebben op de wereld
dáár moet je bíj zien te horen
dan zit je safe
in de buurt van de sterkste en machtigste
hoor jij ook een beetje bij die kracht en macht
Op school begint dat al
Iedereen wil vriendinnetje of vriendje zijn
Van de meest populaire jongen of
Het meest populaire meisje uit de klas
De losers kunnen het wel vergeten
De verliezers worden gepest
En dat gaat zo ons hele leven door
Zorg ervoor dat je zelf de machtigste wordt
Is vaak de boodschap
Of als dat niet lukt
Zorg dan dat je er zo dicht mogelijk
Bij in de buurt komt
In het bedrijfsleven
Op scholen en universiteiten
In de politiek
Macht is het toverwoord
Zorg dat je erbij hoort
 
Maar dit verhaal over Christoffel
Leert ons allereerst
Dat die macht telkens verschuift
En uiteindelijk
Blijkt dat het erom gaat
Of je in alle eenvoud
Dienstbaar wilt zijn
Aan de kleinsten
Zoals Jezus zelf ook al zei
‘laat de kinderen bij mij komen
Want het Koninkrijk van God
Behoort toe aan wie zijn
Zoals zij..’
Christoffel die zo’n grote reus was
Moest leren
Dat het Christuskind
De machtigste en de grootste is
Op aarde
Het duurde in het leven van Christoffel lang
Voordat hij Jezus herkende
 
Hoe lang duurt het bij U of bij jou
Voordat je Christus herkent in je eigen leven
In de ander..
En aan wie geef jij je beste krachten..?
 
Het volgende thema dat ik uit dit verhaal
Naar voren wil brengen is
Het oeroude thema van het water:
Er moet een rivier doorkruist worden
Is het de doodsrivier
‘waar velen in verdrinken bij het oversteken..’
Zoals de kluizenaar zegt
Is Christoffel degene die de zielen
Naar de andere kant begeleid
Is hij een afspiegeling van Christus
Die met zijn sterven aan het kruis
De duivel en de dood overwon
In dit verhaal over Christoffel
Is het doorkruisen van de rivier
Een heel belangrijk gegeven
Daar vindt de reus pas zijn bestemming
In het veilig overzetten van mensen
Die anders mogelijk zouden verdrinken
Telkens als we hier een kind dopen
Dan zien we als het ware
Het water van die rivier
Over het hoofdje van het kind stromen
De doodsrivier
Moeten we allemaal ooit een keer oversteken
De levenden blijven op de ene oever
De gestorvenen gaan ons voor
Door het water heen
Naar de overkant
De doop getuigt van die doortocht:
God trekt je door het water heen
Naar zich toe
De hele bijbel vertelt daarvan
Het begint al bij de schepping
Dan volgen Noach en Jona
Het volk Israël trekt door de Rode Zee
En door de grensrivier de Jordaan
Jezus wordt in die grensrivier
tussen woestijn en land van Belofte
gedoopt
Wij leven nog niet in het land van belofte
Het Koninkrijk is nog niet aangebroken
De vluchtelingen die nu zo nadrukkelijk
Onze huiskamers binnenkomen
Weten er alles van
Zij zoeken ruimte om te leven
Weg van de dood
Maar moeten vaak ook eerst
Over de doodsrivier heen
Heel wat van die vluchtelingen
Hebben geen reus Christoffel
om hen veilig over te zetten
zij verdrinken jammerlijk
in het woelige water
Voor dit werk
Dat de reus Christoffel in alle bescheidenheid
En met veel geduld op zich neemt
Wordt hij uiteindelijk beloond
Christus openbaart zich aan hem
Bij het doorkruisen van die rivier
 
Verdwalen, zoeken, bij de grensrivier aankomen
Wie helpt je oversteken
Wat geeft je kracht om te vertrouwen
Dat je veilig aan de overkant komt..
 
