van bovenaf van bovenaf
door ds. Neely Kok

Preek bij Ezechiel 34: 7-16 en I Tessalonisenzen 4: 9-12 op zondag 16 november 2014

Ezechiël is een profeet
Die optreedt tijdens de ballingschap
Het volk leeft verschoven
In het land van Babel
Het land van de spraakverwarring
Waar het woord van God
Nauwelijks meer te horen valt
en de leiders van het volk wel herder genoemd worden
maar die deze titel niet verdienen
Ze gaan zich aan corruptie te buiten
Dat blijkt uit een eerder deel van dit hoofdstuk
beeldend wordt verteld
dat ze de wol en de kaas gebruiken voor zichzelf
en de vette schapen slachten
maar zich bekommeren om de kudde
dat doen ze niet
de schapen vallen ten prooi
aan wilde dieren
Daarom komt de Eeuwige zelf voor de schapen op
jullie weiden niet de schapen
jullie weiden alleen jezelf
met andere woorden
jullie zorgen niet goed
voor wie aan jullie verantwoordelijkheid zijn toevertrouwd
jullie zorgen alleen maar dat je zelf aan je trekken komt
Daarom kom Ik
zegt God
en ik zal mijn schapen weiden
ik zal mijn schapen hoeden / behoeden
zoals een goede herder dat doet
die hart heeft voor zijn schapen
ik zal ze zoeken
ik zal ze redden
ik zal ze terugbrengen naar hun land
naar de grazige weiden
 
zoals met elke profetie eigenlijk het geval is
zo is dat ook met de profetie van Ezechiël
het woord van God klinkt
door de mond van de profeet
en spreekt over korte termijn
het volk gaat terug naar het land Israël
maar daarmee is het blikveld te klein
profetie geeft ook altijd
een ruime blik over alle eeuwen heen
die alle volken
de hele wereld
ja zelfs de hele wereldgeschiedenis insluit
profetie wil over alle tijden heen
lichte en donkere tijden
openbaren
dat het God is
die uiteindelijk regeert
en dat zijn Koninkrijk
alles op aarde te boven gaat
 
Ik ervaar dat zelf altijd wel als een sprong
om werkelijk te geloven
te vertrouwen
dat het God is
die aan het langste eind zal trekken
dat het Rijk van God
en wat de Eeuwige met ons
en met de wereld voorheeft
het zal winnen
je moet dan als het ware
je blikrichting veranderen
van kijken van onderaf
naar kijken van bovenaf
en voor dat laatste
daar is veel vertrouwen voor nodig
daarom komen wij ook elke week bij elkaar
om te oefenen
in die blik van bovenaf
wie heeft het hier op aarde nu eigenlijk voor het zeggen
Poetin?
Obama?
De EU?
Islamitische Staat met z’n onthoofdingen en kalifaat?
Het kapitalistische systeem?
De marktwerking?
Opkomende landen zoals India en China?
Zijn het de allerrijksten der aarde?
Of is het zelfs een virus dat alle macht heeft (ebola)?
Van beneden af gezien
Zijn het soms herders die zichzelf weiden
Leiders die goed voor zichzelf zorgen
Die soms bombastische paleizen voor zichzelf laten aanleggen
Die kledingkasten vol hebben
en zich vol eten (wol en kaas van de schapen)
zichzelf en hun vriendjes bevoordelen
En de bevolking laat creperen
 
De profetie van Ezechiël
Nodigt ons uit om van bovenaf te bekijken
om het - zeg maar-  te bekijken vanuit hemels perspectief
vanuit het perspectief van God
die zegt:
ik ben het
die oordeelt over de wereld
en iedereen die daar verantwoordelijkheid draagt
en als er niet goed voor mijn schapen gezorgd wordt
dan zal ik zelf hun herder zijn
dan zal ik zelf voor mijn mensenkinderen gaan zorgen
 
en als we dan kijken
naar het hele cluster van begrippen
dat het woord Herder oproept
dan is dat
omzien naar
zorgen en verzorgen
en waar nodig genezen
een goede herder ziet het, als er iets is met een schaap
hij kent de ziel van zijn dier (staat in boek Spreuken)
hij heeft een goed ontwikkeld ‘niet pluis-gevoel’
goed leiding geven
hij zorgt ervoor dat alle schapen aan hun trekken komen
dat ze naar goed grasland gaan
en dat er voldoende water is
En hij houdt de kudde in het oog
Hij ziet het als een schaap verdwaald is
Daarom hoort bij het woord herder ook:
zoeken en vinden
Op zo’n herder kunnen de schapen vertrouwen
Bij zo’n herder is elk schaap de moeite waard
Vindt het schaap bevestiging
En zo groeit de kudde / de gemeenschap
 
