Gods luister Gods luister
door ds. Neely Kok

Preek bij Jesaja 40: 1-11 en Johannes 1: 19-28 op zondag 7 december 2014, 2de advent

De tweede zondag van advent
De kerk kleurt paars
Bezinning, wachten
Twee kaarsen branden
We leven toe naar kerst
 
Maar wat we leren in Advent is
Dat het er niet alleen om gaat
Toe te leven naar het kind in de kribbe
Hoe dat ontroerend dat jonge
En kwetsbare leven ook is
Advent is
Extra stilstaan bij de verwachting
van God-met-ons
vandaag wil ik er in het bijzonder bij stilstaan
hoe de Eeuwige
de Ontzagwekkende
dichtbij ons wil zijn
Johannes wijst er in zijn verhaal op
Een verhaal vol verwachting
Zwanger van toekomst
Wachten op Hij-die-komt
Die al midden ons ons is
Maar die we niet herkennen
En Jesaja zegt
De luister van de Eeuwige 
zal zich openbaren
voor het oog van al wat leeft
dat was de zin in de Schriftlezingen
waar ik door geraakt werd
 
Het gaat in Advent (vandaag)
over die luister van de Heer
er zijn ook nog andere woorden daarvoor
Heerlijkheid
Heilig
Verheven
Groots
Pracht
Glorie
Ik kan me voorstellen
Dat u misschien nog wel warm wordt
Van die mooie woorden
Maar bij nader inzien denkt
Wat betekenen ze eigenlijk
Wat betekent nou
De luister van de Heer
Wat moet ik me daarbij voorstellen
 
Ik wil een voorbeeld geven
Waarin ik hoop dat dat 
Ons kan meenemen naar dat begrip
luister , heerlijkheid
Het is winter
In de nacht heeft het gesneeuwd
En met dat je de gordijnen opentrekt
Ontvouwt zich daar voor je ogen
een stille, witte wereld
alle lelijkheid is bedekt met een laagje sneeuw
en wat al mooi was van zichzelf
toont zich nog mooier dan het al was
de dikke laag op de takken van de conifeer
de reling van het bruggetje
bedekt met een laagje wit
Je treft die wereld zo aan
Stil en wit
In volle luister
Je hebt daar zelf niets voor gedaan
En dat beeld dat je geschonken wordt
treft je
O… kijk eens… schitterend
Prachtig..
 
Of nog zo’n winters beeld
Dat ik zelf ooit zag
En waar ik door geraakt werd
In de vroege morgen
Hingen aan de takken van de bomen
duizenden kleine
Doorzichtige ijsballetjes
De zon deed ze flonkeren
Ze hingen daar
Majesteitelijk
Ik trof ze aan, had er zelf niks voor gedaan
En kon alleen maar verwonderd kijken
Ach… wat mooi…!!
 
Een paar hele kleine voorbeelden
Van wat in ons alledaagse leven
Een gevoel van luister
En heerlijkheid oproept
Zodat je uitroept
Prachtig..!!
 
En als je voorbeelden uit de Bijbel wilt
Mozes heeft met God gesproken op de Sinai
als waren zij vrienden
Intiem, dichtbij
En op een zeker moment vraagt Mozes
Heer, laat mij toch uw luister zien
De Eeuwige daalt dan neer
Naast Mozes
En hoewel Mozes maar heel weinig te zien kreeg
Begon zijn gezicht zó te stralen
Dat hij in de dagen erna
Terug bij het volk
Een doek voor zijn gezicht moest binden
Zo straalde hij van het licht van God
Van de heerlijkheid die God is
En dichterbij in deze tijd voor kerst:
In de nacht dat Christus geboren wordt
Liggen de herders in het veld en dan… plotseling..
De heerlijkheid van de Heer
Omstraalt hen
Zij worden door het stralende licht van de Heer
Omgeven
Het overkomt die herders
Groots
Heerlijk
Verheven
Maar ook: nabij
God-met-ons
Immanuel die gekomen is
 
