Leesrooster 2019 Leesrooster 2019
dinsdag         1 januari        Psalm 75
woensdag     2 januari        Openbaring 19:11-21
donderdag    3 januari        Openbaring 20:1-10
vrijdag          4 januari        Openbaring 20:11-15
zaterdag        5 januari        Openbaring 21:1-8
zondag          6 januari        Openbaring 21:9-27 
maandag       7 januari        Openbaring 22:1-11
dinsdag         8 januari        Openbaring 22:12-21
woensdag     9 januari        Lucas 2:22-35
donderdag    10 januari      Lucas 2:36-40
vrijdag          11 januari      Lucas 2:41-52
zaterdag        12 januari      Lucas 3:1-14
zondag          13 januari      Lucas 3:15-22(38)
maandag       14 januari      Jesaja 40:1-11
dinsdag         15 januari      Jesaja 40:12-20
woensdag     16 januari      Jesaja 40:21-31
donderdag    17 januari      Ester 1:1-12
vrijdag          18 januari      Ester 1:13-22
zaterdag        19 januari      Ester 2:1-11
zondag          20 januari      Ester 2:12-18
maandag       21 januari      Ester 2:19-23
dinsdag         22 januari      Psalm 26
woensdag     23 januari      Lucas 4:1-13
donderdag    24 januari      Lucas 4:14-30
vrijdag          25 januari      Lucas 4:31-37
zaterdag        26 januari      Lucas 4:38-44
zondag          27 januari      Ester 3:1-11
maandag       28 januari      Ester 3:12-15
dinsdag         29 januari      Ester 4:1-8
woensdag     30 januari      Ester 4:9-17
donderdag    31 januari      Ester 5:1-14
vrijdag          1 februari      Ester 6:1-14
zaterdag        2 februari      Ester 7:1–8:2
zondag          3 februari      Psalm 82
maandag       4 februari      Jeremia 1:1-10
dinsdag         5 februari      Jeremia 1:11-19
woensdag     6 februari      Jeremia 2:1-13
donderdag    7 februari      Jeremia 2:14-22
vrijdag          8 februari      Jeremia 2:23-29
zaterdag        9 februari      Jeremia 2:30-37
zondag          10 februari    Lucas 5:1-11
maandag       11 februari    Lucas 5:12-16
dinsdag         12 februari    Lucas 5:17-26
woensdag     13 februari    Lucas 5:27-39
donderdag    14 februari    Psalm 36
vrijdag          15 februari    Jeremia 3:1-11
zaterdag        16 februari    Jeremia 3:12-21
zondag          17 februari    Jeremia 3:22–4:2
maandag       18 februari    Jeremia 4:3-18
dinsdag         19 februari    Jeremia 4:19-31
woensdag     20 februari    Jeremia 5:1-14
donderdag    21 februari    Jeremia 5:15-31
vrijdag          22 februari    Psalm 137
zaterdag        23 februari    Ester 8:3-17
zondag          24 februari    Ester 9:1-15
maandag       25 februari    Ester 9:16-23
dinsdag         26 februari    Ester 9:24-28
woensdag     27 februari    Ester 9:29–10:3
donderdag    28 februari    Psalm 94
vrijdag          1 maart            Lucas 6:1-11
zaterdag        2 maart            Lucas 6:12-26
zondag          3 maart            Lucas 6:27-38
maandag       4 maart            Lucas 6:39-49
dinsdag         5 maart            Lucas 7:1-10
woensdag     6 maart            Psalm 53
donderdag    7 maart            Lucas 7:11-17
vrijdag          8 maart            Lucas 7:18-28
zaterdag        9 maart            Lucas 7:29-35
zondag          10 maart          Psalm 49
maandag       11 maart          Jeremia 6:1-15
dinsdag         12 maart          Jeremia 6:16-30
woensdag     13 maart          Psalm 127
donderdag    14 maart          2 Timoteüs 1:1-10
vrijdag          15 maart          2 Timoteüs 1:11-18
zaterdag        16 maart          2 Timoteüs 2:1-13
zondag          17 maart          Psalm 52
maandag       18 maart          Leviticus 1:1-9
dinsdag         19 maart          Leviticus 1:10-17
woensdag     20 maart          Leviticus 2:1-10
donderdag    21 maart          Leviticus 2:11-16
vrijdag          22 maart          Leviticus 3:1-5
zaterdag        23 maart          Leviticus 3:6-11
zondag          24 maart          Leviticus 3:12-17
maandag       25 maart          2 Timoteüs 2:14-26
dinsdag         26 maart          2 Timoteüs 3:1-9
woensdag     27 maart          2 Timoteüs 3:10-17
donderdag    28 maart          2 Timoteüs 4:1-8
vrijdag          29 maart          2 Timoteüs 4:9-22
zaterdag        30 maart          Leviticus 4:1-12
zondag          31 maart          Leviticus 4:13-21
maandag       1 april              Leviticus 4:22-26
dinsdag         2 april              Leviticus 4:27-35
woensdag     3 april              Leviticus 5:1-13
