richting gevende woorden richting gevende woorden

door ds. Neely Kok
Preek bij Lucas 9: 28-36 op zondag 24 februari 2013, 2de zondag in de veertigdagentijd

Het verhaal van de verheerlijking op de berg…
Elk jaar in de veertig dagentijd
komt het terug
op de tweede zondag
Een vreemd, maar prachtig verhaal
Het raakt me altijd weer
En tegelijkertijd is het lastig
Omdat zo’n ervaring
Die daar beschreven wordt
Niet zo maar in ons dagelijks leven past
Je moet gevoel krijgen
voor de taal die in dit verhaal
dit getuigenis
en in veel verhalen in de Bijbel
gesproken wordt

Daarom ga wat praktisch beginnen vandaag
om gevoel te krijgen
voor die taal
die bedoeld is
om ons in ons hart te raken
maar die
vermoed ik zo
toch vaak veraf blijft

Over God spreken
Over Jezus als Gods Zoon
Is spreken over openbaring
hoe doen de Bijbelschrijvers dat
zij gebruiken onze dagelijkse taal
en toch wil die taal
vertellen over dat
wat bijna niet verteld kan worden
spreken over de Onuitsprekelijke
zodat wij de Onzienlijke
toch zien
Welke taal
Welke woorden zijn dat
Welk taalveld boren de Bijbelschrijvers aan
Als ik zeg
Tafel
Dan gebeurt er iets in jullie hoofden
Er ontstaat een beeld
En hoewel er variatie in zal zitten
Is het grotendeels
Een beeld dat op elkaar lijkt
Een tafel
Is een heel concreet en tastbaar gegeven
het woord tafel
hoort bij de beschrijvende woorden
die hebben goed omschreven betekenissen
Maar er zijn ook aanduidende woorden
Die hebben een meer vloeiende verhouding
Tot hun betekenis
We voelen ze intuïtief aan
Maar kunnen ze niet helemaal begrijpen
God
Eeuwigheid
Schoonheid
Tijd
Zijn van die woorden
Ze hebben een buitengewoon rijke betekenis
Maar ze hebben niet de bedoeling
Om in ons hoofd een definitie op te roepen
Ze willen ons binnen leiden
In de werkelijkheid die zij aanduiden
Beschrijvende woorden (Tafel)
roepen een denkbeeld op
Aanduidende woorden
Hebben een andere werking
Ze roepen een reactie op
Vragen aan ons
Of we mee willen gaan
Naar het gebied waar wij nog niet zo bekend mee zijn

Dat was een lange inleiding
maar naar mijn gevoel nodig
om ons mee te voeren
in een reactie op dit verhaal over Jezus
dat dus niet zozeer een verhaal is
met beschrijvende woorden
als wel een verhaal / getuigenis
met aanduidende woorden
een getuigenis dat een reactie van ons vraagt
Alsof Jezus ook aan ons vraagt:
Wil je met Mij meegaan
Die berg op
Mee in mijn gebed tot God
Mee in mijn ontmoeting met Mozes en Elia
Durf je je hart en je ogen openen
Voor de weg die ik ga
Kun je je hart en je ogen openen
Voor het licht dat uit de hemel straalt
Over ons leven
Dat licht dat richting geeft
Dat Mij verlicht
En jullie wil verlichten
Zodat je leven richting krijgt
Richting van God uit

En dan horen we
Dat de drie volgelingen
In slaap zijn gevallen
En niet zo maar wat dommelen
Maar ze zijn diep in slaap
Dat kun je als beschrijvende woorden opvatten
Ze waren moe
Hun ogen vielen dicht
Maar als deze woorden
bedoeld zij als aanduidende woorden
(en dat denk ik)
dan kon het wel eens betekenen
dat dit de staat is
waarin de volgelingen verkeren
die diepe slaap
vertelt over de richting
die zijn ingeslagen zijn
hun hele wezen is niet wakker en alert
maar is in diepe slaap
ze zijn niet in beweging te krijgen
ze zijn niet vooruit te branden
niet bereikbaar voor Gods aanwezigheid
of Gods werking in hun leven
Tot ze wakker schrikken
Dan zien zij wat onzienlijk is
Jezus, hun verlichte Meester
En zij proberen goede leerlingen te zijn
Maar in de actie van Petrus
zien we de hang naar het concrete
en beschrijvende
Hij wil dit moment vasthouden
Tenten bouwen
Hier en nu
Maar gelijk schuift er een wolk in beeld
En klinkt er een stem
Dit is mijn Zoon, mijn uitverkorene, luister naar hem!
Een wolk en een stem
Richtinggevende woorden
Die verwijzen naar de woestijn
Waar Gods nabijheid werd omhuld
Op de berg van het verbond
Licht en wolk en stem

