de moed om op reis te gaan de moed om op reis te gaan
door ds. Neely Kok

Preek bij Genesis 11: 27  – 12: 9 op zondag 28 september 2014

Het is met dit verhaal uit de Bijbel
alsof ik op huisbezoek ben
bij oudere gemeenteleden
in vogelvlucht vertellen die twee oude mensen
hun levensverhaal tot nu toe
een verhaal van vaders en moeders
zonen en dochters
van geboorte en dood
van vruchtbaarheid
en onvruchtbaarheid
een verhaal ook van reizen en trekken
van ergens gaan wonen
en toch weer verder trekken
een verhaal van levenslang onderweg zijn
tot….
Ja, tot wanneer..?
Tot waar..?
Wie geeft er het teken
dat je nu werkelijk thuis bent gekomen..?
Of is het onderweg zijn
misschien wel het hoofdthema
van het levensverhaal van deze mensen?
Het hoofdthema van het levensverhaal
van ieder van ons..?
 
Grootvader Terach was al op weg gegaan
Naar het land Kanaan
met zijn kleinzoon Lot
het kind van zijn gestorven zoon Haran
en met zijn oudste zoon
Abraham
en zijn vrouw Sarai
Die kinderloos zijn
De onderliggende boodschap van deze mededeling is:
Van Abram en Sarai is niets te verwachten
Daar zit in de lijn van de geslachten
geen toekomst in
Het verhaal lijkt dan ook te stranden
als de reis van de familie stopt in Charan
waar grootvader Terach uiteindelijk sterft
Dan wonen daar:
Abram en Sarai
zonder kinderen
En hun neef Lot
De familiegeschiedenis stokt
Zonder kinderen is er doorgang van de geslachten
Geen toekomst
Dit familieverhaal
lijkt met een dikke punt te eindigen
dit WAS de geschiedenis van Terach
en zijn nakomelingen
einde verhaal
 
Maar dan haalt de Eeuwige adem…!!
Zoals de eerste keer:
Er zij licht
Zoals bij de vraag aan de mens:
waar ben jij..?
En ook hier haalt de Eeuwige adem
om opnieuw een mens te roepen
Abraham..!
Trek weg
Uit alles wat je bekend en vertrouwd is
Vertrouw op Mij..!
En dan volgen er woorden:
Vol van zegen
De hele wereldbevolking wordt gezegend
Want in die ene
In het ene
is het God te doen om
De velen
Het vele
En er volgen beloften:
Vol van toekomst
Abraham, ga op reis
Neem het onzekere
Voor zeker
Ga, naar het land dat ik je zal laten zien
En dan zal blijken
Dat dat het land is
Waar God zich laat zien
 
Dit is niet langer alleen het levensverhaal
van twee oude onvruchtbare mensen
een verhaal dat stokt en stopt
Het is het grootse verhaal
van God die roept
die onderweg is met mensen
Dit het grootse verhaal
waarin wij allemaal een plek hebben
Dit zijn zegeningen
en beloften
die voor jou / voor u / voor mij gelden
ook vandaag de dag nog
Dit is het grootse verhaal
Van alle mensenkinderen
Van jou / van u / van mij /
weggeroepen
Uit Oer
Om op weg te gaan
met Gods beloften en zegeningen
Om met je leven
en je manier van zijn en doen
antwoord te geven
op de oproep:
ga.. trek erop uit
ga op zoek naar de plek
waar Ik
die hemel en aarde geschapen heb
te vinden ben
neem het onzekere voor zeker
en ga op pad
en Ik ga met je mee onderweg
 
Dat grootse visioen van God
krijgt hier de gezichten
van Abraham en Sarai en Lot
maar het heeft door de eeuwen heen
alle gezichten verlicht
van mensen die op weg zijn gegaan
die het aandurfden
om maar op pad te gaan
met God als hun stok en hun staf
 
En hoe zit dat nu met dat land?
Hoe zit dat met die plaatsen die genoemd worden
Sichem
Bethel (huis van God) en Ai
En nog weer verderop de Negev (het zuiderland)
Hoe zit dat met dat concrete land
Dat beloofd wordt?
als we dit bijzondere familieverhaal
kunnen zien
in de veel bredere context
van de hele Bijbel
kom ik bij het beeld
dat ieder mensenleven
een reisverhaal is
ongeacht waar je op de wereld leeft
Iedereen die met de Eeuwige op pad gaat
die zich toevertrouwt
aan Zijn beloften en zegeningen
is in dit leven een pelgrim
op reis naar Jeruzalem
Niet dat aardse Jeruzalem
maar die stad, dat Jeruzalem
waar vrede en recht is
waar mens en dier, de hele schepping
tot z’n recht komt
Dat Jeruzalem
Waar je tranen gedroogd worden
Waar oude mensen op bankjes zitten
en genieten van de spelende kinderen
Jeruzalem, stad van vrede
Jezus noemt het ook
Het Koninkrijk van God
 
Wie herkent zich er niet in..?
in die reizende en trekkende Abraham en Sarai
Wie herkent zich niet in het beeld van reizen en trekken..?
 
