Diakonie Diakonie

Diakonie, naar het griekse diakonè -letterlijk: dienst-, betekent voor ons "dienst aan de samenleving".

College van diakenen

Het college werkt vanuit de visie dat diakonaat de consequentie is van het geloofsleven. Door liefde, zorg, bijstand en concrete hulp aan de naaste draagt de kerk in de praktijk uit wat zij leert en gelooft.
Een greep uit de aktiviteiten: collecteren tijdens de kerkdiensten en de wekelijkse bloemengroet. De viering van de Dienst van de Tafel valt onder verantwoording van de diakonie, maar ook de gang van zaken rond kerktelefoon en geluidscassettes. Ook draagt ze zorg voor de haar ten dienste gestelde gelden en goederen, om zo invulling te kunnen geven aan haar doelstellingen.

Collectebonnen

Eind 1999 is de collectebon ingevoerd. Het gebruik hiervan is geheel vrijwillig.
U bepaalt zelf hoeveel bonnen u voor welke collecte geeft.
De collectebonnen zijn te bestellen door 20 euro per velletje van 20 bonnen over te maken op:
NL39RABO 0381249220 t.n.v. CVK Protestante Gemeente Deil&Enspijk
onder vermelding van “collecte bonnen”.

Diaconie steunt vele projecten in binnen- en buitenland

Hiervan willen we er steeds twee wat meer bij u onder de aandacht brengen, een lokaal project en een project wereldwijd.

Dit kalenderjaar (2018) koos de diaconie als lokaal project de Stichting 'Help Elkaar' in Geldermalsen. Deze stichting biedt in de regio Geldermalsen en omstreken diegenen die door (financiële) tegenslag rond de armoedegrens leven (minima, ZZP-ers , statushouders, AOW’ers, etc.) een laagdrempelige
mogelijkheid tot sociaal contact, activiteiten, alsmede hulp in de eerste
levensbehoeften. Meer info via www.stichtinghelpelkaar.nl

Cheque voor Stichting "Help elkaar"
Zondag 27 januari 2019 -  We overhandigden de stichting "Help elkaar" een cheque ter waarde van 750,- euro. Bets en Francien namen de cheque in ontvangst en waren blij verrast met dit mooie bedrag waar we met de kerk het afgelopen jaar voor gecollecteerd hebben. 

Het wereldwijde project, is aangedragen door Ike van Zadelhoff, is de 'Stichting Friends of Nyanje'. Deze stichting heeft als doel fondsen te werven voor studiebeurzen voor Zambiaanse studenten. Onderwijs is een essentieel
onderdeel in de strijd tegen armoede, onderontwikkeling en analfabetisme.
Naast beurzen heeft de stichting financiële ondersteuning gegeven bij de
aanschaf voor schoolmeubilair, dat lokaal geproduceerd werd. Ook het boren
van een waterput voor de school is door de stichting gefaciliteerd. Al deze
bijdragen helpen om de kwaliteit van het onderwijs te verbeteren.
Meer dan 95% van alle inkomsten wordt als beurs uitgekeerd! Meer info via www.friendsofnyanje.nl.
Wij zullen regelmatig voor deze twee projecten collecteren en u er dan meer over vertellen.

In 2017 steunden we de stichting Timon en de Stichting
Vrouwen voor Vrouwen.
Dankzij uw gulle gaven hebben we
voor Timon een bedrag van €1900,- kunnen overmaken naar deze
stichting, zo kunnen zij weer jonge vluchtelingen in Nederland op weg
helpen naar een menswaardig bestaan.
Voor het wereldproject hebben we u het afgelopen jaar veel verteld over
vrouwen in Nepal waar de stichting vrouwen voor vrouwen actief is. De
stichting wordt ondersteund door de huisartsenpraktijk Deil, Sonja Mulders
is hier werkzaam en spant zich hier voor in. We hebben haar een cheque
van € 6.000,- overhandigd.

terug
 
 
Leesrooster 2019
Onder Zingeving-Vieren door het jaar: Lees elke dag mee met het Oecumenisch Leesrooster van de Raad van Kerken in Nederland.
 
Nieuwsbrief
Aanmelding voor en de laatste editie van deze nieuwe digitale nieuwsbrief onder Informatiekanalen-Nieuwsbrief.
 
Vanuit de kerkenraad
Een bericht aan het begin van het nieuwe seizoen: Wie zijn wij-Kerkenraad.
 
Stichting Wijdekerk

LHBT’ers zijn bij ons gewenst in de kerk, dat dragen we uit met de regenboogvlaggen die we hebben uitgehangen. Lees verder onder Wie zijn wij-Bovenplaatselijke organisaties en Zingeving-Gebeden, gedichten en andere teksten
 
 
Moldavië 2018
POZM-POZA: terugblik op de reis tijdens de dienst van 18 november (Jeugd-Specials)
 
Talenten gezocht!
De kerkenraad is naarstig op zoek naar talenten.
Er zijn een aantal vacatures ontstaan  binnen onze gemeente, in de kerkenraad, maar ook daarbuiten, zoals een ouderling en iemand die het paasontbijt coördineert.
  meer
 
Behoefte aan een gesprek?
We willen een (t)huis bieden. Dat betekent ook: omzien naar elkaar, openstaan voor elkaar, elkaar opzoeken. Lees verder onder Wie zijn wij?-Pastoraat of stuur een mail naar
 
 
Trouwen?
Zijn er trouwplannen? Denk ook op tijd aan kerkgebouw en dominee.
  meer
 
Dopen?
Een kindje geboren? Laat het ons weten, zeker als je het kindje wilt laten dopen.
  meer
 
Privacy
Voor de Privacyverklaring van de Protetstantse Gemeente Deil - Enspijk: privacyverklaring
 
ANBI
Bekijk de ANBI gegevens van onze diaconie (goedgekeurd tijdens de kerkenraadsvergadering van 7 juni 2018)
Bekijk de ANBI gegevens van onze gemeente (goedgekeurd tijdens de kerkenraadsvergadering van 1 juni 2017)
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.