de God van Abram, Isaac en Jacob de God van Abram, Isaac en Jacob

door ds. Neely Kok
Preek bij Marcus 12: 18-27 op zondag 25 november, gedachtenisdienst

I
Als de kist gesloten is
De laatste woorden gesproken zijn
Het orgel zwijgt
Het laatste lied heeft geklonken
En je staat bij de open aarde
Of je weet dat het vuur wacht
Dat zijn zo van die momenten
Waarop je overvallen kan worden door de gedachte
dit was het dan
er is niks meer na de dood
Dat je geliefde (man / zus / tante / buurvrouw)
Zou leven na de dood
lijkt zó onwaarschijnlijk dan
Het komt mij voor dat het
vooral op die momenten
veel moeilijker is
om te geloven dat de doden leven bij God
dan om te geloven dat er ‘niks meer is’
wat blijft is de herinnering
maar verder…

II
die Sadduceeën
die bij Jezus komen met hun vraag
een bizar en geconstrueerd verhaal
dit is geen voorbeeld uit de werkelijkheid
maar zijn niet de enigen
die niet geloven in de opstanding van de doden
ZIJ kunnen er niet in geloven
omdat de boeken van Mozes er niets over zeggen
en die boeken zijn het fundament voor hun overtuiging
maar door de eeuwen heen en nu nog
zijn er veel mensen die niet geloven in de opstanding van de doden
ze ervaren de dood als een zó onverbiddelijke grens
dat het leven na de dood onwaarschijnlijk lijkt
Zou er een God zijn
die je vasthoudt
over de dood heen
een God
voor wie de dood geen onoverkomelijke grens is

III
Toch is die overtuiging
dat God de doden opwekt tot nieuw leven
steeds sterker geworden
En met de ervaringen van de Paasmorgen
De opstanding van Christus
Is deze overtuiging
Dat de doden bij God leven
Steeds sterker geworden
Is zelfs het hart van het Christendom geworden
Niet de dood heeft het laatste woord
Maar het leven
De Bijbel
De verhalen van de profeten
De verhalen over Jezus
Ze vertellen eigenlijk telkens weer
Dat het leven volstrekt anders in elkaar zit
Dan wij op het eerste gezicht ervaren
God draait alles op z’n kop
Armen gaan voor rijken
Zieken voor gezonden
Bedelaars gaan voor hen die genoeg hebben
Kleine mensen genieten bij God meer aanzien dan hoog-geplaatsten
Zwakken gaan voor sterken
Verdrukten voor de onderdrukkers
God is een kracht die voortdurend bezig is om
Mensen te inspireren
Om zó, door het werk van mensen heen
de wereld te herscheppen
overal waar de dood wil overheersen
in de breedste zin van het woord
zet God de troef van het leven in
woestijnen moeten bloeiende plekken worden
waar oorlog is moet het vrede worden
waar armoede is moet toekomst geschonken worden
waar ziekte is moeten artsen en medicijnen komen
En waar mensenhanden en mensenharten tekort komen
Daar waar de dood toch toeslaat
Mogen wij erop vertrouwen dat de doden
bij God leven

IV
Jezus roept dat prachtige verhaal
over Mozes in herinnering
de aarstvaders Abraham, Isaac en Jacob zijn allang gestorven
als Mozes midden in de woestijn is
en zijn volk in Egypte onder de slavernij zucht
Mozes ziet er geen gat meer in
Hij kan zijn volk niet helpen, denkt hij..
En dan ziet hij
Midden in de woestijn
Een doornstruik
alles is dor en kaal
(woestijn, doornstruik, verzengende hitte)
zoals je dat zelf soms kunt voelen als je groot verdriet hebt
en de bloei uit je leven verdwenen is
maar die doorstruik staat in vuur en vlam
en hij raakt niet opgebrand
zoals het vuur van de liefde kracht geeft
en je niet verteert
en in dat vuur zegt God tegen Mozes
ik ben de God van Abram, Isaac en Jacob
voor God zijn ze niet gestorven
maar leven zij
zij zijn in Gods liefde bewaard

V
Zo is God ook de God van
Henk en Nel (mijn vader en moeder die gestorven zijn)
Door zich present te stellen als
ik ben de God van Abram, Isaac en Jacob
is Hij ook de God van Pauw en Sjaan
van Ulla en Bart
Van Gerrit Jan en Hendrika
Van An en van Tante Nel
En vul de naam van diegene maar in
Die in jouw hart een plek heeft
Door zijn onuitsprekelijke liefde
verbindt God zich met mensen
mensen die in hun beste dagen
liefde ontvangen hebben
liefde gezocht hebben
Gevonden hebben
En gegeven hebben
Die liefde van God
Omvat alles
Heel ons leven
Met alle hoogtepunten en dieptepunten
Met alle vreugde en verdriet
Met alle zorgen en met alle uitbundigheid
Die liefde van God
Omvat ons ook als we gestorven zijn

VI
Op grond van dit getuigenis van Jezus
Durven wij te vertrouwen op
wat menselijk gesproken ongehoord is
en bijna ondenkbaar
Onze doden leven
God bewaart hen
In de palm van zijn hand
Hij is blijvend met hen verbonden
Hij is de God van Abram Isaac en Jacob
Voor Hem leven zij
Zeg het maar zacht en vul de naam in van je geliefde
Dan is hij ook de God van..
 

terug
 
 
Leesrooster 2019
Onder Zingeving-Vieren door het jaar: Lees elke dag mee met het Oecumenisch Leesrooster van de Raad van Kerken in Nederland.
 
Nieuwsbrief
Aanmelding voor en de laatste editie van deze nieuwe digitale nieuwsbrief onder Informatiekanalen-Nieuwsbrief.
 
Vanuit de kerkenraad
Een bericht aan het begin van het nieuwe seizoen: Wie zijn wij-Kerkenraad.
 
Stichting Wijdekerk

LHBT’ers zijn bij ons gewenst in de kerk, dat dragen we uit met de regenboogvlaggen die we hebben uitgehangen. Lees verder onder Wie zijn wij-Bovenplaatselijke organisaties en Zingeving-Gebeden, gedichten en andere teksten
 
 
Moldavië 2018
POZM-POZA: terugblik op de reis tijdens de dienst van 18 november (Jeugd-Specials)
 
Talenten gezocht!
De kerkenraad is naarstig op zoek naar talenten.
Er zijn een aantal vacatures ontstaan  binnen onze gemeente, in de kerkenraad, maar ook daarbuiten, zoals een ouderling en iemand die het paasontbijt coördineert.
  meer
 
Behoefte aan een gesprek?
We willen een (t)huis bieden. Dat betekent ook: omzien naar elkaar, openstaan voor elkaar, elkaar opzoeken. Lees verder onder Wie zijn wij?-Pastoraat of stuur een mail naar
 
 
Trouwen?
Zijn er trouwplannen? Denk ook op tijd aan kerkgebouw en dominee.
  meer
 
Dopen?
Een kindje geboren? Laat het ons weten, zeker als je het kindje wilt laten dopen.
  meer
 
Privacy
Voor de Privacyverklaring van de Protetstantse Gemeente Deil - Enspijk: privacyverklaring
 
ANBI
Bekijk de ANBI gegevens van onze diaconie (goedgekeurd tijdens de kerkenraadsvergadering van 7 juni 2018)
Bekijk de ANBI gegevens van onze gemeente (goedgekeurd tijdens de kerkenraadsvergadering van 1 juni 2017)
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.