Hij leeft Hij leeft

door ds. Neely Kok
Preek bij Lucas 24: 13-35 op zondag 7 april 2013

Elke keer als ik het hoor
Word ik weer geraakt door dat verhaal
van die twee Emmausgangers
die daar zo droevig lopen
en aan wie het meest onverwachte gebeurt
dat zij naast de Onzichtbare gaan
en Hem zien als Hij het brood voor hen breekt

de kerk in Vlaardingen
waar ik jarenlang dominee was
heette de Emmauskerk
en dat vond ik mooi
ik was blij dat die kerk zo heette
naar dit prachtige verhaal
bij de trap naar de kerkzaal hing een grote steen
met daarop de woorden
was hun hart niet brandende in hen
toen Hij de Schriften uitlegde

maar er waren wel mensen daar
die zeiden
ach, dat is toch een uitgekauwd verhaal
wat moet je daar nou nog mee

Ik merkte dat ik daar nogal van schrok
Die schrik had twee kanten
Het ene was een vraag naar mezelf toe
Ben ik nou al ZO in de hogere sferen van het predikant zijn
dat ik er geen gevoel meer voor heb
dat mensen wel eens uitgekeken zouden kunnen zijn
op zo'n bekend verhaal
Het andere was
de erkende moeilijkheid
dat als een verhaal heel erg bekend is
dat het dan inderdaad lastig is
om weer bij de verwondering te komen
die zo'n verhaal bij het eerste horen
toch ongetwijfeld zal oproepen
Want zeg nou zelf..
dat IS toch bijzonder..
dat er iemand met je meeloopt..
en dat je die niet herkent
terwijl je hem goed gekend hebt
je ziet het gewoon niet
omdat je zeker weet dat hij dood is
en ALS je dan eindelijk ziet wie het is
dan wordt hij onzichtbaar
En op het moment dat hij vlak naast hen loopt
ben je buitengewoon triest
en als hij voor je ogen verdwijnt
dan raak je bijna buiten zinnen van blijdschap

Tegenstrijdiger kan het bijna niet
Dat moet toch verbazing wekken
verwondering
wat wordt hier nou precies verteld
en wat doet dat verhaal met mij
ik hoop van harte
dat het met dit verhaal bij het aanhoren ervan niet zo gaat
als in dat bekende kinderliedje..
'k zag twee beren broodjes smeren
o het was een wonder
Het was dan wel een wonder boven wonder
maar 'k stond erbij en ik keek ernaar
o onverstandigen en tragen van hart
zegt Jezus

Begrijp me goed
ik neem dat niemand kwalijk
dat het zo gaat met bijbelverhalen
want het gebeurt mij natuurlijk ook wel
dat ik het wonder erin niet meer zie
de openbaring erin niet meer hoor
dat het niet tot mijn hart spreekt
Meestal komt dat omdat de verhalen
buiten je eigen werkelijkheid te staan
dat je er weinig meer van tegenkomt in je eigen leven

En toch zou ik zo graag willen
dat dit verhaal méér ging leven
ook omdat het raakt aan de viering van de Maaltijd van de Heer
Dat het onze spiritualiteit zou voeden
zoals brood onze magen voedt
dat dat verhaal zo ook onze geest zou voeden
Dat we er telkens naar toe zouden terugkeren
om als het ware in de spiegel te kijken
Zijn WIJ dat die daar lopen
En zijn we in ons leven nou
in ongeloof en wanhoop en wantrouwen
Als het ware op weg naar Emmaus
Zijn wij het.. die
om wat er allemaal gebeurt in de wereld
Of in ons eigen leven
in wanhoop verstrikt zijn
en niets meer zien van vreugde en opstanding
Terneergeslagen om alle gruwelijkheden
Ik denk aan de beelden van Syrië
Aan de eindeloos durende conflicten in het land Israel
Aan het misbruik in de kerk
Er is genoeg lijden en ellende in de wereld
Dat je je rug naar Jeruzalem zou keren
op de dag van de opstanding

Zien wij iets van Christus
Als wij ZO op weg zijn
in al onze teleurstelling en wanhoop
zien we dat HIJ met ons meeloopt

