Dankbaar Dankbaar

door ds. Neely Kok
Preek bij Jesaja 62: 6-9 op zondag 10 november 2013, dankdag voor gewas en arbeid
de liturgische schikking voor deze dankdienst is te zien onder Kerkdiensten-Kleur in de kerk.

6 Jeruzalem, ik heb wachters op je muren gezet
die nooit zullen zwijgen, dag noch nacht.
Jullie die een beroep doen op de HEER,
gun jezelf geen rust
7 en gun hem evenmin rust,
totdat hij Jeruzalem weer heeft gegrondvest
en haar roem op aarde heeft bevestigd.
8 De HEER heeft gezworen bij zijn rechterhand
en bij zijn sterke arm:
‘Nooit meer geef ik jullie graan
aan je vijanden te eten,
nooit meer zullen vreemdelingen de wijn drinken
waarvoor jullie je hebben afgemat.
9 Zij die het graan oogsten, zullen er ook van eten
en ze zullen de HEER erom prijzen;
zij die de druiven plukken, zullen ervan drinken
in de voorhoven van mijn heiligdom.’


Nooit meer geef ik jullie graan / aan je vijanden te eten
nooit meer zullen vreemdelingen / de wijn drinken
waarvoor jullie je hebben ingespannen / zegt God

Was dat dan gebeurd?
had God ooit het graan
waarvoor de zaaier en de maaier
hard gewerkt hadden
weggegeven aan vijanden?
had God ooit de druiventrossen
toen ze eindelijk volgroeid waren
en verwerkt tot wijn
weggegeven aan anderen
dan degenen die ervoor gezwoegd hadden
dat er eindelijk wijn in de kruiken zat

Om deze tekst te kunnen volgen
Moeten we weten dat die klinkt
op een moment dat het volk
in Babel zit
ver van Jeruzalem
in ballingschap (diaspora)
Grote buurlanden hadden het vaak gemunt
Op het kleine vruchtbare stukje aarde
tussen de Jordaan en de zee
En een uitgelezen moment om binnen te vallen
is natuurlijk altijd
als de oogst wordt binnengehaald
De vijand heeft er niks voor hoeven doen
De rijke buit aan graan en druiven
Valt hem zomaar in de schoot
En het is dan een kleine moeite om de inwoners van dat stukje land
Ook gelijk mee te voeren als slaven

Had God daar allemaal de hand in?
Stuurde hij die vijanden naar het volk toe?
de profeten die tijdens de ballingschap
het woord nemen zeiden tegen het volk
jullie zitten in ballingschap
omdat je God verlaten hebt
als je niet goed leeft in het beloofde land
als je je niet aan Gods wetten houdt
kom je vanzelf in de ellende terecht
dan raak je in de ellende - ‘uitlandig’
dat jullie graan en wijn
naar de vijand is gegaan
komt omdat je God verlaten hebt
en uiteindelijk verlaat je dan het land

Maar dat was niet de enige boodschap  belofte!!
dat zal nooit meer gebeuren
belooft God bij monde van de profeet
Jeruzalem krijgt weer wachters op z’n muren
En de stad wordt in volle glorie hersteld
En als jij op je land gewerkt hebt
Is de opbrengst van jou

Waarom deze tekst op dankdag gewas en arbeid
op de laatste dag van onze reis naar Israel/Palestina
hebben we een Palestijnse familie geholpen
om de olijvenoogst binnen te halen
niet omdat ze handen tekort kwamen
maar omdat vijanden
het gemunt hebben op hun land

er is Israel een oude wet / die zegt:
als er drie jaar niet gewerkt is op het land
dan vervalt de grond aan de staat
en aangezien ‘grond’ een heel belangrijk thema is
is het Israëli er alles aan gelegen
om te zorgen dat Palestijnen hun grond niet bewerken
zeker gezien vanuit de visie
van hen die in de nederzettingen
op de bezette west oever wonen
ieder stuk grond
dat ze bij de nederzetting kunnen trekken
proberen ze te veroveren
op allerlei manieren
maken ze het Palestijnse families moeilijk
tot geweld aan toe
om op hun land te werken

Op die zaterdag (sabbat voor de Joden)
Gingen wij samen met een groep Israëli op pad
Israëli dus die het niet eens zijn
met deze manier van doen
van hun eigen landgenoten!
Op allerlei manieren zetten zij zich in
in het bijzonder op de sabbat
om Palestijnse boeren en schaapherders te helpen
Met hun aanwezigheid zorgen zij
voor een menselijk schild
zodat de bewoners van de nederzettingen
als ze Palestijnse families dwars willen zitten
te maken krijgen met eigen landgenoten
mensen die hun eigen taal spreken
en die hun daden fotograferen of filmen
om bewijs te hebben van de verstoringen

Zo stond één van ons die dag op de uitkijk
En wij (we waren met velen die dag)
gingen aan de olijvenpluk
in een rustpauze liep ik op het land nog een stukje door
en tot mijn verbijstering zag ik daar
waar ik al van gehoord had dat dat vaak gebeurde
tientallen afgezaagde olijfbomen
de takken lagen er verdord onder
een hele olijfgaard was zo verwoest
Op dit land heb je minstens drie jaar niks te zoeken
want er groeit niks meer
en dus…. Vervalt het aan de staat
die het aan de nederzetting geeft
om uit te breiden
Het was een trieste aanblik
Hier geen graan en druiven
Die op het moment van de oogst
Gestolen worden
Maar wel een hele olijfgaard verwoest
En land dat naar alle waarschijnlijkheid
gestolen zal worden op deze manier

