vrede vrede

door ds. Neely Kok
Preek bij Marcus 9: 30-37 op zondag 23 september 2012, Vredeszondag

Lezing Marcus 9: 30-37
30 Ze vertrokken uit die streek en reisden door Galilea, maar hij wilde niet dat iemand dat te weten kwam, 31 want hij was bezig zijn leerlingen onderricht te geven. Hij zei tegen hen: ‘De Mensenzoon wordt uitgeleverd aan de mensen. Die zullen hem doden, maar na drie dagen zal hij uit de dood opstaan.’ 32 Ze begrepen deze uitspraak niet, maar durfden hem geen vragen te stellen.
33 Ze kwamen in Kafarnaüm. Toen ze in huis waren, vroeg hij hun: ‘Waarover waren jullie onderweg aan het redetwisten?’34 Ze zwegen, want ze hadden onderweg met elkaar getwist over de vraag wie van hen de belangrijkste was. 35 Hij ging zitten en riep de twaalf bij zich. Hij zei tegen hen: ‘Wie de belangrijkste wil zijn, moet de minste van allemaal willen zijn en ieders dienaar.’ 36 Hij pakte een kind op en zette het in hun midden neer; hij sloeg zijn arm eromheen en zei tegen hen: 37 ‘Wie in mijn naam één zo’n kind bij zich opneemt, neemt mij op; en wie mij opneemt, neemt niet mij op, maar hem die mij gezonden heeft.’

Vandaag staat het woord ‘vrede’ centraal
Daar zou je cynisch over kunnen doen
Of lacherig..
Vrede
Dat is wel een erg soft woord
In Haren loopt het compleet uit de hand
na een fout berichtje op facebook
over een verjaardag
breekt daar bijna een oorlog uit
Ergens anders in de wereld
worden Amerikaanse vlaggen verbrand
vanwege een filmpje op youtube
En in Syrië vallen al zo lang doden
en niemand goed weet hoe dat verder moet
In Jeruzalem loopt de muur dwars door de stad
En houdt mensen van elkaar gescheiden
Vredeszondag??
Hoezo vrede..
Ik richt me op mezelf en de mensen die ik ken
Want al die andere dingen
Daar kan ik toch niks aan doen

Toch is dit de plaats
Waar het woord vrede wel moet klinken
Waar we niet mogen berusten
Maar waar we rustig proberen te kijken
Naar mogelijkheden om vrede toch gestalte te geven
Waar we eerlijk kijken
wat staat de vrede in de weg
waar begint on-vrede eigenlijk
Dit is de plaats waar we de hoop op vrede levend houden
En waar we om vrede blijven bidden
Tegen de klippen op

Afgelopen vrijdag zag ik een teken van hoop
Desmond Tutu was op tv
aartsbisschop van Zuid Afrika (emeritus)
ooit de voorzitter van de waarheidscommissie
al die vaak vreselijke verhalen over wat onder het apartheidsregime gebeurd was met mensen
heeft hij aangehoord
als iemand weet heeft van on-vrede is hij het
een zeer wijs man
een man ook met onnavolgbare en aanstekelijke humor
en nu zijn er in Zuid Afrika weer opstanden bij de mijnen
en opnieuw worden mensen zonder mededogen doodgeschoten
zijn we dan nog niks opgeschoten
Hij vertelt
over de pijn
over de apartheid die ondanks alles nog rondwaart
dat allerlei mensen (ook zwarten en bruinen) op een oneerlijke manier rijk zijn geworden
hij laat zien dat er meerdere generaties overheen gaan
voordat je
ook maar enigszins de trauma’s uit het verleden verwerkt hebt als volk
voordat je
echt tot een nieuwe samenleving komt
Maar hij straalt ook hoop uit
hoop op de nieuwe generaties
jonge mensen die nog durven dromen
een hoop die ik daar (in Zuid Afrika) ook heb ervaren
niemand wil terug naar de apartheid
en tegelijkertijd is dat heel moeilijk in dat land
waar zoveel nog georganiseerd is volgens de scheidslijnen
maar men hoopt op nieuwe tijden
Desmond Tutu vertelt ook in alle eenvoud
de boodschap van Jezus
dat je bereid moet zijn om de minste te zijn
dat je bereid moet zijn om te dienen
dat je dat juist ook moet doen
als je wilt regeren
juist dat moet je doen vanuit een houding van dienstbaarheid

Aartsbisschop Tutu heeft alle verhalen gehoord
die lijken op waar Jezus zijn onderricht aan zijn leerlingen mee begint
hij de dienstknecht
zal overgeleverd worden
aan mensen die uit zijn op heersen
mensen die de ander niet meer als medemens zien
maar alleen nog als vijand
en wat er dan volgt is marteling, ellende en dood
Hij heeft alle verhalen gehoord
waarin mensen overgeleverd waren
aan de heersende machten
alle oneerlijke rechtspraak
alle lynchpartijen
alle martelpraktijken
En uiteindelijk is dat gedrag – zegt Jezus – gegrond in
de overtuiging
dat de één meer is dan de ander
dat de ander minder is
en de reden van dat minder zijn
kan altijd wel ergens in gevonden worden
dat de leerlingen dachten
dat de één dichter bij Jezus stond dan de ander
Ik ben beter dan jij
meer geestelijke bagage
mijn huidskleur
mijn afkomst
ik heb een mooier huis / auto / gezicht / beter figuur / beter opgeleid
Hoe vaak zijn we daar bewust of onbewust mee bezig
jezelf afmeten aan de ander
of de ander aan jezelf
op kleine schaal
maar ook op grotere schaal
wij zijn beter dan de Grieken / Portugezen / Spanjaarden / Polen
wij hebben een beter geloof dan de moslims

