Kinderen van het Licht Kinderen van het Licht
door ds. Neely Kok
Preek bij Genesis 1: 1-13 op zondag 30 augustus 2015, doopdienst waarin Luca Kerkhof is gedoopt

Straks wordt Luca gedoopt
En in het ritueel van de doop klinkt
na het JA woord van de ouders
Op de vraag of zij willen dat hun kind gedoopt wordt
De geloofsbelijdenis
Oude woorden
Die ons door het voorgeslacht zijn aangereikt
In een paar zinnen
wordt het geloof samengevat
Misschien zouden wij het NU
niet meer zo verwoorden
als wij een geloofsbelijdenis zouden schrijven
Maar deze woorden gaan al heel lang mee
En al eeuwenlang klinken deze woorden
als er een mensenkind gedoopt werd
Ik geloof in God de Vader
de Almachtige
Schepper des hemels en der aarde
God wordt bezongen als de schepper
Van de hemel en de aarde
In Genesis één
Dat eerste hoofdstuk uit de Bijbel
Wordt verteld over de zeven dagen
Waarin de wereld en alles wat er is
Gemaakt is door God
En daarmee is Genesis 1
ook een geloofsbelijdenis
Het is dus niet zozeer een beschrijving
van hoe alles gegaan is
En hoe lang het geduurd heeft
Maar het is een lofzang op God
Het is het uitspreken van het vertrouwen:
U hebt de hemel en de aarde geschapen
Uit Uw hand is het gekomen
En in Uw hand rust het nog
En met de schepping van hemel en aarde
Werden ook wij geschapen
Als beeld van U
Dat geloven wij
Dat belijden wij
Daarop vertrouwen wij
 
Het getuigenis over de schepping en de Schepper
Leert ons niet
Dat God ‘iets maakt uit niets’
Maar het vertelt
Dat er chaos was
In de oorspronkelijke tekst staan er woorden
Die onheilspellend klinken
Tohoe wa bohoe
woest en doods
was de aarde
en vol van duisternis
Tohoe wa bohoe
Die woorden klinken als het huilen van de wind
Door een verlaten ruïne
Door kapotgeschoten huizen
Woest en doods
Tohoe wa bohoe
Dat is een vrachtwagen vol lijken in ontbinding
Dat is opgesloten zitten in het ruim van een zinkend schip
Dat is veel geld betalen
Aan mensen die geen enkele eerbied hebben
voor een mensenleven
Geen wonder dat dit direct verbonden is
met het woord duisternis
en diep water
een oervloed
waar je in verdrinken kunt
 
En in die chaos
gaat God
scheiden en onderscheiden
omdat er in een chaos niet te leven valt
Naast het donker
komt er licht
dat wordt de dag
Het donker mag blijven
maar wordt z’n plaats gewezen
en krijgt ook een naam: nacht
En het water wordt gescheiden
in water boven de aarde (idee van de koepel met sluizen)
en water beneden op de aarde
zo komen er bij de schepping
(dat scheiden en onderscheiden)
zeeën meren en rivieren
En omdat het water aan de kant gaat
komen er delen droog te liggen
daar kunnen straks de dieren wonen
de planten en de bomen
graan en fruitbomen
en tot slot zullen dan de mensen komen
En iedere keer horen we God bijna verrukt uitroepen
kijk…! Het is goed..!
Zoals een vader en een moeder
als hun kind geboren wordt
verrukt uitroepen
Kijk..! daar is hij..!
Wat is hij mooi…!
Een nieuwe schepping
wat een wonder..!
 
Zo staan we vandaag feestelijk stil
bij de geboorte van Luca
kind van het licht
straks zal er voor hem
een doopkaars aangestoken worden
aan het licht van de grote kaars
die elke keer in de Paasnacht
een donkere kerk binnen gedragen wordt
en dan steken wij onze kleine lichtjes aan
aan die paaskaars
die grote kaars die vertelt
dat de nacht en de dood
hun plek gewezen wordt
en dat het licht en het leven
het zal winnen
zoals het ook bij de schepping
niet donker bleef
en geen chaos bleef
maar licht werd
Die doopkaars
aangestoken aan de grote kaars
vertelt dat wij allemaal
kinderen van Gods licht zijn
wij ZIJN dat
en hier in de kerk vieren we dat
En vanuit dankbaarheid
Dat God het licht schenkt aan de wereld
En het donker en het diepe water van de dood
Z’n plek wijst
Willen ook wij weer proberen
Om de chaos in de wereld
In te dammen
En licht in de wereld te brengen
 
