er zijn wel grenzen.. er zijn wel grenzen..

door ds. Neely Kok
Preek bij Lucas 13: 22-30 op zondag 25 augustus 2013

Toen ik dit stuk uit de bijbel las
dacht ik
Ik weet niet of ik hier wel over wil
en kan preken
wat een naar stuk is dit
Het hoeft echt niet altijd maar over liefde te gaan
maar dit is een gedeelte waar ik nogal vragen bij heb
Nou kun je je daar als predikant rustig van afmaken
door gewoon een stuk te kiezen
dat wat beter in het gehoor ligt
maar dat wil ik toch niet doen
Het is uiteindelijk toch niet goed
om alleen DAT te lezen
wat wij prettig vinden om te horen
Het is ook niet goed
om alles waar je op het eerste gezicht vragen bij hebt
dan maar te laten vallen
En het is zeker niet goed
om het beeld van Jezus glad te strijken
door kieskeurig te lezen
en alleen te lezen wat wij aangenaam vinden om te horen
want dan maak je Hem ongevaarlijk

Kortom
Ik heb geen pasklare antwoorden
maar die verwacht u waarschijnlijk ook niet
dus toch deze ongemakkelijke tekst vandaag
Ik zag ergens
naar aanleiding van deze tekst
een plaatje dat meteen wel iets van mijn moeite weergeeft
Twee mensen komen in de avond
bij maanlicht aan bij een deur
en daar hangt het bordje: gesloten
ze kijken behoorlijk sip
Dat plaatje deed me denken aan vroeger
Mijn vader had als kleine middenstander een zaak
zeg maar in de voorkamer
en wij woonden erachter
de winkel ging om 6 uur dicht
Maar het kwam regelmatig voor
dat er mensen ruim na sluitingstijd kwamen
om nog even wat te halen
Nooit grote dingen
een doosje stoppen
een paar batterijen
Niet iets waar nou veel aan te verdienen was
maar we lieten toch niemand op de stoep staan
Dat doet die Heer des huizes in de lezing wel anders!
en wij beluisteren daar Jezus zelf in
Er zullen mensen zijn, zegt Jezus
die op de deur kloppen en vragen: doe toch open
maar de deur zal gesloten blijven
En ook al zullen ze aandringen
en zeggen
We hebben in uw bijzijn gegeten en gedronken
en u hebt in onze straten onderricht gegeven
Dat helpt allemaal niks
Het lijkt het zelfs alleen maar erger te maken
Ze zijn dichtbij het vuur geweest
maar zijn er niet warm van geworden
En nu lopen zij stuk op een gesloten deur
Je kunt tot de eersten behoord hebben
met Jezus aan tafel gezeten hebben
dicht bij Hem gestaan hebben
toen hij in de straten sprak
maar je zult dan de laatste zijn
of zelfs helemaal niet naar binnen mogen

Misschien is het goed ook eens even te kijken
naar die vraag
die aan Jezus gesteld wordt aan het begin
Heer, zijn het er maar weinig die gered worden
Waar komt zo'n vraag vandaan
Allereerst denk ik dat het een beetje in de mens zit
die vraag naar de aantallen
Niks zo heerlijk als een volle kerk
en niets zo verontrustend als een dalend ledental
Maar ook op een dieper niveau heeft de vraag
naar wie erbij horen en wie er buiten staan
mensen altijd bezig gehouden
Soms ging of gaat dat met enorme angst gepaard
Neem het beruchte getal van de 144.000
maar ook de leer van de uitverkiezing
heeft heel wat mensen beziggehouden
In Gods ondoorgrondelijke raadsbesluit lag het allang vast
Je was uitverkoren
Of niet
en jij kon daar niets meer aan veranderen

