leer ons bidden leer ons bidden

door ds. Neely Kok
Preek bij Lucas 11: 1-13 op zondag 28 juli 2013

1: VERLEGENHEID
2: VERSLAGENHEID
3: VERANTWOORDELIJKHEID

1: Verlegenheid

Leer ons bidden Heer
Dat is de vraag
die een van de leerlingen aan Jezus stelt
Is dat nog wel een vraag van deze tijd
Je bent geneigd nee te zeggen
Er wordt vandaag de dag denk ik
heel wat minder gebeden dan 40..50 jaar terug
Een kind uit een Christelijk gezin
bad vroeger al gauw een keer of 9 per dag
Voor en na het eten thuis (6x)
Op school bij het begin en einde van de schooldag
en 's avonds voor het slapen gaan nog een keer
huisbezoek door de ouderling werd afgesloten gebed
vergaderingen van Christelijke verenigingen
geopend en gesloten met gebed
Bij zo’n vergadering kon je de vraag verwachten..
wil jij met ons eindigen..
Iedereen werd geacht
een zekere vaardigheid in bidden te hebben
Dat was allemaal heel vanzelfsprekend
Maar die vanzelfsprekendheid is er af

Is dat alleen maar verlies..??
ik weet niet
Misschien ging het destijds soms wel te vanzelfsprekend
En zat er weinig warmte en hart meer in
Nu het vanzelfsprekende er af is
zijn wij ons ook meer bewust
van de vragen die er zitten aan het bidden
Maar er zijn heel wat mensen
die verlegen zijn met bidden
Vragen zich af:
Wat moet ik dan zeggen
waar haal ik de woorden vandaan
Hoe moet dat eigenlijk.. bidden
Waar mag je voor bidden
en waarvoor niet
mag je bidden om behouden terugkeer als iemand op reis gaat
zit er niet ook een stuk verantwoordelijkheid van jezelf bij
Je mag God toch niet voor elk karretje spannen
Mag je bidden om genezing
en wat betekent het dan als je niet beter wordt

Dat gaat terug op diepere vragen
Als er een God is
waar ontdekken we die dan
Heeft de Eeuwige de hand in wat er gebeurt in mijn leven
Wordt het gestuurd
is het lot
Haalt het wat uit als ik bid
Moet ik bidden voor het eten
wat is de zin daarvan
bidden om regen kan dat wel (als u een paraplu meeneemt..)
voor het gevoel van veel mensen
zorgen de landbouw en de kassen wel voor voedsel
of het komt van een hele andere kant van de wereld vandaan
Voedsel wordt gemanipuleerd
zodat het beter tegen ziekten kan
en droogte kan verdragen
over het algemeen wordt daarbij
niet meer de afhankelijk van God gevoeld
's Lands grootste kruidenier
heeft zelden lege schappen
De directe link tussen de schappen en de Schepper
God als gever van alle goed
is grotendeels verdwenen

Er is nog een andere reden waarom er minder gebeden wordt
mensen vertellen dat ze nauwelijks toekomen aan bidden
de momenten
die voorheen redelijk voorspelbaar vastlagen
zijn er niet meer zo
Het leven is veel minder gestructureerd dan vroeger
Drie maal per dag met het hele gezin aan tafel
waar iedereen tot het einde blijft zitten
Het zal een uitzondering zijn
Met de kleintjes wordt 's avonds voor het slapen gaan wel gebeden
Maar hoe gaat het als ze die leeftijd te boven zijn
En hoe staat het met de volwassenen
Met alle drukke agenda’s
Het ontbreekt aan concentratie
om tot gebed te komen

2: Verslagenheid

Er zijn ook mensen
die wel zouden willen bidden
maar het niet meer kunnen
trouwe kerkgangers soms
Ze hebben veel gebeden
Maar door zware tegenslag
of een crisis
zijn ze de weg van het gebed kwijtgeraakt
Een groot verdriet
kan je gebedsleven lam leggen
De vragen rondom het bidden
worden als een worsteling ervaren
zoals Jacob bij de Jabbok
Het is donker om je heen
vertrouwde wegen voldoen niet meer
en nieuwe zijn nog niet gevonden
Waar is God..
hoort Hij mij eigenlijk wel..
Ik heb zo gebeden..
maar ik kan het nu niet meer..
Er is zoveel gebeurd..
en ik kan God daarin bijna geen plaats geven..
Dus wat zou ik nu moeten zeggen..

