het tij moet gekeerd het tij moet gekeerd

door ds. Neely Kok
Preek bij Maleachi 3: 1-4 en Lucas 3: 1-6 op zondag 9 december 2012
Tweede zondag van Advent

In de tweede ambtstermijn van president Obama
Toen India en China opkomende machten waren
Angela Merkel premier was van Duitsland
En Mark Rutte in Nederland net herkozen was
Toen gebeurden er dingen
Die ons ertoe brachten
tot inkeer te komen
Rond een voetbalwedstrijd werd een man doodgeschopt
Een wetenschapper bleek een vervalser
Een medisch specialist voerde onnodig hersenoperaties uit
Aan elk jaar wéér meer economische groei kwam een einde
Het klimaat veranderde sneller dan ooit verwacht was
Iedereen zag in
Dat het tij gekeerd moest worden
We wisten nog niet hoe
Maar we zagen allemaal in:
het moet anders
Maar… wie wijst ons de weg..

Vandaag wijzen twee profeten ons de weg
Ze roepen allebei dat hun tijdgenoten
En over de eeuwen heen ook wij
Tot inkeer moeten komen
Inkeer
Zuivering
Op de goede weg blijven
En werken aan de weg voor de koning
Daar draait het vandaag in de lezingen om

We hebben de woorden gehoord van de profeet Maleachi
Maleachi betekent ‘mijn bode’
Hij, die bode namens God komt vanmorgen hier de kerk in
En zegt
ik heb gezien 
dat de dienst in de tempel verwaarloosd wordt
mensen haken af
Maleachi weet waarom de mensen God niet meer zien zitten
ze zien dat het onrechtvaardigen voor de wind gaat
en goede mensen onrecht moeten lijden
wat een desillusie
waarom zou je nog in een God geloven
waarom zou je het goede doen
het ziet er niet naar uit dat je daar beter van wordt
waarom zóu je dan?
Maar die bode van God gaat daar tegenin
met een pittige beeldspraak
God zal komen
En alles zuiveren
Zoals een zilversmid het zilver loutert in het vuur
Alles wat aan dat zilver kleeft waardoor het mat is
En onzuiver
Dat wordt eruit gesmolten
Door het vuur van zijn liefde
Zoals je in een liefdevolle relatie
steeds meer tot bloei komt
en je goede kanten en talenten alle ruimte krijgen
Waar je tekort schiet
Blijft dat als doffe korrels achter op de zeef
Die worden weggedaan
Die hebben geen waarde
Dat zilver wel

Over dat proces bij de zilversmid wordt verteld
Dat het zilver op het heetste punt in het vuur gehouden moet worden
Dan gaan alle ongerechtigheden eruit
Dat is het noodzakelijke reinigingsproces
Maar hoe weet die smid wanneer het zover is
Dat het zilver weer uit het vuur gehaald kan worden
De smid zou gezegd hebben:
Wanneer ik mezelf weerspiegeld zie
in het zilver
dan is het klaar
Wanneer het zilver beelddrager is geworden
Van de maker
Dan is het klaar

Dit is een beeld van God
Die geduldig
En met het vuur van de liefde
Steeds bezig blijft
Om het beste in de mens naar boven te halen
Een proces van zuivering
Maar ook een proces van groei
Van tot bloei komen
Een proces van steeds meer beelddrager van God worden
Waar raakt dit proces van zuivering nu aan de inkeer
dat is wanneer wij naar binnen kijken
bij onszelf
nagaan waar wij beelddrager zijn
en wat nog zuivering nodig heeft