Het zijn zulke ingrijpende
En onbegrijpelijke ervaringen
Dat ze er niets over zeggen
Niets over kunnen zeggen
In de concrete beschrijvende taal
van tafels en stoelen
van kerkbanken
kun je daarover niet vertellen
het moet met een taal
die aanduidt
die richting geeft
met daden die rijmen op wat daar gebeurde
licht
verlichting
richting gevend
ondersteunend

Laten we proberen het toch ook praktisch te maken
want het leven van Jezus
en van zijn volgelingen
ging na deze buitengewone ervaring
ook weer door
van de berg af
gingen ze het dal weer in
de ‘gewone’ wereld weer in
met z’n donkerte
met z’n duisternis
met z’n mensen die moeiten en zorgen hebben
met z’n lijden en pijn
Lijden en pijn
Die Jezus genezen wil
Maar waar Hij zelf ook doorheen moest gaan
Dit aanduidende verhaal
geeft ook richting
aan ons leven
Komend vanuit een ontmoeting met God
En met Gods licht en liefde
Even opgetild op de berg van het gebed
Dalen we gesterkt en bemoedigd
weer af
het dal in
en zoeken we naar waar wij liefde kunnen brengen
en nieuw leven
Uit eigen ervaring
weet ik iets van de situatie van ex-gedetineerden
Omdat ik de Exodushuizen al jarenlang volg
En betrokken ben geweest bij een van de teams
Die de ex-gedetineerden begeleiden
Ze vertelden over die mensen
Die soms meerdere verkeerde afslagen genomen hebben
Mensen waarin bijna niemand meer gelooft
Eens gestolen, altijd een dief
Maar juist vanuit de kerken
Willen we vertellen van de mogelijkheid
om opnieuw te beginnen
en scheppen we onder voorwaarden
nieuwe kansen
het zijn geen doetjes die jongens
maar heel vaak wel mannen
die zelf ook beschadigd zijn in het leven
Exodus.. betekent Uittocht
Ex-gedetineerden helpen
Aan een nieuw bestaan
Vooraf zorgen dat de kans op terugvallen
in criminaliteit vermindert
Geloven in mensen
Waarin bijna niemand meer gelooft
Dat is heel concreet het gevolg
Van die aanduidende woorden en verhalen
Die richting gevend zijn
Voor ons geloof en leven
Lof zij Christus
Die ons daarin voorgaat

 

terug
 
 
Leesrooster 2019
Onder Zingeving-Vieren door het jaar: Lees elke dag mee met het Oecumenisch Leesrooster van de Raad van Kerken in Nederland.
 
Nieuwsbrief
Aanmelding voor en de laatste editie van deze nieuwe digitale nieuwsbrief onder Informatiekanalen-Nieuwsbrief.
 
Vanuit de kerkenraad
Een bericht aan het begin van het nieuwe seizoen: Wie zijn wij-Kerkenraad.
 
Stichting Wijdekerk

LHBT’ers zijn bij ons gewenst in de kerk, dat dragen we uit met de regenboogvlaggen die we hebben uitgehangen. Lees verder onder Wie zijn wij-Bovenplaatselijke organisaties en Zingeving-Gebeden, gedichten en andere teksten
 
 
Moldavië 2018
POZM-POZA: terugblik op de reis tijdens de dienst van 18 november (Jeugd-Specials)
 
Talenten gezocht!
De kerkenraad is naarstig op zoek naar talenten.
Er zijn een aantal vacatures ontstaan  binnen onze gemeente, in de kerkenraad, maar ook daarbuiten, zoals een ouderling en iemand die het paasontbijt coördineert.
  meer
 
Behoefte aan een gesprek?
We willen een (t)huis bieden. Dat betekent ook: omzien naar elkaar, openstaan voor elkaar, elkaar opzoeken. Lees verder onder Wie zijn wij?-Pastoraat of stuur een mail naar
 
 
Trouwen?
Zijn er trouwplannen? Denk ook op tijd aan kerkgebouw en dominee.
  meer
 
Dopen?
Een kindje geboren? Laat het ons weten, zeker als je het kindje wilt laten dopen.
  meer
 
Privacy
Voor de Privacyverklaring van de Protetstantse Gemeente Deil - Enspijk: privacyverklaring
 
ANBI
Bekijk de ANBI gegevens van onze diaconie (goedgekeurd tijdens de kerkenraadsvergadering van 7 juni 2018)
Bekijk de ANBI gegevens van onze gemeente (goedgekeurd tijdens de kerkenraadsvergadering van 1 juni 2017)
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.