Christus is híer! Christus is híer!
door ds. Neely Kok
Preek bij Johannes 6: 30-51 op zondag 2 augustus 2015
Viering van de Maaltijd van de Heer
 
Het was die zondagmorgen al vroeg druk
in de Spaanse stad
Er werden prachtige kleden uitgehangen
Langs de muren van de kathedraal
Mannen droegen vaandels aan
Muziekkorpsen maakten zich op om te gaan spelen
Kinderen waren prachtig gekleed
Als bruidsmeisjes en jonkertjes
Vrouwen droegen kammen in het haar
Met zwarte kanten sluiers erover
Iedereen trok naar de kathedraal
Die daar hel verlicht door de zon
Lag te stralen in het midden van de stad
De mis was heel druk bezocht
De hele kerk was gevuld
Zittend en staand werd er geluisterd en gezongen
Het was duidelijk een grote feestdag
 
Het feest van Corpus Christi werd gevierd
Het lichaam van Christus
Het levende brood
In de kerk stond de indrukwekkende
zilveren praalwagen klaar
hoog daar bovenop troonde de monstrans
de houder waarin de hostie getoond kan worden
het lichaam van Christus
gevat in een gouden stralenkrans
 
 
 
Wij kennen dat ZO niet
niet die verering
niet de hostie
niet de overtuiging dat dit brood
werkelijk het lichaam van Christus wordt
Levend in ons midden
 
Toch raakte het mij die dag
Ik had de praalwagen in de kerk gezien
De menigte die gekomen was en vierde
Ik was weer naar buiten gegaan
Waar anderen
Die minder bezig waren met het heilige schouwspel
Zich vermaakten op het plein
Achter een biertje zaten op de terrassen
Of een goed plekje zochten om te fotograferen
Want straks zou de praalwagen
de kerk uit komen
En rond gereden worden
Een waar schouwspel
dat natuurlijk vastgelegd moet worden
 
Na een hele processie van priesters
hoogwaardigheidsbekleders
vaandels en muziek
kwam dan eindelijk de zilveren praalwagen de kerk uit
vrouwen wierpen er vanaf een balkon
rozenblaadjes over uit
de mannen die uitverkoren zijn
om de praalwagen te begeleiden
dragen zwarte capes
en zijn geconcentreerd
En dan gebeurt het:
Door de luidsprekers op het plein klinken
over AL die mensen die daar zijn
Gelovig of niet
Devoot
of alleen maar bezig met het beste plekje voor de foto’s
Deze woorden:
Mysterio…!!
HIER is Christus
In ons midden
En ik voel dat het waar is
Wat een mysterie:
Hier is Christus
Midden in deze wereld
Een groot geheim wordt ineens zichtbaar
Bijna tastbaar
Hier is Hij, Christus, aanwezig..
In de volksdevotie
Bij de mensen die zich op het plein verdringen
Om een glimp op te vangen
In de folklore en de muziek
Bij hen met de capes en de priestergewaden
En bij wie in korte broek aan het bier zitten
Bij wie op hun paasbest naar dit feest kwamen
En bij wie alleen maar voor de foto’s gaan
Bij de dragers van de praalwagen
En bij de kijkers
In betrokkenen en in afzijdigen
 
Hij
Is midden in deze
vaak zo bizarre en schrijnende wereld
aanwezig
Ook nu nog
 
Maar HOE is Hij daar dan aanwezig?
Als het levende brood
Goede Vrijdag EN Paasmorgen
Verenigd in een schijnbaar alledaags product
Dat gegeten wil worden
Christus is aanwezig
Als het graan dat in de aarde valt
Sterft
Maar weer opstaat als een korenaar
Die veel vrucht draagt
Maar ook dat graan wordt weer vermalen
Tot brood
Dat gebroken wordt
Om gegeten te worden
Met het oog op het Leven
Het alledaagse leven
Maar ook het eeuwige leven
Want het is voedsel uit de hemel
Zo is Christus aanwezig in onze wereld
Als de lijdende
Omdat er zoveel geleden wordt
En Hij dat met zich mee draagt in het kruis
Omdat er zoveel gestorven wordt
Daarom moet er ook opgestaan worden
Uit dat lijden en uit die dood
ZO is Hij dan aanwezig
In dat brood
Ik ben het levende Brood
Dat uit de hemel is neergedaald
Hemels manna
Hemels Brood
Ook nu nog in ons midden
Omdat ook wij lijden en sterven
En omdat ook wij mogen opstaan
Uit verdriet en dood
 