Mensen worden murw
van alle leed en verdriet in de wereld
Juist zij die heel betrokken zijn bij de wereld
Zij die hebben gebeden om vrede
zich ingezet en actie gevoerd
maar de werkelijkheid is taai
Wie zal het niet herkennen
als we hier in de kerk bijvoorbeeld bidden
om vrede
bijvoorbeeld in Israel
de moed zinkt je in de schoenen
De onmacht
want jaren en jaren sleept het conflict zich daar voort
Er is heel wat voor nodig om niet cynisch te worden
Bidden om vrede
alsof DAT helpen zou
Hoe vurig wij ook bidden
het lijkt soms geen enkel verschil te maken
Heeft bidden eigenlijk wel zin
vraag je je wel eens af
En het is niet vreemd
als onder zulke omstandigheden je gebed verstomd

3: Verantwoordelijkheid

Iedereen die gelooft
die volgeling van Jezus wil zijn
die beseft
dat hij of zij in zekere mate verantwoordelijkheid draagt
voor de wereld
Hoe hou je het vol
om je verantwoordelijk te weten
actief te blijven
en daar niet in ten onder te gaan
Op die vraag is nu juist bidden het aloude antwoord
Heer.. leer ons bidden..
De leerling die dit vraagt
heeft moeten wachten
want Jezus was zelf in gebed
Dat is iets wat we regelmatig horen in de Bijbel
dat Jezus bidt
De Evangeliën laten er geen twijfel over bestaan
Jezus was een man van gebed
Bidden was voor hem een manier van leven
Regelmatig trekt Hij zich terug in de eenzaamheid
om te bidden
Soms brengt hij een hele nacht alleen in de bergen door
om dichtbij de Eeuwige te zijn
om te luisteren naar die Stem
die zijn leven bepaalt
Deze verborgen binnenkant van zijn leven
het gebed
is zonder twijfel de stuwende kracht
achter de daden
die we Hem zien doen
En nergens is Jezus ons ZO nabij
als aan de vooravond van zijn lijden
als hij met verdriet en angst
in gebed strijdt
om te aanvaarden wat komen gaat

Heer.. leer ons bidden
Het antwoord dat Jezus op die vraag geeft
is een gebed dat wereldwijd gebeden wordt
door alle volgelingen van Jezus
Het is een gebed
waar het woordje IK niet in voorkomt
ONZE Vader.. geef ONS heden.. Vergeef ONS..
Gebed hoort in de gemeenschap thuis
Ook als u thuis bidt
dan bidt u toch
binnen de gemeenschap van alle volgelingen van Jezus

Bidden en gerechtigheid doen
dat is in het kort
de opdracht van de gemeenschap van volgelingen van Jezus
Bidden
Dat is de binnenkant
en gerechtigheid doen de buitenkant
Het één kan niet zonder het ander

Door te bidden
geven we vorm aan onze verantwoordelijkheid
voor de wereld
Maar hoe zullen wij dan bidden
want we hebben gezien
dat we daarover
samen met de leerlingen van Jezus
en mensen van alle tijden denk ik
in verlegenheid zijn
OF je voelt je verslagen
door alles wat er over ons heen komt

Hoe zullen wij bidden??
In de bijbel zijn er heel wat verschillende woorden voor
Zuchten..
klagen..
roepen..
danken..
zegenen..
zingen..
vragen..
aanbidden..
jubelen..
prijzen..
Maar buiten het Onze Vader
kun je al deze vormen
terugbrengen tot drie grondvormen van gebed
danken
vragen
klagen
Alle drie die vormen van gebed
Doen we in de zondagse eredienst

We beginnen de zondag
met klagen
we roepen het uit in ons Kyrie gebed
om alles wat er mis is in de wereld
om alle verdriet
om alles wat tegen het Koninkrijk van God getuigt
Heer ontferm u.. Christus ontferm u..
Verderop in de dienst danken wij
voor alles wat wij van God ontvingen
Een beetje: tel je zegeningen
En wie dat werkelijk doet hoor ik nogal eens zeggen
dat je dan niet meer ophoudt
want er zijn veel dingen om dankbaar voor te zijn
Bij het dankgebed horen ook onze vragen
De voorbeden voor de wereld
voor onze gemeenschap
voor ons persoonlijk

