het licht straalt in de duisternis.. het licht straalt in de duisternis..

door ds. Neely Kok
Preek bij Johannes 1 en Jesaja op maandag 24 december 2012, kerstnachtdienst

Lezing eerste verzen Johannes 1:
In het begin was het Woord,
het Woord was bij God
en het Woord was God.
Het was in het begin bij God. 
Alles is erdoor ontstaan
en zonder dit is niets ontstaan van wat bestaat.
In het Woord was leven en het leven was het licht voor de mensen.
Het licht schijnt in de duisternis
en de duisternis heeft het niet in haar macht gekregen.

En uit Jesaja:

Uit de stronk van Isaï schiet een telg op,
een scheut van zijn wortels komt tot bloei.
De geest van de HEER zal op hem rusten:
een geest van wijsheid en inzicht,
een geest van kracht en verstandig beleid,
een geest van kennis en ontzag voor de HEER.
Hij draagt gerechtigheid als een gordel om zijn lendenen
en trouw als een gordel om zijn heupen.
Dan zal een wolf zich neerleggen naast een lam,
een panter vlijt zich bij een bokje neer;
kalf en leeuw zullen samen weiden
en een kleine jongen zal ze hoeden.
Een koe en een beer grazen samen,
hun jongen liggen bijeen;
een leeuw en een rund eten beide stro.
Bij het hol van een adder speelt een zuigeling,
een kind graait met zijn hand naar het nest van een slang.
Niemand doet kwaad, niemand sticht onheil
op heel mijn heilige berg.

En het Kerstevangelie uit Lukas

Verkondiging

Met een gesprekskring van jonge mensen hier uit de kerk
Hadden we het erover
Hoe de verschillende evangelisten
Schrijven over de geboorte van Jezus
Er staan vier grote verhalen over Jezus leven in de bijbel
Van vier getuigen
In deze tijd zou je zeggen
Er staan 4 journalisten bij de stal
Mattheüs, Marcus, Lucas en Johannes
Maar in de kerstnacht
Luisteren we er eigenlijk altijd maar naar één van die journalisten
Naar Lucas..
Dat prachtige verhaal over
Die hoogzwangere vrouw
Die haar kindje krijgt in een stal
En het in de voerbak van de dieren legt
Dan zwenkt zijn camera
Naar herders daar in het veld
Waar plotseling engelen verschijnen
Met de boodschap dat er een bijzonder kind geboren is
Ze gaan op pad en vinden Maria en het kind
En aanbidden dit kind
Prachtig.. je ziet het voor je
En wij doen het die herders na..
In deze nacht gaan ook wij op kraambezoek

Toch is Lucas de enige evangelist
Die het verhaal over de geboorte van Jezus zó vertelt
Hoe komt dat..
En hoe doen die anderen het dan
Marcus staat daar als journalist bij de stal
En hij denkt; als dit kind groter is
Dan ga ik over hem schrijven
En hij start gewoon bij de volwassen Jezus
Hij zet zelfs geen geslachtsregister in zijn verslag
Hij vindt de volwassen Jezus boeiend
En vertelt hoe Jezus mensen in het Licht van God zet
Mattheüs dan?
die vertelt het verhaal veel meer vanuit Jozef
zijn verloofde is zwanger
maar niet van hem
dat weet hij zeker
dus hij denkt erover haar te verlaten
dan verschijnt er een engel in zijn dromen
die zegt
wat Maria’s kind betreft
dat is een kind van God
en ik vraag jou als een vader voor dit kind te zorgen
Ik denk dat er best heel wat vaders zijn
Die zich in Jozef kunnen verplaatsen
Omdat ook zij zorg dragen voor kinderen
Die zij niet zelf verwekt hebben
Zo vertelt Mattheüs het verhaal
Wel een engel
Maar geen stal, geen herders