Midden in deze / onze wereld
Waar vliegtuigen vol passagiers
Verdwijnen
Uit de lucht geschoten worden
Of met opzet tegen een bergwand te pletter slaan
Waar mensen anderen aanvallen
Vanuit diepe haat
Dat die ander daar niet zou mogen zijn
Waar kinderen voorgoed beschadigd worden
Of vermoord
Waar Jeruzalem een stad vol droefheid is geworden
Deze / onze wereld
waar mensen om hun geloof vervolgd worden
Vrouwen en meisjes verkracht
Mannen onthoofd
Waar zovelen in diepe wanhoop en uitzichtloosheid leven
Dat ze vluchten
Hun heil proberen te zoeken
In andere landen
Waar hekken en prikkeldraad wachten
Of de dood
Waar ze stuk lopen op formulieren en
Verpieteren in opvangcentra
 
In die wereld wil Christus aanwezig zijn
Als levend brood
Brood dat je levend maakt
Dat leven brengt tijdens je leven
dat uitzicht biedt
op leven met God
hier en nu
en tot in eeuwigheid
Heel deze wereld is opgenomen
In dat levende Brood
Dat gedeeld wil worden
Gegeten wil worden
Voedsel wil zijn voor ons
Voor onderweg
Het ware voedsel
Voor onze hele levensweg
 
Dat wij het straks ZO
Mogen breken en delen
Mogen ontvangen
En eten
ZO
Dat Christus in ons is
Hij die het ware leven brengt
 
 
terug
 
 
Leesrooster 2019
Onder Zingeving-Vieren door het jaar: Lees elke dag mee met het Oecumenisch Leesrooster van de Raad van Kerken in Nederland.
 
Nieuwsbrief
Aanmelding voor en de laatste editie van deze nieuwe digitale nieuwsbrief onder Informatiekanalen-Nieuwsbrief.
 
Vanuit de kerkenraad
Een bericht aan het begin van het nieuwe seizoen: Wie zijn wij-Kerkenraad.
 
Stichting Wijdekerk

LHBT’ers zijn bij ons gewenst in de kerk, dat dragen we uit met de regenboogvlaggen die we hebben uitgehangen. Lees verder onder Wie zijn wij-Bovenplaatselijke organisaties en Zingeving-Gebeden, gedichten en andere teksten
 
 
Moldavië 2018
POZM-POZA: terugblik op de reis tijdens de dienst van 18 november (Jeugd-Specials)
 
Talenten gezocht!
De kerkenraad is naarstig op zoek naar talenten.
Er zijn een aantal vacatures ontstaan  binnen onze gemeente, in de kerkenraad, maar ook daarbuiten, zoals een ouderling en iemand die het paasontbijt coördineert.
  meer
 
Behoefte aan een gesprek?
We willen een (t)huis bieden. Dat betekent ook: omzien naar elkaar, openstaan voor elkaar, elkaar opzoeken. Lees verder onder Wie zijn wij?-Pastoraat of stuur een mail naar
 
 
Trouwen?
Zijn er trouwplannen? Denk ook op tijd aan kerkgebouw en dominee.
  meer
 
Dopen?
Een kindje geboren? Laat het ons weten, zeker als je het kindje wilt laten dopen.
  meer
 
Privacy
Voor de Privacyverklaring van de Protetstantse Gemeente Deil - Enspijk: privacyverklaring
 
ANBI
Bekijk de ANBI gegevens van onze diaconie (goedgekeurd tijdens de kerkenraadsvergadering van 7 juni 2018)
Bekijk de ANBI gegevens van onze gemeente (goedgekeurd tijdens de kerkenraadsvergadering van 1 juni 2017)
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.