Vreugde over de wet Vreugde over de wet

door ds. Neely Kok
Preek bij Psalm 119: 1-8 en 97-104 op zondag 7 oktober 2012

Het Hebreeuwse alfabet heeft 22 letters
En met die 22 letters
moet alles wat over de Eeuwige gezegd wordt
uitgedrukt worden
Die 22 letters zijn allemaal medeklinkers
Als je die achter elkaar zet
Lijkt het russisch (niet uit te spreken..)
Er moeten nog klinkers tussen
Die de letters tot woorden maken
Het idee is
Medeklinkers komen van God
En de klinkers van de mens
Die met de adem (geschonken door God)
De medeklinkers tot woorden maakt
Een wezenlijk samenspel
Waarin geen van beiden gemist kan worden
Aarde en hemel werken samen
Om te komen tot woorden
Die iets over het mysterie van God kunnen vertellen
Mede daarom ervaren de gelovige joden
Dat alfabet als een groot geschenk van god

Het Hebreeuwse alfabet heeft 22 letters
Met die letters is de wet van God opgeschreven
op steen
op schrift
de tien geboden (richtlijnen, wegwijzers naar het leven)
maar ook alle voorschriften
hoe je leven moet tot eer van God

Psalm 119 is zo opgebouwd
dat telkens 8 verzen
met dezelfde letter van het alfabet beginnen
acrostichon
ons Wilhelmus is ook zo opgebouwd
(gez 411 willem van nazzov)
Alle 22 letters (medeklinkers) komen in Psalm 119 aan bod
In de volheid van alle letters
Klinkt Gods onderwijs aan ons

Afgelopen week was het de dag van de onderwijzer
Daar moeten we aan denken als we horen over
het feest van de ‘vreugde der wet’ (zo heet het nou eenmaal)
Is het feest over Gods onderwijs
Zonder onderwijs (goede scholing) kunnen wij niet
Als we landen helpen zich te ontwikkelen
Beginnen we vaak bij het bouwen van scholen
Bij het betalen van de schoolbanken (Malawi!)
Goed onderwijs (ontwikkeling en richtlijnen)
Voegt zoveel toe aan je leven

De torarollen
Zijn de rollen waar de woorden van Mozes in bewaard zijn
de eerste 5 boeken van de bijbel
zij vormen voor de joden de kern
alle andere boeken zijn reactie daarop (profeten)
of uitwerking daarvan (de geschriften)
Maar in die eerste vijf boeken
Daarin heeft God zich geopenbaard
Daarin staan de woorden van het verbond
De regels hoe je goed kunt leven

Als ik mensen spreek over de 10 geboden
(een belangrijk maar beperkt deel van Gods richtlijnen)
dan zeggen sommigen
ik heb het voorlezen ervan ervaren als benauwend
Gij zult
En Gij zult niet
Wat niet verplicht is
Dat is verboden
En ook al beginnen de 10 woorden met
ik ben jullie God
die je uit de dwang
en de slavernij gehaald heb
ze ervaren Gods Woord
En de richtlijnen als een beknotting
God als iemand die je ontplooiing tegenhoudt
Je beperkt en klein houdt
Niemand van ons zul je zo gauw zien dansen
Met de Statenbijbel in z’n armen
Of met de Nieuwe Vertaling hoog boven ’t hoofd
Zo uitbundig zijn ‘wij Hollanders’ niet

En toch
als ik kijk naar de oudere generatie
mensen die vaak hun leven lang in de Bijbel gelezen hebben
die zinnen onderstrepen
en leven met de grote waarden uit dat bijzondere boek
ik denk aan mijn moeder
haar bijbeltje was stukgelezen
en ze haalde Bijbelverhalen aan
bij dingen die ze meemaakte in haar eigen leven
Sommigen zeggen dan wel
Zonder die verhalen
Zonder de bijbel
Zonder de troost en bemoediging
Van dat wonderlijke boek
Zou ik niet kunnen leven
Ze dansen niet letterlijk
Maar innerlijk misschien toch wel