donderdag    4 april              Leviticus 5:14-26
vrijdag          5 april              Leviticus 6:1-6
zaterdag        6 april              Leviticus 6:7-11
zondag          7 april              Psalm 59
maandag       8 april              Hosea 1:1-9
dinsdag         9 april              Hosea 2:1-9
woensdag     10 april            Hosea 2:10-25
donderdag    11 april            Hosea 3:1-5
vrijdag          12 april            Hosea 4:1-11
zaterdag        13 april            Hosea 4:12-19
zondag          14 april            Lucas 19:29-48
maandag       15 april            Hosea 5:1-7
dinsdag         16 april            Hosea 5.8-15
woensdag     17 april            Lucas 22:1-13
donderdag    18 april            Lucas 22:14-65
vrijdag          19 april            Lucas 22:66–23:56
zaterdag        20 april            Hosea 6:1-3
zondag          21 april            Lucas 24:1-12
maandag       22 april            Lucas 24:13-35
dinsdag         23 april            Lucas 24:36-53
woensdag     24 april            Psalm 56
donderdag    25 april            Leviticus 6:12-16
vrijdag          26 april            Leviticus 6:17-23
zaterdag        27 april            Psalm 61
zondag          28 april            Leviticus 7:1-10
maandag       29 april            Leviticus 7:11-27
dinsdag         30 april            Leviticus 7:28-38
woensdag     1 mei               Psalm 144
donderdag    2 mei               Hooglied 1:1-7
vrijdag          3 mei               Hooglied 1:8-17
zaterdag        4 mei               Hooglied 2:1-7
zondag          5 mei               Hooglied 2:8-15
maandag       6 mei               Hooglied 2:16–3:5
dinsdag         7 mei               Hooglied 3:6-11
woensdag     8 mei               Hooglied 4:1-11
donderdag    9 mei               Hooglied 4:12–5:1
vrijdag          10 mei             Hooglied 5:2-8
zaterdag        11 mei             Hooglied 5:9–6:3
zondag          12 mei             Psalm 148
maandag       13 mei             Hooglied 6:4-12
dinsdag         14 mei             Hooglied 7:1-6
woensdag     15 mei             Hooglied 7:7–8:4
donderdag    16 mei             Hooglied 8:5-14
vrijdag          17 mei             Psalm 64
zaterdag        18 mei             Jakobus 1:1-18
zondag          19 mei             Jakobus 1:19-27
maandag       20 mei             Jakobus 2:1-13
dinsdag         21 mei             Jakobus 2:14-26
woensdag     22 mei             Jakobus 3:1-12
donderdag    23 mei             Jakobus 3:13-18
vrijdag          24 mei             Jakobus 4:1-10
zaterdag        25 mei             Jakobus 4:11-17
zondag          26 mei             Jakobus 5:1-6
maandag       27 mei             Jakobus 5:7-12
dinsdag         28 mei             Jakobus 5:13-20
woensdag     29 mei             Handelingen 1:1-8
donderdag    30 mei             Handelingen 1:9-14
vrijdag          31 mei             Handelingen 1:15-26
zaterdag        1 juni               Psalm 120
zondag          2 juni               Spreuken 6:20-35
maandag       3 juni               Spreuken 7:1-27
dinsdag         4 juni               Spreuken 8:1-11
woensdag     5 juni               Spreuken 8:12-21
donderdag    6 juni               Spreuken 8:22-36
vrijdag          7 juni               Spreuken 9:1-18
zaterdag        8 juni               Psalm 117
zondag          9 juni               Handelingen 2:1-13
maandag       10 juni             Handelingen 2:14-28
dinsdag         11 juni             Handelingen 2:29-36
woensdag     12 juni             Handelingen 2:37-47
donderdag    13 juni             Handelingen 3:1-10
vrijdag          14 juni             Handelingen 3:11-26
zaterdag        15 juni             Handelingen 4:1-12
zondag          16 juni             Handelingen 4:13-22
maandag       17 juni             Handelingen 4:23-31
dinsdag         18 juni             Lucas 7:36-50
woensdag     19 juni             Lucas 8:1-8
donderdag    20 juni             Lucas 8:9-15
vrijdag          21 juni             Lucas 8:16-21
zaterdag        22 juni             Lucas 8:22-25
zondag          23 juni             Lucas 8:26-39
maandag       24 juni             Lucas 8:40-56
dinsdag         25 juni             Lucas 9:1-9
woensdag     26 juni             Lucas 9:10-17
donderdag    27 juni             Lucas 9:18-27
vrijdag          28 juni             Lucas 9:28-43a  
zaterdag        29 juni             Lucas 9:43b-50
zondag          30 juni             Lucas 9:51-62