Johannes de Doper heeft het over
de voorbereidingen om de Koning te kunnen ontvangen
Wat is daar dan voor nodig
Daar is allereerst voor nodig dat je zelf op de goede weg zit
En Johannes de Doper
Maar ook Maleachi wel
Allebei die profeten van vandaag
Die werken een beetje zoals een TomTom
Over 300 meter rechtsaf
En waar ze vooral goed in zijn
Is dat ze signaleren wanneer je niet op de goede weg zit
Keer om
Ga terug
Het is nodig dat jij / u / ik op de goede weg zitten
Omdat we dan ook de weg voor de Koning kunnen klaarmaken
de weg
waarover Hij kan binnen komen
Wij worden in dienst genomen als wegwerkers
Sta eens even stil bij het werk aan de weg
Die slogan geldt ook in deze adventtijd
alle rare bochten moeten uit de weg gehaald worden
alles wat niet recht, dat wil zeggen on-recht is
dat moet recht gemaakt worden
er moet recht gedaan worden
elke kloof moet gedicht worden
de kloof tussen armen en rijken
tussen mannen en vrouwen
tussen wij en zij
En alles waar we als bergen en heuvels ons mensen gescheiden houdt
Zal vlak gemaakt moeten worden
Alle hobbels en kuilen moeten uit de bestaande weg
Zodat de Koning goed over die aan kan komen

Dat werken aan de weg
dat heeft onder andere te maken met waar ik net mee begon
proberen te werken aan verandering
in onze samenleving
stimuleren van goede initiatieven
en trachten daar waar het in ons vermogen ligt
het tij te keren waar dat kan
voorbeelden daarvan zijn wat mij betreft
dat we tegenover alle hypes en hijgerige berichtgeving
een zekere mate van nuchterheid stellen
dat we tegenover het overmatig consumeren
matigheid inbrengen
dat we tegenover verspilling
zoeken naar waar we de dingen duurzaam kunnen doen
Dat we stelling nemen tegen allerlei vormen van oneerlijkheid
onoprechtheid en veinzen
En proberen zelf in ieder geval integer en waarachtig te zijn

Dan buigt de zilversmid zich over het vuur
En ziet in het zilver het beeld van zichzelf weerspiegeld
In alle kleurige facetten
Van de verschillende mensen die wij zijn
 

terug
 
 
Leesrooster 2019
Onder Zingeving-Vieren door het jaar: Lees elke dag mee met het Oecumenisch Leesrooster van de Raad van Kerken in Nederland.
 
Nieuwsbrief
Aanmelding voor en de laatste editie van deze nieuwe digitale nieuwsbrief onder Informatiekanalen-Nieuwsbrief.
 
Vanuit de kerkenraad
Een bericht aan het begin van het nieuwe seizoen: Wie zijn wij-Kerkenraad.
 
Stichting Wijdekerk

LHBT’ers zijn bij ons gewenst in de kerk, dat dragen we uit met de regenboogvlaggen die we hebben uitgehangen. Lees verder onder Wie zijn wij-Bovenplaatselijke organisaties en Zingeving-Gebeden, gedichten en andere teksten
 
 
Moldavië 2018
POZM-POZA: terugblik op de reis tijdens de dienst van 18 november (Jeugd-Specials)
 
Talenten gezocht!
De kerkenraad is naarstig op zoek naar talenten.
Er zijn een aantal vacatures ontstaan  binnen onze gemeente, in de kerkenraad, maar ook daarbuiten, zoals een ouderling en iemand die het paasontbijt coördineert.
  meer
 
Behoefte aan een gesprek?
We willen een (t)huis bieden. Dat betekent ook: omzien naar elkaar, openstaan voor elkaar, elkaar opzoeken. Lees verder onder Wie zijn wij?-Pastoraat of stuur een mail naar
 
 
Trouwen?
Zijn er trouwplannen? Denk ook op tijd aan kerkgebouw en dominee.
  meer
 
Dopen?
Een kindje geboren? Laat het ons weten, zeker als je het kindje wilt laten dopen.
  meer
 
Privacy
Voor de Privacyverklaring van de Protetstantse Gemeente Deil - Enspijk: privacyverklaring
 
ANBI
Bekijk de ANBI gegevens van onze diaconie (goedgekeurd tijdens de kerkenraadsvergadering van 7 juni 2018)
Bekijk de ANBI gegevens van onze gemeente (goedgekeurd tijdens de kerkenraadsvergadering van 1 juni 2017)
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.