Van de Eeuwige is de aarde Van de Eeuwige is de aarde

Meditatie in De Kerk Roept, zomer 2012
door ds. Neely Kok

Van de Eeuwige is de aarde en alles wat daar leeft,
de wereld en wie haar bewonen

Psalm 24: 1

In april was ik als predikant in Zuid Afrika voor een uitwisselingsreis. Zes Nederlandse predikanten bezochten ieder een eigen collega in de Kaapprovincie. Van oudsher heeft de PKN (en de kerken waaruit zij is ontstaan) contacten met de Nederduits Gereformeerde Kerk (blank of liever wit) en de Verenigende Gereformeerde Kerk (kleurling of liever bruin) in Zuid Afrika. Maar na de afschaffing van het Apartheidssysteem en na de eerste vrije verkiezingen, waarbij Mandela tot president werd gekozen, is het contact verminderd. Doel van de uitwisseling was onder meer om de contacten weer aan te halen. Maar ook om samen te leren van het gedachtegoed van contextueel pastoraat; een milde manier van luisteren naar ieder en recht doen met het oog op komende generaties.

De zes Nederlandse predikanten waren gekoppeld aan respectievelijk twee witte en twee bruine predikanten en twee (witte) vrouwelijke predikanten. Ik was op bezoek bij een van de vrouwelijke collega’s. Een week lang ben ik te gast geweest in een open en hartelijke gemeente in een wijk van Kaapstad. De wijk was in de jaren 60 van de vorige eeuw ontstaan met een paar huizen en heel snel gegroeid. Die snelle veranderingen - inclusief alle politieke en maatschappelijke - kosten mensen moeite. De kerk probeert binnen die situatie een bindende factor te zijn; ’n gemeente waar vriende ontmoet’ is het motto.
Veel gemeenteleden hadden Nederlandse achternamen en hun geslachtsregisters gaan soms terug tot in de 18e eeuw. De taal – het Afrikaans - hoezeer die soms ook verschilt van onze taal, verbindt ons evengoed ook. Ik heb de eer en het genoegen gehad er een dienst te mogen leiden. Een oudere kwam naar mij toe na de dienst en zei ontroerd: ‘u spreekt als de Statenvertaling.’ En een van de kinderen had na het korte gesprekje dat ik met hen had gezegd: ‘die mevrouw spreekt in tongen!’
Wanneer je in Zuid Afrika reist ontmoet je niet alleen allerlei mensen, maar ook heel verschillende landschappen. Prachtige bergketens, twee oceanen die elkaar ontmoeten met eindeloze eb en vloed, ruim vruchtbaar land met vee en her en der een ‘plaas’ met wijnranken of olijfbomen, maar ook kleine stukjes grond met een karige opbrengst. En elke wat grotere stad heeft een bruine wijk met allemaal dezelfde regeringshuisjes en een ‘township’ (krottenwijk waar veel zwarte bewoners wonen).
Van wie is de aarde in dit land met zijn ingewikkelde geschiedenis? Wie is vreemdeling in dit land? Ik heb gemerkt dat je voordurend op het verkeerde been gezet wordt in Zuid Afrika. Je bent geneigd te zeggen dat de grond van de zwarte bevolking is, die er eeuwenlang gewoond heeft en vaak ruw verdreven werd van hun geboortegrond; weggestuurd naar onvruchtbare thuislanden, waar geen werk was. Of van de bruine mensen, de kleurlingen, die net zo vaak vernederd werden en als tweederangsburgers behandeld. Zij kregen een deel van hun salaris in drank uitbetaald met alle gevolgen van dien. Het oordeel is – ook niet helemaal ten onrechte – dat de witte bewoners, die in de minderheid zijn, de vreemdelingen zijn. Toch hebben zij de aarde vaak al eeuwenlang bewerkt, met een indrukwekkend resultaat. Om recht te doen aan ieder en niet te snel te oordelen leerden wij in de cursus rond het contextuele gedachtegoed, die wij in de tweede week volgden, te luisteren naar iedereen. Leerden we bruggen slaan tussen alle mensen; Zuid Afrikanen met alle verschillen en Nederlanders. We leerden zelf ook weer van de zeer multiculturele samenleving in Zuid Afrika, waar men zelfs zes miljoen vluchtelingen uit andere Afrikaanse landen opvangt. Ook wij zullen hier in ons eigen land moeten bijdragen aan vreedzaam samenleven en aan ontmoeting tussen de verschillende mensen die in ons land leven.
Het is goed om te beseffen dat Bijbels gezien de aarde van God is. De grond onder onze voeten is van Hem en Hij heeft ieder mensenkind geschapen, om te wonen op deze aarde. Vanuit de Bijbelse gedachte kan niemand op aarde vreemdeling zijn.

 

terug
 
 
Leesrooster 2019
Onder Zingeving-Vieren door het jaar: Lees elke dag mee met het Oecumenisch Leesrooster van de Raad van Kerken in Nederland.
 
Nieuwsbrief
Aanmelding voor en de laatste editie van deze nieuwe digitale nieuwsbrief onder Informatiekanalen-Nieuwsbrief.
 
Vanuit de kerkenraad
Een bericht aan het begin van het nieuwe seizoen: Wie zijn wij-Kerkenraad.
 
Stichting Wijdekerk

LHBT’ers zijn bij ons gewenst in de kerk, dat dragen we uit met de regenboogvlaggen die we hebben uitgehangen. Lees verder onder Wie zijn wij-Bovenplaatselijke organisaties en Zingeving-Gebeden, gedichten en andere teksten
 
 
Moldavië 2018
POZM-POZA: terugblik op de reis tijdens de dienst van 18 november (Jeugd-Specials)
 
Talenten gezocht!
De kerkenraad is naarstig op zoek naar talenten.
Er zijn een aantal vacatures ontstaan  binnen onze gemeente, in de kerkenraad, maar ook daarbuiten, zoals een ouderling en iemand die het paasontbijt coördineert.
  meer
 
Behoefte aan een gesprek?
We willen een (t)huis bieden. Dat betekent ook: omzien naar elkaar, openstaan voor elkaar, elkaar opzoeken. Lees verder onder Wie zijn wij?-Pastoraat of stuur een mail naar
 
 
Trouwen?
Zijn er trouwplannen? Denk ook op tijd aan kerkgebouw en dominee.
  meer
 
Dopen?
Een kindje geboren? Laat het ons weten, zeker als je het kindje wilt laten dopen.
  meer
 
Privacy
Voor de Privacyverklaring van de Protetstantse Gemeente Deil - Enspijk: privacyverklaring
 
ANBI
Bekijk de ANBI gegevens van onze diaconie (goedgekeurd tijdens de kerkenraadsvergadering van 7 juni 2018)
Bekijk de ANBI gegevens van onze gemeente (goedgekeurd tijdens de kerkenraadsvergadering van 1 juni 2017)
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.