Toen wij daar zo op de kleden onder de bomen zaten (Jitse, Angela en ik)
En de olijven door onze handen lieten gaan
Was de sprong naar de appel – en perenoogst in de Betuwe
Niet zo groot
Niet dat er hier geen moeilijkheden zijn
Hier kan de vrieskou of een sterke hagelbui
Een hele oogst verwoesten
En het ene jaar is de oogst goed
Het andere jaar valt het tegen
En toch heb je er altijd veel energie, tijd en geld in gestopt
Dat is vaak behoorlijk onzeker

Maar daar op die kleden zeiden we tegen elkaar
dat zal je toch gebeuren
dat een dorp in de buurt
zo oprukt en uitrukt
om te zorgen
dat jij niet meer naar je boomgaard durft te gaan
om je desnoods met geweld
van je oogst af te houden
Dat inwoners van een dorp vlakbij
Komen en de fruitbomen omzagen
Bomen waar je zo aan verknocht bent
En waarvan de vruchten je zoveel vreugde brengen

We hebben in Israel/Palestina ook gesproken
Met Palestijnse Christenen
Hun indrukwekkende geloof
en Godsvertrouwen onder deze omstandigheden
Was ontroerend om mee te maken
Zij leven ook in het land
En ze leven onder zware druk

Hoe moet dat verder

Kan er zegen rusten op roof en geweld
of moet je dan zelfs vrezen
dat het land van Belofte
je opnieuw ontglipt
Zorg goed voor wees, weduwe en vreemdeling
Staat er in de wet van God
We hadden het erover met de Israëli
met wie wij die sabbat op pad waren
Michal was somber
En ook degene die de leiding had over deze groep
Was niet optimistisch
Allebei zeiden ze: als Israel zo doorgaat
Raken wij het land nog kwijt

Wonen en leven in het land van Belofte
Hangt Bijbels gezien immers nauw samen
met het doen van recht en gerechtigheid

Het is complexe materie
Veel complexer dan ik zelfs maar kan begrijpen
Maar in mijn zorg
Om zowel om Joden als om Palestijnen
Probeer ik me vast te houden
Aan de woorden van Jesaja
Die uiteindelijk toch een belofte zijn

Geen roof meer
Geen vijanden meer
Maar graan en druiven
brood voor wie honger heeft
en wijn om met vreugde te vieren
Jeruzalem een stad vol vrede

De Eeuwige is uit op een goede toekomst
Van alle schepselen op aarde
In alle wanhoop die je soms overvalt
Door de complexiteit en de moeiten en zorgen
Val ik terug op de Schepper van hemel en aarde
Die uit is op het geluk en de toekomst van allen
Die uit is op een aarde
die voedsel schenkt aan alle schepselen


 

 

terug
 
 
Leesrooster 2019
Onder Zingeving-Vieren door het jaar: Lees elke dag mee met het Oecumenisch Leesrooster van de Raad van Kerken in Nederland.
 
Nieuwsbrief
Aanmelding voor en de laatste editie van deze nieuwe digitale nieuwsbrief onder Informatiekanalen-Nieuwsbrief.
 
Vanuit de kerkenraad
Een bericht aan het begin van het nieuwe seizoen: Wie zijn wij-Kerkenraad.
 
Stichting Wijdekerk

LHBT’ers zijn bij ons gewenst in de kerk, dat dragen we uit met de regenboogvlaggen die we hebben uitgehangen. Lees verder onder Wie zijn wij-Bovenplaatselijke organisaties en Zingeving-Gebeden, gedichten en andere teksten
 
 
Moldavië 2018
POZM-POZA: terugblik op de reis tijdens de dienst van 18 november (Jeugd-Specials)
 
Talenten gezocht!
De kerkenraad is naarstig op zoek naar talenten.
Er zijn een aantal vacatures ontstaan  binnen onze gemeente, in de kerkenraad, maar ook daarbuiten, zoals een ouderling en iemand die het paasontbijt coördineert.
  meer
 
Behoefte aan een gesprek?
We willen een (t)huis bieden. Dat betekent ook: omzien naar elkaar, openstaan voor elkaar, elkaar opzoeken. Lees verder onder Wie zijn wij?-Pastoraat of stuur een mail naar
 
 
Trouwen?
Zijn er trouwplannen? Denk ook op tijd aan kerkgebouw en dominee.
  meer
 
Dopen?
Een kindje geboren? Laat het ons weten, zeker als je het kindje wilt laten dopen.
  meer
 
Privacy
Voor de Privacyverklaring van de Protetstantse Gemeente Deil - Enspijk: privacyverklaring
 
ANBI
Bekijk de ANBI gegevens van onze diaconie (goedgekeurd tijdens de kerkenraadsvergadering van 7 juni 2018)
Bekijk de ANBI gegevens van onze gemeente (goedgekeurd tijdens de kerkenraadsvergadering van 1 juni 2017)
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.