Job, worstelen met God Job, worstelen met God

door ds. Neely Kok
Preek bij Job 19: 23-27 op zondag 4 november 2012

Daar zit hij dan
op de puinhopen
van wat ooit een prachtig leven was
rijk is hij geweest
heel rijk
maar hij is al zijn geld en goederen verloren
Een groot gezin had hij
Maar zijn kinderen zijn omgekomen / gestorven
Eerst was hij bij al die ellende gelukkig nog gezond
Maar zijn lichaam is inmiddels ook aangetast
Niets heeft hij meer over
Ja.. zijn vrouw, die heeft hij nog
Maar zij heeft zich tegen hem gekeerd
Omdat hij ondanks alle tegenspoed en rampen
blijft geloven in God
‘vervloek toch die God van jou..’ zegt ze
Maar hij kán dat niet
Hij wórstelt met God
Maar hij kan God niet loslaten
En ja.. dan heeft hij ook nog drie vrienden
Maar die komen hem telkens vertellen
Dat het niet anders kan
Hij móet wel slecht geleefd hebben
Anders was dit leed hem niet overkomen
Die vrienden kunnen niet anders denken dan
In oorzaak en gevolg
Job, jij zal wel iets verkeerd gedaan hebben
Anders was het niet zover gekomen met je
De oorzaak van de ellende
Ben je zelf
Eigen schuld, dikke bult
Je zal maar zulke vrienden hebben

Hoeveel mensen herkennen zich niet
In de figuur van Job
Je hoeft niet álles te verliezen
Om je te herkennen in deze figuur
Die lijdt
En met wanhoop kijkt naar de puinhoop
Die zijn leven is geworden
denk aan die mensen daar in New York
na de orkaan Sandy
wat een puinhoop
iemand haalde een verfomfaaid fotoalbum
onder de resten van zijn huis vandaan
niets uit je verleden is nog tastbaar
alles is herinnering geworden
en anderen kunnen door de chaos amper onderscheiden
waar hun huis eigenlijk stond
denk aan Syrië
waar 2 miljoen huizen verwoest zijn
en waar mensen zonder pardon afgemaakt worden
iedere keer weer komen er filmpjes van op TV
gruwelijk
wat een wonden slaat dat
wat een vragen roept dat op
denk aan wat je misschien zelf overkwam
of anderen die je kent
plotseling of langzaam ziek worden
behandelingen die zwaar zijn om te dragen
een ontslag of de zaak failliet
een scheiding
hoe dan ook;
het goede leven is verstoord

Het eerste wat we meestal doen
Als ons narigheid treft
Is zoeken naar orde / wetmatigheid
Zoeken naar de oorzaak
op zich is dat goed
zo kun je misschien herhaling voorkomen
reed je te hard toen je dat ongeluk kreeg?
Keek je misschien niet goed uit?
Het is zoeken naar orde in de chaos
en pogen zicht te krijgen op Gods hand in wat je overkomt
Een uiterst lastig thema
Waar je moeilijk de vinger achter krijgt
Waarom gebeurt het kwade
Soms kun je aanwijzen hoe het tot stand komt
Maar heel vaak ook niet

In de Bijbel wordt gezocht naar
hoe het kwaad dat mensen overkomt
te rijmen is met God
maar altijd blijven mensen daarover puzzelen
Die zoektocht levert verschillende antwoorden op
Alles wat gebeurt
Het goede én het kwade
komt allemaal uit de hand van God
kwaad is beproeving of straf
goede is zegen
Als het je goed gaat
Zegen van God
Als het niet goed gaat met je
Pakt God je in je kraag
‘Wat heb ik verkeerd gedaan?’
‘waarom…??’
de vraag is dus:
in hoeverre heb je wat er gebeurt
aan je eigen handelen te wijten of te danken
in 1952 preekten dominees na de watersnoodramp
dat dit een straf van God was
maar ook onder andere omstandigheden denken mensen
als ik maar dichter bij God gebleven was
dan was dit niet gebeurd
Ook wordt wel gezegd:
ooit zal je begrijpen waarom je dit overkomt
Borduurwerk theorie
OF
Het goede komt van God
Het kwade komt van de satan
In het boek Job krijgt de satan vrij spel van God
Ook daarin is te zien
dat de schrijver antwoord zocht op de dringende vraag:
waarom treft het kwaad de goede mens
want Job was een gelovig mens
die goed leefde
en toch overkomt hem al dat kwaad

