Hart voor Malawi Hart voor Malawi

door ds. Neely Kok
Preek bij Mattheüs 25: 31-40 op zondag 13 november 2011

I
Een verhaal:
In een klooster hadden de monniken nogal eens onenigheid met elkaar
ze ergerden zich aan elkaar
mopperden over het eten
zaten elkaar in de weg
keken naar elkaar om uit te vinden wie de meeste was
en wie de minste
Op een morgen riep vader abt ze allemaal bij elkaar
ik heb vannacht een visioen gehad
Christus is onder ons verschenen
Wie… wie is het??!!
Dat weet ik niet
De engel in de droom zei
Dat ieder van ons de Christus kon zijn
In de dagen daarna keken de monniken met andere ogen naar elkaar
zou het vader abt zelf zijn
misschien zou het juist die dikke broeder zijn die niet zo goed kan zingen
zou hij het zijn? Die oude gastenbroeder
of zou het broeder zijn die in de keuken werkt
wie weet?!!
Als je het zo bekeek, zou je iedereen met respect en liefde moeten benaderen
Gaandeweg verbeterde de sfeer
Omdat ieder in de ander Christus meende te ontmoeten

II
Waar is God
mensen stellen mij wel eens die vraag
vandaag krijgen we antwoord
van Jezus
het lijkt een mooi antwoord
maar ik vind het ook wel verontrustend
een God die niet ver weg is
Hoog in de hemel
Onzichtbaar
Boven ons verheven
Maar een God die buitengewoon schokkend dichtbij is
In iedereen die
honger of dorst heeft
de vreemdeling
in wie naakt is
in de zieke
in wie gevangen zitten
en wie weet in wie nog meer..
Dat is nogal wat
dat zou betekenen dat ik Christus  kan tegenkomen in ieder medemens
Hij kan naast je zitten op dit moment
maar je kunt Hem dus vooral tegenkomen
in al die mensen waar wat mee is
ga maar eens naar een land
waar de mensen echt veel minder hebben dan jij
waar kinderen in gescheurde kleren je aanklampen
waar gehandicapten op de hoeken van de straten bedelen
die ‘onaanzienlijksten’ zijn daar heel erg aanwezig
maar je kunt ook dichtbij blijven
de verkoper van de straatkrant
die jongen (Mauro)
de man die in de problemen zit
de vrouw die in haar eentje voor haar kinderen moet zorgen

III  navolging van Jezus
Is het te doen..?
Soms denk ik: deze lezing levert me een groot schuldgevoel op
Omdat ik nooit kan voldoen aan die hoge standaard
De angst: het is nooit genoeg
Als ik even geen zin heb blijft het me toch dwars zitten
En soms denk ik: wat ben ik blij dat ik bij een kerk hoor
samen kunnen we wat betekenen voor anderen
Want in je eentje kun je die grote problemen ook niet oplossen

IV
Maar het bijzondere in deze Schriftlezing is:
degenen die eten gaven aan wie honger had
en water aan wie dorst had
die de vreemdeling een plek gaven
de naakten kleedden
de zieken en gevangenen bezochten
(6 werken van barmhartigheid – 7e was: de doden begraven)
Die hebben dat gewoon gedaan
Het lijkt erop dat zij geen aansporing nodig hadden
Zich helemaal niet iets afvroegen over Jezus of God
Zich niet bezig hielden met schuld of navolging
met grote vanzelfsprekendheid deden ze het ‘gewoon’
ze hadden kennelijk helemaal niet door dat ze bezig waren met ‘goede werken’

Dan zie ik altijd weer majoor Bosschart voor me
Die ook met zo’n eenvoudige vanzelfsprekendheid werkte
Gewoon vanuit haar hart
Vanuit haar geloof
En zeker vandaag met deze dienst in het teken van hart voor Malawi
Denk ik aan Marcel en Mariska
die veel op het spel zetten
door uit NL weg te gaan
hun situatie daar is niet eenvoudig
een hele uitdaging
soms dagen lang zonder stroom
water dat maar een paar uurtjes per dag uit de kraan komt
je project/ werk is ver weg, maar benzine voor de auto is niet te krijgen
je moet een taal liggen die zo ver van je eigen taal afligt
in een zo heel andere cultuur / klimaat
als ze hier zijn in december
zal ik ze eens vragen
of zij het misschien ook volhouden
omdat ze Christus zien
in mensen die zij tegen komen

V
Deze Schriftlezing is voor heel veel mensen door de eeuwen heen
een sterke stimulans geweest
een motivatie om zich in te zetten
voor hun naasten
En het hoeft natuurlijk ook niet altijd
groots
of ver weg
Het kan een kopje koffie zijn voor de buurvrouw
Die bij jou even terecht kan
Of een luisterend oor
Een plekje vrijmaken in de trein of de bus
Iemand naar het ziekenhuis brengen
Een kind waar je aandacht voor hebt
Een kaartje sturen
Een brief voor Amnesty International
Elke week is er collecte voor een doel van de diakonie

VI
En wij doen vandaag mee met de actie voor Malawi
Door Mariska en Marcel te ondersteunen
Bij hun werk daar
Kunnen wij indirect helpen
Er is in de wereld nog zo veel te doen!!
Als iedereen een klein steentje bijdraagt
Bouwen we samen een kathedraal..

 

terug
 
 
Leesrooster 2019
Onder Zingeving-Vieren door het jaar: Lees elke dag mee met het Oecumenisch Leesrooster van de Raad van Kerken in Nederland.
 
Nieuwsbrief
Aanmelding voor en de laatste editie van deze nieuwe digitale nieuwsbrief onder Informatiekanalen-Nieuwsbrief.
 
Vanuit de kerkenraad
Een bericht aan het begin van het nieuwe seizoen: Wie zijn wij-Kerkenraad.
 
Stichting Wijdekerk

LHBT’ers zijn bij ons gewenst in de kerk, dat dragen we uit met de regenboogvlaggen die we hebben uitgehangen. Lees verder onder Wie zijn wij-Bovenplaatselijke organisaties en Zingeving-Gebeden, gedichten en andere teksten
 
 
Moldavië 2018
POZM-POZA: terugblik op de reis tijdens de dienst van 18 november (Jeugd-Specials)
 
Talenten gezocht!
De kerkenraad is naarstig op zoek naar talenten.
Er zijn een aantal vacatures ontstaan  binnen onze gemeente, in de kerkenraad, maar ook daarbuiten, zoals een ouderling en iemand die het paasontbijt coördineert.
  meer
 
Behoefte aan een gesprek?
We willen een (t)huis bieden. Dat betekent ook: omzien naar elkaar, openstaan voor elkaar, elkaar opzoeken. Lees verder onder Wie zijn wij?-Pastoraat of stuur een mail naar
 
 
Trouwen?
Zijn er trouwplannen? Denk ook op tijd aan kerkgebouw en dominee.
  meer
 
Dopen?
Een kindje geboren? Laat het ons weten, zeker als je het kindje wilt laten dopen.
  meer
 
Privacy
Voor de Privacyverklaring van de Protetstantse Gemeente Deil - Enspijk: privacyverklaring
 
ANBI
Bekijk de ANBI gegevens van onze diaconie (goedgekeurd tijdens de kerkenraadsvergadering van 7 juni 2018)
Bekijk de ANBI gegevens van onze gemeente (goedgekeurd tijdens de kerkenraadsvergadering van 1 juni 2017)
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.