Zelfs als je altijd op dezelfde plek woont
Dan nog.. ben je toch altijd
op weg naar…
ja.. waarnaar toe..?
Naar de stad van de vrede
Jeruzalem, de plek waarnaar je verlangt
En onderweg
steun je op het Woord van God
Als je stok, als je staf
Die troost biedt en moed geeft
Als je stok, als je staf
Waar je op steunt
als het pad hobbels en kuilen heeft
 
De wereld heeft ze misschien wel harder nodig
Dan ooit tevoren
mensen die vrede zoeken
die alleen met beloften
en zegeningen op pad gaan
die het aandurven
om het onzekere voor zeker te nemen
die durven te geloven
en te vertrouwen
op een toekomst die je nog niet ziet
maar waarvan God
de contouren heeft geschetst
een land waar de Eeuwige zich zal laten zien
een land waar vrede en liefde
hand in hand gaan
Dat is een land waar sjaloom is
 
Er is moed voor nodig
Om op reis te gaan
weg te gaan uit wat je bekend is
Weg te gaan uit voor de hand liggende patronen
op het niveau van je eigen relaties
maar ook op wereldniveau
om ook daar
niet telkens dezelfde patronen te volgen
van oorlog en strijd als antwoord op haat en geweld
maar om
zoals in het lied dat we zullen zingen
het te durven
het gewone om te smeden
tot het verrassende
 
Er is moed voor nodig
Om op reis te gaan
weg te gaan uit wat je bekend is
Soms word je in je leven
door de omstandigheden gedwongen
om afscheid te nemen van wat je vertrouwd was
Soms is het een eigen keus
om weg te gaan
om het maar te wagen
 
Maar nooit is de weg vanzelfsprekend
Nooit is de weg alleen maar makkelijk en vol vreugde
Nooit is de weg naar de toekomst alleen maar helder en duidelijk
 
Wie durft dat in Godsnaam eigenlijk aan..?
 
 
 
 
terug
 
 
Leesrooster 2019
Onder Zingeving-Vieren door het jaar: Lees elke dag mee met het Oecumenisch Leesrooster van de Raad van Kerken in Nederland.
 
Nieuwsbrief
Aanmelding voor en de laatste editie van deze nieuwe digitale nieuwsbrief onder Informatiekanalen-Nieuwsbrief.
 
Vanuit de kerkenraad
Een bericht aan het begin van het nieuwe seizoen: Wie zijn wij-Kerkenraad.
 
Stichting Wijdekerk

LHBT’ers zijn bij ons gewenst in de kerk, dat dragen we uit met de regenboogvlaggen die we hebben uitgehangen. Lees verder onder Wie zijn wij-Bovenplaatselijke organisaties en Zingeving-Gebeden, gedichten en andere teksten
 
 
Moldavië 2018
POZM-POZA: terugblik op de reis tijdens de dienst van 18 november (Jeugd-Specials)
 
Talenten gezocht!
De kerkenraad is naarstig op zoek naar talenten.
Er zijn een aantal vacatures ontstaan  binnen onze gemeente, in de kerkenraad, maar ook daarbuiten, zoals een ouderling en iemand die het paasontbijt coördineert.
  meer
 
Behoefte aan een gesprek?
We willen een (t)huis bieden. Dat betekent ook: omzien naar elkaar, openstaan voor elkaar, elkaar opzoeken. Lees verder onder Wie zijn wij?-Pastoraat of stuur een mail naar
 
 
Trouwen?
Zijn er trouwplannen? Denk ook op tijd aan kerkgebouw en dominee.
  meer
 
Dopen?
Een kindje geboren? Laat het ons weten, zeker als je het kindje wilt laten dopen.
  meer
 
Privacy
Voor de Privacyverklaring van de Protetstantse Gemeente Deil - Enspijk: privacyverklaring
 
ANBI
Bekijk de ANBI gegevens van onze diaconie (goedgekeurd tijdens de kerkenraadsvergadering van 7 juni 2018)
Bekijk de ANBI gegevens van onze gemeente (goedgekeurd tijdens de kerkenraadsvergadering van 1 juni 2017)
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.