De Bijbel als het boek dat de weg wijst
de tora als wegwijzer
zo heeft het joodse volk het ervaren
en nog
ze kussen de torarollen
als teken van de wens en de wil
tot intiem contact
ze leren met honing
hun kinderen de letters te lezen
en te schrijven
niet alleen omdat er in die psalm 119
die bijna eindeloze lofzang
staat
uw woorden zijn zoeter dan honing
voor mijn mond
maar omdat ze zelf die zoete kracht
van Gods woord hebben ervaren

Inzicht
geeft Gods woord
een richtlijn hoe je kunt leven
Misschien hebben we dat
vandaag de dag wel extra hard nodig
in onze ingewikkelde samenleving
die steeds sneller en complexer wordt
inzicht
wijsheid
richtlijnen
een basis van waaruit je kunt vertrekken in je leven
een basis die je helpt
in de wir war van meningen en overtuigingen
die op je af komen
via zoveel kanalen

Gods woord en Gods richtlijnen zijn gegeven
niet om je te laten beknotten
niet om je vrijheid in te perken
maar juist om je te leiden
op weg door je leven
om vrij te zijn
vrij voor God
vrij van de dwang van de wereld
vrij van verplichtingen die je opgelegd worden
door de druk van buiten
(presteren, nog beter, hoger, verder)
dát is een slaven bestaan
en daaruit ben je nou juist verlost!

De joden dansen met de tora-rollen
En wij worden door hun enthousiasme aangestoken
Om te dansen met de Bijbel als partner
God vraagt ons ten dans
Als je dat beeld meeneemt van vandaag
Dan kan de vreugde / het plezier overslaan
Dansen
dat is loskomen
van de dwang
vrolijk zijn
blij met de partner die er is in je leven
in dit geval blij die richtlijnen
die naar het leven leiden
Ik heb u lief o mijn beminde
Dat innige lied gaan we zingen
Om de smaak te pakken te krijgen
Van de liefde van God
Die draagt en leiding geeft
Die je hand vraagt
God vraagt aan mij.. aan jou
Aan iedereen vanmorgen
Mag ik deze dans van jou?!

terug
 
 
Leesrooster 2019
Onder Zingeving-Vieren door het jaar: Lees elke dag mee met het Oecumenisch Leesrooster van de Raad van Kerken in Nederland.
 
Nieuwsbrief
Aanmelding voor en de laatste editie van deze nieuwe digitale nieuwsbrief onder Informatiekanalen-Nieuwsbrief.
 
Vanuit de kerkenraad
Een bericht aan het begin van het nieuwe seizoen: Wie zijn wij-Kerkenraad.
 
Stichting Wijdekerk

LHBT’ers zijn bij ons gewenst in de kerk, dat dragen we uit met de regenboogvlaggen die we hebben uitgehangen. Lees verder onder Wie zijn wij-Bovenplaatselijke organisaties en Zingeving-Gebeden, gedichten en andere teksten
 
 
Moldavië 2018
POZM-POZA: terugblik op de reis tijdens de dienst van 18 november (Jeugd-Specials)
 
Talenten gezocht!
De kerkenraad is naarstig op zoek naar talenten.
Er zijn een aantal vacatures ontstaan  binnen onze gemeente, in de kerkenraad, maar ook daarbuiten, zoals een ouderling en iemand die het paasontbijt coördineert.
  meer
 
Behoefte aan een gesprek?
We willen een (t)huis bieden. Dat betekent ook: omzien naar elkaar, openstaan voor elkaar, elkaar opzoeken. Lees verder onder Wie zijn wij?-Pastoraat of stuur een mail naar
 
 
Trouwen?
Zijn er trouwplannen? Denk ook op tijd aan kerkgebouw en dominee.
  meer
 
Dopen?
Een kindje geboren? Laat het ons weten, zeker als je het kindje wilt laten dopen.
  meer
 
Privacy
Voor de Privacyverklaring van de Protetstantse Gemeente Deil - Enspijk: privacyverklaring
 
ANBI
Bekijk de ANBI gegevens van onze diaconie (goedgekeurd tijdens de kerkenraadsvergadering van 7 juni 2018)
Bekijk de ANBI gegevens van onze gemeente (goedgekeurd tijdens de kerkenraadsvergadering van 1 juni 2017)
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.