Ontvangen uit de hand van God Ontvangen uit de hand van God

door ds. Neely Kok
Preek bij Jesaja 48: 17-21 op zondag 6 november 2011, Dankdag voor gewas en arbeid en Doopdienst

we hebben vanmorgen veel op het programma staan
dankdag met daaraan aansluitend
de schoenendoosactie
en de doop van twee kindertjes
deze 3 onderdelen hebben allemaal te maken met
dankbaarheid
aan God, de gever van alle goeds

ik wil eerst over alle drie de onderdelen iets zeggen
dan ga ik in op de Schriftlezing
waar raakt die aan de dankbaarheid
en aan de drie onderdelen

allereerst noem ik: dankdag voor gewas en arbeid
Betuwe met alle fruit
Hele jaar werken in het teken van de oogst
Ook wel zorgen over toekomst
Zal de Betuwe zo kunnen blijven
Hoe gaat het met jonge fruittelers
Maar niet alleen de fruittelers
Er zijn ook boeren,
gemengd bedrijf,
en velen van ons werken op heel andere plekken
maar overal hangt de schaduw van de eurocrisis
en zelfs al raakt de crisis ons misschien niet persoonlijk
er is veel zorg over de toekomst
vandaag willen we dat hele terrein serieus nemen
en tegelijkertijd ook onze dank uitspreken
over wat er allemaal wel is
over wat er goed gaat
en boven dat alles uit opkijken naar God
uit wiens hand alle gaven komen
wij scheppen voorwaarden
en kunnen beïnvloeden
maar kunnen niet laten groeien
we kunnen bedenken
maar onze creativiteit en denkvermogen komt van God

Als tweede noem ik de schoenendozen
Die altijd op dankdag worden ingezameld
Een mooie combinatie want:
Als we beseffen dat we veel ontvangen hebben
En weten dat het elders op de wereld vaak zoveel minder gaat nog als bij ons
Dan is het tijd om te delen
En wat is het goed dat de kinderen ons daarin meenemen!

En als derde natuurlijk de twee kinderen
Die gedoopt worden vanmorgen
Silas en Claire
Dankdag voor gewas en arbeid….
Maar zeker ook dankdag voor dit nieuwe leven
Voor de ouders
Ook voor ons als gemeente
Een kind is niet alleen optelsom van eicel en zaadcel
Maar een groot wonder
Groei (ongelofelijk proces van delen van de cellen)
Uiteindelijk zeggen we:
Een wonder
ontvangen uit Gods hand


Waar raakt de lezing van vanmorgen deze 3 onderdelen?

Het volk Israel heeft door de eeuwen heen veel gezworven
Uit Egypte bevrijd
Door de woestijn
Wonen in het land belofte
Maar daaruit verdreven / weggerukt
Door Babel
‘Gewone’ mensengeschiedenis van oorlog en overheersing
Maar Israel verwijt het zichzelf
We hebben niet naar God geluisterd
Zijn geboden niet gehouden
Er maar op los geleefd
Niet dankbaar aan Hem
Maar vreemde goden gediend
Dan raak je op jezelf aangewezen
Uit het land waar het goed is om te leven
Naar uit-landig zijn  ellende

In dit gedeelte spreekt de Eeuwige hen aan
en wil hen weer voor zich winnen
Blijf bij mij
En je zult leven in vrede
Recht en gerechtigheid zullen je deel zijn
Je zult nageslacht ontvangen
Meer nog dan de zandkorrels op het strand
En je naam zal genoemd blijven worden
Tot in eeuwigheid
Idee van toen was immers:
Zonder nageslacht zal jouw geslacht de Messias niet zien
Zal je naam verloren gaan
hoewel we daar tegenwoordig anders naar kijken
gevoel en ervaring van ons is ook dat
nageslacht iets heel bijzonders is
troostrijk
bij alle verliezen die een mens kan lijden
zijn kinderen een troost
er is toekomst
zij schenken vreugde
het leven gaat door

Bij God blijven – zegt deze Schriftlezing – is:
toekomst hebben
een land
nageslacht

