Voor de verandering Voor de verandering

door ds. Neely Kok
Preek bij Johannes 2: 13-25 op zondag 11 maart 2012, 3de zondag in de veertigdagentijd

I
thema van deze 40 dagentijd is ‘voor de verandering’
Jezus weet daar wel raad mee
Hij komt in de tempel
Kijkt het eens aan
Handelaars en geldwisselaars
Die daar altijd zaten (!!!!)
Zo’n heiligdom
daar gaan zij niet naar toe om wat te leren
of om er te bidden
bij zo’n tempel valt wat te verdienen
op vakantie word je rondom heiligdommen en tempels van alles aangeboden
dat zijn vaak armoedzaaiers
maar in dit verhaal gaat het om blijvende nering
de handel en de bank
zijn voorgoed neergestreken in de tempel
de lammetjes die vroeger werden meegenomen uit eigen kudde
worden nu speciaal gefokt en ter plekke verhandeld
de tempelbelasting moest betaald worden
en dat mocht niet met munten waar de keizer op stond
dus werden die gangbare munten omgewisseld
voor geld waar geen beeld op stond
de handelaars en de bankiers hebben het druk achter hun tafeltjes

II
Jezus wordt er woest om
Hij pakt een touw, maakt een zweep
en stelt orde op zaken
vaak zijn het de armen en de zieken
die in de hoek zitten waar de klappen vallen
maar nu zijn het de handelaars en de bankiers
Jezus weet wat er in mensenharten omgaat
hij weet hoezeer geld en goederen de mensen kunnen verkleinen
tot schrapen, tot hebzucht, tot egoïsme, tot slaven van geld

III
we zijn hier in dit verhaal in de tempel
in het heilige der heilige staat daar
de ark van het verbond
daarin liggen de twee stenen tafelen
met daarop de tien woorden
woorden naar vrijheid leiden
het grootste intro
ik ben de Heer uw God
die u uit Egypte
uit het diensthuis heb geleid
geen andere goden
niet meer slaaf van iemand of van iets
in dit verhaal wordt verteld
dat het bijna Paasfeest is
het grote feest
waarop Israel gedenkt dat
er een eind kwam aan de slavernij
ze uit Egypte zijn weggeleid door God
dat ze door de woestijn trokken
waar God zich aan hen openbaarde
en waar de tien woorden richting gaven aan het leven

IV
De tempel zou de plek moeten zijn
Voor de ontmoeting met God
Maar het is een plek voor de economie geworden
Als ik het doortrek naar onze tijd
Daar is ook alles om economie gaan draaien
Alles is markt-gestuurd
Heel ons denken
is marktdenken geworden
Als je even niet oplet wordt God zelf in de markt gezet
Om een hogere opbrengst te genereren
Als je niet oppast draait het in de kerk
alleen nog maar om aantallen kerkgangers
En niet meer om de inhoud
Natuurlijk mag je zorgen hebben over de kerk
Maar je mag ook vertrouwen hebben
Op Gods Geest die waait waarheen zij wil
En rustig blijven doorgaan met het lezen van het Evangelie
Met een weg van bevrijding zoeken voor mensen
Met vorm geven aan het
Geen andere goden voor mijn Aangezicht
Ook niet de god van de economie en de markt
De god van het geld

V
Er is vraag naar een teken
Jezus heeft net het teken van de wijn gegeven
Bruiloft in Kana
De vreugde van de wijn van het koninkrijk dat komt
En hier geeft hij het teken
Dat zijn lichaam een tempel is
Waar de werkelijke eredienst plaatsvindt
Door goed te doen
Lief te hebben
Te genezen en heel te maken wat gebroken is
De mensen over God te vertellen
Je te laten raken door de Eeuwige
Zijn weg te zoeken in de wereld
Zo kan iedereen van zijn of haar lichaam
Een tempel tot eer van God maken

VI
Maar Hij wordt niet begrepen
Hij zal zijn manier van leven met de dood moeten bekopen
Zijn lichaam
Dat Hij tot een tempel gemaakt had
Door de tien woorden van God te spellen
Zich zo eigen te maken
Dat Hij ze voluit leefde
En voorleefde
En dat Hij ze zo samen kon vatten
God liefhebben boven alles
En je naaste als jezelf

