verder dan de horizon verder dan de horizon

door ds. Neely Kok
Preek bij Hebreeën 11: 1-16 en Lucas 12: 35-40 op zondag 11 augustus 2013

Familieportret
allemaal mensen die gestorven zijn
houd me soms bezig
al die generaties
nu leven wij
straks hebben de jonge mensen
foto’s van ons in hun handen
wat zullen zij over ons zeggen
over hoe we geleefd hebben
de ene dag verglijdt in de andere
het ene jaar in het andere
soms gaat het je goed
een andere keer wat minder
soms heb je duidelijk het gevoel dat je leven zin heeft
een andere keer twijfel je daar weer aan
Het kan je overvallen
dat alle bezigheden
alle drukte
je volle agenda
de dingen waarmee je de dagen vult
toch niet de diepere grond raken
de diepere grond die je wel vermoedt
het ‘zien soms even’
waaraan je ook regelmatig twijfelt
Maar soms ervaar je het duidelijk
Dan voel je dat die diepere grond
er wel degelijk is
dan ervaar je:
dáár draait het nu echt om
daar doe ik het allemaal voor
vaak overkomt je dat
op stille momenten
langzaam als een groeiproces
of als een bliksemschicht
als er ernstige dingen gebeuren (ziekte of dood)
of juist positieve (geboorte, de doop van je kind)
vooral het begin van het leven
en het einde
raken aan die grondvragen
die iedereen wel kent:
is het leven zinvol in zichzelf
moet ik er zelf de zin in aanbrengen
of is het absurd
en blijkt het uiteindelijk zinloos te zijn
een herhaling van elke dag ongeveer dezelfde dingen
(eten en drinken, vrijen en slapen, dagelijkse beslommeringen, werken en vrij zijn, succes en teleurstellingen)
Bezigheden waar niets méér achter steekt
dan overleven
tot je laatste dag dáár is

De bijbel kijkt naar ons leven
vanuit het perspectief van God
en dat biedt ons een mogelijkheid
om zelf ook vanuit die hoek te kijken
hoe kijkt God naar ons
dan blijkt dat ons leven
bijbels gezien
in het teken wordt gezet van
wachten
wachten op de Heer die komt
op zijn Koninkrijk
op de stad van God
Abel, Henoch en Noach
Abram en Sara
Isaac en Jacob
Zij hebben geleefd
Dag in dag uit
Jaar in jaar uit
Maar vanuit een toekomstperspectief
Dat God hen gegeven had
Daar zagen ze nog niet veel van
Soms maar een glimpje
Maar het geloof maakte
Dat zij gericht waren op die toekomst
Dat ze die toekomst
De stad van God
Het komende Godsrijk
Méér voor waarheid hielden
Dan wat voor hun ogen gebeurde

Nog steeds geeft het geloof die kracht
Om toekomstgericht te leven
(voorbeeld: )
Komend najaar zal ik naar Israel gaan
Voor een studie reis
We zullen daar spreken met allerlei mensen
Die zich inzetten voor vreedzaam samenleven
En voor recht en gerechtigheid
Daarom lees ik zo af en toe iets
Dat me voorbereid op die gesprekken
zo las ik
dat een van de Palestijnse bestuurders van Bethlehem
hij is Christen
een tijd lang gevangen had gezeten
er stonden voorbeelden in van de vernederingen
die hij in de gevangenis moest ondergaan
wat hem op de been hield
en zijn geest gezond
was dat hij de geestkracht had
om zichzelf voor te stellen
rondlopend in de stad Jeruzalem
als vrij man
dit geloof gaf hem de kracht om te hopen dat
hoewel hij gevangen was
en het tegengestelde aan den lijve ervoer
dat hij ooit een vrij man zou zijn
vrij om naar Jeruzalem te gaan
in Bethlehem te wonen
Zijn situatie is nog verre van ideaal
Maar het gaat me erom
Dat zijn leven in gevangenschap
In het teken stond van wachten
Op iets dat hij niet zag
Maar dat die hoop en dat geloof
Zijn houding en zijn daden bepaalden
Tijdens zijn gevangenschap

Hopen op iets dat je niet ziet
En kracht putten uit een beeld
Dat verder ligt dan de horizon
De mensen op die foto (familie)
hebben allemaal geleefd
Vanuit het geloof
Zo krachtig zal hun geloof misschien niet altijd geweest zijn
En ze zijn gestorven
zonder dat ze het Godsrijk hebben gezien
maar dat beeld
het geloof en de hoop
kleurden hun gedachten en daden
Zij allen zijn in geloof gestorven
wat hun beloofd was
zagen ze geen werkelijkheid worden
ze hebben slechts een glimp ervan begroet
en ze zeiden van zichzelf
dat zij op aarde leefden
als vreemdelingen en gasten
even nog een wat kritische noot
want in vorige generaties
leefde nog al eens het idee
dat het leven hier op aarde
niet veel waard was
in de hemel
daar begon pas echt het lieve leven
‘hier beneden is het niet’
Dat is echt niet bijbels
Je leven hier op aarde is kostbaar
Een geschenk waar je mee moet woekeren
Alleen in dit leven
kun je op aarde bijdragen aan de
‘toekomende wereld’ (jodendom)
Streven naar het hemelse is:
Op aarde nu al leven zoals God het wil
Je leven op aarde heiligen dat is
je houding en je daden
laten bepalen door je geloof
dat is
door wat je niet ziet
streven naar het hemelse is
op alle mogelijke manieren tekenen oprichten
van dat Godsrijk
die hemel
die nog in het verschiet ligt
Ik blijf het een sterk beeld vinden:
Het koninkrijk van God is als een vliegtuig
Wij moeten op aarde de landingsbaan aanleggen

