Kerkdiensten Kerkdiensten

Inleiding

De zondagse eredienst wordt beurtelings in Deil en in Enspijk gehouden.
De aanvang van de diensten is om 10.00 uur.
Avonddiensten op werkdagen (witte donderdag, goede vrijdag) beginnen om 19.30 uur.
Door het kerkelijk jaar heen is er natuurlijk een aantal diensten met een speciaal karakter.

Rond kerst:

op kerstavond, 24 december, wordt het kinderkerstfeest gevierd en is er een kerstnachtdienst, op eerste kerstdag, 25 december, een kerstmorgendienst.

Pasen en veertigdagentijd:

in de 40 dagen voorafgaande aan Pasen is er meestal ruimte voor extra momenten van bezinning: op woensdagen wordt er van 19.30-20.00 uur een kort avondgebed  (bijbellezing, gebed, stilte, lied) gehouden, in de kerk in Enspijk;
de paasviering strekt zich uit van Witte Donderdag (Maaltijd van de Heer) via Goede Vrijdag en eventueel een activiteit in de Paasnacht, tot en met Paasontbijt en de dienst op de  Paasmorgen.

Hemelvaart en Pinksteren:

worden gevierd in de ochtenddiensten

Gedachtenisdienst (Laatste zondag van het kerkelijk jaar):

in deze dienst worden de namen genoemd van de mensen die in het afgelopen jaar zijn overleden;
de naaste familie van de overledenen wordt speciaal voor deze dienst uitgenodigd;
als gemeente staan wij stil bij de betekenis, die deze mensen voor ons persoonlijk en voor onze gemeenschap hebben gehad, als geliefde mensen van God.

Viering van de Maaltijd van de Heer:

vijf of zes keer per jaar, in ieder geval op de eerste zondag van de veertigdagentijd, Witte Donderdag en Pinksteren;
in deze viering gedenken wij Jezus' leven, sterven en opstanding, maar ook vieren wij de gemeenschap met elkaar als gemeente van Jezus, die gevoed en gesterkt wordt door Hem;
de vorm waarin we de Maaltijd van de Heer vieren is wisselend (lopend, staand in een kring, zittend in een kring).

Dankdag en Biddag:

vieren we niet op de woensdag, maar op de zondag erna, zodat ook de kinderen erbij betrokken kunnen worden;
de oogstdienst valt in november en de biddag voor gewas en arbeid in de veertigdagentijd.

Diensten voorbereid met gemeenteleden:

ZWO-diensten: Samen met de Werkgroep ZWO worden per jaar twee diensten voorbereid, t.w. op de eerste zondag in februari en de tweede zondag in oktober

Doopdiensten: Samen met doopouders worden doopdiensten voorbereid;
ouders die hun kind willen laten dopen kunnen hiervoor met de predikant contact opnemen en worden dan voorafgaand aan de dienst uitgenodigd voor een doopgesprek en voorbereiding van de doopdienst.

Welkomstdienst: Samen met ouders wordt het welkom van de nieuwe kinderen van de kinderkerkclub voorbereid;
dit gebeurt in een dienst kort na de zomervakantie die speciaal op hen gericht is

Overstapdienst: Samen met 8stegroepers en hun ouders wordt de overstapdienst voorbereid;
in deze bijzondere dienst vlak voor de zomervakantie  wordt de belangrijke stap van kind naar jongere gevierd.
 

terug
 
 
Leesrooster 2019
Onder Zingeving-Vieren door het jaar: Lees elke dag mee met het Oecumenisch Leesrooster van de Raad van Kerken in Nederland.
 
Nieuwsbrief
Aanmelding voor en de laatste editie van deze nieuwe digitale nieuwsbrief onder Informatiekanalen-Nieuwsbrief.
 
Vanuit de kerkenraad
Een bericht aan het begin van het nieuwe seizoen: Wie zijn wij-Kerkenraad.
 
Stichting Wijdekerk

LHBT’ers zijn bij ons gewenst in de kerk, dat dragen we uit met de regenboogvlaggen die we hebben uitgehangen. Lees verder onder Wie zijn wij-Bovenplaatselijke organisaties en Zingeving-Gebeden, gedichten en andere teksten
 
 
Moldavië 2018
POZM-POZA: terugblik op de reis tijdens de dienst van 18 november (Jeugd-Specials)
 
Talenten gezocht!
De kerkenraad is naarstig op zoek naar talenten.
Er zijn een aantal vacatures ontstaan  binnen onze gemeente, in de kerkenraad, maar ook daarbuiten, zoals een ouderling en iemand die het paasontbijt coördineert.
  meer
 
Behoefte aan een gesprek?
We willen een (t)huis bieden. Dat betekent ook: omzien naar elkaar, openstaan voor elkaar, elkaar opzoeken. Lees verder onder Wie zijn wij?-Pastoraat of stuur een mail naar
 
 
Trouwen?
Zijn er trouwplannen? Denk ook op tijd aan kerkgebouw en dominee.
  meer
 
Dopen?
Een kindje geboren? Laat het ons weten, zeker als je het kindje wilt laten dopen.
  meer
 
Privacy
Voor de Privacyverklaring van de Protetstantse Gemeente Deil - Enspijk: privacyverklaring
 
ANBI
Bekijk de ANBI gegevens van onze diaconie (goedgekeurd tijdens de kerkenraadsvergadering van 7 juni 2018)
Bekijk de ANBI gegevens van onze gemeente (goedgekeurd tijdens de kerkenraadsvergadering van 1 juni 2017)
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.