maandag       1 juli                Psalm 76
dinsdag         2 juli                Handelingen 4:32-37
woensdag     3 juli                Handelingen 5:1-11
donderdag    4 juli                Handelingen 5:12-26
vrijdag          5 juli                Handelingen 5:27-42
zaterdag        6 juli                Psalm 42
zondag          7 juli                Lucas 10:1-16
maandag       8 juli                Lucas 10:17-24
dinsdag         9 juli                Lucas 10:25-37
woensdag     10 juli              Lucas 10:38-42
donderdag    11 juli              Psalm 25
vrijdag          12 juli              Kolossenzen 1:1-14
zaterdag        13 juli              Kolossenzen 1:15-23
zondag          14 juli              Kolossenzen 1:24-2:5
maandag       15 juli              Kolossenzen 2:6-15
dinsdag         16 juli              Kolossenzen 2:16-3:4
woensdag     17 juli              Kolossenzen 3:5-17
donderdag    18 juli              Kolossenzen 3:18-4:6
vrijdag          19 juli              Kolossenzen 4:7-18
zaterdag        20 juli              Psalm 79
zondag          21 juli              1 Samuel 1:1-20
maandag       22 juli              1 Samuel 1:21–2:11
dinsdag         23 juli              1 Samuel 2:12-26
woensdag     24 juli              1 Samuel 2:27-36
donderdag    25 juli              1 Samuel 3:l-14
vrijdag          26 juli              1 Samuel 3:15–4:1a
zaterdag        27 juli              Psalm 108
zondag          28 juli              Lucas 11:1-13
maandag       29 juli              Lucas 11:14-28
dinsdag         30 juli              Lucas 11:29-36
woensdag     31 juli              Lucas 11:37-44
donderdag    1 augustus       Lucas 11:45-54
vrijdag          2 augustus       Lucas 12:1-12
zaterdag        3 augustus       1 Samuel 4:1b-11
zondag          4 augustus       1 Samuel 4:12-22
maandag       5 augustus       1 Samuel 5:1-12
dinsdag         6 augustus       1 Samuel 6:1-12
woensdag     7 augustus       1 Samuel 6:13–7:1
donderdag    8 augustus       1 Samuel 7:2-17
vrijdag          9 augustus       Lucas 12:13-21
zaterdag        10 augustus     Lucas 12:22-34
zondag          11 augustus     1 Samuel 8:1-9
maandag       12 augustus     1 Samuel 8:10-22
dinsdag         13 augustus     1 Samuel 9:1-14
woensdag     14 augustus     1 Samuel 9:15–10:1
donderdag    15 augustus     1 Samuel 10:2-16
vrijdag          16 augustus     1 Samuel 10:17-27
zaterdag        17 augustus     Lucas 12:35-48
zondag          18 augustus     Lucas 12:49-59
maandag       19 augustus     1 Samuel 11:1-13
dinsdag         20 augustus     1 Samuel 11:14–12:17
woensdag     21 augustus     1 Samuel 12:18-25
donderdag    22 augustus     Lucas 13:1-9
vrijdag          23 augustus     Lucas 13:10-17
zaterdag        24 augustus     Lucas 13:18-21
zondag          25 augustus     Lucas 13:22-30
maandag       26 augustus     Lucas 13:31-35
dinsdag         27 augustus     1 Samuel 13:1-15a
woensdag     28 augustus     1 Samuel 13:15b-22
donderdag    29 augustus     1 Samuel 13:23–14:15
vrijdag          30 augustus     1 Samuel 14:16-23
zaterdag        31 augustus     1 Samuel 14:24-35
zondag          1 september     Lucas 14:1-11
maandag       2 september     Lucas 14:12-24
dinsdag         3 september     1 Samuel 14:36-46
woensdag     4 september     1 Samuel 14:47-52
donderdag    5 september     1 Samuel 15:1-9
vrijdag          6 september     1 Samuel 15:10-23
zaterdag        7 september     1 Samuel 15:24-35
zondag          8 september     1 Samuel 16:1-13
maandag       9 september     1 Samuel 16:14-23
dinsdag         10 september   1 Samuel 17:1-11
woensdag     11 september   1 Samuel 17:12-30
donderdag    12 september   1 Samuel 17:31-40
vrijdag          13 september   1 Samuel 17:41-54
zaterdag        14 september   1 Samuel 17:55–18:5
zondag          15 september   1 Samuel 18:6-16
maandag       16 september   1 Samuel 18:17-30
dinsdag         17 september   Lucas 14:25-35
woensdag     18 september   Lucas 15:1-10
donderdag    19 september   Lucas 15:11-32
vrijdag          20 september   Lucas 16:1-9
zaterdag        21 september   Lucas 16:10-18
zondag          22 september   1 Samuel 19:1-17
maandag       23 september   1 Samuel 19:18-24
dinsdag         24 september   1 Samuel 20:1-11a
woensdag     25 september   1 Samuel 20:11b-23
donderdag    26 september   1 Samuel 20:24–21:1
vrijdag          27 september   Lucas 16:19-31
