de wolk van aanwezigheid de wolk van aanwezigheid

door ds. Neely Kok
Preek bij Handelingen 1: 1-14 op donderdag 17 mei 2012, hemelvaart

We hebben net met een groep buiten gelopen
We zagen
Het groene gras
De Linge
De bomen
Wolken?
In NL kennen we van die echte wolkenluchten
Indrukwekkende witte, grijze en donkere
Of schapenwolkjes
Slierten als het waait
Wolken vertellen een verhaal
Over het weer
Ze kunnen je stemming beïnvloeden
of weergeven

In de Bijbel wordt er ook vaak over wolken verteld
wolk heeft een symbolische betekenis
vaak wordt het beeld van een wolk gebruikt
als God aanwezig is
maar dat is meteen de funktie van het beeld van de wolk
God is aanwezig
dat zie je doordat je een wolk ziet
waarin tegelijkertijd God dus verborgen is
nabij EN
verborgen
De wolk verbeeldt daardoor ook
Gods heerlijkheid
Gods majesteit
Op beslissende momenten is God in een wolk aanwezig
Tijdens de woestijntocht
wolkkolom – beschermend
op de Sinai – tien woorden Mozes
En de Bijbel vertelt ook over de dag van het uiteindelijke oordeel
Dat zal een dag van donkere wolken zijn
Hier wordt over Jezus vertelt hoe Hij wordt opgeheven
En opgenomen in een wolk
Ontrokken aan de ogen van zijn leerlingen

Als we bij die symboliek blijven
Wordt hier dus vertelt 
Dat Christus terugkeert naar de wereld van God
Op een lichte wolkenwagen
Wordt de Heer van ‘d aard gedragen
Stijgt Hij op naar ’s hemels troon
Wij zijn geneigd om te blijven dralen bij die beweging en die wolk
Omhoog te blijven kijken
En ons af te vragen: hoe kan dat nou?
In de Bijbeltekst is die beweging maar een halve zin
Waar het om gaat is Christus
Die met God de wereld regeert
Vanuit de onzichtbare wereld van God
Vanuit de hemel
Die wolk vraagt van ons
Leef vanuit het geloof in de NIET-zichtbare wereld
Leeft vanuit God die als Koning over de aarde regeert
Laat die NIET-zichtbare wereld
Belangrijker en bepalender voor je handelen zijn
Dan onze zichtbare wereld
Weet dat je leven uiteindelijk niet bepaald door
Merkel en EU
Door een wereldwijde crisis of niet
Door geld of goed
Of door het gemis daaraan
Maar leef vanuit de Bijbelse zekerheid
dat het uiteindelijk God is
Die alles regeert

Soms denk ik wel eens
Het kan gewoon niet
Dat dat van ons gevraagd wordt
Leven vanuit die onzichtbare werkelijkheid
Leven vanuit het vertrouwen dat het de Eeuwige is
Die uiteindelijk het laatste woord zal hebben
Die de hemel en aarde zal samenvoegen
Tot een plek waar geen tranen en geen verdriet meer zal zijn
Geen smalend glimlachende Mladic
Waar zon, maan, sterren, wolken
Er niet meer zullen zijn
Omdat God zelf het licht is
Het lijkt wel of dat steeds moeilijker wordt in onze tijd
Steeds meer aangevochten
Wetenschappers schrijven boeken waarin bewezen wordt dat God niet bestaat
Overal kun je mensen horen zeggen dat ze dat allemaal niet meer geloven

En toch zijn we hier vandaag
40 dagen na Pasen
En proberen we ons vast te houden
Aan een bijzonder verhaal
Over de Mensenzoon die kwam
Om te genezen en lief te hebben
Die vermoord werd
En weer opgewekt
Die in die 40 dagen verscheen
En soms nog aan ons verschijnt
In de ogen van een kind
In de zucht van een zieke
In het strelen van een oude hand
In een omhelzing
In een blik zomaar op straat
10 dagen moeten we nog wachten
Dan vieren we dat Gods Geest is uitgestort in ons allemaal
En vandaag en elke zondag
vieren we dat vreemde verhaal
dat we niet alleen hoeven te leven
Van wat de wereld biedt
Maar dat er meer is
Veel meer dan wij kunnen bedenken
Veel meer dan wij kunnen bevatten
Dat er Iemand is
Die onzichtbaar met ons mee trekt

Als er weer eens wolken zijn
Laten we ze dan bekijken
Vanuit de verwondering
Om een verborgen God
Die ons niettemin
Zo dicht nabij is
 

terug
 
 
Leesrooster 2019
Onder Zingeving-Vieren door het jaar: Lees elke dag mee met het Oecumenisch Leesrooster van de Raad van Kerken in Nederland.
 
Nieuwsbrief
Aanmelding voor en de laatste editie van deze nieuwe digitale nieuwsbrief onder Informatiekanalen-Nieuwsbrief.
 
Vanuit de kerkenraad
Een bericht aan het begin van het nieuwe seizoen: Wie zijn wij-Kerkenraad.
 
Stichting Wijdekerk

LHBT’ers zijn bij ons gewenst in de kerk, dat dragen we uit met de regenboogvlaggen die we hebben uitgehangen. Lees verder onder Wie zijn wij-Bovenplaatselijke organisaties en Zingeving-Gebeden, gedichten en andere teksten
 
 
Moldavië 2018
POZM-POZA: terugblik op de reis tijdens de dienst van 18 november (Jeugd-Specials)
 
Talenten gezocht!
De kerkenraad is naarstig op zoek naar talenten.
Er zijn een aantal vacatures ontstaan  binnen onze gemeente, in de kerkenraad, maar ook daarbuiten, zoals een ouderling en iemand die het paasontbijt coördineert.
  meer
 
Behoefte aan een gesprek?
We willen een (t)huis bieden. Dat betekent ook: omzien naar elkaar, openstaan voor elkaar, elkaar opzoeken. Lees verder onder Wie zijn wij?-Pastoraat of stuur een mail naar
 
 
Trouwen?
Zijn er trouwplannen? Denk ook op tijd aan kerkgebouw en dominee.
  meer
 
Dopen?
Een kindje geboren? Laat het ons weten, zeker als je het kindje wilt laten dopen.
  meer
 
Privacy
Voor de Privacyverklaring van de Protetstantse Gemeente Deil - Enspijk: privacyverklaring
 
ANBI
Bekijk de ANBI gegevens van onze diaconie (goedgekeurd tijdens de kerkenraadsvergadering van 7 juni 2018)
Bekijk de ANBI gegevens van onze gemeente (goedgekeurd tijdens de kerkenraadsvergadering van 1 juni 2017)
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.