vrijheid vieren vrijheid vieren

door ds. Neely Kok
Preek bij I Koningen 3: 3-15 en Johannes 14: 27-28 op zondag 5 mei 2013

Deze week is er veel te vieren en te gedenken
we zitten met onze gedachten
nog bij het feest van de kroning van Willem-Alexander
stoeten trokken door de straten
de vlaggen en wimpels hingen uit
we keken ernaar hoe Beatrix haar handtekening zette
en later naar de man met de mantel
en de vrouw in het blauw
naar oma en de kleinkinderen
en gisteravond hing de vlag halfstok
herdachten we de slachtoffers
van discriminatie, wreedheid en oorlog
en nu zijn we bij elkaar om te vieren
dat wij in vrijheid leven
dit jaar valt deze dag op zondag
en komen we ook bij God
met onze dankbaarheid

in de lezingen van vanmorgen
komen een paar lijnen samen
een nieuwe jonge koning
Salomo
Sjaloom klinkt in zijn naam door
‘Rijk aan vrede’ betekent zijn naam
Bij Salomo gaat het vooral over
Vrede in zijn koninkrijk
Vrede onder de mensen
En Jezus
Die ook over vrede spreekt
Maar dan meer over de innerlijke vrede
Een vrede die niet afhankelijk is
Van een vredige toestand in het land

Waar ik door geraakt werd
Is dat die jonge koning Salomo
Zich richt op God
Hij gaat naar een belangrijke plek
En brengt daar een offer
Zijn hele wezen is daardoor gericht op God
Hij gaat ook slapen op die heilige plek
Dat werd vaker gedaan in bijbelse tijd
En altijd met de hoop
op een droom
die richting geeft
aan een vraag die je bezighoudt
daar sta je dan (koningslied)
als jonge koning
jij moet het nu doen
ben je daar ooit echt klaar voor
bij wie kun je dan terecht voor hulp
wat moet je zelf in huis hebben
om de taak die voor je ligt
goed te kunnen doen
door te gaan naar die heilige plek te gaan
daar te offeren
concentreert Salomo zich op God
en door te slapen op of bij die heilige plek
hoopt hij op contact met God
in een droom
Die nacht verscheen de Eeuwige hem daar
in een droom
Vraag wat je wilt
ik zal het je geven
ik vind het ontroerend wat Salomo vraagt
eigenlijk de capaciteiten
om een goede koning te zijn
hij vraagt
een opmerkzame geest
en dan zegt hij
zodat ik UW volk kan besturen
hij zegt niet ‘zodat ik mijn volk kan besturen’
nee, UW volk
dat geeft al gelijk zijn houding aan
hij beseft dat God de eigenlijke Koning is
en dat hij – Salomo –
als koning waar moet maken
wat God met z’n volk voorheeft
het volk zo leiden
dat zij God dienen
en Salomo vraagt om de wijsheid
onderscheid te kunnen maken tussen goed en kwaad
de koningen waren immers ook rechters
Salomo vraagt niet iets voor zichzelf
Rijkdom en een lang leven
Maar wijsheid om Gods volk te kunnen leiden
Het lijkt in de lezing wel
Alsof ook God ervan staat te kijken
En zeker verheugd is met deze wens van de nieuwe koning

het koningschap van Salomo
is niet te vergelijken met dat van W-A
en er was zelfs hier en daar te horen
dat het wel Nederland en Oranje was
maar dat God niet genoemd is
Zelf had ik het gevoel
Dat in de hele sfeer
in het feit dat zijn koningschap
zo weinig omstreden is
en voor zo veel mensen
zo duidelijk een reden tot vreugde
de aanwezigheid van God zich uitte
en in het moment dat W-A in de kerk
de eed aflegde
zo waarlijk helpe mij God almachtig
waarbij hij omhoog keek
boven al die mensen uit
als het ware hulp zoekend
bij Degene die iedereen te boven gaat

Het is afgelopen week aan de orde gekomen
Dat de sfeer bij de kroning van Beatrix
zoveel grimmiger was
het geeft hoop
dat in ons land
waar soms toch echt ook spanningen zijn
door alle verschillen
dat we op zo’n belangrijk moment
kunnen constateren dat er meer vrede is
dan zoveel jaar geleden
de komst van deze koning is
mede dankzij de inzet van zijn moeder
een komst met vrede