zaterdag        28 september   Lucas 17:1-10
zondag          29 september   1 Samuel 21:2-10
maandag       30 september   1 Samuel 21:11–22:5
dinsdag         1 oktober         1 Samuel 22:6-23
woensdag     2 oktober         1 Samuel 23:1-13
donderdag    3 oktober         1 Samuel 23:14-28
vrijdag          4 oktober         1 Samuel 24:1-8a
zaterdag        5 oktober         1 Samuel 24:8b-23
zondag          6 oktober         1 Samuel 25:1-19
maandag       7 oktober         1 Samuel 25:20-35
dinsdag         8 oktober         1 Samuel 25:36-44
woensdag     9 oktober         1 Samuel 26:1-12
donderdag    10 oktober       1 Samuel 26:13-25
vrijdag          11 oktober       1 Samuel 27:1–28:2
zaterdag        12 oktober       1 Samuel 28:3-14
zondag          13 oktober       1 Samuel 28:15-25
maandag       14 oktober       1 Samuel 29:1-11
dinsdag         15 oktober       1 Samuel 30:1-15
woensdag     16 oktober       1 Samuel 30:16-31
donderdag    17 oktober       1 Samuel 31:1-13
vrijdag          18 oktober       Lucas 17:11-19
zaterdag        19 oktober       Lucas 17:20-37
zondag          20 oktober       Lucas 18:1-8
maandag       21 oktober       2 Samuel 1:1-16
dinsdag         22 oktober       2 Samuel 1:17-27
woensdag     23 oktober       2 Samuel 2:1-11
donderdag    24 oktober       2 Samuel 2:12-32
vrijdag          25 oktober       2 Samuel 3:1-16
zaterdag        26 oktober       2 Samuel 3:17-27
zondag          27 oktober       2 Samuel 3:28-39
maandag       28 oktober       2 Samuel 4:1-12
dinsdag         29 oktober       2 Samuel 5:1-16
woensdag     30 oktober       Psalm 58
donderdag    31 oktober       Lucas 18:9-17
vrijdag          1 november     Lucas 18:18-30
zaterdag        2 november     Lucas 18:31-43
zondag          3 november     Lucas 19:1-10
maandag       4 november     Lucas 19:11-28
dinsdag         5 november     2 Samuel 5:17-25
woensdag     6 november     2 Samuel 6:1-11
donderdag    7 november     2 Samuel 6:12-23
vrijdag          8 november     2 Samuel 7:1-16
zaterdag        9 november     2 Samuel 7:17-29
zondag          10 november   Psalm 101
maandag       11 november   Hosea 6:4-11a
dinsdag         12 november   Hosea 6:11b–7:7
woensdag     13 november   Hosea 7:8-16
donderdag    14 november   Lucas 20:1-8
vrijdag          15 november   Lucas 20:9-19
zaterdag        16 november   Lucas 20:20-26
zondag          17 november   Lucas 20:27-40
maandag       18 november   Lucas 20:41–21:4
dinsdag         19 november   Hosea 8:1-7
woensdag     20 november   Hosea 8:8-14
donderdag    21 november   Hosea 9:1-9
vrijdag          22 november   Hosea 9:10-17
zaterdag        23 november   Psalm 39
zondag          24 november   Lucas 21:5-19
maandag       25 november   Lucas 21:20-28
dinsdag         26 november   Lucas 21:29-38
woensdag     27 november   Hosea 10:1-8
donderdag    28 november   Hosea 10:9-15
vrijdag          29 november   Micha 1:1-7
zaterdag        30 november   Micha 1:8-16
zondag          1 december      Micha 2:1-5
maandag       2 december      Micha 2:6-11
dinsdag         3 december      Micha 2:12-3:4
woensdag     4 december      Micha 3:5-12
donderdag    5 december      Filippenzen 1:1-11
vrijdag          6 december      Filippenzen 1:12-26
zaterdag        7 december      Psalm 80
zondag          8 december      Micha 4:1-8
maandag       9 december      Micha 4:9-14
dinsdag         10 december    Micha 5:1-5
woensdag     11 december    Micha 5:6-14
donderdag    12 december    Filippenzen 1:27-2:11
vrijdag          13 december    Filippenzen 2:12-18
zaterdag        14 december    Filippenzen 2:19-30
zondag          15 december    Psalm 146
maandag       16 december    Micha 6:1-8
dinsdag         17 december    Micha 6:9-16
woensdag     18 december    Filippenzen 3:1-11
donderdag    19 december    Filippenzen 3:12-21
vrijdag          20 december    Filippenzen 4:1-9
zaterdag        21 december    Filippenzen 4:10-23
zondag          22 december    Micha 7:1-7
maandag       23 december    Micha 7:8-13
dinsdag         24 december    Micha 7:14-20
woensdag     25 december    Matteüs 1:18-25
donderdag    26 december    Hosea 11:1-11
vrijdag          27 december    Hosea 12:1-7
zaterdag        28 december    Hosea 12:8-15
zondag          29 december    Hosea 13:1-11
maandag       30 december    Hosea 13:12–14:1
dinsdag         31 december    Hosea 14:2-10
 
