Horen, zien en zwijgen Horen, zien en zwijgen

door ds. Neely Kok
Preek bij Ezechiël 3: 22-27 en Marcus 9: 2-10 op zondag 4 maart 2012

I
Wat gebeurt er allemaal in onze wereld
Wat vult ons dagelijks leven
werk en gezin
vrije tijd en vakantie
maar iedere dag komen ook berichten binnen (Nieuws)
over het onrecht in Syrie
Rode Kruis mag een gebombardeerde wijk niet in
Dat is nu de highlight in het nieuws (elders nog zoveel ellende!)
O.a. Cuba waar armoede veel mensen treft (Kerk in Actie)
In je eigen leven of in je omgeving
kan ziekte de kop weer opsteken
lichamelijk of geestelijk
wat een worsteling maken mensen (soms jarenlang) door
zo maar ineens kun je iemand verliezen
de crisis is nog niet bezworen
er is sprake van een recessie
sommige mensen vrezen voor hun baan
agressie en geweld zijn er ook in onze omgeving
Wat moet je in die gewone alledaagse werkelijkheid met
bijbelse visioenen
en een stem uit de hemel
kunnen die verhalen iets bijdragen aan ons leven vandaag de dag?

II
In die Bijbelse visioenen, beelden en gebeurtenissen
wordt verteld over God
die doorbreekt in onze werkelijkheid
er wordt in die lezingen een perspectief geboden
dat je zelf niet kan verzinnen
en waaraan je soms ook twijfelt
Gods werkelijkheid breekt door
en grijpt ons aan
Ineens word je in je kraag gepakt
Niet alleen Ezechiël weet daarvan
Soms kun je dat zelf ook wel ervaren
Bijna tegen je eigen wil in
neemt God je op sleeptouw
naar een kant waar Hij je kennelijk hebben wil
Soms zie je in een flits
Iets van de wereld die God voor ogen staat
Vrede en gerechtigheid
Liefde en leven
Genezing en heelheid
Soms komt er onverwacht een weg
Door moeilijkheden heen
Soms valt er een licht op de dingen
Waardoor je denkt:
oh.. gaat het daarheen
is dat de bedoeling
Vaak ligt Gods weg niet zo voor de hand
Zoeken we Hem op een verkeerde plaats
Gaat Hij ook een weg met jouw leven
Die je zelf niet gezocht of uitgekozen had

III
Gods aanwezigheid in de wereld
Dringt door
Tot ons
Tot ons leven
Langzaam maar zeker voel je je roeping
Of plotseling word je gepakt
Deze lezingen geven een voorproef van wat er komen gaat
Gods wereld vol van licht
Daalt op aarde neer
Een wereld waar er toekomst is voor iedereen
Het gaat er niet om dat wij streven naar de hemel
Hier wordt verteld (zoals zo vaak!)
Hoezeer God met de wereld / mensen begaan is
Welk perspectief er ligt te wachten

IV
Horen, zien en zwijgen
Dat is in allebei de lezingen van vandaag aan de orde
HOREN
horen van de stem van God
zowel bij Ezechiël
als bij de leerlingen die met Jezus waren meegegaan
het volk moet luisteren
maar het is hardnekkig
heeft daar waarschijnlijk helemaal geen zin in
(voorlopig is het ook nog geen mooie boodschap..)
En ook tegen de leerlingen wordt gezegd:
Luister naar Hem
ZIEN
Ezechiël staat in een dal
Een dal waar de ballingen doorheen gegaan zijn naar Babel
Een dal van diepe duisternis
Zal het daar ooit weer licht worden?
Juist daar ziet Ezechiël
de stralende verschijning van de Eeuwige
De leerlingen zijn samen met Jezus juist op de berg
Een plek waar je het allemaal beter kunt zien dan beneden
Overzicht
Uitzicht
Daar zien ze dat Jezus gaat stralen
Daar zien ze Mozes en Elia (de twee grote gestalten van voorheen)
ZWIJGEN
Ezechiël wordt zelfs met stomheid geslagen
Hij moet eerst stil worden van binnen
Misschien bedaren na de krachtige visioenen
Pas daarna mag hij het zwijgen doorbreken
De leerlingen mogen niets zeggen
Waarom dat zwijgen?
De ervaring met het geraakt worden door God
gebeurtenissen zijn
of te groot
of te subtiel
je kunt ze ook niet meteen duiden
je weet niet meteen welke richting het uitgaat
God heeft je geraakt
Het duurt even voor je daarover kunt en wilt spreken
Is de bijbelse ervaring (denk aan opstandingsdag)
Is een heel menselijke ervaring

