met heel je hart met heel je hart

door ds. Neely Kok
Preek bij Jeremia 31: 31-34 en Lukas 6: 43-45 op zondag 5 augustus 2012

I
Elke kerkdienst begin:
wij staan voor het aangezicht van de Eeuwige
op dat moment staan we dan ook echt
en we zijn stil
het is een kort moment waarop we beseffen:
hier in kerk gekomen om te eren en te dienen
om te opnieuw of nog wat dieper te beseffen
wij leven niet alleen voor onszelf
wij leven ons leven onder Gods ogen
niet als het alziend oog waar je bang voor zou moeten zijn
maar als een bewustzijn
je voorstellen dat je niet alleen bent
maar dat Iemand anders meekijkt
liefdevol en stimulerend
actieverend en bemoedigend
uitdagend en prikkelend
al naar gelang
De Eeuwige als degene die leest
Wat er in je hart omgaat
Die jou kent zoals geen ander je kent psalm 139
Doorgrond o God mijn hart het ligt / Toch open voor Uw aangezicht / En dan als slot..
leidt mij op de weg naar het leven!

II
In de Bijbel is het hart niet zozeer het centrum van het gevoel
Zoals dat in onze tijd wel het geval is
Maar het hart is vooral het centrum van de oriëntatie
Welke richting ga jij uit..
Het hart is de plek waar de aanzet plaatsvindt
voor de weg die je gaat
daar overlegt de mens in zichzelf
of in gebed
in een gesprek met God
welke kant het uit moet gaan
waar richt jouw innerlijk zich op
Het is met andere woorden je kompas
Je hart als de stuwende kracht
De drijfveer
Je bent ergens met hart en ziel bij betrokken
Je gaat er helemaal voor
Zoals die sporters van de Olympische Spelen er helemaal voor gaan
Één doel hebben
Die kant op!

III
Het bijbelse woord voor hart is LEF
Wij kennen dat woord ook wel
Heb het lef eens – heb het hart eens!
Zo.. die heeft lef!
En in die tekst uit Jeremia horen we dan
Dat God een nieuw verbond gaat sluiten met zijn volk
niet meer de 10 woorden ter oriëntatie op twee grote stenen
maar God zal de wet / de tora
in hun hart schrijven
ze ZO`N hart / lef geven
dat ze helemaal niet meer naar die stenen
of geschreven wetten en voorschriften zullen kijken
maar dat ze de wet / de tora van binnen uit zullen voelen als oriëntatie
er zal een tijd komen
zegt de Eeuwige
dat iedereen vanzelf doet wat goed is
omdat iedereen verbonden is met Mij
en dat ze het niet meer hoeven te leren
maar dat het als vanzelf
vanuit hun innerlijke oriëntatie komt
vanuit hun hart

IV
Maar bij Jezus horen wij
Dat het hart twee schatkamers heeft
Een schatkamer met het goede opkomt
Waar goede dingen uit voortkomen
En een schatkamer waar het kwade opkomt
Een hart van goud
Waar het kwaad wordt bedacht
en aangezet wordt tot uitvoeren
een hart van steen
En de rabbijnen hebben het daar ook al over
Dat komt omdat het woord hart
in het Hebreeuws ook een meervoud kent
lev en levav
nog niet zo vreemd dat meervoud
hoe ziet een hart eruit
heeft twee kanten / helften
de rabbijnen zeggen
in elk deel van het hart zit een kracht
in het ene deel een kracht ten goede
in het andere deel een kracht ten kwade
dat deel dat goed wil is niet zo moeilijk om op God te richten
maar dat deel dat kwaad wil..
toch is het je opdracht om
God lief te hebben met HEEL je hart

voeg geheel mijn hart tesaam.. /  tot de vrees van uwen Naam.. / Heer mijn God.. dan zal ik u loven.. /  heffen mijn GANSE (niet alleen die goede kant..) / mijn ganse hart naar boven..


