Laat de Koning binnen Laat de Koning binnen

door ds. Neely Kok
Preek bij Marcus 11: 1-11 op zondag 1 april 2012, 6de zondag in de veertigdagentijd, palmpasen

I
Een open auto
rijdt door de straten van de stad
mensen drommen enthousiast om die auto
ze zwaaien met vlaggetjes
ze roepen en juichen
Het lichaam van een frêle vrouw
steekt een klein stukje boven die auto uit
In haar donkere haren heeft ze bloemen gestoken
Bloemen die ze van mensen uit de straten heeft gekregen
Ze zwaait naar de meelopende massa
en drukt de handen van de mensen

Het land waar zich dit tafereel afspeelt is Birma
Vandaag zijn daar
voor het eerst in meer dan 20 jaar
vrije verkiezingen
De vrouw is Aung San Suu Kyi
Ze mag voor het eerst sinds de jaren 90
meedoen met deze verkiezingen
Begin jaren 90 had Aung San Suu Kyi
de verkiezingen gewonnen
maar het militaire regime
verklaarde die verkiezingen voor ongeldig
en Aung San Suu Kyi kreeg huisarrest
Onderdrukking en terreur
was en is aan de orde van de dag in dit land
Onder druk van de bevolking
en de internationale gemeenschap
zijn machthebbers van koers aan het veranderen
en is er een proces van democratisering op gang gebracht
Zal er vandaag een nieuwe weg worden ingeslagen?
Zal er toekomst komen voor dit land en haar inwoners

II
Zulke beelden moeten we ons ook voorstellen
buiten de stad Jeruzalem
Jezus komt aangereden op een ezeltje
Hij heeft deze intocht in de stad
zorgvuldig geregisseerd
hij geeft de opdrachten
en zijn leerlingen voeren ze gehoorzaam en trouw uit
opvallend is de (bijna saaie) herhaling in de vertelling
het ophalen van het ezeltje kost meer woorden dan de hele intocht
Jezus zegt: ga…! En zij gaan
Hij zegt: je zult vinden.. en zij vinden
Hij zegt: maak los… en zij maken los
Hij zegt: breng het.. en zij brengen de ezel naar hem toe
Waarom moet dat zo uitgebreid verteld??
Omdat hieruit de gehoorzaamheid aan Jezus blijkt
En ook omdat de hoorders van het evangelie de gelegenheid krijgen
Om aan de woorden van de profeet Zacharias te denken
De koning van de vrede komt op een ezel
Juich vrouwen van Jeruzalem
Want het koninkrijk van de vorst van de vrede is ophanden
Dat moeten de inwoners van Jeruzalem meekrijgen
Bevrijding is ophanden
Gods Koninkrijk breekt aan
Zal het ook echt gebeuren?
Is er een nieuwe toekomst op handen?

III
In Birma leeft een groot deel van de mensen
onder de armoedegrens
En zo’n 10 % van de bevolking
heeft zelf geen geld voor dagelijks brood
in allebei de lezingen van vanmorgen
hoorden we dat Jezus naar Betanië gaat
Betanië, huis van de arme
Daar wil Jezus kennelijk zijn
Hij is Jeruzalem binnengetrokken
Manifestatie door die hele scene met de ezel
Maar hij kijkt in de tempel rond en….
Gaat naar Betanië.., huis van de arme
Een vreemde koning is Hij
Geen paard  Maar een ezeltje
Hij gaat de stad in maar blijft er niet
Hij is kennelijk niet uit op een troon in Jeruzalem
Maar Hij gaat aan tafel bij een iemand die lepra gehad heeft

III
Daar bij die maaltijd krijgen we zicht op de weg van Jezus
Daar horen we wie Hij is
uit het OT weten we dat alle koningen gezalfd werden
over hun hoofd werd olie uitgegoten
ze heetten dan ook ‘de gezalfde des Heren’
de koningen van Israel
moeten in de manier waarop zij het land besturen
duidelijk maken dat zij weten dat niet ZIJ
maar dat God nummer 1 is
moeten in de manier waarop zij het land besturen
laten zien wie God is
recht spreken
en zorgen dat het rechtvaardig toegaat in het land
vrede brengen
Gods liefde voor de mensen zichtbaar maken
In alles moeten ze God voorop stellen
De lat lag hoog en
Ze maakten het geen van allen waar
Ondanks alles bleef David als koning
het meest de gezalfde
Maar de hoop onder het volk is altijd gebleven
Dat er een ware koning zou komen
Een koning die hen zou redden
Hosanna / red ons!
En daar komt Jezus / Jehosua / God redt
Aan de maaltijd blijkt dat Hij gezien wordt
Als de ware
De zoon van David
de Gezalfde / Messias / Christus

IV
Een vrouw komt binnen bij die maaltijd
en loopt op Jezus af
zonder omhaal breekt zij de smalle hals van het flesje
en giet de kostbare olie over zijn hoofd
in haar bewegingen zit geen enkele aarzeling
resoluut
doortastend
zegt zij
door zijn hoofd te zalven met die kostbare olie
JIJ bent het
JIJ bent de ware
JIJ bent de koning
Op JOU wacht ik
Waar wacht Jij op?
Dit is een verhaal waarbij ik altijd mijn adem inhoud
Zo krachtig en beeldend
Zo zonder enige terughoudendheid
Zo geladen ook
vol van symboliek
vol liefde
vol van hoop
Zoals die leerlingen vol vertrouwen doen wat Jezus vraagt
Die ezel halen
Zo zegt deze leerling
Jij bent het en op jou heb ik al mijn hoop gesteld
Die gehoorzaamheid aan de ene kant
en dat eigen initiatief aan de andere kant
hebben we nodig om Jezus te volgen in deze wereld

