de hele aarde vervuld is van Gods aanwezigheid de hele aarde vervuld is van Gods aanwezigheid
door ds. Neely Kok
Preek bij Genesis 28: 10-19 op zondag 19 juli 2015

Wie is deze Jacob..
Deze aartsvader.. hoofdfiguur in dit verhaal
Zijn naam – Jacob – betekent: hij die op de hielen zit..
Bij de geboorte had hij Ezau bij zijn hiel vast
Maar nu zit diezelfde Ezau hem op de hielen
Jacob kan maar beter maken dat weg komt..
Hij gaat op reis..
Maar hij gaat met een zwaar hart..
Een jonge knul.. op de grens van volwassen zijn..
Op weg om een vrouw te vinden..
Maar dan zal hij toch een beetje moeten weten
wie is hij..
Het lievelingetje van zijn moeder..
Maar hoe denkt zijn vader over hem..
nadat hij die zo bedrogen heeft..?
geitenvellen over z’n armen
om te doen alsof hij de veel meer behaarde Ezau was..
een lekkere maaltijd serveren
die zijn vader moest laten denken
dat het wild was dat Ezau geschoten had
Hoe zijn broer over hem denkt.. dat kan hij wel raden..
Een bedrieger..
Bij z’n moeder geliefd en gewild
Het vertrouwen van z’n vader is geschokt
Zijn broer verguist hem.. en niet ten onrechte
Je mag verwachten dat deze jonge man
Met een roerig hoofd
en een zwaar hart
Begint aan zijn reis..
Hij vertrekt uit z’n ouderlijk huis
En gaat een lange reis maken
Tijd genoeg om na te denken
Maar in het verhaal gaat de zon al snel onder..
En hij heeft niet veel meer
dan de aarde om op te liggen
En niet veel meer
dan een steen om zijn hoofd op te leggen
Zo zien wij vandaag deze Jacob..
Alleen onderweg..
Losgerukt van de vertrouwde familiebanden
Nog niet aangekomen
op de plek van zijn bestemming
Onderweg
Op reis
In verwarring misschien
wie is hij
Wie zou hij willen zijn
Wie zou hij moeten zijn
Wie is hij in de ogen van anderen
 
Maar wie is deze jonge man
In de ogen van God..
Jacob blijkt vanuit Gods perspectief
Tóch de beminde te zijn
Met al z’n plussen en minnen
Met z’n onzekerheid
Z’n slimheid (of is het eerder sluw..)
Met z’n rode linzenmoes
En zijn bedrog..
Toch Gods beminde
 
Die nacht krijgt Jacob de bevestiging
Jij bent mijn geliefde kind
IK BEN erbij
IK BEN bij jou
Jij hoort bij mij
Ik trek met je mee
IK zal je zegenen
Gij geeft het uw beminden in de slaap
Gij zaait uw naam in onze diepste dromen
Gij hebt ons zelf ontvankelijk gemaakt
Zoals de regen neerdaalt in de bomen
Zoals de wind, wie weet waarheen hij gaat
Zo zult Gij uw beminden overkomen
Zo overkomt de Eeuwige Jacob in zijn slaap.
In een droom..
Een droom die geen bedrog is
Maar méér dan de waarheid is
Het is een diepe bevestiging
Dat Jacob een gezegend mens is
En dat God met hem meegaat
Op zijn levensweg
 
Dan ontwaakt Jacob uit zijn slaap
En hij is diep geraakt
Eerbied en ontzag vervullen hem
En hij zegt:
Dit is zeker
op deze plaats is de Eeuwige aanwezig
maar ik besefte dat niet
Hij staat versteld
Want hij besefte niet
Dat God DAAR te vinden zou kunnen zijn
DAAR waar hij was..
 
De Bijbel getuigt ervan
dat de hele aarde vervuld is
van de aanwezigheid van God
denk je dat eens in
iedere boom
iedere vogel
iedere bloem
iedere steen
de zee
de lucht die we inademen
het vuur dat brandt
de aarde waar wij in zaaien
noem maar op!
ALLES
vervuld van Gods aanwezigheid
Ik zal niet zeggen
dat we daar voortdurend aan voorbij leven
maar we zijn ons er ook niet
voortdurend van bewust
dat God zelf daarin aanwezig is
Soms dringt het besef van Gods aanwezigheid
Ineens in volle hevigheid
Tot je door
Dan word je aangeraakt
Voel je de heelheid
De volmaaktheid
Die achter alle gebrokenheid schuilgaat
Word je aangeraakt
Door iets onuitsprekelijks
Zie je ineens in de ander de engel
Een ervaring
Alsof je even in de hemel kon kijken
 
