jouw land, mijn land jouw land, mijn land

door ds. Neely Kok

Preek bij Ruth 1: 1 en 2 en Ruth 1: 15-22 op zondag 3 juni 2012, een zondag in het teken van Zuid-Afrika

Ruth 1: 1 en 2
En in die dae
toe die rigters geregeer het,
was daar hongersnood in die land;
daarom het 'n man uit Betlehem-Juda weggetrek om as vreemdeling te vertoef in die veld van Moab, hy en sy vrou en sy twee seuns.
En die naam van die man was Eliméleg en die naam van sy vrou Naómi en die naam van sy twee seuns Maglon en Giljon, uit Betlehem-Juda,
en hulle het gekom in die veld van Moab en daar gebly.

Ruth 1: 15-22
Toe verhef hulle hul stem en ween weer;
en Orpa het haar skoonmoeder gesoen, maar Rut het haar aangehang.
Daarop sê sy:
Kyk, jou skoonsuster het omgedraai na haar volk en na haar gode toe;
draai om agter jou skoonsuster aan!
Maar Rut sê:
Moenie by my aandring dat ek u moet verlaat
om agter u om te draai nie;
want waar u gaan, sal ek gaan;
en waar u vertoef, sal ek vertoef;
u volk is my volk, en u God is my God.
Waar u sterwe, sal ek sterwe en daar begrawe word!
Mag die HERE so aan my doen en so daaraan toedoen—
net die dood sal skeiding maak tussen my en u.
Toe sy sien dat sy vas besluit het om met haar saam te gaan,
het sy opgehou om met haar te spreek.
En hulle twee het op pad gegaan totdat hulle in Betlehem gekom het.
So het Naómi dan teruggekeer en Rut, die Moabitiese, haar skoondogter
wat saam met haar uit die veld van Moab teruggekom het;
en hulle het in Betlehem gekom in die begin van die gars-oes.

I
Gisteren was ik bij de theaterproductie Natland
En het raakte mij dat daarin min of meer dezelfde problematiek speelt
Als in Zd Afrika
Minder heftig misschien
Maar toch..
In Natland kwamen
Marokkaanse jongens op brommertjes aanscheuren
Vertelden Reformatorische vrouwen over hun Vader in de Hemel
Molukse vrouwen zongen over hun leven hier
Jongeren zochten een plek (een hangplek ja)
Poolse jonge vrouwen gaven hun kijk op het leven
Mannen vertelden over hun vaders en de rivier
En de vraag was vaak: hoe lang woon jij hier al
En ze wonen allemaal in Rivierenland
In het stuk komt op een zeker moment ‘landje pik’ aan de orde
het spelletje dat ik vroeger in de tuin speelde met mijn broer
(die altijd vals speelde vond ik)
je laat een scherp mes
rechtop vallen in de aarde
en je snijdt een stuk van die aarde af
en dat is jouw deel
Maar…
Kan dat wel?
Wanneer is die aarde van jou?

II
Naomi en haar man en twee zonen
vertrokken uit Bethlehem
het broodhuis
waar hongersnood heerst
de jongens trouwen met meisjes uit het nieuwe land
maar de dood waart rond
de man van Naomi EN haar twee zonen sterven
ben je de hongersnood ontvlucht
haalt de dood je alsnog in
het leven is wrang
Dan komt er bericht dat er weer brood is in Bethlehem
En Naomi wil terug
Orpa gaat onder tranen terug naar haar land
Maar Ruth gaat mee naar het land Israel
En zo wordt zij op haar beurt vreemdeling

III
Ooit trokken families uit Nederland naar de Kaap
Van vreemdeling en bijwoner
Werden ze inwoners van het land
en op den duur eigenaars van grond
Er zijn oorlogen gevoerd
Er is aan ‘landje pik’ gedaan
Oorspronkelijke bewoners werden naar droge kale ‘thuislanden’ gestuurd
Hele volksverhuizingen hebben er plaatsgevonden
Dat gebeurt niet alleen in Zd Afrika
Maar overal waar mensen ruimte zoeken om te leven gebeurt het
En zo raken mensen op drift
Worden ze vreemdelingen

Soms is het goed om te beseffen
Dat de bijbel daarover heel anders spreekt
Bijbels gezien is de aarde van God
De grond onder onze voeten is van Hem
Hij heeft ieder mensenkind geschapen
Om te wonen op deze aarde
Vanuit de Bijbelse gedachte
Kan niemand op aarde vreemdeling zijn

