Ontmoeting Ontmoeting
door ds. Neely Kok
Preek bij Lucas 24: 3-35 op zondag 9 augustus 2015
 
Mag ik u iets vragen…?
Een vrouw van een jaar of 70 spreekt me aan
Ik ben wat verbaasd
Ik sta met mijn fiets in een grote stad midden in Spanje
Ja natuurlijk..!
Ik hoorde u Nederlands spreken
En ik zei tegen mijn man:
Ik wil even aan die mevrouw vragen
Waar ze vandaan komt en waar ze gestart is met de reis
Ze kijkt me vriendelijk en open aan
Zichtbaar benieuwd naar mijn antwoord
Ik kom uit de Betuwe en daar ben ik ook gestart met de reis
Helemaal op de fiets..?!
Ja..
Dat vind ik fantastisch, zegt ze
Daar heeft u zeker wel een jaar voor getraind..?!
Nou… nee.. dat is er niet van gekomen
Want ik was niet zo in goede doen..
Maar hoe hebt u het dan toch aangedurfd
Om aan die reis te beginnen
En u bent nu al helemaal hier in Spanje
Haar interesse is oprecht, merk ik
En ik waag het erop en zeg
Mijn man is vorig jaar kort ziek geweest en gestorven
Ik deed met hem ook wel dit soort reizen
En ik dacht dat het me goed zou doen
Om weer te gaan fietsen..
Ik zie haar volschieten
Ze pakt mijn hand
Oh… wat vind ik dat erg voor u
Maar wat dapper dat u toch gegaan bent
Zou uw man het fijn vinden dat u hier nu fietst..?
Ik knik.. ze houdt nog even mijn hand vast
Een warm levende vrouw
Ze is zichtbaar ontroerd..
Als ik weer wat bekomen ben
wil ik ook wel weten waarom zij in die Spaanse stad is..
Ze vertelt dat ze samen met haar man met een gezelschap op reis is
‘ja… mijn man wilde dat ik nu eens
een wat bravere reis ging maken’
ze lacht guitig
en ik zeg.. ‘een brave reis.. wat moet ik me daarbij voorstellen..?’
Nou.. een reis langs bedevaartsoorden
Haar man staat er tot dan toe stil en zwijgend bij
Nu knikt hij
Zij vertelt:
We maken een rondreis langs Fatima, Santiago de Compostella
Vandaag Burgos
En dan gaan we nog naar Lourdes
Maar tot nu toe is er telkens wel iets
waardoor het niet goed loopt
In Fatima was de kerk gesloten
In Santiago staat het belangrijkste deel van de kerk in de steigers
En hier in Burgos begint straks de processie
Maar dan zitten wij alweer in de bus
Nou… mijn man hoopt dus dat het dan in Lourdes gebeurt
Want anders is deze reis toch een beetje een mislukking
Hij hoopte nog zo dat die plaatsen me zouden raken
Maar ja..
Opnieuw lacht ze vrolijk..
Zij heeft ondanks de pech in de heilige plaatsen
wel plezier in de reis
en mij raakt haar belangstelling in mensen
Haar man is afwachtender
Hij verwacht dat er iets gebeurt op die heilige plaatsen
Maar tot nu toe gebeurde het dáár niet
Als we afscheid nemen pakt ze nog een keer mijn hand
Ik hoop toch zo dat deze reis u goed doet
Dat u Santiago haalt
En dat u behouden terugkeert
Wat lief dat u dat zegt..!
We nemen hartelijk afscheid
Als ik later op de dag weer op de fiets zit
Denk ik nog eens na over deze ontmoeting
Zo’n warme, levendige vrouw
Geïnteresseerd in mensen
Zij weet meteen de juiste snaar te raken
Om een goed gesprek te hebben met elkaar
Terwijl haar man hoopt dat er een wonder gebeurt
In de heilige plaatsen
Maar het wonder gebeurde onder zijn ogen
In de ontmoeting
Zo maar op straat
Gewekt door interesse en warmte
Door liefdevol inleven
Een hart dat overstroomt van medeleven
Een hand die mij aanraakte
Moet deze vrouw nog bekeerd worden op een heilige plaats
Welnee.. zij heeft alles al in huis
Wat is er nu belangrijker
De ontmoeting van hart tot hart
of een kerk bezoeken in de heilige plaats
 