Waar hebben jullie onderweg over lopen ruziën
En ze zwegen
Want ze hadden lopen bekvechten
over wie de belangrijkste was
Daar begint het dus kennelijk
wie is het meest belangrijk
er gaat geen dag voorbij op TV
of er is wel ergens een programma
waar mensen in spanning luisteren
ben ik erbij
bij de groep die door mag
ranking the stars..
ach een beetje competitie is niet erg
maar we hebben dat dus wel allemaal in ons
dat kijken naar wie is méér en wie is minder
en waar zit ik dan op die ladder

Wat zegt Jezus over de weg naar vrede toe
Wie de belangrijkste wil zijn
moet de minste van allemaal willen zijn
en ieders dienaar
wil jij weten wie er in de ogen van Jezus belangrijk is
ga dan kijken bij wie de minste is
en ieders dienaar
En wie een kind opneemt
En zich ten dienste stelt aan het kind
Want zo’n kind heeft jou nodig
Die heeft Mij opgenomen
Zegt Jezus
En niet alleen mij
Maar die heeft zelfs ook God opgenomen

De weg naar vrede loopt
Via aandachtig kijken
bij wie hoort Jezus thuis
waar zou ik Hem kunnen ontmoeten
via aandacht voor de minsten
en de kleinsten
voor wie gekleineerd zijn

De weg naar vrede loopt via de weg van
het onverwachte
via de tegengestelde actie
Er is ook op internet een actie gestart
om te helpen in Haren
om de rotzooi op te ruimen
een poos geleden gebeurde dat ook in Engeland rond de rellen
heel praktisch
mensen die bezems en vuilniszakken meenemen
en concreet de boel schoon gaan maken
Desmond Tutu leeft als voorbeeld voor de vrede
omdat hij de aanzet gaf tot die commissie
die al die verhalen aanhoorde
je zou denken: onbegonnen werk of
dat helpt toch niet
maar hij deed het en het hielp wél
niet dat er het land daarna alles goed was
maar het heeft toch veel wonden geheeld
en veel bitterheid weggenomen
het heeft openheid gegeven om samen te bouwen
aan een nieuw land
Ook wij in ons land hebben behoefte aan vrede
het gaat niet werken als we blijven kijken
wie is meer
en wie is minder
het gaat erom elkaar de ruimte te geven
en met respect met elkaar om te gaan
Ik vond een gedicht
Dat mij aansprak
Het heet: Nederland op zijn breedst

Het zit 'm echt niet in couscous
in kousenband of spruiten
door wat je eet en lekker vindt
val jij er heus niet buiten
het zit 'm ook niet in je haar
je huidskleur of je ogen
dat is gewoon niet van belang
als mensen elkaar mogen
het zit 'm niet in veel verstand
of goed getrainde spieren
of jij aan Kerst of Pasen doet
of Suikerfeest wil vieren
we kunnen heel verschillend zijn
en toch in vrede leven
het gaat erom of jij en ik
elkaar de ruimte geven
het zit 'm in één enkel ding:
of wij elkaar vertrouwen
en of we samen met elkaar
aan vrede willen bouwen

Zo met elkaar omgaan dat vertrouwen groeit
Zo met elkaar omgaan dat ruimte een kans krijgt
Als dat soft is Dan moet dat maar
Ik blijf denken dat er niet veel andere mogelijkheden zijn
Om tot vrede te komen

terug
 
 
Leesrooster 2019
Onder Zingeving-Vieren door het jaar: Lees elke dag mee met het Oecumenisch Leesrooster van de Raad van Kerken in Nederland.
 
Nieuwsbrief
Aanmelding voor en de laatste editie van deze nieuwe digitale nieuwsbrief onder Informatiekanalen-Nieuwsbrief.
 
Vanuit de kerkenraad
Een bericht aan het begin van het nieuwe seizoen: Wie zijn wij-Kerkenraad.
 
Stichting Wijdekerk

LHBT’ers zijn bij ons gewenst in de kerk, dat dragen we uit met de regenboogvlaggen die we hebben uitgehangen. Lees verder onder Wie zijn wij-Bovenplaatselijke organisaties en Zingeving-Gebeden, gedichten en andere teksten
 
 
Moldavië 2018
POZM-POZA: terugblik op de reis tijdens de dienst van 18 november (Jeugd-Specials)
 
Talenten gezocht!
De kerkenraad is naarstig op zoek naar talenten.
Er zijn een aantal vacatures ontstaan  binnen onze gemeente, in de kerkenraad, maar ook daarbuiten, zoals een ouderling en iemand die het paasontbijt coördineert.
  meer
 
Behoefte aan een gesprek?
We willen een (t)huis bieden. Dat betekent ook: omzien naar elkaar, openstaan voor elkaar, elkaar opzoeken. Lees verder onder Wie zijn wij?-Pastoraat of stuur een mail naar
 
 
Trouwen?
Zijn er trouwplannen? Denk ook op tijd aan kerkgebouw en dominee.
  meer
 
Dopen?
Een kindje geboren? Laat het ons weten, zeker als je het kindje wilt laten dopen.
  meer
 
Privacy
Voor de Privacyverklaring van de Protetstantse Gemeente Deil - Enspijk: privacyverklaring
 
ANBI
Bekijk de ANBI gegevens van onze diaconie (goedgekeurd tijdens de kerkenraadsvergadering van 7 juni 2018)
Bekijk de ANBI gegevens van onze gemeente (goedgekeurd tijdens de kerkenraadsvergadering van 1 juni 2017)
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.