Nu is het volk in ballingschap
Dat kunnen we vergelijken met onze situatie:
Wij leven niet in het Koninkrijk van God
Zelfs al hebben we het goed
Het is niet de hemel op aarde
Er is nog veel dat misloopt
Er is soms veel verdriet en gemis
Maar God belooft: daar komt een einde aan
Ik zal jullie bevrijden en verlossen
Zoals destijds in Egypte
Waar arbeid dwangarbeid was
Het loon schraal
De opbrengt voor een ander
En denk maar aan de tijd in de woestijn
Heet en dor
Maar de Heer zorgde voor zijn volk
Water midden in de hitte en de droogte
Water – uit de rots

Dat is een beeld van Gods trouwe zorg voor zijn volk
Zo mag het ook een beeld zijn van Gods zorg voor ons
Een beeld ook door de eeuwen heen voor de doop
Wij wandelen door het leven als door de woestijn
Afhankelijk van Gods goede gaven
Dankdag voor gewas en arbeid
Gewas dat zo vaak ook afhankelijk is van water
Denk aan het droge voorjaar!!
Dankdag voor nieuw leven
Dat we vieren met de doop
Water dat stroomt over de hoofdjes van 2 kinderen
Water dan God schenkt als de droogte in ons leven komt
Water dat leven geeft midden in de woestijn
Water dat afwast wat er niet goed gaat en maakt dat je opnieuw kunt beginnen
Water dat je dorst lest, als je zoekt naar wie er van je houdt
Water dat bevrijdt, als een stroom van goeds die je meeneemt

Wij danken God voor
het goede van het leven
de vruchten van de bomen
de vruchten van onze arbeid
dat wij eten en drinken hebben
dat wij genoeg hebben om van uit te delen met wie minder hebben
voor de kinderen in ons midden
voor de toekomst die zij vertegenwoordigen
voor de vreugde die zij ons brengen
voor
vult u zelf maar in
er is meer dan genoeg om voor te danken
en alles ontvangen wij
in onze geopende handen
die we op deze dag weer willen vouwen
om te danken
 

terug
 
 
Leesrooster 2019
Onder Zingeving-Vieren door het jaar: Lees elke dag mee met het Oecumenisch Leesrooster van de Raad van Kerken in Nederland.
 
Nieuwsbrief
Aanmelding voor en de laatste editie van deze nieuwe digitale nieuwsbrief onder Informatiekanalen-Nieuwsbrief.
 
Vanuit de kerkenraad
Een bericht aan het begin van het nieuwe seizoen: Wie zijn wij-Kerkenraad.
 
Stichting Wijdekerk

LHBT’ers zijn bij ons gewenst in de kerk, dat dragen we uit met de regenboogvlaggen die we hebben uitgehangen. Lees verder onder Wie zijn wij-Bovenplaatselijke organisaties en Zingeving-Gebeden, gedichten en andere teksten
 
 
Moldavië 2018
POZM-POZA: terugblik op de reis tijdens de dienst van 18 november (Jeugd-Specials)
 
Talenten gezocht!
De kerkenraad is naarstig op zoek naar talenten.
Er zijn een aantal vacatures ontstaan  binnen onze gemeente, in de kerkenraad, maar ook daarbuiten, zoals een ouderling en iemand die het paasontbijt coördineert.
  meer
 
Behoefte aan een gesprek?
We willen een (t)huis bieden. Dat betekent ook: omzien naar elkaar, openstaan voor elkaar, elkaar opzoeken. Lees verder onder Wie zijn wij?-Pastoraat of stuur een mail naar
 
 
Trouwen?
Zijn er trouwplannen? Denk ook op tijd aan kerkgebouw en dominee.
  meer
 
Dopen?
Een kindje geboren? Laat het ons weten, zeker als je het kindje wilt laten dopen.
  meer
 
Privacy
Voor de Privacyverklaring van de Protetstantse Gemeente Deil - Enspijk: privacyverklaring
 
ANBI
Bekijk de ANBI gegevens van onze diaconie (goedgekeurd tijdens de kerkenraadsvergadering van 7 juni 2018)
Bekijk de ANBI gegevens van onze gemeente (goedgekeurd tijdens de kerkenraadsvergadering van 1 juni 2017)
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.