Dan heb ik het gebed om de Heilige Geest nog niet genoemd
en de zegenbede aan het einde van de dienst..
En natuurlijk het gezamenlijk gebeden Onze Vader..
dat we bijna geen dienst overslaan
Nergens wordt in zo'n korte tijd zoveel gebeden als in een kerkdienst
Voor wie het moeilijk vindt om zelf te bidden
is het samen bidden in de kerkdienst
misschien een goede plaats om toch tot gebed te komen
De kerk is er immers niet voor zichzelf
zij is er voor de wereld
Bidden is een zucht van verlangen
naar de voltooiing
Dat het allemaal goed zal zijn
Daarom bidden wij boven onszelf uit
voor stad en land
voor vrede en gerechtigheid
Uw koninkrijk kome

En dan het samen zingen
Hoeveel psalmen zijn er niet
die ons woorden geven
die als gebeden klinken
Het psalmboek is een gebedenboek bij uitstek
Maar ook heel wat gezangen
verwoorden onze gevoelens voor God
Zingen is twee keer bidden
zingen en bidden ligt dicht bij elkaar

Maar hoort God dan.. en heeft het effect..
Het leven van Jezus geeft ons voorbeeld genoeg
zou je kunnen zeggen
Maar als dat nog geen antwoord is
Wat is de rol van Jezus NU nog
behalve een voorbeeld voor ons bidden

Calvijn zegt ergens
dat als wij bidden
wij door de mond van Christus bidden
Hij zuivert onze gebeden
Allerlei dwaze
eigenzinnige verlangens
redden het niet
als we met Hem meebidden
Bidden wordt dan een oefenschool
waarin de verhoring ligt
in dat WIJ veranderen
dat wij steeds meer leren
aan te sluiten bij de liefde van God

Hoe komt Calvijn bij dat beeld
dat wij door de mond van Christus bidden
Volgens bijbels getuigenis staat Christus voor de troon van God
en pleit zonder ophouden voor ons
Stel je dat eens even voor!
Christus
die onze gebedsbrief ontvangt
openmaakt.. de inhoud leest..
en dan de belangrijkste
en dringendste passages voorleest aan God
met een aanbeveling erbij

Heeft het zin om te bidden?
Misschien moeten we gewoon zeggen
het is een opdracht voor de kerk
voor de geloofsgemeenschap
en voor de gelovige
om te bidden
in het vertrouwen
dat Christus zelf ons gebed
bij God brengt

 

terug
 
 
Leesrooster 2019
Onder Zingeving-Vieren door het jaar: Lees elke dag mee met het Oecumenisch Leesrooster van de Raad van Kerken in Nederland.
 
Nieuwsbrief
Aanmelding voor en de laatste editie van deze nieuwe digitale nieuwsbrief onder Informatiekanalen-Nieuwsbrief.
 
Vanuit de kerkenraad
Een bericht aan het begin van het nieuwe seizoen: Wie zijn wij-Kerkenraad.
 
Stichting Wijdekerk

LHBT’ers zijn bij ons gewenst in de kerk, dat dragen we uit met de regenboogvlaggen die we hebben uitgehangen. Lees verder onder Wie zijn wij-Bovenplaatselijke organisaties en Zingeving-Gebeden, gedichten en andere teksten
 
 
Moldavië 2018
POZM-POZA: terugblik op de reis tijdens de dienst van 18 november (Jeugd-Specials)
 
Talenten gezocht!
De kerkenraad is naarstig op zoek naar talenten.
Er zijn een aantal vacatures ontstaan  binnen onze gemeente, in de kerkenraad, maar ook daarbuiten, zoals een ouderling en iemand die het paasontbijt coördineert.
  meer
 
Behoefte aan een gesprek?
We willen een (t)huis bieden. Dat betekent ook: omzien naar elkaar, openstaan voor elkaar, elkaar opzoeken. Lees verder onder Wie zijn wij?-Pastoraat of stuur een mail naar
 
 
Trouwen?
Zijn er trouwplannen? Denk ook op tijd aan kerkgebouw en dominee.
  meer
 
Dopen?
Een kindje geboren? Laat het ons weten, zeker als je het kindje wilt laten dopen.
  meer
 
Privacy
Voor de Privacyverklaring van de Protetstantse Gemeente Deil - Enspijk: privacyverklaring
 
ANBI
Bekijk de ANBI gegevens van onze diaconie (goedgekeurd tijdens de kerkenraadsvergadering van 7 juni 2018)
Bekijk de ANBI gegevens van onze gemeente (goedgekeurd tijdens de kerkenraadsvergadering van 1 juni 2017)
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.