Vanmorgen horen we de belofte bij Jesaja
Dat de luister van de Eeuwige
Zich zal openbaren
Voor het oog van al wat leeft
En dat uit zich in verlossing
In redding
In vergeving
In genade
Het uit zich in een wereld
Waarin alle hobbels en valkuilen
Geslecht zijn
Een wereld waar een begaanbare weg is aangelegd
Door de wildernis
Een wereld
om het actueel te maken
waarin Joden en Palestijnen
vreedzaam samenleven
waarin internationale spanning
veranderd is in internationale samenwerking
een wereld
waarin mensen elkaar vrij laten
en er geen sprake meer zal zijn
van verschillen in godsdienst
een wereld waarin er echt geen verschil meer ervaren wordt
in zwarte en witte mensen
een wereld zonder oorlogen en bittere strijd
een wereld waarin het ideaal waar wordt
dat er voor de lammetjes
de zwakste beestjes uit de kudde
gezorgd wordt
ja, ze worden zelfs gekoesterd
door de goede herder
 
Johannes de doper wijst vooruit
Als priesters en levieten
En later ook nog de farizeeërs komen vragen
wie ben jij eigenlijk..?
wijst Johannes van zich af
IK ben het niet
IK ben niet de Messias
De gezalfde van God
Hij komt NA mij
Ik doop iedereen die dat maar wil
Hier in die grensrivier
Tussen woestijn en land van belofte
Omdat ze door die doop merken
Dat ze zichzelf moeten loslaten
Dat ze in leven en dood
Op God kunnen vertrouwen
Omdat de doop
dat proces van verandering in de mens
benadrukt en bevestigt
Toch moet je niet MIJ volgen
Maar de Messias
Die komt NA mij
Maar de heerlijkheid, de luister
De glorie en de verhevenheid van deze Messias
Die is voor jullie ogen nog verborgen
Hij staat al in jullie midden
Maar jullie zien Hem niet
Je bent verblind
Kom… laat je dopen
Dompel je onder in de grensrivier
Om dat land van Belofte
Werkelijk te kunnen vinden
In jezelf en in de wereld
Kom… laat je dopen
Durf het aan
Om te leven vanuit het visioen
Van de luister en de glorie van God
Van de heerlijkheid en de Majesteit van de Eeuwige
Die komt en de wereld veranderen wil
Zodat alles stralend en licht wordt
Kom… doe mee      Laat Gods licht en luister ook in jouw ogen wonen…
 
 
terug
 
 
Leesrooster 2019
Onder Zingeving-Vieren door het jaar: Lees elke dag mee met het Oecumenisch Leesrooster van de Raad van Kerken in Nederland.
 
Nieuwsbrief
Aanmelding voor en de laatste editie van deze nieuwe digitale nieuwsbrief onder Informatiekanalen-Nieuwsbrief.
 
Vanuit de kerkenraad
Een bericht aan het begin van het nieuwe seizoen: Wie zijn wij-Kerkenraad.
 
Stichting Wijdekerk

LHBT’ers zijn bij ons gewenst in de kerk, dat dragen we uit met de regenboogvlaggen die we hebben uitgehangen. Lees verder onder Wie zijn wij-Bovenplaatselijke organisaties en Zingeving-Gebeden, gedichten en andere teksten
 
 
Moldavië 2018
POZM-POZA: terugblik op de reis tijdens de dienst van 18 november (Jeugd-Specials)
 
Talenten gezocht!
De kerkenraad is naarstig op zoek naar talenten.
Er zijn een aantal vacatures ontstaan  binnen onze gemeente, in de kerkenraad, maar ook daarbuiten, zoals een ouderling en iemand die het paasontbijt coördineert.
  meer
 
Behoefte aan een gesprek?
We willen een (t)huis bieden. Dat betekent ook: omzien naar elkaar, openstaan voor elkaar, elkaar opzoeken. Lees verder onder Wie zijn wij?-Pastoraat of stuur een mail naar
 
 
Trouwen?
Zijn er trouwplannen? Denk ook op tijd aan kerkgebouw en dominee.
  meer
 
Dopen?
Een kindje geboren? Laat het ons weten, zeker als je het kindje wilt laten dopen.
  meer
 
Privacy
Voor de Privacyverklaring van de Protetstantse Gemeente Deil - Enspijk: privacyverklaring
 
ANBI
Bekijk de ANBI gegevens van onze diaconie (goedgekeurd tijdens de kerkenraadsvergadering van 7 juni 2018)
Bekijk de ANBI gegevens van onze gemeente (goedgekeurd tijdens de kerkenraadsvergadering van 1 juni 2017)
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.