Verlangen naar licht Verlangen naar licht

door ds. Neely Kok
Preek bij delen uit Rechters 5 en Lucas 1: 46-55 op zondag 27 november 2011, 1ste advent

I
Grote lijnen in de Adventtijd
die altijd een rol spelen
die deze tijd kleuren
die ook de lezingen kleuren
leven van donker naar licht
van wanhoop naar hoop
van onderdrukking naar bevrijding
van verlangen naar vervulling
van wachten op naar vieren van de komst
wachten en het uithouden
wachten en verwachten
volhouden
vertrouwen op God
zoeken en vinden
van leiders
van koning
van De Koning
van de Messias
de vorst die vrede brengt
welzijn
die ieder tot zijn / haar recht laat komen

En ook van groot belang
Altijd bij de lezing van de bijbel
Maar zeker in de Adventtijd
het volk Israel leeft in de geschiedenis
wij leven in de geschiedenis van onze tijd
waar zijn in de ups en downs van die geschiedenis
de sporen van God te vinden
waar is het heil in die geschiedenis te vinden
welke mensen wijzen met hun woorden en daden
naar God
naar de Messias

Die grote lijnen in de gaten houden
bij het luisteren naar de teksten
van vandaag
en de komende zondagen

II
Het volk Israel beschrijft in de Bijbel de eigen geschiedenis
Als een zoektocht
Een zoektocht naar het antwoord op de vraag
wie zijn wij
wat is onze relatie met God
en vooral de God die bevrijdde uit Egypte
geen slaven meer
maar vrije mensen
Ze vertellen heel eerlijk over hun visie op hun geschiedenis
een cyclus van
trouw aan God
gevold door ontrouw (vreemde goden dienen)
die brengt hen in de ellende (overheersing)
berouw
God helpt hen
schenkt sterke leider
overwinning van de overheersende machten
Voorspoed en trouw aan God
gevold door ontrouw (vreemde goden dienen)
enzovoort..
III
De twee liederen die we vandaag gehoord hebben
Lied van Barak en Debora
Het Magnificat van Maria
Bezingen allebei de bevrijding door God
lof zij de Heer
waarom?
Omdat hij de minsten / kleinsten / geringen ziet
Hij heeft oog voor degenen met wie het niet goed gaat
Die verdrukt worden
Die onrecht moeten verduren
Die ondergesneeuwd raken
God is barmhartig
Laat zijn mensen niet in de steek
Wie honger heeft geeft Hij te eten
Maar rijken stuurt hij weg met lege handen
(die hebben al genoeg!)
Hij trekt zich het lot aan van Israel
En van andere ‘kleinen’
IV
In onze tijd (geschiedenis) is er ook van alles aan de hand
met de crisis
het algemene gevoel van neergang
de invloed die dat op ons heeft
of op mensen die wij kennen
de stemming die ook jezelf beïnvloedt
de opstanden in de Arabische wereld
nu opnieuw weer in Egypte (de glasblazer en de jongen met zijn paard)
de verschuiving van de grote en kleinere machten
Berlusconi in Italie
VS en Europa t.o. Japan, India en China
de altijddurende misstanden in de wereld
het met grof geweld schoonvegen van krottenwijken in Rio de Janeiro
voor het WK voetballen
en de Olympische Spelen
de drugdealers lijken weer te ontsnappen
de kleine boefjes worden buitensporig aangepakt
de voortdurende armoede in grote delen van de wereld
Malawi (een van de armste landen)
Afrika het hele continent (veel landen in de tot 10)
Zuid Amerika met de sloppenwijken en corruptie
- en dan is er nog onze persoonlijke levensgeschiedenis
- waarin zoveel vragen en behoeften zijn

V
Dat alles is onze ‘gewone geschiedenis
zoveel verlangen
naar licht
naar verlossing
naar vrede
naar goedheid
naar vervulling
naar hoop
Maar waar is daarbinnen de heilsgeschiedenis te ontwaren
waar zie je sporen van God
waar zie je tekenen van de komst van de Messias

Ik denk dat die vooral te vinden zijn
Daar waar God door mensen werkt
In soms onuitgesproken en voortdurend verlangen
Daar waar we licht voor elkaar kunnen zijn
daar waar verlossing ervaren wordt
waar vrede gevonden wordt
waar goedheid ervaren wordt
waar mensen vervulling vinden van hun diepste nood
waar hoop te vinden is
daar waar mensen tot hun recht komen
waar recht wordt gedaan

VI
daarnaar hunkeren wij
Daar hunkeren zoveel mensen naar
En dat verlangen
Die gebeden worden door God gehoord
En verhoord
Ik weet niet hoe lang het duren zal
Maar ik vertrouw erop
Met Maria
Die zingt:
hij heeft oog gehad voor mij,
zijn minste dienares
grote dingen heeft de Machtige gedaan,
heilig is zijn naam

terug
 
 
Leesrooster 2019
Onder Zingeving-Vieren door het jaar: Lees elke dag mee met het Oecumenisch Leesrooster van de Raad van Kerken in Nederland.
 
Nieuwsbrief
Aanmelding voor en de laatste editie van deze nieuwe digitale nieuwsbrief onder Informatiekanalen-Nieuwsbrief.
 
Vanuit de kerkenraad
Een bericht aan het begin van het nieuwe seizoen: Wie zijn wij-Kerkenraad.
 
Stichting Wijdekerk

LHBT’ers zijn bij ons gewenst in de kerk, dat dragen we uit met de regenboogvlaggen die we hebben uitgehangen. Lees verder onder Wie zijn wij-Bovenplaatselijke organisaties en Zingeving-Gebeden, gedichten en andere teksten
 
 
Moldavië 2018
POZM-POZA: terugblik op de reis tijdens de dienst van 18 november (Jeugd-Specials)
 
Talenten gezocht!
De kerkenraad is naarstig op zoek naar talenten.
Er zijn een aantal vacatures ontstaan  binnen onze gemeente, in de kerkenraad, maar ook daarbuiten, zoals een ouderling en iemand die het paasontbijt coördineert.
  meer
 
Behoefte aan een gesprek?
We willen een (t)huis bieden. Dat betekent ook: omzien naar elkaar, openstaan voor elkaar, elkaar opzoeken. Lees verder onder Wie zijn wij?-Pastoraat of stuur een mail naar
 
 
Trouwen?
Zijn er trouwplannen? Denk ook op tijd aan kerkgebouw en dominee.
  meer
 
Dopen?
Een kindje geboren? Laat het ons weten, zeker als je het kindje wilt laten dopen.
  meer
 
Privacy
Voor de Privacyverklaring van de Protetstantse Gemeente Deil - Enspijk: privacyverklaring
 
ANBI
Bekijk de ANBI gegevens van onze diaconie (goedgekeurd tijdens de kerkenraadsvergadering van 7 juni 2018)
Bekijk de ANBI gegevens van onze gemeente (goedgekeurd tijdens de kerkenraadsvergadering van 1 juni 2017)
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.