Dat raakt aan een diep menselijke angst
buitengesloten worden
van een kring waar je bij wilt horen
Ik denk dat iedereen als kind wel meegemaakt heeft
dat je niet mee mocht doen
en je begreep werkelijk niet wat je nou verkeerd gedaan had
Als we groter worden zijn de methoden wat subtieler
maar volwassenen hebben daar net zo veel last van
zo niet erger
Geen wonder
dat we dit een onprettige tekst vinden
het raakt aan onze diepste angsten
Daarom is het goed om zorgvuldig te kijken
naar waar die vraag vandaan komt
die aan Jezus gesteld wordt
Heer zijn het er weinig die gered worden?
In die tijd leefde er in het volk Israël
een sterke verwachting van de eindtijd
Na eeuwen van onderdrukking door vreemde volken
keek iedereen verlangend uit naar
wat men noemde
de dag van de Heer
Men hoopte op een ingreep van God
Waardoor er een eind kwam aan hun lijden
en het Koninkrijk van God zou beginnen
En dat Koninkrijk dat begon
in de gedachten van toen
met een maaltijd op de berg Sion
in de stad Jeruzalem
God zelf zou de gastheer zijn
en het kwaad
het monster dat je zo bedreigt
ligt gebraden en wel op tafel
klaar om voorgoed verorberd te worden
Allerlei groepen probeerden zich in die tijd
voor te bereiden op die dag
en ZO te leven
dat zij tot de rechtvaardigen zouden behoren
die naar binnen mochten
voor die maaltijd
De farizeeërs deden dat
door in hun dagelijks leven
zoveel mogelijk de wetten van God na te leven
De Essenen door hetzelfde te doen
maar dan volkomen afgezonderd in de woestijn
Een soort sekte-achtig gebeuren dus
Heel veel mensen dachten dan ook
dat het maar een heel klein groepje zou zijn
dat gered zou worden
en ook dat het alleen joden zouden zijn
die bij de start van dat Koninkrijk van God
binnen zouden mogen
Die vraag aan Jezus
komt dus niet uit de lucht vallen
zeg Jezus, hoe denkt jij daar nou over
Maar Jezus ontwijkt de vraag
zoals hij zo vaak doet
Hij vertelt een verhaal
zoals hij zo vaak doet
Maar zijn verhaal is verontrustend
Het komt erop neer
dat er voor God wel grenzen zijn
Gods geduld is geen elastiekje
Dat rekbaar is tot in eeuwigheid
Eens is het toch een sluitingstijd
en kun je niet meer met een smoesje aankomen

Het verhaal van Jezus komt erop neer
dat ieder mens wel de opdracht heeft
om serieus te streven
naar een leven volgens Gods wil
Alleen zeggen dat je afstamt van Abraham, Isaak en Jacob
dat werkt niet
Of om het actueler te maken in onze tijd
alleen ingeschreven staan in de kerkelijke ledenadministratie
is niet voldoende
maar ook trouwe kerkgang niet
Jezus antwoord is verontrustend
omdat zijn verhaal zo zwart wit is
het is dan ook een verhaal
dat je aan het denken moet zetten
over je eigen leven
en je verhouding met God en je medemensen
Ik denk dat het nooit de bedoeling van Jezus geweest is
dat er van dit verhaal
en andere verhalen met een gelijke strekking
een leer van gemaakt wordt
over eeuwige redding
en voor eeuwig verloren gaan

En tegelijkertijd is het ook goed om te horen
dat er grenzen zijn bij God
Een vriend van mij
een kleurling, opgegroeid in de tijd van de apartheid in Zuid Afrika
zei ooit eens tegen mij
Als Botha (DE man van het apartheidssysteem) in de hemel komt
wil ik er niet in
De familieleden die iemand verloren hebben
door de gifgasaanval in Syrië
hebben vast ook zulke gedachten
Als wie dat gedaan heeft in de hemel komt
Wil ik daar niet wezen
Zo hebben we allemaal misschien wel voorbeelden
waarvan wij zeggen
als die bij God door de beugel kan
dan hoeft die hele god niet meer

Nou is het natuurlijk maar gelukkig
dat WIJ het niet voor het zeggen hebben
voor wie die deur gesloten blijft
Er staat dat die deur gesloten blijft
voor de werkers van ongerechtigheid
dat zijn zij
die onrecht doen en onrecht laten bestaan
En daarmee zullen we het moeten doen
dat is een gegeven
waarmee ieder z'n eigen doen en laten kan toetsen
En dan gaat het er niet om
wat de mensen ervan denken
en of je wel netjes in een bepaalde groep past
of je een brave, oppassende burger bent
Het gaat erom hoe God naar jou kijkt
Wie jij bent in Gods ogen
Het gaat erom
en of je menselijkheid tot uitdrukking hebt kunnen brengen

