vreemdeling in ons midden vreemdeling in ons midden
door ds. Neely Kok

Preek bij Genesis 18: 1-15  op zondag 26 oktober 2014

De zon staat op z’n hoogst aan de hemel
het is verzengend heet
Het landschap trilt in de hitte van de dag
Geen wonder dat de tent van Abraham en Sara
Bij de bomen is opgezet
Schaduw is van levensbelang
In een klimaat waar de hemel elke dag blauw is
Daar leven ze nu
die twee inmiddels oude mensen
Abraham en Sara
Op weg gegaan met een belofte
Het land waar God zich zal laten zien
En een kind dat komen zou
Waar zelfs een heel volk uit voort zou komen
Intussen zijn ze al zo oud geworden
dat het onmogelijk is om nog te geloven
in nieuw leven
de jaren dat zij vruchtbaar waren
liggen ver achter hen
Sara denkt van zichzelf
‘ik ben verwelkt’
En ook Abraham is oud
Het is een ontroerend tafereel
Die twee oude mensen
Die daar zo in hun tent hun leven slijten
Ik dacht: als Jezus hen zou ontmoeten
Zou hij zeker met ontferming over hen bewogen zijn
Verloren dromen
Vergane hoop
Wat blijft is het gewone leven
Nu eens je tent hier opslaan
Dan daar
Een beetje schaduw als het enigszins kan
De zon is te fel
De hitte van de dag niet te verdragen
 
Dan ziet Abraham drie mannen aankomen
In ineens is het alle hens aan dek
met echte oosterse gastvrijheid
loopt hij zijn benen uit zijn lijf
gauw, gauw, kom in de schaduw zitten
er komt water om uw voeten te wassen
en natuurlijk laat ik wat te eten brengen
dan kunt u weer op krachten komen (uw hart versterken)
voordat u verdergaat
Daarvoor bent u immers bij uw dienaar langsgekomen?
Dit is een cruciale zin in het hele verhaal
Abraham houdt zich bezig
Met wat hij zijn gasten kan voorzetten
Zodat ze weer op krachten kunnen komen
Daar zijn ze voor gekomen
Toch?
 
Maar langzaam maar zeker verschuift de balans
In dit verhaal
zijn het niet veeleer die twee oude mensen
die weer op krachten moeten komen
met hernieuwde herinnering aan de belofte
van nieuw leven
zijn zij niet uitgehongerd
en verwelkt in de hitte van het dagelijks bestaan
zijn zij het niet die dorsten naar water
en hongeren naar voedsel voor hun ziel
zijn zij het niet
die behoefte hebben aan
ademruimte naar de toekomst
zodat ze weer verder kunnen trekken
door het leven
 
wat mij opviel in dit verhaal is
de rol van Sara
als eerste dit:
Abraham vraagt haar brood te maken
en niet weinig ook
3 schepel is echt heel erg veel (30 liter meel..)
Maar het brood wordt niet genoemd
als wordt opgesomd
wat er allemaal op tafel komt te staan
boter en melk, het gebraden kalf
is dat toeval
dat het brood van Sara niet genoemd wordt
als tweede:
voor het eerst hoort Sara zelf de belofte
voorheen had ze het moeten doen
met wat Abraham vertelde dat hij gehoord had
uit de tweede hand dus
méér nog dan Abraham
heeft Sara moeten geloven in een belofte
die niet eens direct aan haar was toegezegd
maar nu hoort zij het met eigen oren
Over precies een jaar
Kom ik bij u terug
en dan zal uw vrouw Sara een zoon hebben
Dan lacht Sara
vind je het gek?     Verwelkt en oud
Haar man al oud
Beiden zijn ze ‘over de datum’
Het mocht wat..
Haar lachen is lachen
omdat het toch eigenlijk om te huilen is
Wrijven de woorden van die vreemdeling
Niet eerder zout in de wond
Die bij haar van binnen zit
 
Het lachen van Sara
is beroemd geworden
veelvuldig is het haar kwalijk genomen
en de slotwoorden
‘ja, je hebt wel gelachen’
Zijn haar door de eeuwen heen nagedragen
Als correctie van God zelf
Hoe durfde zij
Niet te vertrouwen op de beloften
Van de Eeuwige God
Hoe durfde zij
Te ontkennen dat ze gelachen had
God ziet en weet alles
Toch..?
Een strenge blik over de zonde van Sara
Mag het niet iets milder?
Zou de Eeuwige geen ontferming hebben
Met deze vrouw
Die zich verwelkt noemt
En niet meer kan geloven
Dat ze nog zal lachen van vreugde
Om een nieuwe toekomst
En het is ook nog zo, dat het lachen van Sara
correspondeert met het lachen van Abraham
ook hij heeft gelachen
toen hij eerder al de belofte hoorde
toen de Eeuwige zei:
‘Wat je vrouw Sara betreft
 Ik zal haar zegenen en jou bij haar een zoon geven.
Ik zal haar zo rijk zegenen 
dat er volken uit haar zullen voortkomen
en er koningen van haar zullen afstammen.’
Toen had Abraham zich diep gebogen
maar hij lachte en dacht:
Hoe zou iemand van honderd nog een kind kunnen krijgen?
En Sara, zou zij op haar negentigste
nog een kind ter wereld kunnen brengen?
 
