blijven hopen blijven hopen

door ds. Neely Kok
Preek bij Zacharias 14: 4-9 en Lucas 21: 25-31 op zondag 2 december 2012
Eerste zondag van Advent

Soms denk ik wel eens
dat je voor de lezingen van de Adventtijd
stalen zenuwen moet hebben
Toen ik ze voorlas bij de voorbereiding van deze dienst
samen met onder andere leden van het koor
toen zuchtte ik diep
moet ik dat voorlezen op die dag
moet dat nou het begin zijn van de periode naar Kerst
er wordt in deze lezingen nogal wat onheil benoemd
het begint met een intimiderend beeld
de eeuwige plant z’n voeten op de olijfberg
er vindt een aardverschuiving plaats
de mensen vluchten weg in het donker
want de zon en maan hebben het begeven
ook de lezing uit het Evangelie begint
met tekenen aan de zon, maan en sterren
volken sidderen voor het geweld van de zee

Je hoeft niet eens zozeer bezig te zijn
met een enge en surrealistische eindtijd verwachting
Wat hier beschreven wordt in de Bijbel
Is redelijk realistisch
Het is niet bedoeld als dreiging
Het brengt eerder de door ons al ervaren bedreiging
van de wereld
van de kosmos
Onder woorden
Vertelt het in beelden
Klimaatsverandering
waardoor de zeespiegel stijgt
tornado’s en tsunami’s slaan verwoestend toe
de ozonlaag die ons beschermt vertoont gaten
Oorlogen met al hun gruwelijkheden
en dan in het bijzonder oorlogen in het Midden Oosten
mensen die vluchten
voor geweld en armoede
voeg daarbij de eurocrisis
en ons persoonlijk leed en verdriet
Het is een mix van onheil en ellende
Waar je diep van kunt gaan zuchten

Waar haal onder die omstandigheden
de moed vandaan
Om in de toekomst te geloven
Waar komt het heil vandaan
Op wie kun je nog bouwen en vertrouwen

Volgens sommigen vergaat de wereld
Op 21 december aanstaande
De Maya kalender voorspelt dat
Zulke eindtijdverwachtingen zijn er altijd al geweest
Dus daar zou je je niets van aan hoeven te trekken
Het zal nu ook wel niet gebeuren
Maar dat is een soort vertrouwen
Dat alleen op jezelf en eigen ervaring berust
Dat uitgaat van een zekere mate van (gezonde) nuchterheid
Hoe vind je vertrouwen dat je werkelijk draagt
Dat verder reikt dan je eigen idee, gevoel, overtuiging
Ik wil daar een verhaal over vertellen
Wat ik zelf heb meegemaakt als kind

Toen ik zo’n jaar of 10 was
Was er ook een voorspelling dat de wereld zou vergaan
Toen viel de datum midden in de zomer
Ik weet het nog zo goed
Omdat ik met mijn moeder op vakantie was
We zaten in een zomerhuisje in Ouddorp
op een camping dichtbij het strand
Die dag zou de wereld vergaan
zoveel was duidelijk
dus wat ging je die dag dan doen?
Mijn moeder was niet alleen een nuchtere
Maar ook een gelovige vrouw
Voor haar was het vergaan van de wereld
de terugkeer van Jezus ‘met de wolken’
En ze was niet van plan
om haar gewone programma daarvoor te veranderen
We gingen daar elke dag naar het strand
Dus ook die dag
‘En’ zei ze ‘als Jezus komt, zijn wij dus op het strand’
Dat voelde goed
Mijn moeder vertrouwde op God
Ik hoefde me dus ook niet echt zorgen te maken
Als Jezus terug kwam dan kwam het allemaal goed
En als Hij niet kwam
dan leefden wij gewoon door
Wij hadden vakantie
Het was mooi weer en wij gingen dus die bewuste dag
net als alle andere dagen naar het strand
Die dag hadden zand en zee
bijna de hele dag voor ons alleen
Pas tegen het einde van middag
Waagden zich enkelen op het strand

Dit is één van de religieuze ervaringen
Die ik als kind heb opgedaan
aan mijn nuchtere
maar ook gelovige moeder
die eenvoudig op God vertrouwde
en dan zou het wel goed komen
waar je ook was
thuis, op vakantie, in een huisje of aan zee
Dat vertrouwen haalde zij niet uit zichzelf
Maar uit haar geloof in God
Geloven en vertrouwen
Uiteindelijk is dat hetzelfde

Het is voor mij een belangrijke
En dragende religieuze ervaring geweest om
bijna aan den lijve te ervaren dat
wat er ook gebeurt
je in Gods hand bent
en de wereld in Gods hand is
en dat dwars door alles wat er gebeurt héén
uiteindelijk dat Koninkrijk van God komt