Dat is geen gemakkelijke opgave
Denk maar aan de oorlogen
Die vandaag de dag woeden
Al gebeurt het ver weg
De stromen mensen
Die vluchten
Sterven op zeeën niet ver bij ons vandaan
Worden verborgen in vrachtwagens
Die over onze wegen rijden
Ze lopen zich stuk op hekken en afzettingen
Net buiten ons land
Ze staan aan onze grenzen
Kloppen op onze deuren
Niemand weet er echt goed raad mee
Niemand weet een sluitend antwoord
Licht brengen
Je zegt er al gauw AMEN op
Maar dan….
En toch zijn we daartoe geroepen
Natuurlijk kunnen we niet
alle moeilijkheden in de wereld
persoonlijk oplossen
maar samen kunnen we als kerk
als kerken
misschien meer
Ik pretendeer niet het antwoord te hebben
Ik weet alleen van de opdracht
En van de diepe wens
die we zelf ook vaak van binnen voelen
dat de wereld een goede plek mag zijn
dat ook wij verrukt kunnen zeggen
KIJK… prachtig.. ja… zo is het goed!
Diep in ons
Sluimert nog die mens
Die er weet van heeft
Dat ieder mensenkind
Beeld van God is
Sluimert nog de mens
Die weet heeft van het paradijs
Van het volmaakte
Diep van binnen
Weten wij
Dat ieder van ons
Een kind van het licht is
Dat niemand geboren wordt om z’n leven
Door te brengen in modder en duisternis
 
Het lied dat we straks gaan zingen
Vertelt over God
Die waakt en draagt
En die aan ons vraagt:
Durf je het aan met Mij?
Over God
Die als een herder
Hoedt en behoed
En naar ons zoekt
Over een God die dag en nacht
Wacht
Op mij / op jou / op u
Hoor je de hartslag van God
Diep in je kloppen?
Het zingt over een God
Die mensen zoekt
En roept
Willen wij horen
Willen wij Zijn stem verstaan
Durven wij het aan
Om kinderen van het licht te zijn
 
 
 
 
 
 
terug
 
 
Leesrooster 2019
Onder Zingeving-Vieren door het jaar: Lees elke dag mee met het Oecumenisch Leesrooster van de Raad van Kerken in Nederland.
 
Nieuwsbrief
Aanmelding voor en de laatste editie van deze nieuwe digitale nieuwsbrief onder Informatiekanalen-Nieuwsbrief.
 
Vanuit de kerkenraad
Een bericht aan het begin van het nieuwe seizoen: Wie zijn wij-Kerkenraad.
 
Stichting Wijdekerk

LHBT’ers zijn bij ons gewenst in de kerk, dat dragen we uit met de regenboogvlaggen die we hebben uitgehangen. Lees verder onder Wie zijn wij-Bovenplaatselijke organisaties en Zingeving-Gebeden, gedichten en andere teksten
 
 
Moldavië 2018
POZM-POZA: terugblik op de reis tijdens de dienst van 18 november (Jeugd-Specials)
 
Talenten gezocht!
De kerkenraad is naarstig op zoek naar talenten.
Er zijn een aantal vacatures ontstaan  binnen onze gemeente, in de kerkenraad, maar ook daarbuiten, zoals een ouderling en iemand die het paasontbijt coördineert.
  meer
 
Behoefte aan een gesprek?
We willen een (t)huis bieden. Dat betekent ook: omzien naar elkaar, openstaan voor elkaar, elkaar opzoeken. Lees verder onder Wie zijn wij?-Pastoraat of stuur een mail naar
 
 
Trouwen?
Zijn er trouwplannen? Denk ook op tijd aan kerkgebouw en dominee.
  meer
 
Dopen?
Een kindje geboren? Laat het ons weten, zeker als je het kindje wilt laten dopen.
  meer
 
Privacy
Voor de Privacyverklaring van de Protetstantse Gemeente Deil - Enspijk: privacyverklaring
 
ANBI
Bekijk de ANBI gegevens van onze diaconie (goedgekeurd tijdens de kerkenraadsvergadering van 7 juni 2018)
Bekijk de ANBI gegevens van onze gemeente (goedgekeurd tijdens de kerkenraadsvergadering van 1 juni 2017)
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.