Job worstelt met God
Hij neemt geen genoegen met de traditionele antwoorden
Eerst is hij nog geduldig en vroom
later wordt hij opstandig
Maar ondanks al zijn vragen
weigert hij om God los te laten
In het gedeelte dat wij gehoord hebben
Spreekt Job tegenover zijn vrienden
Vanuit een zeer diepgaand verlangen -
Een krachtige belijdenis uit
schrijf het op de rots
zodat het er voor altijd en eeuwig op staat
God zal mij verlossen
De Eeuwige lééft
En uiteindelijk zal Hij komen
en mijn zaak behartigen
Hij zal mij recht doen
en ik
met huid en haar
met hart en ziel
zal ik de Eeuwige zien
dan zal ik aanschouwen
wat ik nu nog niet kan doorzien
Wat Job overkomt
Doet me denken aan de worsteling van Jacob bij de Jabbok
een gevecht met een engel
in de nacht
dat eindigt met het gebed
ik laat je niet gaan
tenzij je me zegent
Zo laat Job God niet los
ik ben uw kind
ik heb rechtvaardig geleefd
doe mij recht
zegen mij
Job blijft vragen stellen
Blijft zichzelf verweren tegen de onterechte verwijten
Blijft God bevragen
Hij komt als het ware
op het uiterste puntje van zijn ziel te staan
Als alle vragen gesteld zijn
Dan staat hij daar
En wacht….

Aan het slot van dit bijbelboek
ontvangt Job zijn zo zeer afgesmeekte zegen
Die hij in deze belijdenis hartstochtelijk vraagt

Maar dit Bijbelboek zegt ook
Dat wij Gods wegen niet kunnen narekenen
Sluitende antwoorden zijn er niet
Hoe graag we dat misschien zouden willen

Hoe vaak klinkt de vraag
in onze harten
en welt die op in onze mond
‘Waarom’
Maar
is er een antwoord op die vraag
is  ‘waarom’ de goede vraag om te stellen
Zit er wel ‘daarom’ achter wat je overkomt
Moet er zin zitten in de narigheid
Je kunt er hooguit zelf zin aan geven
Maar dat kun je ook alleen maar zelf
Niemand anders kan en mag dat voor jou doen

Is leven uiteindelijk niet dit:
Voor Gods aangezicht
proberen zo goed mogelijk te leven
met God in gesprek gaan over al je vragen
blijven vertrouwen de Eeuwige uiteindelijk verlost
en je Zijn zegen zal geven

terug
 
 
Leesrooster 2019
Onder Zingeving-Vieren door het jaar: Lees elke dag mee met het Oecumenisch Leesrooster van de Raad van Kerken in Nederland.
 
Nieuwsbrief
Aanmelding voor en de laatste editie van deze nieuwe digitale nieuwsbrief onder Informatiekanalen-Nieuwsbrief.
 
Vanuit de kerkenraad
Een bericht aan het begin van het nieuwe seizoen: Wie zijn wij-Kerkenraad.
 
Stichting Wijdekerk

LHBT’ers zijn bij ons gewenst in de kerk, dat dragen we uit met de regenboogvlaggen die we hebben uitgehangen. Lees verder onder Wie zijn wij-Bovenplaatselijke organisaties en Zingeving-Gebeden, gedichten en andere teksten
 
 
Moldavië 2018
POZM-POZA: terugblik op de reis tijdens de dienst van 18 november (Jeugd-Specials)
 
Talenten gezocht!
De kerkenraad is naarstig op zoek naar talenten.
Er zijn een aantal vacatures ontstaan  binnen onze gemeente, in de kerkenraad, maar ook daarbuiten, zoals een ouderling en iemand die het paasontbijt coördineert.
  meer
 
Behoefte aan een gesprek?
We willen een (t)huis bieden. Dat betekent ook: omzien naar elkaar, openstaan voor elkaar, elkaar opzoeken. Lees verder onder Wie zijn wij?-Pastoraat of stuur een mail naar
 
 
Trouwen?
Zijn er trouwplannen? Denk ook op tijd aan kerkgebouw en dominee.
  meer
 
Dopen?
Een kindje geboren? Laat het ons weten, zeker als je het kindje wilt laten dopen.
  meer
 
Privacy
Voor de Privacyverklaring van de Protetstantse Gemeente Deil - Enspijk: privacyverklaring
 
ANBI
Bekijk de ANBI gegevens van onze diaconie (goedgekeurd tijdens de kerkenraadsvergadering van 7 juni 2018)
Bekijk de ANBI gegevens van onze gemeente (goedgekeurd tijdens de kerkenraadsvergadering van 1 juni 2017)
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.