V
In die stilte rijpen de vruchten
Hoe lang de weg ook nog is
Langs hoeveel diepe dalen
Maar alle tekenen wijzen erop:
Op je voeten gezet worden
De lichtende Christus is een
Verwijzing naar de opstanding
Ezechiël zal nog een keer in een dal terecht komen
Helemaal vol doodsbeenderen
En ze zullen opstaan
De leerlingen zullen het lijden sterven van Jezus meemaken
Maar ook zijn opstanding

Hoor het woord van de Heer
Het vertelt van licht en leven
Van opstanding dwars door de dood heen
En vertelt van verandering
Waar je dat niet meer zou verwachten
Het vertelt van het dal na de berg
Sterven en doodgaan en opstaan
Dat is het perspectief dat God ons aanreikt
op deze morgen
Kijk om je heen
Om te zien of je al tekenen ziet
En zwijg daar waar zwijgen past
Om het straks eens te meer te kunnen uitjubelen
- kapot geschoten steden zullen weer vol leven zijn
- er zal geen ziekte en dood meer zijn
- Eenzaamheid zal doorbroken worden
- tranen zullen worden afgewist
- Samengevat in de woorden:
De Heer is waarlijk opgestaan!

terug
 
 
Leesrooster 2019
Onder Zingeving-Vieren door het jaar: Lees elke dag mee met het Oecumenisch Leesrooster van de Raad van Kerken in Nederland.
 
Nieuwsbrief
Aanmelding voor en de laatste editie van deze nieuwe digitale nieuwsbrief onder Informatiekanalen-Nieuwsbrief.
 
Vanuit de kerkenraad
Een bericht aan het begin van het nieuwe seizoen: Wie zijn wij-Kerkenraad.
 
Stichting Wijdekerk

LHBT’ers zijn bij ons gewenst in de kerk, dat dragen we uit met de regenboogvlaggen die we hebben uitgehangen. Lees verder onder Wie zijn wij-Bovenplaatselijke organisaties en Zingeving-Gebeden, gedichten en andere teksten
 
 
Moldavië 2018
POZM-POZA: terugblik op de reis tijdens de dienst van 18 november (Jeugd-Specials)
 
Talenten gezocht!
De kerkenraad is naarstig op zoek naar talenten.
Er zijn een aantal vacatures ontstaan  binnen onze gemeente, in de kerkenraad, maar ook daarbuiten, zoals een ouderling en iemand die het paasontbijt coördineert.
  meer
 
Behoefte aan een gesprek?
We willen een (t)huis bieden. Dat betekent ook: omzien naar elkaar, openstaan voor elkaar, elkaar opzoeken. Lees verder onder Wie zijn wij?-Pastoraat of stuur een mail naar
 
 
Trouwen?
Zijn er trouwplannen? Denk ook op tijd aan kerkgebouw en dominee.
  meer
 
Dopen?
Een kindje geboren? Laat het ons weten, zeker als je het kindje wilt laten dopen.
  meer
 
Privacy
Voor de Privacyverklaring van de Protetstantse Gemeente Deil - Enspijk: privacyverklaring
 
ANBI
Bekijk de ANBI gegevens van onze diaconie (goedgekeurd tijdens de kerkenraadsvergadering van 7 juni 2018)
Bekijk de ANBI gegevens van onze gemeente (goedgekeurd tijdens de kerkenraadsvergadering van 1 juni 2017)
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.