Nog even terug naar de brood van Sara
Ik dacht bij mijzelf
al dat brood
dat Sara voor de vreemdelingen heeft gebakken
maar dat niet genoemd wordt bij wat op tafel kwam
is dat niet het symbool
voor het brood dat zij meekrijgen
van die Vreemdeling
die verborgen God
die iedere keer weer
voedsel wil geven voor onderweg
brood dat herinnert
aan die belofte van toekomst
zoals we hier
in navolging van Jezus
het brood breken
van zijn leven dat gedeeld werd
zijn leven
dat verlossing bracht
en toekomst
juist omdat hij zijn leven weggaf
 
verborgen in dit verhaal
zit de verborgen God
die in ons midden komt
als een gast
die wij willen ontvangen
en het beste van onszelf willen geven
en dan blijkt
dat die Vreemdeling
die gast in ons midden
zelf voedsel biedt
dat ons de kracht wil geven (ons hart wil versterken)
om door te gaan
Hij komt op het heetst van de dag
Wij bieden schaduw
Onder de boom
Tot blijkt dat Hij het is
En dat wij onder Zijn schaduw
mogen schuilen en uitrusten
de belofte blijft staan
en ach: kijk en luister
als het kind eenmaal geboren wordt
dan gaat hij Jitschak heten
God maakt dat ik kan lachen,’ zegt Sara dan
en iedereen die dit hoort zal met mij mee lachen.
 
God is door dit Schriftgedeelte
ook vandaag in ons midden
Als een Vreemdeling
Verborgen in een gast
Die bij ons onderdak vindt
Hij is de verborgene – hij blijkt het te zijn die ons het brood van het leven biedt (versterking van ons hart)
Hij De Vreemdeling die zijn belofte waar zal maken
 
 
terug
 
 
Leesrooster 2019
Onder Zingeving-Vieren door het jaar: Lees elke dag mee met het Oecumenisch Leesrooster van de Raad van Kerken in Nederland.
 
Nieuwsbrief
Aanmelding voor en de laatste editie van deze nieuwe digitale nieuwsbrief onder Informatiekanalen-Nieuwsbrief.
 
Vanuit de kerkenraad
Een bericht aan het begin van het nieuwe seizoen: Wie zijn wij-Kerkenraad.
 
Stichting Wijdekerk

LHBT’ers zijn bij ons gewenst in de kerk, dat dragen we uit met de regenboogvlaggen die we hebben uitgehangen. Lees verder onder Wie zijn wij-Bovenplaatselijke organisaties en Zingeving-Gebeden, gedichten en andere teksten
 
 
Moldavië 2018
POZM-POZA: terugblik op de reis tijdens de dienst van 18 november (Jeugd-Specials)
 
Talenten gezocht!
De kerkenraad is naarstig op zoek naar talenten.
Er zijn een aantal vacatures ontstaan  binnen onze gemeente, in de kerkenraad, maar ook daarbuiten, zoals een ouderling en iemand die het paasontbijt coördineert.
  meer
 
Behoefte aan een gesprek?
We willen een (t)huis bieden. Dat betekent ook: omzien naar elkaar, openstaan voor elkaar, elkaar opzoeken. Lees verder onder Wie zijn wij?-Pastoraat of stuur een mail naar
 
 
Trouwen?
Zijn er trouwplannen? Denk ook op tijd aan kerkgebouw en dominee.
  meer
 
Dopen?
Een kindje geboren? Laat het ons weten, zeker als je het kindje wilt laten dopen.
  meer
 
Privacy
Voor de Privacyverklaring van de Protetstantse Gemeente Deil - Enspijk: privacyverklaring
 
ANBI
Bekijk de ANBI gegevens van onze diaconie (goedgekeurd tijdens de kerkenraadsvergadering van 7 juni 2018)
Bekijk de ANBI gegevens van onze gemeente (goedgekeurd tijdens de kerkenraadsvergadering van 1 juni 2017)
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.