herschepping herschepping

door ds. Neely Kok
Preek bij Jesaja 35: 1-7 en 10 en Marcus 7: 31-37 op zondag 19 augustus 2012, doopdienst

I
Vier nieuwgeboren kinderen worden hier straks gedoopt
elk nieuw mensenkind
is een gloednieuwe schepping
zelfs al lijken ze heel erg veel op elkaar
zoals de tweeling Rodin en Milo
dan nog zijn het twee afzonderlijke kinderen
elk een nieuwe schepping
En toch zullen we hier vandaag gaan vieren
Dat deze kinderen
Door de doop opnieuw geboren worden
We vieren dat ze herschapen worden
Want dat is één van de vele aspecten van de doop
Herscheppen
Opnieuw beginnen
Eigenlijk grijpen we daarmee vooruit
Op het leven van deze kinderen
Want zo klein als ze zijn
Zo onschuldig zijn ze ook
Ze hebben nog niet zo heel veel meegemaakt
Ze hebben nog niet veel gedaan
Behalve (heel belangrijk!)
mensen blij gemaakt met hun komst (in bijzonder de ouders)
Maar ze weten nog niets van de woestijn
Die het leven soms kan zijn (in de sfeer van Jesaja)
Ze weten gelukkig ook nog niets
van de narigheid die je als mens kan overkomen
ze weten ook nog niet dat je soms doof kunt worden
voor Gods Woord
voor Gods aanwezigheid in jou leven
Maar geen enkel mens kan schuldloos leven
En ieder leven kent naast hoogtepunten ook dieptepunten
En ieder mens loopt wel eens weg
van de hand die hem of haar wil toosten of bemoedigen
Soms verdwaal je ver van God en mensen
En daarom dopen we
Daarom vieren we hier
Alvast bij voorbaat
Dat God deze kinderen vast zal houden
Dat Hij ze liefheeft
Dat ze door zijn liefde altijd weer opnieuw kunnen beginnen
Dat Hij ze altijd zal blijven roepen
En dat ze door de diepte heen
weer een nieuwe start kunt maken
En wat voor deze vier kinderen geldt
geldt voor ons allemaal
Met de doop vieren we dat ieder mens
telkens weer opnieuw geschapen wordt
we weten dat het donker er zeker is
maar met de doop vieren we
dat die niet het laatste woord heeft
we weten dat de dood er is
maar met de doop vieren wij
dat God ons daardoorheen trekt
naar Hem toe

II
In allebei de lezingen die we gehoord hebben
komt de grote liefde van God duidelijk naar voren
en ook de kracht
die in Hem
ten goede werkt op alle gebied
die woorden bieden ook ons hoop en perspectief
in ons eigen leven
Hoor, wat God voor je in petto heeft
de steppe zal bloeien
waar de grond gebarsten is door de droogte
daar zal water zijn
waar het leven van jou
of van een heel volk er zo dor uitziet
daar zal weer vreugde komen
en nieuw perspectief
waar mensen moe, zwak en bang zijn
die zich gevangen voelen
en zonder uitzicht
daar wordt gezegd:
houd moed, vrees niet!
God zal je bevrijden

III
Ook in het verhaal over Jezus
Klinkt die sterke kracht ten goede door
We worden uitgenodigd
om ook daar in die genezing van de dove en slecht sprekende man
die brede kracht ten goede
in het oog te houden
die van God uit uitgaat naar de wereld
Dat wil ik juist bij zo’n verhaal over genezing
er nadrukkelijk bij zeggen
ik zal vertellen waarom
ik kom vaak mensen tegen
die zo teleurgesteld zijn
dat hun gebed niet is verhoord
dat zij zelf
of degene van wie zij zoveel houden
niet beter wordt
niet genezen is
ooit had ik een gesprek met een oude man
hij was door de loop der jaren steeds dover geworden
en kon nu bijna niets meer horen
dat is natuurlijk een verschrikkelijke handicap
en heel erg om te moeten ondergaan
Hij zei tegen mij:
elke dag bid ik tot God
Dat ik weer mag horen
Maar hij verhoort mijn gebed niet
De tranen sprongen mij in de ogen..
En hij was daardoor heel teleurgesteld
En boos op God
Hij was gaandeweg niet alleen zijn gehoor verloren
Maar ook zijn geloof
Dit is een voorbeeld van wat ik vaker te hoor
Geloof verloren
Boos zijn op God
Omdat er in jouw leven niet gebeurt
Wat in de Bijbel wel gebeurt
Genezing

IV
Een echt sluitend antwoord op zulke
toch dramatische levensvragen heb ik niet
En soms denk ik ook wel eens:
waarom staan zulke genezingsverhalen in de Bijbel
als niet iedereen genezen wordt

Maar ik heb er ook wel moeite mee
Als God dan van alles wordt verweten
Omdat niet één op één gebeurt
Wat jij zelf graag wilt
Hoe begrijpelijk en terecht die wens ook is
Kortom, je moet een weg zien te vinden
rond die genezingsverhalen
een weg die begaanbaar is