IV
Het verhaal van Naomi en Ruth is ontroerend
een struggle for life
allebei hebben ze hun man verloren
en ze moeten er samen maar iets van zien te maken
Maar dat doen ze
Met hulp van God
Al is God in het verhaal niet zo aktief aanwezig
Sommige Bijbelverhalen voeren God actief op
Bijvoorbeeld
En de Heer deed dit
En God sprak
De Eeuwige liet het regenen
In het verhaal over Naomi en Ruth
Geven deze vrouwen blijk van haar vertrouwen op God
Ze leven allebei met dezelfde God
Jouw God is mijn God
En (dat vind ik altijd wel mooi - herkenbaar) tussen de regels door hoor je de wind van Gods Geest waaien
In het vertrouwen
In de moed en de overgave van Ruth
In het bericht vol belofte:
dat ze aankomen bij het begin van de gersteoogst

V
Die twee vrouwen hebben heel wat vindingrijkheid nodig
Om zich staande te houden
Ruth is kwetsbaar
als vrouw
vreemdelinge
weduwe
maar uiteindelijk zal er nieuw leven komen
en dat nieuwe leven (Obed)
verwijst uiteindelijk naar de Messias
een ‘gewone’ toekomst
van voldoende te eten en te drinken
een dak boven je hoofd
een man
en uiteindelijk een kind
waaiert nog breder uit
en komt in het teken van de Messias te staan

VI
Wij gaan onze weg hier op aarde
De keuzes die wij maken
Kleuren de dagen
Kleuren de samenleving
Laten deuren dichtvallen
of maken ze juist open
zijn gesloten of juist uitnodigend
Vanuit het gedachtegoed van de cursus
Leerde ik opnieuw
Dat
Wil je dat de toekomst open blijft
het noodzakelijk is om te blijven geloven in ieder mensenkind
niet om alles goed te praten
maar om te luisteren naar het verhaal van de ander
waar komt hij of zij vandaan
uit welk gezin
wat is de geschiedenis van jouw land
en welke schade heb je opgelopen
welke schatten breng je mee
welke bronnen kunnen we samen aanboren
om ons samenleven te verbeteren
Dat betekent: zo te luisteren
dat die ander opbloeit
en voelt dat hij of zij gezien en gehoord wordt
omdat iedereen recht heeft op een plek onder de zon
Niemand zegt dat het makkelijk is
Niemand geeft garanties dat het vlekkeloos zal verlopen
Maar mogen we niet vertrouwen
Dat God de toekomst breeduit zal openvouwen
Naar de Messias toe
We bidden toch niet voor niets
Want van U is het Koninkrijk, de kracht en de heerlijkheid
Tot in eeuwigheid
Amen
 

terug
 
 
Leesrooster 2019
Onder Zingeving-Vieren door het jaar: Lees elke dag mee met het Oecumenisch Leesrooster van de Raad van Kerken in Nederland.
 
Nieuwsbrief
Aanmelding voor en de laatste editie van deze nieuwe digitale nieuwsbrief onder Informatiekanalen-Nieuwsbrief.
 
Vanuit de kerkenraad
Een bericht aan het begin van het nieuwe seizoen: Wie zijn wij-Kerkenraad.
 
Stichting Wijdekerk

LHBT’ers zijn bij ons gewenst in de kerk, dat dragen we uit met de regenboogvlaggen die we hebben uitgehangen. Lees verder onder Wie zijn wij-Bovenplaatselijke organisaties en Zingeving-Gebeden, gedichten en andere teksten
 
 
Moldavië 2018
POZM-POZA: terugblik op de reis tijdens de dienst van 18 november (Jeugd-Specials)
 
Talenten gezocht!
De kerkenraad is naarstig op zoek naar talenten.
Er zijn een aantal vacatures ontstaan  binnen onze gemeente, in de kerkenraad, maar ook daarbuiten, zoals een ouderling en iemand die het paasontbijt coördineert.
  meer
 
Behoefte aan een gesprek?
We willen een (t)huis bieden. Dat betekent ook: omzien naar elkaar, openstaan voor elkaar, elkaar opzoeken. Lees verder onder Wie zijn wij?-Pastoraat of stuur een mail naar
 
 
Trouwen?
Zijn er trouwplannen? Denk ook op tijd aan kerkgebouw en dominee.
  meer
 
Dopen?
Een kindje geboren? Laat het ons weten, zeker als je het kindje wilt laten dopen.
  meer
 
Privacy
Voor de Privacyverklaring van de Protetstantse Gemeente Deil - Enspijk: privacyverklaring
 
ANBI
Bekijk de ANBI gegevens van onze diaconie (goedgekeurd tijdens de kerkenraadsvergadering van 7 juni 2018)
Bekijk de ANBI gegevens van onze gemeente (goedgekeurd tijdens de kerkenraadsvergadering van 1 juni 2017)
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.