Hoe luisteren wij naar de Bijbel
Oude en Nieuwe testament
Gebeurt er wat met onze harten dan
En als we hier het brood breken
slaat de vonk dan over
dat wij het breken en delen van Brood en Beker
ervaren als was Christus zelf in ons midden
Onzichtbaar
en toch zichtbaar
tastbaar
voedsel gevend in brood en beker
Zijn wij het die daar lopen
op weg naar Jeruzalem
Mensen die bevend en juichend
vol verwachting.
iets van dat mysterie van de opstanding hebben ervaren
Mensen die niet thuis konden blijven
nu we geproefd hebben
van Gods grote liefde en genade

Dit verhaal loopt van ongeloof naar geloof
Een diep menselijk gegeven
dat hier in beeld gebracht wordt door een reis
een wandeling
een weg van A naar B
van Jeruzalem naar Emmaus
Een verhaal waarin het thuiskomen
meteen betekent dat je weer op pad gaat

Een verhaal dat je kunt toepassen op je eigen geloofsweg
zoekend en tastend
soms teleurgesteld
soms bemoedigd door de uitleg van de Bijbel
soms een fel inzicht
soms een doorkijkje naar de hemel
bij brood en beker

Het is een verhaal dat je ook kunt toepassen
op de geloofsweg van ons samen als gemeente
de gemeente die door de tijd heen een weg aflegt
waarop zich ook allerlei teleurstellingen voordoen
en perioden van bemoediging
momenten van inzicht
perioden van soms niet
en soms wel ervaren dat Christus met haar meetrekt

Om dit verhaal nog iets verder uit te diepen
wil ik stilstaan bij het moment van verdwijnen van Christus
Het duurt nog wel even
Maar over een paar weken is het hemelvaartsdag
Tien dagen voor het Pinksterfeest
Veertig dagen is Jezus na de Paasmorgen
op allerlei verschillende manieren
verschenen aan zijn discipelen
Maar op de veertigste dag
verdwijnt Hij voorgoed uit het zicht

In dit verhaal zijn de ogen van de twee wandelaars gesloten
zolang Jezus in hun midden is
En ze zijn nog maar net geopend
of Jezus verdwijnt uit hun midden
Letterlijk staat er dat Hij onzichtbaar wordt
Het is ZO tegenstrijdig voor je gevoel
De hele weg zijn die twee mensen BLIND
terwijl Jezus naast hen loopt
En als ze dan ziende worden
dan valt er niks meer te zien

Je vraagt je met al die verschijningsverhalen altijd af: HOE ZIT DAT NOU
Hier.. in dit verhaal
lijkt het toch meer om geestelijke blindheid te gaan
en om.. uiteindelijk het IN-ZICHT te ontvangen
Het doet denken aan
wat er in de Evangeliën ook vaak verteld wordt
Jezus geneest een blinde
die zonder te zien al gelooft dat Jezus de Messias is
Maar de zienden
die er omheen staan
en het wonder zien gebeuren
zijn vaak stekeblind
als het erom gaat in Jezus de Messias te herkennen

Dit verhaal vertelt kortweg
de lange weg die je soms als gelovige
en als gemeente aflegt
voordat je tot inzicht komt
waar de Messias te herkennen is
Het vraagt een reis door de Bijbel
week in week uit
het vraagt om Bijbeluitleg
toegepast op jouw situatie
Het vraagt om mee eten aan de Tafel van de Heer
om oefening om de Christus te herkennen
Te beseffen.. dat Hij de gastheer is in jouw leven
in deze gemeente
Het vraagt oefening
om met zijn blik te leren kijken
zodat je bij het breken van het brood HEM herkent
en in HEM ook weer je naaste

Wij hebben Jezus niet meer onder handbereik
al zouden we het soms hartstochtelijk graag willen
Wij moeten het doen met iemand die onzichtbaar is
Zoals het volk Israel
zich eeuwenlang erin heeft moeten oefenen
de Eeuwige te eren
Een onzichtbare God
In tegenstelling tot al die volken om hen heen
die beelden hadden
moesten zij het doen
met een tempel waarin een kamertje was
het heilige der heilige dat leeg was
En wat IS dat een verzoeking
om NIET in de valkuil te stappen
en iets tastbaars te gaan vereren
Niet alleen voor de joden
maar ook voor de Christenen
Om niet tot het heidendom te vervallen
en iets tastbaars te gaan eren
alsof het God is