terug
 
 
Leesrooster 2019
Onder Zingeving-Vieren door het jaar: Lees elke dag mee met het Oecumenisch Leesrooster van de Raad van Kerken in Nederland.
 
Nieuwsbrief
Aanmelding voor en de laatste editie van deze nieuwe digitale nieuwsbrief onder Informatiekanalen-Nieuwsbrief.
 
Vanuit de kerkenraad
Een bericht aan het begin van het nieuwe seizoen: Wie zijn wij-Kerkenraad.
 
Stichting Wijdekerk

LHBT’ers zijn bij ons gewenst in de kerk, dat dragen we uit met de regenboogvlaggen die we hebben uitgehangen. Lees verder onder Wie zijn wij-Bovenplaatselijke organisaties en Zingeving-Gebeden, gedichten en andere teksten
 
 
Moldavië 2018
POZM-POZA: terugblik op de reis tijdens de dienst van 18 november (Jeugd-Specials)
 
Talenten gezocht!
De kerkenraad is naarstig op zoek naar talenten.
Er zijn een aantal vacatures ontstaan  binnen onze gemeente, in de kerkenraad, maar ook daarbuiten, zoals een ouderling en iemand die het paasontbijt coördineert.
  meer
 
Behoefte aan een gesprek?
We willen een (t)huis bieden. Dat betekent ook: omzien naar elkaar, openstaan voor elkaar, elkaar opzoeken. Lees verder onder Wie zijn wij?-Pastoraat of stuur een mail naar
 
 
Trouwen?
Zijn er trouwplannen? Denk ook op tijd aan kerkgebouw en dominee.
  meer
 
Dopen?
Een kindje geboren? Laat het ons weten, zeker als je het kindje wilt laten dopen.
  meer
 
Privacy
Voor de Privacyverklaring van de Protetstantse Gemeente Deil - Enspijk: privacyverklaring
 
ANBI
Bekijk de ANBI gegevens van onze diaconie (goedgekeurd tijdens de kerkenraadsvergadering van 7 juni 2018)
Bekijk de ANBI gegevens van onze gemeente (goedgekeurd tijdens de kerkenraadsvergadering van 1 juni 2017)
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.