Die de doden doet herleven Die de doden doet herleven

door ds. Neely Kok
Preek bij Ezechiël 37: 1-14 en Marcus 16: 1-8 op zondag 8 april 2012, pasen

I
Twee uitzonderlijke getuigenissen
Het eerste is het visioen van de profeet Ezechiël
een dal vol beenderen
waar weer leven in komt
als een film die terugdraait
komen de gestorvenen weer tot leven
het tweede getuigenis
is tot ons gekomen
ondanks het feit dat het verhaal eindigt met zwijgen / stilte / niets zeggen
het wonderlijke getuigenis over
de man
Jezus van Nazareth
die ook door een dal van diepe duisternis trok
en gestorven is
maar zijn graf is leeg
hij is niet hier
God heeft hem opgewekt
Uit de dood

II
Hoever liggen die verhalen van onze dagelijkse werkelijkheid af
Ze zijn niet te rijmen met onze ervaringen
De laatste weken is er van alles gebeurd
in Toulouse
schoot een man volstrekt willekeurig mensen dood
zelfs een kind dat wilde ontvluchten ontkwam niet aan hem
niets hadden zij misdaan
in Zwitserland verongelukte een bus in een tunnel
de schok was groot
in Belgie en in Nederland
zoveel jonge kinderen
bijna een hele schoolklas weggevaagd
In de afgelopen week volgden we het proces tegen Robert M
Zoveel kinderen bewust misbruikt
En wel op heel jonge leeftijd

Hoe kunnen mensen, kinderen, familieleden
Verder leven
Na zulke afschuwelijke gebeurtenissen
En voeg daarbij alle ervaringen
Die jullie zelf persoonlijk misschien hebben
In eigen kring
In eigen leven
Valt daarover nog iets goeds te zeggen

III
Vandaag horen wij
Hoe onze (soms gruwelijke) ervaringen
Onze eigen werkelijkheid
Waarin het leven uiteindelijk uitloopt op de dood
In een totaal nieuw licht gezet wordt
Een donker dal vol doodsbeenderen
Een echte dodenakker
Het graf met de zware steen
DAT is wat wij zien
Wat wij kennen
Maar God breekt IN in onze werkelijkheid
Op een volstrekt on-gedachte manier
Letterlijk on-gedacht
Dat kunnen wij niet bedenken
Met ons denken / ratio kunnen we daar niet bij
God breekt IN in onze werkelijkheid
Met zijn Al-omvattende liefde
En maakt een on-gekend nieuw begin
Ons denken
Ons kennen
Is daarvoor niet toereikend
Deze getuigenissen vinden wel gehoor
In ons hart
In ons verlangen
In ons ervaren
van kleine of grotere momenten van opstaan
van dood naar leven
van de eerste keer toch weer lachen na zijn of haar dood
van de doorgaande kracht en wil tot leven
van liefdevolle omarming
door medemensen
door God

IV
Gods liefde omvat ALLES
Hij omvat niet alleen ons leven
Maar ook ons sterven
Al die voorbeelden en nog veel meer!
Hij omvat met zijn liefde
de dorre vlakten van de doodsbeenderen
de begraafplaats
alle dorre plekken in ons leven
alle vragen waar we mee zitten
alle verdriet waar we mee rondlopen
Alles neemt de Eeuwige mee
In één grote beweging
Van donker naar licht
Van dood naar leven
Van verdriet naar vreugde
Van dorre vlakten naar bloeiend en vruchtbaar land
Van bomen zonder blaadjes naar ontluikend groen en tere bloesem
Van bolletjes in de donkere aarde tot uitlopende bloemenpracht

V
Deze bijna onvoorstelbare weg
Moeten we ons telkens weer te binnen brengen
Moeten we als het waren telkens weer in-oefenen
De joden hebben daarvoor een mooi en veelzeggend ritueel
Alle begraafplaatsen hebben wel een hek of een poort
Zodra de joodse gelovige dat hek opendoet
Om de begraafplaats op te gaan
Om daar stil te staan
bij de doden
bij de verloren geliefden
MET dat ze dat hek opendoen
Zeggen ze
Geprezen zijt Gij Heer onze God
Die de doden weer doet leven

VI
Met trompetgeschal wordt ons hier
Het onvoorstelbaar nieuwe ingeblazen
Als de Geest van God die over de beenderen blies
Als de wind
die van alle kanten kwam
om de doden weer tot leven te wekken
Met trompetgeschal wordt hier
de al-omvattende liefde van God gevierd
Wordt het on-gekende als het ware al gekend

Geprezen zijt Gij Heer onze God
Die de doden weer doet leven

terug
 
 
Leesrooster 2019
Onder Zingeving-Vieren door het jaar: Lees elke dag mee met het Oecumenisch Leesrooster van de Raad van Kerken in Nederland.
 
Nieuwsbrief
Aanmelding voor en de laatste editie van deze nieuwe digitale nieuwsbrief onder Informatiekanalen-Nieuwsbrief.
 
Vanuit de kerkenraad
Een bericht aan het begin van het nieuwe seizoen: Wie zijn wij-Kerkenraad.
 
Stichting Wijdekerk

LHBT’ers zijn bij ons gewenst in de kerk, dat dragen we uit met de regenboogvlaggen die we hebben uitgehangen. Lees verder onder Wie zijn wij-Bovenplaatselijke organisaties en Zingeving-Gebeden, gedichten en andere teksten
 
 
Moldavië 2018
POZM-POZA: terugblik op de reis tijdens de dienst van 18 november (Jeugd-Specials)
 
Talenten gezocht!
De kerkenraad is naarstig op zoek naar talenten.
Er zijn een aantal vacatures ontstaan  binnen onze gemeente, in de kerkenraad, maar ook daarbuiten, zoals een ouderling en iemand die het paasontbijt coördineert.
  meer
 
Behoefte aan een gesprek?
We willen een (t)huis bieden. Dat betekent ook: omzien naar elkaar, openstaan voor elkaar, elkaar opzoeken. Lees verder onder Wie zijn wij?-Pastoraat of stuur een mail naar
 
 
Trouwen?
Zijn er trouwplannen? Denk ook op tijd aan kerkgebouw en dominee.
  meer
 
Dopen?
Een kindje geboren? Laat het ons weten, zeker als je het kindje wilt laten dopen.
  meer
 
Privacy
Voor de Privacyverklaring van de Protetstantse Gemeente Deil - Enspijk: privacyverklaring
 
ANBI
Bekijk de ANBI gegevens van onze diaconie (goedgekeurd tijdens de kerkenraadsvergadering van 7 juni 2018)
Bekijk de ANBI gegevens van onze gemeente (goedgekeurd tijdens de kerkenraadsvergadering van 1 juni 2017)
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.