blijven vertrouwen blijven vertrouwen

door ds. Neely Kok
Preek bij Marcus 6: 45-52 op zondag 29 juli 2012

I
De lezing van vanmorgen startte midden in een verhaal
meteen daarna (1e woorden)
meteen waarna?
Jezus heeft zijn leerlingen op weg gestuurd
om onder de mensen te doen wat hij ook deed..
als ze terugkomen zegt hij tegen hen:
‘Ga nu mee naar een eenzame plaats
om alleen te zijn en een tijdje uit te rusten.’
Want (staat er dan)
het was een voortdurend komen en gaan van mensen,
zodat ze zelfs niet de kans kregen om te eten.
Dan pakken ze de boot
en varen naar een afgelegen plaats, om daar alleen te kunnen zijn.
Maar ook dan zien mensen waar ze naar toe gaan..
en opnieuw moeten ze aanwezig zijn onder de mensen
want er zijn altijd veel mensen die zoeken
naar genezing
naar hoop
naar woorden voor het hart
naar aanwijzingen hoe te leven
de leerlingen kunnen er dus niet zomaar bij blijven zitten
ze moeten weer aan de bak
Die mensen hebben honger
Geef ze eens wat te eten zegt Jezus
WIJ?? Wij hebben niks
Nou ja
5 broden en de 2 vissen..
Dank zij Jezus komt het allemaal goed
Hij breekt en breekt
Tot iedereen verzadigd is
Kortom.. Jezus en zijn leerlingen zijn voortdurend bezig..
Ze komen aan rust en gebed niet toe
Je gunt ze het vacare – vakantie –
Vacare Deo - leeg worden voor God
Want als je steeds maar geeft en geeft
Raak je uitgeput

II
Aan het einde van die enerverende en drukke dag
Varen zij naar de overkant
En Jezus gaat de berg op om te bidden
Dan..
Bij het vallen van de avond (staat er..)
Is Jezus nog op de berg
En is de boot met de leerlingen midden op het meer
En daarna volgt dat wandelen van Jezus over het water
Wat wil daar mee verteld worden
Als dit soort verhalen bedoeld is om te laten zien
Dat Jezus anders is als wij
HIJ kan dat
WIJ niet
Dat dit in een ver verleden gebeurde
Waar wij met verbazing of bewondering naar kijken
Maar dat dat nu niet meer kan
Wat voor nut zou dit verhaal / getuigenis dan hebben
Voor mij is van belang
Waar raakt dit verhaal aan je eigen leven
Aan je eigen ervaring
Kan het je moed geven
Inspireren
Hoop brengen op een moment waarop je niet meer ziet zitten
Is het misschien ook breder te lezen
Als een verhaal / getuigenis over onszelf
als leerlingen van nu

III
Deze verhalen vertellen op een diep niveau
Alles over ons leven
daarom hangen mensen aan de lippen van Jezus
daarom volgen zij hem
omdat Hij woorden van Leven heeft
omdat Hij uitbeeldt waar het met ons naar toe gaat
waar ons leven om draait
Hij voedt met alles wat hij doet en zegt
De honger van onze ziel
En de Evangelisten schrijven het op
In getuigenissen en verhalen
Die de grond van ons bestaan raken
Juist omdat ze anders zijn dan wat er op TV komt
Of in de krant staat

IV
In zulke verhalen zitten aanwijzingen
bij het vallen van de avond zijn zij midden op het meer
aan het worstelen met wind en golven
het was avond geweest en het was morgen geweest
in Bijbel begint de dag
als de avond valt / als het donker wordt
elke nieuwe morgen is niet vanzelfsprekend
maar wordt geboren ontworsteld aan de nacht / het donker
principieel leven wij vanuit Bijbels perspectief
van donker naar licht
wij hebben vaak het gevoel dat we eerder van licht naar donker leven
van een stralende jeugd naar het verval van het ouder worden
van gezond naar ziek
van leven naar dood
van een mooie periode naar een sombere van verlies
Maar…….. meteen in het eerste hoofdstuk van de Bijbel
Krijgen we te horen: het is andersom
Je leeft van donker naar licht
Ook hier in dit verhaal
Ze roeien of hun leven ervan afhangt
Maar het helpt allemaal niks
Ze zijn van het licht (breken van de broden – Jezus aanwezigheid)
Naar het donker van de nacht gegaan (Jezus afwezig – de storm dreigend aanwezig)
En in dat angstige donker komt er ook nog een spook op hun pad
Wij.. lezers / latere hoorders weten dat het Jezus is
Maar tot ook onze verbijstering vertelt Marcus
Dat Jezus ‘hen voorbij wil gaan’
Hij ziet dat ze in nood zijn
En hij zou ‘zomaar’ doorlopen?
Hoe moeten we dat nu allemaal begrijpen / interpreteren