Aan deze ontmoeting moest ik denken
bij het lezen van het verhaal over die mensen
die naar Emmaus lopen
Zij zijn op bedevaart geweest
naar de heilige stad Jeruzalem
Om daar het feest van Pasen te vieren
Hoe sprong mijn hart hoog op in mij
Wat een feest had het moeten worden
Ze hadden er hoge verwachtingen van
Jezus was een groot profeet
En het volk was rijp voor verandering
Zou Hij het zijn..??!!
Zou Israël nu eindelijk bevrijd worden..?!
Maar hun hoop en verwachting
Was volstrekt niet uitgekomen
Het was gruwelijk geworden
Jezus, hun meester
De lieveling van het volk
De enige kanshebber om op de troon van David plaats te nemen
Was verraden
En gevangen genomen
Was gemarteld
En vermoord
En of dat nog niet genoeg was
Nu hadden ze ook nog gehoord
Dat het graf waar ze Jezus in gelegd hadden
Leeg was
Er zouden engelen verschenen zijn
Die zeiden dat hij leeft
Hij zou zijn opgestaan
Wat moesten ze daar nu mee
Wat een verwarring
Ze blijven het er maar met elkaar over hebben
En komen niet uit de cirkel van hun redenering
Ze komen er helemaal niet meer uit
Ze zijn volkomen in de war
Ze hebben totaal niet door
Dat de vreemdeling
Aan wie ze dit allemaal vertellen
De Opgestane Heer is
 
Wat ik altijd mooi vind
Is dat die vreemdeling eerst vragen stelt
die het hele verhaal uitlokken
Hij weet als geen ander dat
ALLES er eerst uit moet
Voordat er ruimte komt bij de ander
Om te kunnen luisteren
naar wat Hij te vertellen heeft
Daarom luistert Hij zelf eerst rustig
Hij laat die twee mensen die hij ontmoet
Helemaal uitspreken
Pas daarna geeft Hij zijn eigen visie
op alles wat er gebeurd is
En die twee teleurgestelde wandelaars
Die met de dood in hun hart
Op weg zijn naar huis
Wat gebeurt er met hen
Als ze luisteren naar die vreemdeling
Zijn ze geboeid
Raken ze overtuigd van zijn visie
Beginnen ze de lijnen te zien
Die Hij trekt in de Schrift
Volgen zij Zijn verklaring
Over dat het niet anders kon
Dan ZO
DOOR het lijden heen
Naar opstanding in leven
Het staat er pas een eindje verderop
dat in hun hart brandt
Als de vreemdeling hun de Bijbel uitlegt
 
En we weten
Dat ze er bij de Vreemdeling op aandringen
Dat hij met hen meegaat
Het is al avond
De dag loopt ten einde
Het zal gastvrijheid geweest zijn
Het geeft ook aan dat ze geboeid zijn door zijn visie
Maar door het ZO te vertellen
Zegt de Evangelist Lukas ook
Dat er een nieuwe dag aanbreekt
Want in de joodse overtuiging
Begint de nieuwe dag als de zon ondergaat
het was avond geweest en
het was morgen geweest
de 1e.. dag
principieel leven wij dus
van donker naar licht
van de nacht naar de morgen
dat is niet zomaar een afspraak
van hoe je over de uren van de dag
of over de verhouding licht en donker denkt
maar een diepe geloofsovertuiging
En die geloofsovertuiging kleurt
het hele verhaal van de Vreemdeling
Het was diepe duisternis geweest
Marteling, kruis en dood
Maar het is morgen geworden
Paasmorgen
DEZE dag
 
En aan het einde van deze dag
Van deze eerste dag van de opstanding
Begint de nieuwe tijd
De tijd van het brood dat gebroken wordt
Dat Brood
Waarin sterven en opstanding
Verenigd zijn
Tot één diep symbool van nieuw leven
 
Gedicht: De ballade van de Emmaúsgangers (Jan van Opbergen)
 
Wij gaan de weg die velen zijn gegaan
moe en verward, verdoofd, terneergeslagen.
Wij hadden zo gehoopt op ander nieuws:
vrede, bevrijding nog in onze dagen.
 
