gezegend Hij die komt.. gezegend Hij die komt..

door ds. Neely Kok
Preek bij Psalm 118: 19-29 en Lucas 19: 29-40 op zondag 24 maart 2013, palmpasen
(voor de foto's gan naar Kerkdiensten-Terugblik)

Broeders en zusters.. goedemorgen (bon giorno)
Dat zou paus Franciscus gezegd hebben
Als hij vanmorgen hier op de kansel had gestaan
Afgelopen week was zijn inauguratie
Zijn intocht als paus
In het Vaticaan
In de wereld
En met die gewone woorden
En met zijn glimlach
zijn loopje over straat
zijn keus om in een open auto door de stad te gaan
en af en toe eens uit te stappen
legde hij op een heel vanzelfsprekende manier
contact met de mensen
en die mensen reageren enthousiast
vol van verwachting waren zij gekomen
van heinde en ver
je zou je zo maar kunnen voorstellen
dat zij zouden roepen
gezegend hij die komt
in de naam van de Heer

wij zijn protestant – althans een groot aantal van ons
en dus zijn we niet zo voor een paus
en deze paus is vast net zo conservatief als de vorige
maar toch
zijn optreden maakt het verschil
de keus voor zijn naam Franciscus
naar vader Frans van Assisi
een van de weinige heiligen
die zeker op protestantse sympathie kan rekenen
vertelt gelijk al zijn programma
bescherming voor de armen
voor de zwakken
voor Gods schepping
Deze paus staat voor een heel moeilijke taak
Het is te hopen voor hemzelf
Voor de kerk
En voor de wereld
Dat hij zichzelf kan blijven
En het programma van zijn naam
Werkelijk wáár zal kunnen maken
Want er zal zeker druk op hem uitgeoefend worden
Hij heeft door zijn nieuwe positie wel macht
Maar die moet hem voor een groot deel ook
Gegund en gegeven worden
Ik merk dat ik wel door hem geraakt ben
Tot nu toe

Zou ik ook geraakt zijn door Jezus
Door zijn intrede
In de stad Jeruzalem
hij kiest voor een ezeltje
een jong beestje
waar nog niemand op gezeten heeft
hoor.. hoe straks zal klinken
een graf
waar nog niemand in gelegen heeft
allerlei tekenen wijzen erop
dat Jezus geen gewone koning is
maar de harten van zijn leerlingen springen op
ze herkennen het beeld
uit de profeet Zacharia
Juich, Sion,
Jeruzalem, schreeuw het uit van vreugde!
Je koning is in aantocht,
bekleed met gerechtigheid en zege.
Nederig komt hij aanrijden op een ezel,
Op het jong van een ezelin.
Ik zal de strijdwagens verjagen
en de paarden uit Jeruzalem;
de bogen worden gebroken.
Hij zal vrede stichten tussen de volken.
Zijn heerschappij strekt zich uit van zee tot zee,
Ja tot de einden van de aarde.
Zijn leerlingen zien het voor hun ogen gebeuren
En zij hebben met Jezus meegereisd
Vanuit Galilea
Naar Jeruzalem
En wat hebben ze onderweg allemaal niet gezien!
Dat Jezus zich bekommerde om
de armen
de zieken
woorden van God kwamen over zijn lippen
met zijn handen getuigde hij van Gods genezende kracht
en zijn leerlingen barsten in jubel uit
Gezegend hij die komt als koning,
in de naam van de Heer!
Vrede in de hemel
en eer aan de Allerhoogste!
Lucas had aan het begin al geschreven
Dat de engelen uitbarsten in gejubel
Daar in de nacht bij Bethlehem
Eer aan God in de hoogste hemel
en vrede op aarde voor alle mensen die hij liefheef

Wat ik in de beschrijving van Lukas intrigerend vind is
dat er over Jezus geroepen wordt
gezegend Hij die komt
in de Naam van de Heer
Hij die vrede brengt
Dat willen we allemaal wel
koningen, regeringsleiders, pausen
die vrede brengen
Maar hoe werkt dat bij Jezus
Hoe komt die vrede tot stand
niet door wapens
de ezel vertelt daar symbolisch al z’n eigen verhaal over
een ezel is geen paard
een paard stond voor oorlog voeren
een ezel is een lastdier
Jezus rijdt op een lastdier Jeruzalem binnen
niet om daar te gaan tronen
en de dienst uit te gaan maken
maar om zelf de lasten te gaan dragen
alles wat meer verkeerd ging en gaat
komt op Hem terecht
Hij
de rechtvaardige bij uitstek
Hij die de vrede van God
gestalte gaf door hoe Hij leefde
in de komende week zal die ontroerende aria
uit de Mattheüs Passion
heel wat keren klinken:
wat heeft hij dan verkeerd gedaan
dat hij terecht moet staan en sterven
en dan zingt het antwoord:
hij heeft niets dan goed gedaan
blinden en lammen genas hij
bedroefden richtte hij op
Hij vertelt van Gods liefde
En drijft de duivel uit
Niets anders dan dat heeft hij gedaan
Moet hij daarom sterven?