Ook Jezus vertelt erover
hoe het leven
een wachten is
niet passief wachten zoals in de wachtkamer (tot je aan de beurt bent..)
maar een actief wachten
je gordel om je mantel (voeten vrij!!)
en je lamp is aan
Klaar staan want de Heer komt thuis
En een prachtig beeld is:
Dan zal de Heer zelf de knecht zijn
En jij mag aan tafel gaan

In de Bijbel zijn er veel beelden van die ‘toekomende wereld’
Het zijn aardse beelden
Beelden uit het dagelijks leven (ik noem er 4)
Grazige weiden
waar de schapen kunnen grazen
en te drinken hebben
Iedereen rust en zit onder zijn wijnstok en vijgenboom
Een stad met gouden poorten
Waar God de zon is die altijd schijnt
Waar de tranen gedroogd zijn
En niemand meer te vroeg doodgaat
Een maaltijd waar iedereen aan tafel gaat
Waar een heerlijke maaltijd klaar staat
En de Heer zelf de gastheer is
En ons bedient

Wat let ons
om vanuit die beelden nu alvast te leven
om ons wachten te vullen met:
het scheppen van ‘grazige weiden’
waar het goed wonen is
waar mensen te eten en te drinken hebben
mee te werken aan vrede en gerechtigheid (wijnstok / vijgeboom)
zodat er rust kan komen
in de harten en levens van mensen
om stad en land wat mooier te maken (stad van God)
en ook hier tranen te drogen en te troosten
Om zo samen te eten
Dat het een afspiegeling wordt van de maaltijd
Die God ons belooft

Sluit je aan
Leef vanuit dát beeld
Dat jou / u het meeste aanspreekt
Laat dat hier en nu
je inspiratiebron zijn
vul je wachttijd creatief

Dat is
leven
Vanuit het geloof
dat de grondslag legt
voor alles waarop we hopen
dat ons overtuigt van de waarheid
van wat we niet zien

 

terug
 
 
Leesrooster 2019
Onder Zingeving-Vieren door het jaar: Lees elke dag mee met het Oecumenisch Leesrooster van de Raad van Kerken in Nederland.
 
Nieuwsbrief
Aanmelding voor en de laatste editie van deze nieuwe digitale nieuwsbrief onder Informatiekanalen-Nieuwsbrief.
 
Vanuit de kerkenraad
Een bericht aan het begin van het nieuwe seizoen: Wie zijn wij-Kerkenraad.
 
Stichting Wijdekerk

LHBT’ers zijn bij ons gewenst in de kerk, dat dragen we uit met de regenboogvlaggen die we hebben uitgehangen. Lees verder onder Wie zijn wij-Bovenplaatselijke organisaties en Zingeving-Gebeden, gedichten en andere teksten
 
 
Moldavië 2018
POZM-POZA: terugblik op de reis tijdens de dienst van 18 november (Jeugd-Specials)
 
Talenten gezocht!
De kerkenraad is naarstig op zoek naar talenten.
Er zijn een aantal vacatures ontstaan  binnen onze gemeente, in de kerkenraad, maar ook daarbuiten, zoals een ouderling en iemand die het paasontbijt coördineert.
  meer
 
Behoefte aan een gesprek?
We willen een (t)huis bieden. Dat betekent ook: omzien naar elkaar, openstaan voor elkaar, elkaar opzoeken. Lees verder onder Wie zijn wij?-Pastoraat of stuur een mail naar
 
 
Trouwen?
Zijn er trouwplannen? Denk ook op tijd aan kerkgebouw en dominee.
  meer
 
Dopen?
Een kindje geboren? Laat het ons weten, zeker als je het kindje wilt laten dopen.
  meer
 
Privacy
Voor de Privacyverklaring van de Protetstantse Gemeente Deil - Enspijk: privacyverklaring
 
ANBI
Bekijk de ANBI gegevens van onze diaconie (goedgekeurd tijdens de kerkenraadsvergadering van 7 juni 2018)
Bekijk de ANBI gegevens van onze gemeente (goedgekeurd tijdens de kerkenraadsvergadering van 1 juni 2017)
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.