De wens van Salomo
die vraagt om de capaciteiten
om een goede koning te kunnen zijn
zou ik ook aan onze nieuwe koning en zijn vrouw gunnen
dat W-A en Maxima
een opmerkzame geest mogen hebben
om te zien wat er nodig is in ons land
om de onderlinge vrede
en verdraagzaamheid te bevorderen
om al die verschillende mensen
werkelijk met elkaar te verbinden
En ook voor hen
wijsheid
Om onderscheid te kunnen maken
tussen goed en kwaad
niet alleen in hun eigen leven
maar ook in de koers die ons land vaart
om helder te kunnen zien
wie er in onze tijd
slachtoffer zijn
of vermalen dreigen te worden
Ik gun ze
een opmerkzame geest
en wijsheid ook om zich
zoals Salomo
te concentreren
op wat boven hen uit gaat
een oriëntatie op de bijbel
op God, op Christus en de heilige Geest
om daarin een motivatie te vinden
die diep verankerd is
dan hun eigen verlangen
en dat van de mensen
dat ze iets mogen ervaren van die vrede
die Jezus aanbiedt
een vrede in je hart
die de wereld niet kan bieden
die rijkdom je niet kan bieden
die alleen bij God te vinden is

wij vieren vandaag dat we in vrijheid leven
een vrijheid die een grote rijkdom is
die kostbaar is
en kwetsbaar tegelijk
een vrijheid die behoedzaamheid vraagt
van ieder van ons
wij leven in een koninkrijk
waar deze vrijheid al zoveel jaar heerst
het is niet volmaakt in ons land
maar toch
door die vrede en die vrijheid
proeven we al iets van wat Jezus bedoelt
als Hij spreekt over het Koninkrijk van God

Dat deze bijzondere week
Met al zijn rijkdom
aan vreugde en vrijheid
aan traditie en samenbindende figuren
onze harten mag vervullen
met grote dankbaarheid
en met een besef van verantwoordelijkheid
naar wie in landen wonen waar het zoveel minder is

terug
 
 
Leesrooster 2019
Onder Zingeving-Vieren door het jaar: Lees elke dag mee met het Oecumenisch Leesrooster van de Raad van Kerken in Nederland.
 
Nieuwsbrief
Aanmelding voor en de laatste editie van deze nieuwe digitale nieuwsbrief onder Informatiekanalen-Nieuwsbrief.
 
Vanuit de kerkenraad
Een bericht aan het begin van het nieuwe seizoen: Wie zijn wij-Kerkenraad.
 
Stichting Wijdekerk

LHBT’ers zijn bij ons gewenst in de kerk, dat dragen we uit met de regenboogvlaggen die we hebben uitgehangen. Lees verder onder Wie zijn wij-Bovenplaatselijke organisaties en Zingeving-Gebeden, gedichten en andere teksten
 
 
Moldavië 2018
POZM-POZA: terugblik op de reis tijdens de dienst van 18 november (Jeugd-Specials)
 
Talenten gezocht!
De kerkenraad is naarstig op zoek naar talenten.
Er zijn een aantal vacatures ontstaan  binnen onze gemeente, in de kerkenraad, maar ook daarbuiten, zoals een ouderling en iemand die het paasontbijt coördineert.
  meer
 
Behoefte aan een gesprek?
We willen een (t)huis bieden. Dat betekent ook: omzien naar elkaar, openstaan voor elkaar, elkaar opzoeken. Lees verder onder Wie zijn wij?-Pastoraat of stuur een mail naar
 
 
Trouwen?
Zijn er trouwplannen? Denk ook op tijd aan kerkgebouw en dominee.
  meer
 
Dopen?
Een kindje geboren? Laat het ons weten, zeker als je het kindje wilt laten dopen.
  meer
 
Privacy
Voor de Privacyverklaring van de Protetstantse Gemeente Deil - Enspijk: privacyverklaring
 
ANBI
Bekijk de ANBI gegevens van onze diaconie (goedgekeurd tijdens de kerkenraadsvergadering van 7 juni 2018)
Bekijk de ANBI gegevens van onze gemeente (goedgekeurd tijdens de kerkenraadsvergadering van 1 juni 2017)
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.