Voor Joden is het van groot belang
Dat ze volgens de Tora leven
Wij noemen dat vaak ´de wet´
Maar veel beter is het om dat te horen als
Richtlijn voor het leven
Gericht op het voortbrengen van leven
Je niet houden aan de Tora
Is je richten op wat de dood brengt
Afgelopen week waren er beelden in het nieuws
Schokkende beelden
Het speelde zich af in Syrie
Bebloede mannen werd naar hun naam gevraagd
Even later zag je dat ze weggevoerd werden
Ze werden op een rij gezet
En kort daarna openden de strijders het vuur
Er was op dat moment niet veel meer te zien
Dan vage beelden en stof
Maar het ging door merg en been
Zomaar weg
Al die mannen
Ik weet niet of ze nu voor de president waren of tegen
Maar wat ik wel weet
Is dat de harten van de schutters
Gericht waren op de dood
En niet op het leven

VI
Jezus zegt
Ieder mens brengt in zijn of haar leven vruchten voort
Aan doorns en distels groeien geen druiven en vijgen
Maar daar haal je je aan open
Daar verwond je je aan
Waar distels en doornstruiken groeien
Zoek je tevergeefs naar goede vruchten
Maar aan een goede boom komen goede vruchten
Mooie appels, peren, pruimen
Sappig en goed van smaak
Wie leeft met de richtlijnen van de Eeuwige
Is als zo´n boom
Die goede vruchten geeft
Jezus heeft die wet / die richtlijnen ZO samengevat
Gij zult de Heer uw God liefhebben..
met geheel uw hart
en met geheel uw verstand..
en de naaste zul je liefhebben
als jezelf..
dat laatste niet vergeten
want je kunt niet uitdelen
wat je jezelf niet ook gunt!
Kinderen van het nieuwe verbond met God..
laten Hem toe in hun hart..
Zij laten zich leiden door Gods Woord..
dat zichtbaar en tastbaar is geworden
in het leven van Jezus..

VIII
Jezus leefde de Tora
Hij was met zijn hele wezen.. met zijn HELE hart..
gericht op de Eeuwige..
Zijn hele hart was georiënteerd op God
Wat Hem dreef..
was het woord van God doen..
ZO.. dat er van Hem gezegd kan worden
dat Hij het Woord van God WAS..
in levende lijve..
Een boom die goede vruchten droeg..
Samen met Hem..
mogen wij bondgenoten zijn..
partners in dat nieuwe verbond..
waar God over sprak..
Mensen.. die God de ruimte gunnen..
om hun hart volledig te beschrijven..
in beslag te nemen..
Zodat wij zelf.. in ons doen en laten..
mensen zijn met LEF..
met hart voor de zaak van God..
 

terug
 
 
Leesrooster 2019
Onder Zingeving-Vieren door het jaar: Lees elke dag mee met het Oecumenisch Leesrooster van de Raad van Kerken in Nederland.
 
Nieuwsbrief
Aanmelding voor en de laatste editie van deze nieuwe digitale nieuwsbrief onder Informatiekanalen-Nieuwsbrief.
 
Vanuit de kerkenraad
Een bericht aan het begin van het nieuwe seizoen: Wie zijn wij-Kerkenraad.
 
Stichting Wijdekerk

LHBT’ers zijn bij ons gewenst in de kerk, dat dragen we uit met de regenboogvlaggen die we hebben uitgehangen. Lees verder onder Wie zijn wij-Bovenplaatselijke organisaties en Zingeving-Gebeden, gedichten en andere teksten
 
 
Moldavië 2018
POZM-POZA: terugblik op de reis tijdens de dienst van 18 november (Jeugd-Specials)
 
Talenten gezocht!
De kerkenraad is naarstig op zoek naar talenten.
Er zijn een aantal vacatures ontstaan  binnen onze gemeente, in de kerkenraad, maar ook daarbuiten, zoals een ouderling en iemand die het paasontbijt coördineert.
  meer
 
Behoefte aan een gesprek?
We willen een (t)huis bieden. Dat betekent ook: omzien naar elkaar, openstaan voor elkaar, elkaar opzoeken. Lees verder onder Wie zijn wij?-Pastoraat of stuur een mail naar
 
 
Trouwen?
Zijn er trouwplannen? Denk ook op tijd aan kerkgebouw en dominee.
  meer
 
Dopen?
Een kindje geboren? Laat het ons weten, zeker als je het kindje wilt laten dopen.
  meer
 
Privacy
Voor de Privacyverklaring van de Protetstantse Gemeente Deil - Enspijk: privacyverklaring
 
ANBI
Bekijk de ANBI gegevens van onze diaconie (goedgekeurd tijdens de kerkenraadsvergadering van 7 juni 2018)
Bekijk de ANBI gegevens van onze gemeente (goedgekeurd tijdens de kerkenraadsvergadering van 1 juni 2017)
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.