Michaelzondag Michaelzondag

door ds. Neely Kok
Preek bij Openbaring 12: 1- 12 op zondag 29 september 2013, de naamdag van de aartsengel Michael

Het boek Openbaring
Met al z’n visioenen en beelden
Heeft vaak een dubbele uitwerking
Het roept vragen op
Gaat het over vroeger
over vandaag de dag
of zelfs over de toekomst
en vaak heb je een gevoel van vervreemding
bij het lezen of horen van zo’n tekst
het lijkt op een droom
alles wat je ziet heeft een andere betekenis
en tegelijkertijd voel je wel
dat het méér is dan een droom
het is een visioen
een doorschouwen van de werkelijkheid
op een ander niveau dan
gewoon maar kijken
en juist dát vermoeden
dat hier met een visioen of droom
iets verteld / gezegd wordt
dat misschien wezenlijker is
dan alles wat we gewoon kunnen zien
dát maakt dat die beelden ons raken

het boek Openbaring
is ontstaan in een tijd van grote spanning
een tijd van crisis
van vervolging van Christenen
het bloed van de martelaren stroomde rijkelijk
en Johannes
die deze visioenen en tekenen zag
zat omwille van zijn geloof
gevangen op een eiland
In grootse en indrukwekkende beelden
onthult hij wat God hem laat zien (openbaart)
maar tegelijk moet hij dat vertellen
in verhulde taal
een taal die de gelovigen voor wie hij schreef
wel begrepen
Zijn boodschap is in grote lijnen:
er is nood en verdrukking
ellende en vervolging
er is nu nog een strijd
van het goede tegen het kwade
maar het goede zal winnen
God en Christus (het lam)
zullen de overwinning behalen
Dat is in termen van vandaag
er is crisis
bij ons heeft dit in het bijzonder een financiële klank
maar dat grijpt ook in op ons dagelijks leven
en breder in de wereld
er wordt gifgas gebruikt
er is op grote schaal armoede
overal zijn er stromen vluchtelingen
die een goed heenkomen zoeken
dat alles is er
en dat is niet makkelijk
maar er is uitzicht
er komt een tijd dat Gods uiteindelijke heerschappij
zichtbaar wordt
ook op aarde

Hoofdstuk 12 van het boek Openbaring
is opgebouwd als een drieluik
de hemel
van de hemel naar de aarde
de aarde
wij houden ons vandaag bezig
met de eerste twee luiken

Het eerste luik wordt groots neergezet
een zwangere vrouw
in barensnood
de weeën zijn bezig
Die weeën worden vaak als beeld gebruikt
Van de concrete pijn en nood
Van dat moment
En de kwetsbaarheid van de mens
Maar de pijn en nood zijn weeën
Ze leiden naar een geboorte (van iets nieuws)

Maar dat kind dat geboren wordt
is ook bedreigd
een afschrikwekkende draak
die enorme macht heeft
en machtwellust
is erop uit
om kwetsbare mensenkinderen op te eten
de martelaren toen
de kinderen die omkwamen door gifgas nu
dit kind uit Openbaring 12
is ook de Messias
gered uit de klauwen van de dood
het wordt gered en naar Gods troon gebracht
en de vrouw
het volk Israel / Maria.. (de beelden buitelen over elkaar)
zij krijgt ook een veilige plek

Maar dan breekt in de hemel de hel los (tweede luik)
hier komt de aartsengel Michael in beeld
hij verslaat de draak (slang.. duivel… satan)
en vrijwaart zo de hemel van het kwade
nu heeft het kwaad
alleen nog de aarde als werkterrein
geen wonder dat Michael een geliefde engel is gebleven
als succesvolle strijder tegen het kwaad

Ook hier in Deil hadden ze hem nodig
in de strijd tegen het water
de rivier de Linge
die regelmatig het omringende land onder water zette
en waar de kerk als schuilplaats diende
voor mens en dier
mooi eigenlijk dat ze deze kerk
naar deze aartsengel genoemd hebben
het kwaad bestrijden
dat is een universeel thema
dat van alle tijden is (helaas)
of je het nu hebt over het kwaad van concrete stijgend water
of dat het water je tot de lippen staat
in overdrachtelijke zin
Je kunt het ervaren als de strijd tegen ziekte
Via allerlei behandelingen
Of de geweldloze strijd die gevoerd moet worden
Voor vrede in de wereld
De positieve strijd om armoede en honger uit te bannen

Je zou kunnen zeggen
alles waar we mééwerken
aan de komst van het rijk van God
dat God / het goede heerst op aarde
daar vinden we die aartsengel Michael aan onze kant
de strijd tegen de duivel en zijn trawanten
in allerlei vormen
daar steunt Michael ons bij
die krachtige engel van God
die meehelpt
om de komst van de Messias te bespoedigen

De Bijbel zegt in felle kleuren en zonder omwegen
het kwaad is er
en heeft grote macht in de wereld
meerkoppige draken, duivels, slangen en satanische machten
die zijn er ook vandaag de dag nog
in verschillende gedaanten
van ziekten tot dictators
van oorlogen tot rampen
van armoede tot martelkelders
Maar de boodschap van dit Bijbelgedeelte
is werkelijk een blijde boodschap:
het eind zal zijn:
dat God en Christus het Lam
regeren over de wereld
het goede wint
voorgoed


 

terug
 
 
Leesrooster 2019
Onder Zingeving-Vieren door het jaar: Lees elke dag mee met het Oecumenisch Leesrooster van de Raad van Kerken in Nederland.
 
Nieuwsbrief
Aanmelding voor en de laatste editie van deze nieuwe digitale nieuwsbrief onder Informatiekanalen-Nieuwsbrief.
 
Vanuit de kerkenraad
Een bericht aan het begin van het nieuwe seizoen: Wie zijn wij-Kerkenraad.
 
Stichting Wijdekerk

LHBT’ers zijn bij ons gewenst in de kerk, dat dragen we uit met de regenboogvlaggen die we hebben uitgehangen. Lees verder onder Wie zijn wij-Bovenplaatselijke organisaties en Zingeving-Gebeden, gedichten en andere teksten
 
 
Moldavië 2018
POZM-POZA: terugblik op de reis tijdens de dienst van 18 november (Jeugd-Specials)
 
Talenten gezocht!
De kerkenraad is naarstig op zoek naar talenten.
Er zijn een aantal vacatures ontstaan  binnen onze gemeente, in de kerkenraad, maar ook daarbuiten, zoals een ouderling en iemand die het paasontbijt coördineert.
  meer
 
Behoefte aan een gesprek?
We willen een (t)huis bieden. Dat betekent ook: omzien naar elkaar, openstaan voor elkaar, elkaar opzoeken. Lees verder onder Wie zijn wij?-Pastoraat of stuur een mail naar
 
 
Trouwen?
Zijn er trouwplannen? Denk ook op tijd aan kerkgebouw en dominee.
  meer
 
Dopen?
Een kindje geboren? Laat het ons weten, zeker als je het kindje wilt laten dopen.
  meer
 
Privacy
Voor de Privacyverklaring van de Protetstantse Gemeente Deil - Enspijk: privacyverklaring
 
ANBI
Bekijk de ANBI gegevens van onze diaconie (goedgekeurd tijdens de kerkenraadsvergadering van 7 juni 2018)
Bekijk de ANBI gegevens van onze gemeente (goedgekeurd tijdens de kerkenraadsvergadering van 1 juni 2017)
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.