Een kind maakt het verschil Een kind maakt het verschil
door Christien van Harten
Preek bij Lucas 2: 1-13 en Lucas 2: 15-20 op zondag 24 december 2017, kerstnacht

Voorafgaand aan de preek, tussen lezingen en (koor)zang door, werden beelden getoond van kinderen, uit onze dorpen en uit het het wereldnieuws, met korte teksten. Een strak geregeld samenspel van beeld, muziek en tekst.

Daar zitten we dan, onder de kerstboom bij mooie kerstmuziek en lichtjes. We wachten op het kerstverhaal, want juist zulke avonden vertellen we dat soort verhalen aan elkaar. En dan horen we een wonderlijke tekst klinken: Want een kind is ons geboren, een Zoon aan ons gegeven, de heerschappij zal op Zijn schouders zijn, en men noemt Hem: Wonderbare Raadsman, Sterke God, Eeuwige Vader, Vredevorst
De geboorte van een kind is een grootse gebeurtenis. Ieder kind is een geschenk van God met onmetelijke mogelijkheden en een eeuwige bestemming. Ieder kind is bijzonder, De kinderen die we voorbij zaken komen per beamer, elk mensenkind. Maar dit Kind heeft wel een hele bijzondere aankondiging. Toen ik het las deed het mee een beetje denken aan de tekst op een geboorte kaartje. Op die van onze oudste stond met dikke letters: De wereld is een wonder rijker. Dat vond ik eigenlijk al wat patserig, maar het was voor ons echt wel zo. En daarom mocht iedereen dat weten. Zo zal dat ook geweest zijn voor de ouders van Tijn en Jesper en Ilse en Yosja en Irma. De wereld was een wonder rijker.
Maar de aankondiging die we vannacht horen doet meer denken aan die van een prins of prinses. Toen Amalia werd geboren bijvoorbeeld, 14 jaar geleden, kreeg zij als troonopvolgster, direct al de titel Prinses van Oranje. Maar dan nog… wonderbare raadsvrouw, Eeuwige God, Vredesvorstin?? Voor ons, een welvarend volkje in vrede, zijn deze woorden veel te groot.  Maar deze woorden sprak de profeet Jesaja tot het volk toen het heel diep in de problemen was geraakt. In 733-732 v.Chr. viel Tiglat Pileser III, als succesvolle militaire leider, het noorden van Israël binnen. (2Kon.15:29) Hij voerde de bevolking als gevangenen weg naar Assyrië.
In die tijd kondigt Jesaja de geboorte van het Messiaanse kind - en zijn heerschappij van vrede- aan. En er zou geen einde aan komen. Zo gaf hij het diep vernederde volk weer hoop.
En nog; het spreken over dit Kind geeft hoop  midden in een wereld waarin nood, pijn, verdrukking en onrecht is. We zagen de laatste foto, het kerstkind in een vluchtelingenkamp. Er moet iets veranderen en er zal iets gaan veranderen, want er zal een sterk mens, een Gods mens komen op aarde. Een kind van God dat de verandering in zal zetten. Wij zagen  kinderen voorbij komen. Mogen we zomaar die link leggen deze nacht, tussen het ontvangen van Jezus in de kribbe - en kinderen als Malala en Whalid of Galea, het Moldavische pleegkindje waar misschien wel helemaal geen geboortekaartje voor was? Gaat dat niet wat te ver? Maken we het verhaal dan niet heel plat?
In de tijd van Jezus was dat al helemaal not done geweest. Kinderen moesten vooral niet denken dat ze belangrijk waren! In de veel gebruikte term ‘vrouwen, slaven en kinderen' komt de geringe waardering voor vrouwen en kinderen duidelijk tot uitdrukking. En ook bij de Romeinen werden kinderen ondergewaardeerd en was hun rechtspositie (evenals van vrouwen en van slaven) bijzonder gering. Als bezit van de vader konden zij verkocht of verstoten worden, wat dan ook met name bij meisjes nogal eens gebeurde. Er is geen Joodse tekst bekend waarin een kind als voorbeeld wordt neer gezet.
Maar Jezus zet de wereld op zijn kop. Hij zegent de kinderen, als zijn leerlingen ze weg willen sturen en als ze aan het ruzie maken zijn wie het belangrijkst is haalt hij een kind naar voren. En dan zegt hij: Wie één van zodanige kinderen ontvangt in mijn naam, die ontvangt Mij. En wie Mij ontvangt, ontvangt niet Mij, maar Hem, die Mij gezonden heeft.’(of te wel ontvangt God!)
We mogen zelfs zelf worden als een kind zegt, Jezus.
Jezus leerde dat je niet de meeste hoefde te zijn, maar de minste mag zijn. Hoewel je  in deze wereld anderen aan je moet onderwerpen om iets te bereiken, de slimste moet zijn, de popi, de snelste, is dat bij Jezus niet zo. Om iets te worden in de wereld van vrede van God moet je de minste durven worden. Heb het lef om ontvankelijk te zijn, om te kunnen ontvangen, met lege handen. Jezus leert ons eigenlijk knielen, klein zijn, ons verwonderen. Want daarom zijn kinderen bij Jezus en God gezegend en geliefd.
Zoals het kleine kind met lege handen staat en volledig afhankelijk is, zo wil de Heer ons allemaal opvoeden tot een houding waarin wij met lege handen staan en ons volle vertrouwen stellen op Hem-  als hemelse Vader.
Is het toeval dat de naam van Whalid, pasgeborene betekent, en de betekenis van Malala : ”door verdriet geraakt” ? Zou het toeval zijn dat Tijn: ‘De kleine krijgshaftige’ betekent?  Ze zijn klein, deze kinderen maar open voor een kracht waar grote mensen bang voor zijn geworden. Gods aanwezigheid begint juist zo bij dat kind, het omarmen van dat kind, het luisteren en kijken naar dat kind, het opnemen van dat sterke stoere dappere kind met lege handen.
En daarom is ook Jezus, de Messiaanse Verlosser, gekomen als een kind.
"Een Kind is ons geboren". Laten we daarom  zingen voor dat hulpeloze kind.