Ik denk dat het goed zou zijn om de verhalen over Jezus
die mensen geneest
in dat brede perspectief van herschepping te beluisteren
willen ze niet tot afschuwelijke teleurstelling leiden
of tot onbegrip
of zelfs tot ongeloof

V
Hoe kunnen we de verhalen over Jezus
Die mensen geneest geloven
Laten we eens kijken hoe Marcus het verhaal vertelt
Het is opvallend hoeveel handelingen ervoor nodig zijn
Welgeteld zijn het zes stappen
Voordat de oren van de man geopend
En zijn tong losgemaakt zijn
De mensen die deze man komen brengen vragen
Leg hem toch de handen op
Dan zal hij genezen
Maar er is meer voor nodig
Zes stappen
Jezus neemt de man apart (1)
De menigte moet even wachten
Even opzij
Dan steekt hij zijn vingers in de oren van de man (2)
En raakt zijn tong met speeksel aan (3)
Dan slaat Jezus zijn ogen op naar de hemel (4)
Dat is de houding van gebed
En Hij zucht diep (5)
Gods Naam mag niet voluit worden uitgesproken
Maar in het zuchten ligt de Naam van God verborgen
Heel de schepping zucht als in barensnood
zegt Paulus ergens in zijn brief aan de gemeente in Rome
En de Geest zucht in ons
zegt hij ook
En dat is bidden
Dus wanneer je zucht omdat je het zwaar hebt
Weet dan dat dat door God gehoord wordt als een gebed
En dan spreekt Jezus dat ene woord (6)
Effata – wordt geopend
Wordt opnieuw geboren
In zes scheppingshandelingen wordt een nieuw mens geboren
En zie.. het was goed
Iedereen juicht en jubelt
Alles heeft Hij goed gemaakt
Deze genezing van de dove
Rijmt op de slotwoorden die telkens klinken in Genesis 1
En zie het was goed
Genezing
Heelheid
Een nieuwe schepping
God is er voortdurend mee bezig
En wij zuchten
Naar de voltooiing van zijn goede schepping
Zie.. ik maak alle dingen nieuw

VI
Zo kan ik luisteren naar de genezingsverhalen
In breder perspectief
Als tekenen van een wereld die geboren moet worden
Als teken van Gods kracht
Die mensen bijstaat
En vernieuwt
Die nieuw perspectieven aanreikt
Waar het leven is vastgelopen
Die ondersteunt waar ziekte en zorgen zijn
Die hoop biedt op verlossing
Die ieder mensenkind vasthouden wil
Om het te redden van de ondergang

Die God
En die kracht
dat vieren wij
telkens weer op verschillende manieren
volgende week bij het teken van Brood en Beker
en vandaag in het teken van de doop
Dat we mogen genieten
van het nieuwe leven
van elke nieuwe schepping
die ons allemaal geschonken wordt


 

terug
 
 
Leesrooster 2019
Onder Zingeving-Vieren door het jaar: Lees elke dag mee met het Oecumenisch Leesrooster van de Raad van Kerken in Nederland.
 
Nieuwsbrief
Aanmelding voor en de laatste editie van deze nieuwe digitale nieuwsbrief onder Informatiekanalen-Nieuwsbrief.
 
Vanuit de kerkenraad
Een bericht aan het begin van het nieuwe seizoen: Wie zijn wij-Kerkenraad.
 
Stichting Wijdekerk

LHBT’ers zijn bij ons gewenst in de kerk, dat dragen we uit met de regenboogvlaggen die we hebben uitgehangen. Lees verder onder Wie zijn wij-Bovenplaatselijke organisaties en Zingeving-Gebeden, gedichten en andere teksten
 
 
Moldavië 2018
POZM-POZA: terugblik op de reis tijdens de dienst van 18 november (Jeugd-Specials)
 
Talenten gezocht!
De kerkenraad is naarstig op zoek naar talenten.
Er zijn een aantal vacatures ontstaan  binnen onze gemeente, in de kerkenraad, maar ook daarbuiten, zoals een ouderling en iemand die het paasontbijt coördineert.
  meer
 
Behoefte aan een gesprek?
We willen een (t)huis bieden. Dat betekent ook: omzien naar elkaar, openstaan voor elkaar, elkaar opzoeken. Lees verder onder Wie zijn wij?-Pastoraat of stuur een mail naar
 
 
Trouwen?
Zijn er trouwplannen? Denk ook op tijd aan kerkgebouw en dominee.
  meer
 
Dopen?
Een kindje geboren? Laat het ons weten, zeker als je het kindje wilt laten dopen.
  meer
 
Privacy
Voor de Privacyverklaring van de Protetstantse Gemeente Deil - Enspijk: privacyverklaring
 
ANBI
Bekijk de ANBI gegevens van onze diaconie (goedgekeurd tijdens de kerkenraadsvergadering van 7 juni 2018)
Bekijk de ANBI gegevens van onze gemeente (goedgekeurd tijdens de kerkenraadsvergadering van 1 juni 2017)
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.