Komt laten wij aanbidden Komt laten wij aanbidden

door ds. Neely Kok
Preek bij het kerstevangelie uit Lucas 2 op zondag 25 december 2011, Kertsmorgendienst

I
Komt, laten wij aanbidden die Koning
Ziet, die vorst is zonder pracht

Eer zij God die onze Vader
en die onze Koning is
eer zij God die op de aarde
naar ons toe gekomen is (lied zingen we straks)

wat woorden uit de liederen die we vandaag zingen
ik richt me vandaag op dat koning zijn
Komt, laten wij aanbidden die Koning
Watvoor Koning is dat dan
Wat heeft die Koning ons te bieden
Dat wij zouden knielen
En Hem aanbidden
II
Afgelopen weken zijn er twee leiders gestorven
De eerste Kim Yong-Il
17 december

Kim Yong-Il leidde Noord Korea
met harde hand
een echte dictator
griezelige discipline bij parades en opvoeringen
allerlei machtige posities in één hand
staatshoofd
defensie
partijleider
maar de bevolking is ziek en lijdt honger
is afhankelijk van buitenlandse voedselhulp
geld stopte Kim Yong-Il vooral in het leger
De Geliefde Leider
Mensen waren verplicht aan hem laten zien hoe blij ze met hem waren
Nu hij overleden is, is rouwen verplicht
kritiek uitoefenen kan niet
doe je het toch
gevangenis, niet alleen jij maar ook
je hele familie
Iedereen houdt z’n hart vast hoe het nu verder zal gaan
Waarschijnlijk opnieuw dictatuur
Mensen huiveren
en hebben weinig te verwachten

II Vaclav Havel
18 december gestorven (dag later)
Vaclav Havel
schrijver van o.a. toneelstukken en gedichten
communistische regime in Tj. Slowakije vond hem staatsgevaarlijk
dissident (verzette zich tegen de heersende macht)
3x gevangen gezet (totaal 5 jaar)
Kwam op voor de mensenrechten (Charta 77)
Hij is uiteindelijk president geworden
Misschien wel tegen wil en dank
Altijd meer burger dan staatsman
Meer dichter en ‘man van het volk’
Humor en relativering van zichzelf
Hij was de man van het visioen
Vandaag dingen zo en zo regelen
omdat je een toekomstbeeld hebt
waarin waarden en normen centraal staan
menselijke waardigheid
democratie
Dat hij gestorven is doet veel mensen verdriet
Hij gaf mensen hoop op een goede toekomst

III
Met de kinderen 4 weken lang op zoek naar
de goede koning
de koning naar Gods hart
In het kinderkerstfeest kwam de ontknoping
De wijzen vonden
een koning kon niet delen
de ander wilde vechten
weer een ander liet zichzelf bedienen en hielp nooit een ander
Pas als ze bij de stal komen
Vinden ze de koning naar Gods hart
een koning die kan delen
die vrede brengt
die mensen helpt
dat is een koning naar Gods hart

De vraag wie van de twee leiders
Kim Yong-Il of Vaclav Havel
het meest in de voetsporen van de Messias gaat
is niet moeilijke te beantwoorden

IV
De werkelijkheid in de wereld is weerbarstig
Elke kerst zingen we over
vrede
stilte
heil en geluk
liefde
en hoop

Maar we zingen ook over wachten
En we wachten al zo lang
Zal dat Koninkrijk van God wel komen?
Wat hebben we aan een mooi verhaal
waarin een kindeke geboren wordt
in stro en doeken
in een stal
als er niets verandert in de wereld
Je zou er wanhopig van kunnen worden

V
Maar Kerst is nu juist het verhaal van hoop
Van verwijzen naar de toekomst van God
En hoop is een krachtig wapen
Een wapen van het visioen
Hoop voor de toekomst
We kunnen (en willen?) niet zonder
De vraag is of we mee willen doen
Met Gods plan
Dat vorm krijgt doordat we hoop houden

VI   Tekst van Vaclav Havel
Daarin staat zo goed omschreven
Wat er nodig is
En wat hoop eigenlijk is

"Diep in onszelf dragen wij hoop
Als dat niet het geval is,
is er geen hoop.
Hoop is een kwaliteit van de ziel
en hangt niet af van
wat er in de wereld gebeurt.
Hoop is niet voorspellen
of vooruitzien.
Het is een gerichtheid van de geest.
Een gerichtheid van het hart,
voorbij de horizon verankerd.
Hoop in deze diepe en krachtige betekenis
is niet hetzelfde als vreugde
omdat alles goed gaat,
of bereidheid je in te zetten
voor wat succes heeft.
Hoop is ergens voor werken,
omdát het goéd is……… en niet alleen
omdat het kans van slagen heeft.
Hoop is niet hetzelfde als optimisme,
evenmin de overtuiging
dat iets goed zal aflopen.
Wel de zekerheid dat iets zinvol is,
afgezien van de afloop en het resultaat."

Jezus leeft als Koning in ons hart
Daarom zal deze krachtige hoop
Toekomst brengen aan een wereld in nood


 

terug
 
 
Leesrooster 2019
Onder Zingeving-Vieren door het jaar: Lees elke dag mee met het Oecumenisch Leesrooster van de Raad van Kerken in Nederland.
 
Nieuwsbrief
Aanmelding voor en de laatste editie van deze nieuwe digitale nieuwsbrief onder Informatiekanalen-Nieuwsbrief.
 
Vanuit de kerkenraad
Een bericht aan het begin van het nieuwe seizoen: Wie zijn wij-Kerkenraad.
 
Stichting Wijdekerk

LHBT’ers zijn bij ons gewenst in de kerk, dat dragen we uit met de regenboogvlaggen die we hebben uitgehangen. Lees verder onder Wie zijn wij-Bovenplaatselijke organisaties en Zingeving-Gebeden, gedichten en andere teksten
 
 
Moldavië 2018
POZM-POZA: terugblik op de reis tijdens de dienst van 18 november (Jeugd-Specials)
 
Talenten gezocht!
De kerkenraad is naarstig op zoek naar talenten.
Er zijn een aantal vacatures ontstaan  binnen onze gemeente, in de kerkenraad, maar ook daarbuiten, zoals een ouderling en iemand die het paasontbijt coördineert.
  meer
 
Behoefte aan een gesprek?
We willen een (t)huis bieden. Dat betekent ook: omzien naar elkaar, openstaan voor elkaar, elkaar opzoeken. Lees verder onder Wie zijn wij?-Pastoraat of stuur een mail naar
 
 
Trouwen?
Zijn er trouwplannen? Denk ook op tijd aan kerkgebouw en dominee.
  meer
 
Dopen?
Een kindje geboren? Laat het ons weten, zeker als je het kindje wilt laten dopen.
  meer
 
Privacy
Voor de Privacyverklaring van de Protetstantse Gemeente Deil - Enspijk: privacyverklaring
 
ANBI
Bekijk de ANBI gegevens van onze diaconie (goedgekeurd tijdens de kerkenraadsvergadering van 7 juni 2018)
Bekijk de ANBI gegevens van onze gemeente (goedgekeurd tijdens de kerkenraadsvergadering van 1 juni 2017)
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.