Jezus leer ons met zijn leven en woorden dat het koninkrijk van God ontvangen is zoals je een kind ontvangt’. Het koninkrijk van God, Gods aanwezigheid op aarde en zijn liefde die heel maakt,  is  op een verborgen, raadselachtige  manier verbonden met het kind dat in het midden wordt gezet door Jezus, en het kind dat midden in de nacht tot ons komt. Het kind dat we ontvangen als we in het donker zijn, en zoeken en verlangen naar die oorspronkelijke scheppende liefdevolle kracht.
Een kind groeit en ontwikkelt. Op een zelfde manier gebeurt dat met het koninkrijk van God op aarde en is het nooit een werkelijkheid die al af is.  Het is een belofte, een stuwkracht, een groeien dat steeds verder gebeurt. Het is onverwacht als kinderen die zijn onvoorspelbaar en onverwachtse wondertjes zijn. Op dezelfde manier mogen wij de aanwezigheid van God ontvangen wanneer deze zich aandient, of dit nu goed uitkomt of niet. Op die manier mogen we vannacht Jezus, het kind ontvangen.
Een geleerde briljante professor van de universiteit in Tübingen, had meer belangrijke dingen aan zijn hoofd dan zich bezig houden met het kindje Jezus. Maar toen hij tijdens een bijeenkomst in een bedevaart- stad in Bosnië werd uitgenodigd ‘het Kind Jezus in zijn armen te nemen’, had hij een bijzondere ervaring: Hij vertelt:
“Na het Kindje Jezus op denkbeeldige wijze in mijn armen te hebben genomen, was ik van mijn stuk gebracht, ja, zelfs in verlegenheid gebracht. Ik vroeg mij af wat ik ermee aan moest. Ik voelde me echt ongemakkelijk, ik wist niet hoe ik er vanaf moest komen. Na enkele minuten onzinnige innerlijke strijd, voelde ik hoe door een kleine hand aangeraakt werd. Ik draaide me om: niemand. Ik begreep meteen wat er aan de hand was, want op hetzelfde ogenblik begon mijn hart te smelten. Er kwam een golf van tederheid over mij heen, die ik nog nooit had ervaren. De aanraking door de handje van het kleintje duurde slechts enkele seconden, maar het betekende een ommekeer voor mij. Ik ben niet meer dezelfde. Het Kind Jezus is altijd bij mij. Hij doet mij smelten. En om eerlijk te zijn, ik had het hard nodig!”
Dat is het kind ontvangen en worden als het kind. Durven te smelten en doen smelten, waar hardheid is zacht laten worden , Waar donker is licht en waar ruwheid is weer kleur.
Laten we als kinderen weer leven maken waar ruïnes zijn,
en waar blindheid is klank. Laten we vannacht ons laten aanraken door dat kind in Gods naam, door elk kind dat verlangt naar een koninkrijk van God, op deze aarde.
Amen.
 
terug
 
 
Leesrooster 2019
Onder Zingeving-Vieren door het jaar: Lees elke dag mee met het Oecumenisch Leesrooster van de Raad van Kerken in Nederland.
 
Nieuwsbrief
Aanmelding voor en de laatste editie van deze nieuwe digitale nieuwsbrief onder Informatiekanalen-Nieuwsbrief.
 
Vanuit de kerkenraad
Een bericht aan het begin van het nieuwe seizoen: Wie zijn wij-Kerkenraad.
 
Stichting Wijdekerk

LHBT’ers zijn bij ons gewenst in de kerk, dat dragen we uit met de regenboogvlaggen die we hebben uitgehangen. Lees verder onder Wie zijn wij-Bovenplaatselijke organisaties en Zingeving-Gebeden, gedichten en andere teksten
 
 
Moldavië 2018
POZM-POZA: terugblik op de reis tijdens de dienst van 18 november (Jeugd-Specials)
 
Talenten gezocht!
De kerkenraad is naarstig op zoek naar talenten.
Er zijn een aantal vacatures ontstaan  binnen onze gemeente, in de kerkenraad, maar ook daarbuiten, zoals een ouderling en iemand die het paasontbijt coördineert.
  meer
 
Behoefte aan een gesprek?
We willen een (t)huis bieden. Dat betekent ook: omzien naar elkaar, openstaan voor elkaar, elkaar opzoeken. Lees verder onder Wie zijn wij?-Pastoraat of stuur een mail naar
 
 
Trouwen?
Zijn er trouwplannen? Denk ook op tijd aan kerkgebouw en dominee.
  meer
 
Dopen?
Een kindje geboren? Laat het ons weten, zeker als je het kindje wilt laten dopen.
  meer
 
Privacy
Voor de Privacyverklaring van de Protetstantse Gemeente Deil - Enspijk: privacyverklaring
 
ANBI
Bekijk de ANBI gegevens van onze diaconie (goedgekeurd tijdens de kerkenraadsvergadering van 7 juni 2018)
Bekijk de ANBI gegevens van onze gemeente (goedgekeurd tijdens de kerkenraadsvergadering van 1 juni 2017)
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.