Deze eerste zondag in de Advent
Gaat niet over doemscenario’s
Maar vertelt wat er – door de eeuwen heen steeds – gaande is
En vertelt ook
Dat al die narigheid op zichzelf het einde niet is
Maar dat daardoorheen Gods hand aan het werk blijft
De wereld en haar bewoners lijken op het oog richtingloos
En misschien eindigt de aarde ook wel
Maar de Bijbel zegt
Er zit wel degelijk richting in
Zelfs al vergaat de wereld
Dan nog kan God een nieuw begin maken
Het gaat aan op
Bevrijding
Verlossing
Op vrede
Het eindigt positief
Met een wereld waar de gruwelen verdwenen zijn
En waar vrede en menselijkheid zijn
De wereld waarin de Mensenzoon regeert

Aan het begin vertelde ik dat ik zuchtte
bij het lezen van de teksten die we vanmorgen gehoord hebben
Ergens zegt de apostel Paulus
Heel de schepping zucht
Als in barensnood
Maar ook wijzelf zuchten
Naar de verlossing
Maar als we nu al zouden zien waar we op hopen
Zou het geen hoop meer zijn
Wie hoopt er nog op wat hij al kan zien
Wij hopen op wat nog niet zichtbaar is
En in afwachting daarvan blijven wij volhouden
Mooier kan ik het niet zeggen
Dat zuchten zucht ergens naar toe
Zoals een zwangere vrouw tijdens de weeën zucht
Naar de verlossing
Naar de geboorte van haar kind

De adventtijd is een tijd
Waarin we weer leren hopen
Als we de hoop verloren waren
En waarin we gesterkt worden
Om te blijven hopen
Als dat de kracht is van waaruit wij werken en leven

De kerk
Deze plek
Deze gemeenschap
Is de kleine groep
Waarvan je weet
Dat je met elkaar
Plaats biedt aan hoop en vertrouwen
Hoop op het goede dat komen gaat
En vertrouwen
dat het in de kiem al aanwezig is
als de knoppen aan de bomen
als het jonge groen
dat uitloopt na de winter

Wees niet bang als de wereld woedt
Heb vertrouwen want
Dwars daar doorheen
Komt het Koninkrijk van God
Midden in het donker
Komt de Messias 
Het licht voor de wereld

terug
 
 
Leesrooster 2019
Onder Zingeving-Vieren door het jaar: Lees elke dag mee met het Oecumenisch Leesrooster van de Raad van Kerken in Nederland.
 
Nieuwsbrief
Aanmelding voor en de laatste editie van deze nieuwe digitale nieuwsbrief onder Informatiekanalen-Nieuwsbrief.
 
Vanuit de kerkenraad
Een bericht aan het begin van het nieuwe seizoen: Wie zijn wij-Kerkenraad.
 
Stichting Wijdekerk

LHBT’ers zijn bij ons gewenst in de kerk, dat dragen we uit met de regenboogvlaggen die we hebben uitgehangen. Lees verder onder Wie zijn wij-Bovenplaatselijke organisaties en Zingeving-Gebeden, gedichten en andere teksten
 
 
Moldavië 2018
POZM-POZA: terugblik op de reis tijdens de dienst van 18 november (Jeugd-Specials)
 
Talenten gezocht!
De kerkenraad is naarstig op zoek naar talenten.
Er zijn een aantal vacatures ontstaan  binnen onze gemeente, in de kerkenraad, maar ook daarbuiten, zoals een ouderling en iemand die het paasontbijt coördineert.
  meer
 
Behoefte aan een gesprek?
We willen een (t)huis bieden. Dat betekent ook: omzien naar elkaar, openstaan voor elkaar, elkaar opzoeken. Lees verder onder Wie zijn wij?-Pastoraat of stuur een mail naar
 
 
Trouwen?
Zijn er trouwplannen? Denk ook op tijd aan kerkgebouw en dominee.
  meer
 
Dopen?
Een kindje geboren? Laat het ons weten, zeker als je het kindje wilt laten dopen.
  meer
 
Privacy
Voor de Privacyverklaring van de Protetstantse Gemeente Deil - Enspijk: privacyverklaring
 
ANBI
Bekijk de ANBI gegevens van onze diaconie (goedgekeurd tijdens de kerkenraadsvergadering van 7 juni 2018)
Bekijk de ANBI gegevens van onze gemeente (goedgekeurd tijdens de kerkenraadsvergadering van 1 juni 2017)
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.