In deze tijd van het jaar
Horen we vaak teksten die over het oordeel gaan
Dat God velt over de wereld
Na Pinksteren is het geloof gezaaid
Het groene kleed ligt lang op tafel
Er wordt gezaaid en
gaandeweg wordt er gevraagd naar de oogst
Van het geloof
En de vraag dringt zich op:
Waarom blijft het zo donker in de wereld
Waar blijft het licht
Waarom breekt dat Rijk van God niet door
Met al z’n goedheid en zorgzaamheid
Met al z’n genezing en liefde
In deze tijd van het jaar wordt de balans opgemaakt
Een oordeel over de herders
De leiders
Maar ook over de schapen
Geen gemakkelijke thema’s
Maar wat is er eigenlijk mis mee
Als er een rechtvaardig oordeel geveld wordt
Over de gang van zaken in de wereld
God is koning
Maar ook rechter
En een rechter die rechtvaardig oordeelt
Die de wereld in ogenschouw neemt
En zegt: dat klopt niet
Dat moet anders
Dat kan beter
Dat doen wij toch ook
Oordelen
Over of het goed is dat de zorg
voor ouderen en kwetsbaren zo verandert
Of het goed is dat er ingegrepen wordt
In probleemgebieden in de wereld
Of sancties tegen Rusland het juiste antwoord zijn
op de problemen die er zijn
ja zelfs oordelen we erover
hoe het nu verder moet met zwarte piet
 
Gods Rijk komt
zegt de Bijbel
en het komt met liefde en vrede
maar ook met recht en gerechtigheid
God is geen softe therapeut
die iedereen in de watten legt
Maar een rechter die rechtvaardig oordeelt
En let op:
het oordeel is niet aan ons
het oordeel is gelukkig aan God
De goede Herder komt
Daarop durven we te vertrouwen
Als we ‘van boven af’ meekijken
Naar het gewoel op de wereld
 
Dat te geloven
Is een sprong naar een geheim:
Eer aan de Vader, Zoon en Geest
Aan de drie-ene macht
Geheim dat aan de oorsprong staat
En in het eind ons wacht
 
 
 
terug
 
 
Leesrooster 2019
Onder Zingeving-Vieren door het jaar: Lees elke dag mee met het Oecumenisch Leesrooster van de Raad van Kerken in Nederland.
 
Nieuwsbrief
Aanmelding voor en de laatste editie van deze nieuwe digitale nieuwsbrief onder Informatiekanalen-Nieuwsbrief.
 
Vanuit de kerkenraad
Een bericht aan het begin van het nieuwe seizoen: Wie zijn wij-Kerkenraad.
 
Stichting Wijdekerk

LHBT’ers zijn bij ons gewenst in de kerk, dat dragen we uit met de regenboogvlaggen die we hebben uitgehangen. Lees verder onder Wie zijn wij-Bovenplaatselijke organisaties en Zingeving-Gebeden, gedichten en andere teksten
 
 
Moldavië 2018
POZM-POZA: terugblik op de reis tijdens de dienst van 18 november (Jeugd-Specials)
 
Talenten gezocht!
De kerkenraad is naarstig op zoek naar talenten.
Er zijn een aantal vacatures ontstaan  binnen onze gemeente, in de kerkenraad, maar ook daarbuiten, zoals een ouderling en iemand die het paasontbijt coördineert.
  meer
 
Behoefte aan een gesprek?
We willen een (t)huis bieden. Dat betekent ook: omzien naar elkaar, openstaan voor elkaar, elkaar opzoeken. Lees verder onder Wie zijn wij?-Pastoraat of stuur een mail naar
 
 
Trouwen?
Zijn er trouwplannen? Denk ook op tijd aan kerkgebouw en dominee.
  meer
 
Dopen?
Een kindje geboren? Laat het ons weten, zeker als je het kindje wilt laten dopen.
  meer
 
Privacy
Voor de Privacyverklaring van de Protetstantse Gemeente Deil - Enspijk: privacyverklaring
 
ANBI
Bekijk de ANBI gegevens van onze diaconie (goedgekeurd tijdens de kerkenraadsvergadering van 7 juni 2018)
Bekijk de ANBI gegevens van onze gemeente (goedgekeurd tijdens de kerkenraadsvergadering van 1 juni 2017)
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.