V
Maar er breekt een gekrakeel los
Over de armen gaat het dan daar in Betanië
de olie had verkocht kunnen worden
hoeveel armen hadden wel niet geholpen kunnen worden
Maar Jezus is haar dankbaar
Die armen, die zijn er altijd wel
hoe goed kent hij ons mensen
de wereld verandert zo snel niet
Maar mij heb je niet altijd bij je
Dan koppelt hij die olie
Die verwijst naar zijn koning zijn
Aan zijn begrafenis
Hij, de koning van de vrede
Die genezing en liefde uitdeelde
Die aan tafel zit bij iemand die hij genezen heeft
Zal niet veel langer onder hen zijn
Hosanna, red ons
Maar moet Jezus zelf niet eerder gered worden

VI
Zijn weg van redding is niet door koning te worden in Jeruzalem
Zijn weg van redding is fundamenteler
door zelf ten onder te gaan aan het kwaad
redt hij ons van het kwaad
al wordt zijn Licht gedoofd
Het zal blijven schijnen zelfs in onze donkerste nacht
Hij zal sterven
En daarmee brengt Hij ons naar het Leven

VII
Altijd weer sta ik ervan te kijken
Dat het kwetsbare nog steeds bestaat
Dat het nog niet onder geschoffeld is
Dat het nog niet verdwenen is in alle ruwheid en hardheid
Die erop uit is om alles wat kwetsbaar is kapot te maken
Maar het kwetsbare is er nog steeds

Altijd weer sta ik ervan te kijken
Dat mensen kracht kunnen vinden
Om tegen het kwaad in te blijven gaan
Al overkomt hen zelf groot lijden
Ze zijn net zo kwetsbaar als ieder ander
Maar in hen brandt een vuur
In hen leeft een innerlijke kracht
Die sterker is dan de machten die hen teniet willen doen
Aung San Suu Kyi in Birma
Nelson Mandela in Zuid Afrika
Frêle monniken die protesteren in Tibet
Een vrouw die actief is in een krottenwijk in Afrika in Uganda
Waar kinderen geholpen worden om een nieuw leven op te bouwen
Waar ze een thuis krijgen (ZWO collecte)
En al die gewone mensen die overeind blijven
soms in grote nood, door ziekte en rampen

VIII
Dat is het grote verhaal van de Bijbel
Dat God instaat voor de armen en de zwakken
Dat Hij niemand verloren laat gaan
Dat Hij blijvend uit is op vrede en recht
Dat zijn wil is dat mensen tot hun recht zullen komen
En niet verloren gaan
Daarom:
Open wijd de poorten van je hart
En laat die vreemde koning binnen
Hij komt met troost en vrede
Met heil en liefde
Laat Hem niet buiten staan

 

terug
 
 
Leesrooster 2019
Onder Zingeving-Vieren door het jaar: Lees elke dag mee met het Oecumenisch Leesrooster van de Raad van Kerken in Nederland.
 
Nieuwsbrief
Aanmelding voor en de laatste editie van deze nieuwe digitale nieuwsbrief onder Informatiekanalen-Nieuwsbrief.
 
Vanuit de kerkenraad
Een bericht aan het begin van het nieuwe seizoen: Wie zijn wij-Kerkenraad.
 
Stichting Wijdekerk

LHBT’ers zijn bij ons gewenst in de kerk, dat dragen we uit met de regenboogvlaggen die we hebben uitgehangen. Lees verder onder Wie zijn wij-Bovenplaatselijke organisaties en Zingeving-Gebeden, gedichten en andere teksten
 
 
Moldavië 2018
POZM-POZA: terugblik op de reis tijdens de dienst van 18 november (Jeugd-Specials)
 
Talenten gezocht!
De kerkenraad is naarstig op zoek naar talenten.
Er zijn een aantal vacatures ontstaan  binnen onze gemeente, in de kerkenraad, maar ook daarbuiten, zoals een ouderling en iemand die het paasontbijt coördineert.
  meer
 
Behoefte aan een gesprek?
We willen een (t)huis bieden. Dat betekent ook: omzien naar elkaar, openstaan voor elkaar, elkaar opzoeken. Lees verder onder Wie zijn wij?-Pastoraat of stuur een mail naar
 
 
Trouwen?
Zijn er trouwplannen? Denk ook op tijd aan kerkgebouw en dominee.
  meer
 
Dopen?
Een kindje geboren? Laat het ons weten, zeker als je het kindje wilt laten dopen.
  meer
 
Privacy
Voor de Privacyverklaring van de Protetstantse Gemeente Deil - Enspijk: privacyverklaring
 
ANBI
Bekijk de ANBI gegevens van onze diaconie (goedgekeurd tijdens de kerkenraadsvergadering van 7 juni 2018)
Bekijk de ANBI gegevens van onze gemeente (goedgekeurd tijdens de kerkenraadsvergadering van 1 juni 2017)
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.