Ik wil vertellen wat mij ooit is overkomen
Gisteren had ik het er nog even over
Met dominee Henk Dijk
Over onze ontmoeting op het bankje
Bij de kerk in Acquoy
Ik wandelde die dag door de Betuwe
Ik was door de dorpen Deil en Enspijk gekomen
Met als doel
Kijken of dit misschien
een nieuwe gemeente voor mij zou kunnen zijn
en IK was tot de conclusie gekomen
‘ik ben te veel een grote stadspredikant
Om in twee dorpjes dominee te worden..’
Toen ging ik eten op het bankje bij de kerk in Acqouy
En ontmoette ik Henk Dijk
We kenden elkaar toen nog niet
In het gesprek kwam het zo ter sprake
dat ik niet zomaar wat aan het wandelen was
toen sprong hij op en riep uit:
‘ik ben daar consulent..
je MOET solliciteren, het is zo’n leuke gemeente..!’
Ik was eerst sprakeloos
Verbaasd, onthutst zelfs
Werd ik geroepen….
En ik zei oprecht
‘ben jij soms een engel van de Heer..?’
IK dacht dat ik hier niet moest zijn
Maar de Eeuwige dacht daar kennelijk anders over..
Ik heb gesolliciteerd
En ik ben hier nu zeven jaar met vreugde predikant
(laatste jaar moeilijk geweest, toen hebben jullie mij zo geholpen!)
Door die ervaring
Is het bankje bij de kerk in Acquoy
Voor mij nog steeds een bijzondere plek
 
Soms overkomt je zoiets
Soms op een plek die al bijzonder is
Maar Gods aanwezigheid kan je ook zomaar overvallen
Toch maakt het besef
Dat heel de aarde vervuld is van Gods heerlijkheid
je wel opener
Voor die soort ervaringen
Je kunt ze niet zelf plannen
Of oproepen
Per definitie overkómen ze je
Maar beseffen dat de Eeuwige aanwezig is
Al zie of merk je er niet zo veel van
Is zoiets als je hart open houden
Al je zintuigen openhouden
Je handen openhouden
Open staan naar God toe
Open naar waar je op hoopt
En naar verlangt
Een teken van de Eeuwige
Aangeraakt worden
Zomaar op een zonnige dag als je aan het wandelen bent
Of in een droom
Of in een ontmoeting
In een kerk
Voelen, horen, ervaren
Dat je een gezegend mens bent
Onverwacht gebeurt het
Dat de Eeuwige verschijnt
 
Jacob ontwaakt
En is vol eerbied en ontzag
Hij wil deze plaats niet verlaten
Zonder een duidelijke markering achter te laten
De steen die onder zijn hoofd gelegen heeft
Zet hij rechtop
giet er olie over uit
Hij voegt iets toe
Aan het bestaande
Zodat het bestaande gemarkeerd wordt
Apart gezet
Een steen, anders dan alle andere stenen
Een heilige plek
Daar gebeurde het..!!
 
Het is goed om dat te doen
De plekken te bewaren
Stukjes aardbodem apart te zetten
Te wijden aan de Ongeziene
Het zijn en blijven plaatsen
Waar iets bijzonders gebeurde
Waar God zich openbaarde
Maar het lijkt me nog belangrijker
Dat we ons realiseren
Dat we meestal NIET beseffen
Dat de Eeuwige overal kan verschijnen
De aarde is immers van Hem vervuld
Zijn zegen kan overal ervaren
en ontvangen worden
 
Dat we met die openheid
de komende week ingaan
alert op tekenen
open om te ontvangen
wat God ieder van ons
wil geven
Zijn zegen
En het diepe besef
Dat je er mag zijn
 
terug
 
 
Leesrooster 2019
Onder Zingeving-Vieren door het jaar: Lees elke dag mee met het Oecumenisch Leesrooster van de Raad van Kerken in Nederland.
 
Nieuwsbrief
Aanmelding voor en de laatste editie van deze nieuwe digitale nieuwsbrief onder Informatiekanalen-Nieuwsbrief.
 
Vanuit de kerkenraad
Een bericht aan het begin van het nieuwe seizoen: Wie zijn wij-Kerkenraad.
 
Stichting Wijdekerk

LHBT’ers zijn bij ons gewenst in de kerk, dat dragen we uit met de regenboogvlaggen die we hebben uitgehangen. Lees verder onder Wie zijn wij-Bovenplaatselijke organisaties en Zingeving-Gebeden, gedichten en andere teksten
 
 
Moldavië 2018
POZM-POZA: terugblik op de reis tijdens de dienst van 18 november (Jeugd-Specials)
 
Talenten gezocht!
De kerkenraad is naarstig op zoek naar talenten.
Er zijn een aantal vacatures ontstaan  binnen onze gemeente, in de kerkenraad, maar ook daarbuiten, zoals een ouderling en iemand die het paasontbijt coördineert.
  meer
 
Behoefte aan een gesprek?
We willen een (t)huis bieden. Dat betekent ook: omzien naar elkaar, openstaan voor elkaar, elkaar opzoeken. Lees verder onder Wie zijn wij?-Pastoraat of stuur een mail naar
 
 
Trouwen?
Zijn er trouwplannen? Denk ook op tijd aan kerkgebouw en dominee.
  meer
 
Dopen?
Een kindje geboren? Laat het ons weten, zeker als je het kindje wilt laten dopen.
  meer
 
Privacy
Voor de Privacyverklaring van de Protetstantse Gemeente Deil - Enspijk: privacyverklaring
 
ANBI
Bekijk de ANBI gegevens van onze diaconie (goedgekeurd tijdens de kerkenraadsvergadering van 7 juni 2018)
Bekijk de ANBI gegevens van onze gemeente (goedgekeurd tijdens de kerkenraadsvergadering van 1 juni 2017)
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.