 
Het derde en laatste thema is: het gewicht van het kind
Tot drie keer toe
Wordt Christoffel geroepen
We kennen dat van Samuel
Die drie keer werd geroepen door God
ook hij herkende de stem niet
kende zijn roeping nog niet
Christoffel ziet dan eindelijk het kind
En neemt het op zijn schouder
Mee naar de overkant
Nou ja… zo eenvoudig gaat de reis die keer niet..
Wat is er toch aan de hand
Christoffel vreest gaandeweg
dat hij de overkant niet eens zal halen
het water stijgt
en het kind
zijn last lijkt wel steeds zwaarder te worden
Christoffel heeft zijn stok en staf hard nodig
om zich staande te houden
eenmaal aan de overkant verklaart het kind
Christus
Waarom het Christoffel zoveel moeite heeft gekost
Het gewicht
Was de last die Christus meedroeg
Al het kwaad dat in de wereld gebeurt
Neem Christus met zich mee
Hij draagt het weg
En nu draagt Christoffel die zware last
Het gewicht drukt op zijn schouders
Als droeg hij (net als Atlas)
De hele wereld op zijn rug
Wat betekent dit gegeven uit het verhaal?
Dat het niet makkelijk is
Om Jezus na te volgen
Het is makkelijker om ongestoord door te leven
Zolang dat kan
En je zoveel als mogelijk te onttrekken
Aan de kwaad dat in de wereld gebeurt
Maar wie Jezus navolgt
Die draagt samen met Hem
Die last met zich mee
Soms weegt het zo zwaar
Dat je denkt de overkant niet te zullen halen
Ook daarbij moet ik vandaag denken
Aan de onoplosbare grote stroom
Van vluchtelingen
Waar we geen raad mee weten
We dragen verantwoordelijkheid voor de ander
Zeker als we bij Jezus willen horen
Maar we bezwijken bijna
Op de overtocht
Toch bereikt Christoffel de overkant
En zijn tak, zijn stok en staf
Zal gaan groeien en bloeien
En vrucht dragen
 
Dit is de kern van dit hele verhaal
Doe in alle eenvoud
De taak die het beste bij jou past
En je zult Christus ontmoeten
In de ander
Die jij helpt oversteken
En soms word je zelf
door een ander bij de hand genomen
En geholpen om aan de overkant te komen
Wie volhardt en doet wat hij kan
Die zal vrucht dragen
Die goedheid wordt gezien en beloond
De tak wordt een boom des levens
Die groeit en bloeit
Zoals de mens zelf aan wie die tak toebehoort
 
Geef o Heer dat wij niet verdwalen
Schenk ons een veilige overtocht
 
 
 
terug
 
 
Leesrooster 2019
Onder Zingeving-Vieren door het jaar: Lees elke dag mee met het Oecumenisch Leesrooster van de Raad van Kerken in Nederland.
 
Nieuwsbrief
Aanmelding voor en de laatste editie van deze nieuwe digitale nieuwsbrief onder Informatiekanalen-Nieuwsbrief.
 
Vanuit de kerkenraad
Een bericht aan het begin van het nieuwe seizoen: Wie zijn wij-Kerkenraad.
 
Stichting Wijdekerk

LHBT’ers zijn bij ons gewenst in de kerk, dat dragen we uit met de regenboogvlaggen die we hebben uitgehangen. Lees verder onder Wie zijn wij-Bovenplaatselijke organisaties en Zingeving-Gebeden, gedichten en andere teksten
 
 
Moldavië 2018
POZM-POZA: terugblik op de reis tijdens de dienst van 18 november (Jeugd-Specials)
 
Talenten gezocht!
De kerkenraad is naarstig op zoek naar talenten.
Er zijn een aantal vacatures ontstaan  binnen onze gemeente, in de kerkenraad, maar ook daarbuiten, zoals een ouderling en iemand die het paasontbijt coördineert.
  meer
 
Behoefte aan een gesprek?
We willen een (t)huis bieden. Dat betekent ook: omzien naar elkaar, openstaan voor elkaar, elkaar opzoeken. Lees verder onder Wie zijn wij?-Pastoraat of stuur een mail naar
 
 
Trouwen?
Zijn er trouwplannen? Denk ook op tijd aan kerkgebouw en dominee.
  meer
 
Dopen?
Een kindje geboren? Laat het ons weten, zeker als je het kindje wilt laten dopen.
  meer
 
Privacy
Voor de Privacyverklaring van de Protetstantse Gemeente Deil - Enspijk: privacyverklaring
 
ANBI
Bekijk de ANBI gegevens van onze diaconie (goedgekeurd tijdens de kerkenraadsvergadering van 7 juni 2018)
Bekijk de ANBI gegevens van onze gemeente (goedgekeurd tijdens de kerkenraadsvergadering van 1 juni 2017)
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.