Misschien is het voor ons 'kerkmensen'
(om het zo maar even te zeggen)
ook verontrustend om te horen
dat de eersten de laatsten zullen zijn
en de laatsten de eersten
En dat er van alle windstreken mensen zullen komen
die mee aan tafel gaan
Het zal
als ik zo naar Jezus luister
naar alle waarschijnlijkheid
ook geen keurige homogene groep van mensen zijn
maar misschien meer een kleurrijke groep van enkelingen
Het lijkt erop dat je niet per sé lid van de club hoeft te zijn
Gods huis staat open voor jood en niet jood
Het gaat niet om de kwaliteit van je afstamming
maar om de kwaliteit van je leven
En die kwaliteit van je leven
dat is iets waarbij je toch telkens weer
zelf in de spiegel moet kijken
Die kwaliteit van je leven is toch iets
dat met vallen en opstaan gepaard gaat
Dat is een kwestie van oefenen
en blijven oefenen

Laatst zei iemand tegen mij
dat zij leeft met één zin:
ik doe mijn best
en dan doet God de rest
God zegt tegen ons:
Doe je best
Wees een goed mens
Dan kun je de rest aan mij overlaten
Ik vond dat een mooie
en eenvoudige samenvatting van wat er van ons gevraagd wordt
Doe je best
En als ruggensteun bij dat leven
Ontvangen we regelmatig Brood en Beker
Teken dat onze zonden weggedragen zijn
En een afspiegeling van die Maaltijd die God klaar maakt
in het nieuwe Jeruzalem
waar het kwaad overwonnen is
Uiteindelijk is dát het waar we naar toe leven
een wereld
zonder gifgas
zonder kinderen die sterven
zonder haat en nijd
zonder kapotgeschoten huizen
en in brand gestoken kerken
een feest
met een heerlijke maaltijd
waar het kwaad wordt verslonden
alle tranen van de ogen gewist
Een feest
Waar uit alle volken mensen aanwezig zijn
die aan tafel gaan
en God zal ze zelf bedienen AMEN

 

terug
 
 
Leesrooster 2019
Onder Zingeving-Vieren door het jaar: Lees elke dag mee met het Oecumenisch Leesrooster van de Raad van Kerken in Nederland.
 
Nieuwsbrief
Aanmelding voor en de laatste editie van deze nieuwe digitale nieuwsbrief onder Informatiekanalen-Nieuwsbrief.
 
Vanuit de kerkenraad
Een bericht aan het begin van het nieuwe seizoen: Wie zijn wij-Kerkenraad.
 
Stichting Wijdekerk

LHBT’ers zijn bij ons gewenst in de kerk, dat dragen we uit met de regenboogvlaggen die we hebben uitgehangen. Lees verder onder Wie zijn wij-Bovenplaatselijke organisaties en Zingeving-Gebeden, gedichten en andere teksten
 
 
Moldavië 2018
POZM-POZA: terugblik op de reis tijdens de dienst van 18 november (Jeugd-Specials)
 
Talenten gezocht!
De kerkenraad is naarstig op zoek naar talenten.
Er zijn een aantal vacatures ontstaan  binnen onze gemeente, in de kerkenraad, maar ook daarbuiten, zoals een ouderling en iemand die het paasontbijt coördineert.
  meer
 
Behoefte aan een gesprek?
We willen een (t)huis bieden. Dat betekent ook: omzien naar elkaar, openstaan voor elkaar, elkaar opzoeken. Lees verder onder Wie zijn wij?-Pastoraat of stuur een mail naar
 
 
Trouwen?
Zijn er trouwplannen? Denk ook op tijd aan kerkgebouw en dominee.
  meer
 
Dopen?
Een kindje geboren? Laat het ons weten, zeker als je het kindje wilt laten dopen.
  meer
 
Privacy
Voor de Privacyverklaring van de Protetstantse Gemeente Deil - Enspijk: privacyverklaring
 
ANBI
Bekijk de ANBI gegevens van onze diaconie (goedgekeurd tijdens de kerkenraadsvergadering van 7 juni 2018)
Bekijk de ANBI gegevens van onze gemeente (goedgekeurd tijdens de kerkenraadsvergadering van 1 juni 2017)
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.