Het Goddelijke is onzichtbaar
De Eeuwige is onzichtbaar
zo is ook Christus hier onzichtbaar
We moeten het doen met het Woord
en met de tekenen van brood en beker
met zijn handelingen
Het nadoen van wat Hij deed

Toon Hermans schreef ooit het volgende gedicht

nu het rumoer rondom je is verstomd
de stoet voorbij is
de schuifelende voeten
nu voel ik dat er een diepe stilte komt
en in die stilte zal ik je opnieuw ontmoeten
en telkens weer zal ik je tegenkomen
we zeggen veel te gauw 'het is voorbij'
Hij heeft alleen je lichaam weggenomen
niet wie je was
niet wat je zei
ik zal nog altijd grapjes met je maken
we zullen samen door het stille landschap gaan
nu jij mijn handen niet meer aan kunt raken
raak je mijn hart nog duidelijker aan

Het is voor een andere gelegenheid geschreven
Maar in zekere zin ook zo toe te passen
op waar we in dat verhaal van de Emmausgangers op stuiten..

De ander is onzichtbaar geworden
maar betekent dat dat hij of zij er niet meer is?
en in dit geval
betekent dat dat Jezus er niet meer is?
Niet meer lichamelijk
maar nog wel in onze gedachten
En zolang wij bijeen zijn
tot Zijn gedachtenis
zolang zal Christus niet sterven
zal hij zelfs misschien inderdaad onze harten
nog duidelijker aanraken
dan toen hij zelf nog in leven was

Zolang wij doen wat Hij ons heeft voorgedaan
ons druk maken over
wat er in de wereld aan onrecht en lijden is
daar waar we kunnen 
helen en genezen
Zolang wij het breken van ons dagelijks brood
verbinden met het Onze Vader
zal Christus in ons midden zijn 
en de wereld ons een zorg zijn
Zalig zijn zij 
die niet zien 
en toch geloven

terug
 
 
Leesrooster 2019
Onder Zingeving-Vieren door het jaar: Lees elke dag mee met het Oecumenisch Leesrooster van de Raad van Kerken in Nederland.
 
Nieuwsbrief
Aanmelding voor en de laatste editie van deze nieuwe digitale nieuwsbrief onder Informatiekanalen-Nieuwsbrief.
 
Vanuit de kerkenraad
Een bericht aan het begin van het nieuwe seizoen: Wie zijn wij-Kerkenraad.
 
Stichting Wijdekerk

LHBT’ers zijn bij ons gewenst in de kerk, dat dragen we uit met de regenboogvlaggen die we hebben uitgehangen. Lees verder onder Wie zijn wij-Bovenplaatselijke organisaties en Zingeving-Gebeden, gedichten en andere teksten
 
 
Moldavië 2018
POZM-POZA: terugblik op de reis tijdens de dienst van 18 november (Jeugd-Specials)
 
Talenten gezocht!
De kerkenraad is naarstig op zoek naar talenten.
Er zijn een aantal vacatures ontstaan  binnen onze gemeente, in de kerkenraad, maar ook daarbuiten, zoals een ouderling en iemand die het paasontbijt coördineert.
  meer
 
Behoefte aan een gesprek?
We willen een (t)huis bieden. Dat betekent ook: omzien naar elkaar, openstaan voor elkaar, elkaar opzoeken. Lees verder onder Wie zijn wij?-Pastoraat of stuur een mail naar
 
 
Trouwen?
Zijn er trouwplannen? Denk ook op tijd aan kerkgebouw en dominee.
  meer
 
Dopen?
Een kindje geboren? Laat het ons weten, zeker als je het kindje wilt laten dopen.
  meer
 
Privacy
Voor de Privacyverklaring van de Protetstantse Gemeente Deil - Enspijk: privacyverklaring
 
ANBI
Bekijk de ANBI gegevens van onze diaconie (goedgekeurd tijdens de kerkenraadsvergadering van 7 juni 2018)
Bekijk de ANBI gegevens van onze gemeente (goedgekeurd tijdens de kerkenraadsvergadering van 1 juni 2017)
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.