Moed houden Moed houden

door ds. Neely Kok
Preek bij delen uit Ezechiël 1 t/m 3 op zondag 19 februari 2012

I
We zullen door de vreemde beelden heen de weg moeten zien te vinden
In dit bijzondere bijbelboek
Aan de ene kant onbegrijpelijk
Aan de andere kant uiteindelijk toch troostend
Wat is de situatie:
het volk is in Ballingschap
de koning en zijn hofhouding, priesters uit de tempel van Jeruzalem
allemaal weggevoerd
allemaal weg uit het land
hoewel normale politieke gebeurtenis
een groot land neemt een klein land in
recht van de sterkste
volk Israel ‘leest’ deze geschiedenis van de ballingschap
als een gevolg van hun ontrouw aan God
Ezechiel is een van die priesters
Wordt geroepen tot profeet
met een krachtig visioen
de hemel opent zich
hij ziet engelen met vier gezichten, meerdere vleugels
bliksem en vuur
en hij hoort Gods stem als het gebulder van de zee
hij ziet een troon met een gestalte
met vuur en een regenboog
en hij werpt zich op de grond
totaal overmeesterd door wat hij ziet
hij ligt op de aarde
als de dood voor wat hij ziet en hoort

II 
Het boek van de profeet Ezechiel
is in een tijd van nood geschreven
eigen visie op het dal van diepe duisternis waarin het volk wandelt
het is voor een deel een hard boek
voorlopig geen mooie vooruitzichten
maar zelfs de ondergang van de stad Jeruzalem
we staan vlak voor de 40 dagentijd
bezinning op het lijden van Christus
hoe komt het dat zijn liefde verraden en vermoord wordt
bezinning ook op het lijden in de wereld
die periode vraagt om heldere analyse
geen verzachtende omstandigheden
maar durven kijken naar
al het lijden
dat je overkomt zonder schuld van anderen
het gebeurt zomaar zonder dat je er wat aan kan doen
maar ook lijden met de vraag
wat is ons eigen aandeel daarin
waarom organiseren we de dingen niet anders / beter
zoveel mensen hebben te lijden
van onrechtvaardige situaties
hun leven lijkt maar weinig waarde te hebben in de ogen van anderen
En tegelijkertijd
dwars door alles heen
de hand van God die ons leidt
door 40 lange donkere dagen
door verraad, verlaten worden, pijn, verschrikking, marteling, lijden en dood en graf
naar een morgen ongedacht
naar een morgen vol blijdschap
naar opstaan en opstanding

III
Het boek Ezechiël vertelt die hele weg
Van donker naar licht
Van dood naar leven
De laatste alinea vertelt over de nieuwe stad Jeruzalem
Breder dan de stad die op de kaart is aan te wijzen
Het nieuwe Jeruzalem
De stad die heet:
De Eeuwige is daar
IK BEN woont daar
Soms wordt het boek vergeleken met een oude kathedraal
We horen vandaag dat Ezechiël
Een stem hoort die zegt
Mensenkind, sta op!
En hij wordt op z’n voeten gezet
Door de Geest die in hem vaart
Niet door eigen kracht
Maar door de kracht van Gods Geest
Ervaart hij het rechtop gezet te worden
de kracht ontvangen om op te staan
als je er zo naar luistert
is het een getuigenis van Paasmorgen
en zo staan mensen soms weer op
uit de grote nood die hen overkomt
soms tot hun eigen verbazing
een kracht die van buiten lijkt te komen
zet hen ondanks alles toch weer op hun voeten

IV  
Ezechiël wordt op zijn voeten gezet
Omdat hij een missie krijgt
hij moet naar zijn volk
dat de oren dicht heeft zitten voor Gods woord
en hij komt bepaald niet met warme troostende woorden
en het volk heeft ook helemaal geen zin om te luisteren
hij zal er nog een harde dobber aan hebben
We krijgen een beeld (te zien bijna)
Van de boekrol die hem voorgehouden wordt
Boekrol: lijkt op de Thora
Woord van God
Die boekrol staat vol
klaagzangen
zuchten
steunen
Eet ‘m op!
En dan blijken die woorden zoet als honing
Melk en honing
Belofte
Woord van God is als honing in mijn mond
Is het de troost
die dwars door alle klagen en zuchten komen zal
die licht belooft waar je in het donker rondzwerft
De morgen van Pasen
komt niet bij toverslag
zomaar ineens uit de lucht vallen
daar is een lange weg aan vooraf gegaan
van afgewezen liefde
van haat en bitterheid
van bloed zweet en tranen
lijden en dood
van drie dagen in het graf
door klagen, zuchten en steunen heen
als weeën voor een bevalling
komt de nieuwe morgen
zoet als honing

V
Zo krijgen we met Ezechiël net voor de 40 dagentijd
Troost en moed 
Om op te staan 
Op weg te gaan
Met Gods hulp 
Moed te houden
Liefde te blijven geven
Het vol te houden in het donker 
Omdat de morgen komt
Onstuitbaar
Als de lente 
na de winter
als de morgen 
na een lange nacht

terug
 
 
Leesrooster 2019
Onder Zingeving-Vieren door het jaar: Lees elke dag mee met het Oecumenisch Leesrooster van de Raad van Kerken in Nederland.
 
Nieuwsbrief
Aanmelding voor en de laatste editie van deze nieuwe digitale nieuwsbrief onder Informatiekanalen-Nieuwsbrief.
 
Vanuit de kerkenraad
Een bericht aan het begin van het nieuwe seizoen: Wie zijn wij-Kerkenraad.
 
Stichting Wijdekerk

LHBT’ers zijn bij ons gewenst in de kerk, dat dragen we uit met de regenboogvlaggen die we hebben uitgehangen. Lees verder onder Wie zijn wij-Bovenplaatselijke organisaties en Zingeving-Gebeden, gedichten en andere teksten
 
 
Moldavië 2018
POZM-POZA: terugblik op de reis tijdens de dienst van 18 november (Jeugd-Specials)
 
Talenten gezocht!
De kerkenraad is naarstig op zoek naar talenten.
Er zijn een aantal vacatures ontstaan  binnen onze gemeente, in de kerkenraad, maar ook daarbuiten, zoals een ouderling en iemand die het paasontbijt coördineert.
  meer
 
Behoefte aan een gesprek?
We willen een (t)huis bieden. Dat betekent ook: omzien naar elkaar, openstaan voor elkaar, elkaar opzoeken. Lees verder onder Wie zijn wij?-Pastoraat of stuur een mail naar
 
 
Trouwen?
Zijn er trouwplannen? Denk ook op tijd aan kerkgebouw en dominee.
  meer
 
Dopen?
Een kindje geboren? Laat het ons weten, zeker als je het kindje wilt laten dopen.
  meer
 
Privacy
Voor de Privacyverklaring van de Protetstantse Gemeente Deil - Enspijk: privacyverklaring
 
ANBI
Bekijk de ANBI gegevens van onze diaconie (goedgekeurd tijdens de kerkenraadsvergadering van 7 juni 2018)
Bekijk de ANBI gegevens van onze gemeente (goedgekeurd tijdens de kerkenraadsvergadering van 1 juni 2017)
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.