VII
In het evangelie van Johannes
Wordt Jezus sterk getekend als de Christus
Als de opgestane Heer
Johannes schrijft als het ware vanuit één grote terugblik
Na de ervaring van de opstanding
Ziet Johannes hoe van het begin af aan
Het doen en laten
Ja, het leven van Jezus
Gericht is op God
Op de vervulling van de wet (10 woorden) en de profeten
Zo beschrijft hij een Jezus
die alles al weet
Die overzicht heeft waar anderen nog zoeken
Die doorziet waar anderen geen zicht op hebben
Omdat ze verblind zijn
Johannes beschrijft Jezus als het ware Paaslam
(zie het Lam Gods..)
Het lam dat vrijheid brengt
Waar het bloed aan de deurposten zat
Daar ging de dood voorbij
Het Lam dat bevrijdt uit nood en dood
Het lam dat de weg van dood naar leven gaat
En ons wil meenemen op die weg

VIII
wij zingen:
Geroepen om op weg te gaan
Om op te staan te reizen
Naar het land dat God zal wijzen
Dat land waar de tien woorden werkelijkheid zijn
Waar mensen tot hun recht komen
Waar niemand meer slaaf is
Of verslaafd is
Waar iedereen in vrijheid leeft
Waar God woont in ieder van ons
Als waren wij een levende tempel
Omwille van die vrijheid
Staat Jezus OP
En ontsteekt in heilige toorn
Laat je niet meenemen door vreemde goden
Van geld en hebzucht
Van alleen maar marktgericht denken
En dat nog wel in de directe aanwezigheid van God
Laat je raken door de liefde en de trouw
Laat je raken door de tien woorden
Leef die woorden
Zodat je een levende tempel bent
tot eer van God
en tot heil van de naaste
 

terug
 
 
Leesrooster 2019
Onder Zingeving-Vieren door het jaar: Lees elke dag mee met het Oecumenisch Leesrooster van de Raad van Kerken in Nederland.
 
Nieuwsbrief
Aanmelding voor en de laatste editie van deze nieuwe digitale nieuwsbrief onder Informatiekanalen-Nieuwsbrief.
 
Vanuit de kerkenraad
Een bericht aan het begin van het nieuwe seizoen: Wie zijn wij-Kerkenraad.
 
Stichting Wijdekerk

LHBT’ers zijn bij ons gewenst in de kerk, dat dragen we uit met de regenboogvlaggen die we hebben uitgehangen. Lees verder onder Wie zijn wij-Bovenplaatselijke organisaties en Zingeving-Gebeden, gedichten en andere teksten
 
 
Moldavië 2018
POZM-POZA: terugblik op de reis tijdens de dienst van 18 november (Jeugd-Specials)
 
Talenten gezocht!
De kerkenraad is naarstig op zoek naar talenten.
Er zijn een aantal vacatures ontstaan  binnen onze gemeente, in de kerkenraad, maar ook daarbuiten, zoals een ouderling en iemand die het paasontbijt coördineert.
  meer
 
Behoefte aan een gesprek?
We willen een (t)huis bieden. Dat betekent ook: omzien naar elkaar, openstaan voor elkaar, elkaar opzoeken. Lees verder onder Wie zijn wij?-Pastoraat of stuur een mail naar
 
 
Trouwen?
Zijn er trouwplannen? Denk ook op tijd aan kerkgebouw en dominee.
  meer
 
Dopen?
Een kindje geboren? Laat het ons weten, zeker als je het kindje wilt laten dopen.
  meer
 
Privacy
Voor de Privacyverklaring van de Protetstantse Gemeente Deil - Enspijk: privacyverklaring
 
ANBI
Bekijk de ANBI gegevens van onze diaconie (goedgekeurd tijdens de kerkenraadsvergadering van 7 juni 2018)
Bekijk de ANBI gegevens van onze gemeente (goedgekeurd tijdens de kerkenraadsvergadering van 1 juni 2017)
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.