Gezegend Hij die komt
In de naam van de Heer
die woorden komen al eeuwen voor
in de liturgie van het Avondmaal
benedictus qui venit
in Nomine Domini
Hoe komt Hij dan?
Dat horen we vandaag
Met een ezeltje
En een groep mensen om hem heen
Die roepen
Vol enthousiasme
Daar IS hij
Onze Koning
Vrede brengt Hij
ja, dat hadden ze al gezien
nu nog de troon van David op
in de stad Jeruzalem
en dan is het plaatje compleet

maar zo gebeurt het niet
Jezus komt
Zoals in de liturgie van het Avondmaal gevierd wordt
gebroken
en zichzelf weggevend
in onze handen
Hij geeft zichzelf weg
Hij cijfert zichzelf totaal weg
Omwille van ons
Hij geeft zichzelf weg
Zoals de wijn in de Beker gestort wordt
En uitgegoten wordt
Op Witte Donderdag zullen we die herinnering
Vieren
In de zin van
herhalen
gedenken
En ons eigen maken

Jezus gaf zichzelf helemaal weg
En juist zo
Is hij Koninklijk in ons midden aanwezig
Juist zo
Regeert hij ons leven

De dreiging klinkt al in de laatste regels
korzelig en geïrriteerd zeggen een paar farizeeërs
Meester (dat dan wel!)
Berisp uw leerlingen
Laten ze hun mond dichthouden
Hier komt alleen maar ellende van
Dat snapt u toch zelf ook wel
Op zo’n manier Jeruzalem binnenrijden
En dan zo’n joelende menigte
Dat trekt veel te veel belangstelling van de machthebbers
Laten we nou niet opvallen
Laten we het rustig houden

Maar net zo min
als de paus de menigte stil zou kunnen krijgen
Of dat de mensen op het Pietersplein in Rome
zich naar huis toe zouden laten sturen
zo zullen die leerlingen niet zwijgen
en Jezus gaat het hen niet verbieden
te roepen wat zij roepen
Gezegend Hij die komt
In de naam van de Heer
Vrede brengt hij
En Jezus zegt ook
als ZIJ niet zouden roepen
dan zouden de straatstenen het wel doen
de komst van mijn Koninkrijk is niet tegen te houden
niet door mijn leerlingen
het zwijgen op te leggen
en niet door Mij voorgoed het zwijgen op te leggen
zelfs als ik sterf
dan nog zal dit doorgaan
dan nog
zal Gods Plan doorgaan
misschien nog wel sterker
dan wanneer je mij zou laten leven
Gods Koninkrijk komt
Zijn rijk van vrede
Waarin armen en onaanzienlijken
Gezien en getroost zullen worden
Juist met zo’n clubje
Dat in de minderheid is
Wat niks lijkt voor te stellen
Daarmee doet God het
Dat weten jullie toch wel
Een klein groepje slaven in Egypte
God hoorde hun gejammer
En bracht ze in vrijheid
Zette zich voor hen in
Wilde hun God zijn
Gods Rijk komt per definitie NIET
Via de lijnen van de gebruikelijke macht
Niet met paarden en wapengekletter
Maar op een ezeltje
Hij komt
Onaanzienlijk
Zonder grote paleizen
Meer via een stal

Zo.. en niet anders komt God in ons midden
Immanuel
Via armen en moedelozen
Via zieken en wie zwak zijn
Via de weg van krimpende aantallen in de kerk misschien ook wel
Laten we er maar niet al te bang van worden
God komt langs de weg van ezels
en een klein groepje dat zingt en jubelt
En hoe harder de tegenstanders roepen:
WEG met Hem
Hoe meer Hij leeft
Hoe meer Hij opstaat
Hoe meer invloed Hij heeft
Gezegend Hij die komt
In de naam van de Heer
Hij is het die vrede brengt

ZO en niet anders
Komt zijn Koninkrijk
ZO en niet anders
Brengt Hij vrede

 

terug
 
 
Leesrooster 2019
Onder Zingeving-Vieren door het jaar: Lees elke dag mee met het Oecumenisch Leesrooster van de Raad van Kerken in Nederland.
 
Nieuwsbrief
Aanmelding voor en de laatste editie van deze nieuwe digitale nieuwsbrief onder Informatiekanalen-Nieuwsbrief.
 
Vanuit de kerkenraad
Een bericht aan het begin van het nieuwe seizoen: Wie zijn wij-Kerkenraad.
 
Stichting Wijdekerk

LHBT’ers zijn bij ons gewenst in de kerk, dat dragen we uit met de regenboogvlaggen die we hebben uitgehangen. Lees verder onder Wie zijn wij-Bovenplaatselijke organisaties en Zingeving-Gebeden, gedichten en andere teksten
 
 
Moldavië 2018
POZM-POZA: terugblik op de reis tijdens de dienst van 18 november (Jeugd-Specials)
 
Talenten gezocht!
De kerkenraad is naarstig op zoek naar talenten.
Er zijn een aantal vacatures ontstaan  binnen onze gemeente, in de kerkenraad, maar ook daarbuiten, zoals een ouderling en iemand die het paasontbijt coördineert.
  meer
 
Behoefte aan een gesprek?
We willen een (t)huis bieden. Dat betekent ook: omzien naar elkaar, openstaan voor elkaar, elkaar opzoeken. Lees verder onder Wie zijn wij?-Pastoraat of stuur een mail naar
 
 
Trouwen?
Zijn er trouwplannen? Denk ook op tijd aan kerkgebouw en dominee.
  meer
 
Dopen?
Een kindje geboren? Laat het ons weten, zeker als je het kindje wilt laten dopen.
  meer
 
Privacy
Voor de Privacyverklaring van de Protetstantse Gemeente Deil - Enspijk: privacyverklaring
 
ANBI
Bekijk de ANBI gegevens van onze diaconie (goedgekeurd tijdens de kerkenraadsvergadering van 7 juni 2018)
Bekijk de ANBI gegevens van onze gemeente (goedgekeurd tijdens de kerkenraadsvergadering van 1 juni 2017)
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.