Dan komt een vreemde, sluit zich bij ons aan.
Hij vraagt: waarom zo droevig aangeslagen?
Weet je dan niet van opstaan uit de dood,
van bevrijding uit verloren slagen?
 
Hij wandelt mee en opent ons de Schrift,
woorden vanouds, dat alles kan verkeren:
in al wie gaat de weg van ommekeer
zal onze God zijn toekomst investeren.
 
Hij zet ons hoofd en hart opnieuw in gloed,
de vlam van hoop doet hij opnieuw ontvonken.
Hij spreekt van liefde sterker dan de dood
over wie zijn in nood en dood verzonken.
 
Wij vragen hem: blijf bij ons, vreemde vriend,
zie, het wordt avond, nacht is ons omgeven.
Wij hebben nog een lange weg te gaan,
deel eerst met ons het maal van overleven.
 
Hij gaat ons voor en breekt voor ons het brood,
hij heft de beker op het nieuwe leven,
teken van toekomst en verrijzenis,
van bevrijding uit de dood geheven.
 
Pas DAN
Bij het breken van het brood
Gaan hun ogen open
Als de Vreemdeling het Brood neemt
 de zegen uitspreekt
En het breekt
HIJ is het zelf
HIJ die zelf gebroken werd
Leeft en is bij ons
Maar zodra ze dat beseffen
Is de Vreemdeling
Is Jezus
weer verdwenen
 
In de ontmoeting gebeurt het
Daar komen zij Jezus tegen
En ook wij kunnen soms de ervaring hebben
Dat we weliswaar met een medemens gesproken hebben
Maar dat daarin Christus zelf aanwezig was
Dat Hij door die ander heen
Naar je luistert
Vragen stelt
Antwoord geeft
Je hand pakt
En bij je is
 
De hemel zij dank
Als je ogen voor die ervaring geopend worden
Want dan zie je
Dat ook vandaag nog
In de ontmoeting
Jezus jouw reisgenoot is
Hij wandelt met je mee
Net zolang
Tot je Hem ziet
 
 
terug
 
 
Leesrooster 2019
Onder Zingeving-Vieren door het jaar: Lees elke dag mee met het Oecumenisch Leesrooster van de Raad van Kerken in Nederland.
 
Nieuwsbrief
Aanmelding voor en de laatste editie van deze nieuwe digitale nieuwsbrief onder Informatiekanalen-Nieuwsbrief.
 
Vanuit de kerkenraad
Een bericht aan het begin van het nieuwe seizoen: Wie zijn wij-Kerkenraad.
 
Stichting Wijdekerk

LHBT’ers zijn bij ons gewenst in de kerk, dat dragen we uit met de regenboogvlaggen die we hebben uitgehangen. Lees verder onder Wie zijn wij-Bovenplaatselijke organisaties en Zingeving-Gebeden, gedichten en andere teksten
 
 
Moldavië 2018
POZM-POZA: terugblik op de reis tijdens de dienst van 18 november (Jeugd-Specials)
 
Talenten gezocht!
De kerkenraad is naarstig op zoek naar talenten.
Er zijn een aantal vacatures ontstaan  binnen onze gemeente, in de kerkenraad, maar ook daarbuiten, zoals een ouderling en iemand die het paasontbijt coördineert.
  meer
 
Behoefte aan een gesprek?
We willen een (t)huis bieden. Dat betekent ook: omzien naar elkaar, openstaan voor elkaar, elkaar opzoeken. Lees verder onder Wie zijn wij?-Pastoraat of stuur een mail naar
 
 
Trouwen?
Zijn er trouwplannen? Denk ook op tijd aan kerkgebouw en dominee.
  meer
 
Dopen?
Een kindje geboren? Laat het ons weten, zeker als je het kindje wilt laten dopen.
  meer
 
Privacy
Voor de Privacyverklaring van de Protetstantse Gemeente Deil - Enspijk: privacyverklaring
 
ANBI
Bekijk de ANBI gegevens van onze diaconie (goedgekeurd tijdens de kerkenraadsvergadering van 7 juni 2018)
Bekijk de ANBI gegevens van onze gemeente (goedgekeurd tijdens de kerkenraadsvergadering van 1 juni 2017)
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.