V
We houden vast: dat de Bijbel hoop en perspectief biedt
wij leven principieel van
donker naar licht
van dood naar leven
We houden vast dat
Jezus’ houding en leven ons iets positiefs te bieden heeft
Genezing en hoop
Ook nu nog
Hij wilde hen voorbij gaan
Je kunt er ook in horen dat hij voor hen uit wilde gaan
Als voorganger
Als voorbeeld
Vóór hen uit gaand
Hij.. wandelt in de nacht over het water
Dat element van de chaos
Waar je in kunt verdrinken
Waar angst, nood en dood zo dichtbij zijn
Dat beeld (Jezus wandelend over het water) laat zien
dat wind en water, golven, nood en dood
niet zullen winnen
Jezus spreekt: blijf kalm, Ik ben het, wees niet bang
Midden in het donker
In je angst en je geschreeuw
Klinken daar die woorden
Met gezag
Drie korte zinnetjes
En de middelste verwijst naar God
IK BEN

VI
Er zijn mensen die me wel eens vertellen van zo’n ervaring
Dat ze midden in de angst en de paniek
Hun toevlucht namen tot gebed
En dan rust ontvingen

Dit verhaal spreekt mensen aan
Die een boodschap hebben gekregen
van een onherstelbare
En onomkeerbare ziekte

Dit verhaal is toe te passen om de kerk van nu
Die worstelt met de koers
En niet goed weet hoe ze verder moet
In deze tijd van ontkerkelijking
Dit verhaal kan rust geven
In woelige tijden  ook voor de kerk
Dit verhaal over Jezus
Wandelend over het water
Is een hoopvol
En moedgevend zomers Paasverhaal
De nacht van de dood zul je moeten doorgaan
maar de stralende morgen van de opstanding wacht
IK BEN erbij
IK BEN bij jou
IK BEN aan boord

VII
De leerlingen zijn verbijsterd
Ze hadden nog niet veel geleerd van het breken van de broden
Ze waren dag in dag uit bij Jezus
Hoe kan dat nou dat zij zo paniekerig zijn
Dat ze Hem niet herkennen
En niet snappen dat dit nachtelijke beeld
Een beeld van hoop en redding is
Ze zijn hardleers

Hoe herkenbaar is dit niet?!
Gods baanbrekende en scheppende kracht
Jezus leven, sterven en opstanding
De Geest die waait en inspireert
De hele goede boodschap van de Bijbel
blijft dwars op onze ervaringen staan

Misschien zien we het pas echt als we aan de overkant zijn
En tot die tijd blijven we vertrouwen
En zijn we soms ongelovig
Blijven we ons verbazen
En zien we Zijn aanwezigheid onder ons maar mondjesmaat
Maar tegelijkertijd
Moet over ons ten goede óók gezegd
Dat we brood en vis zoeken en vinden
Dat we heel dapper door roeien
Dat we Jezus proberen te volgen waar Hij gaat
Goddank gaat Hij ons voor


 

terug
 
 
Leesrooster 2019
Onder Zingeving-Vieren door het jaar: Lees elke dag mee met het Oecumenisch Leesrooster van de Raad van Kerken in Nederland.
 
Nieuwsbrief
Aanmelding voor en de laatste editie van deze nieuwe digitale nieuwsbrief onder Informatiekanalen-Nieuwsbrief.
 
Vanuit de kerkenraad
Een bericht aan het begin van het nieuwe seizoen: Wie zijn wij-Kerkenraad.
 
Stichting Wijdekerk

LHBT’ers zijn bij ons gewenst in de kerk, dat dragen we uit met de regenboogvlaggen die we hebben uitgehangen. Lees verder onder Wie zijn wij-Bovenplaatselijke organisaties en Zingeving-Gebeden, gedichten en andere teksten
 
 
Moldavië 2018
POZM-POZA: terugblik op de reis tijdens de dienst van 18 november (Jeugd-Specials)
 
Talenten gezocht!
De kerkenraad is naarstig op zoek naar talenten.
Er zijn een aantal vacatures ontstaan  binnen onze gemeente, in de kerkenraad, maar ook daarbuiten, zoals een ouderling en iemand die het paasontbijt coördineert.
  meer
 
Behoefte aan een gesprek?
We willen een (t)huis bieden. Dat betekent ook: omzien naar elkaar, openstaan voor elkaar, elkaar opzoeken. Lees verder onder Wie zijn wij?-Pastoraat of stuur een mail naar
 
 
Trouwen?
Zijn er trouwplannen? Denk ook op tijd aan kerkgebouw en dominee.
  meer
 
Dopen?
Een kindje geboren? Laat het ons weten, zeker als je het kindje wilt laten dopen.
  meer
 
Privacy
Voor de Privacyverklaring van de Protetstantse Gemeente Deil - Enspijk: privacyverklaring
 
ANBI
Bekijk de ANBI gegevens van onze diaconie (goedgekeurd tijdens de kerkenraadsvergadering van 7 juni 2018)
Bekijk de ANBI gegevens van onze gemeente (goedgekeurd tijdens de kerkenraadsvergadering van 1 juni 2017)
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.