Dan de evangelist Johannes
die jonge mensen van de kerk
luisterden naar die woorden van Johannes..
en ze zeiden..
daar hebben we nog nooit een kerstverhaal in gehoord
dat moet je eens vertellen aan de mensen
die komen in de kerstnacht
vandaar…
u heeft het begin van zijn Evangelie hier gehoord
een mooie en intrigerende tekst
In het begin was het Woord,
het Woord was bij God
en het Woord was God.
Het was in het begin bij God. 
Alles is erdoor ontstaan
en zonder dit is niets ontstaan van wat bestaat.
In het Woord was leven en het leven was het licht voor de mensen.
Het licht schijnt in de duisternis
en de duisternis heeft het niet in haar macht gekregen

maar Johannes schrijft wel moeilijk
bij het verhaal van Lukas kunnen we ons echt iets voorstellen
alle kerstplaatjes komen uit dit verhaal vandaan
Lucas is als Rembrandt
Daar kunnen we ons iets bij voorstellen
dat lukt bij Johannes veel minder
Johannes is de man die abstract schildert
En hij gebruikt maar twee kleuren
Zwart en wit / licht en donker
Waarom doet hij dat zó?
Johannes sluit aan bij het allereerste verhaal uit de Bijbel
In het begin schiep God de hemel en de aarde
Het was donker
Er was chaos
En als God voor het eerst spreekt
(de allereerste keer dat de Eeuwige iets zegt!)
Dan is dat om te zeggen dat er licht moet komen
Je hoort hoe Johannes rijmt op dit verhaal
Hij wil het diep tot ons door laten dringen
Met de komst van Jezus
Begint een nieuwe schepping
Het licht schijnt in de duisternis
en de duisternis heeft het niet in haar macht gekregen

DAT is in een notendop
de indrukwekkende boodschap
van deze nacht
Het licht schijnt in de duisternis
en de duisternis heeft het niet in haar macht gekregen
Op dat bericht
Varieert de Bijbel in
niet alleen vier verschillende verhalen over Jezus
die elk op een heel eigen manier vertellen over
hoe Hij licht bracht in de wereld
hoe Hij het licht voor de wereld is
maar de Bijbel varieert op wel duizend verschillende manieren
op het thema
dat het licht het wint van de duisternis
het verhaal van de schepping van de aarde
het verhaal over het volk dat bevrijd wordt uit slavernij
en woont in een land van melk en honing
de visioenen van de profeten
over de belofte
dat dieren elkaar niet meer zullen verslinden
dat mensen elkaar niet meer zullen vermoorden
maar in vrede zullen samenleven
mens en dier zullen
de liederen die in de bijbel staan (psalmen)
Alles in de bijbel ademt
die wonderlijke en hoopvolle belofte
Het licht zal het winnen van de duisternis
Dat is de blijde boodschap
Van deze nacht
Voor de wereld
En ook voor uw en jouw leven
Er is hoop
Er is licht
Voor een wereld verloren in schuld
Deze blijde boodschap
Van ‘een kind ons geboren’
Geeft ons hoop op
En moedigen ons aan om te werken aan
een wereld
waar dictators geen kans meer hebben om te regeren
waar we niet meer denken dat oorlog en agressie
de manieren zijn
om conflicten op te lossen
waar wij allemaal zo veel mogelijk streven naar vrede
waar wapenbezit overbodig is geworden
waar kinderen niet meer worden vermoord (Newtown)
of misbruikt
maar veilig zullen zijn
waarin wij het niet meer nodig hebben om
overmatig te werken
om het gevoel te hebben dat we ertoe doen
of alcohol te drinken, drugs te gebruiken
om plezier te hebben of verdriet niet te voelen
waarin we liefdevol en aandachtig met elkaar omgaan
een wereld
waarin er ook letterlijk goede verlichting is
we zullen bij de uitgang collecteren
voor licht in Malawi
u hoort daar straks meer over

Het licht schijnt in de duisternis
en de duisternis heeft het niet in haar macht gekregen

Dat is de hoopvolle boodschap
Van deze nacht
van het kwetsbare kind in de voerbak
van de duisternis die het niet wint
Liefde en licht
Zullen het winnen
Dat is de stuwende en richtinggevende kracht van God
Die wij nu nog vaak zoeken
Maar die wij in deze nacht voluit al vieren mogen
 

terug
 
 
Leesrooster 2019
Onder Zingeving-Vieren door het jaar: Lees elke dag mee met het Oecumenisch Leesrooster van de Raad van Kerken in Nederland.
 
Nieuwsbrief
Aanmelding voor en de laatste editie van deze nieuwe digitale nieuwsbrief onder Informatiekanalen-Nieuwsbrief.
 
Vanuit de kerkenraad
Een bericht aan het begin van het nieuwe seizoen: Wie zijn wij-Kerkenraad.
 
Stichting Wijdekerk

LHBT’ers zijn bij ons gewenst in de kerk, dat dragen we uit met de regenboogvlaggen die we hebben uitgehangen. Lees verder onder Wie zijn wij-Bovenplaatselijke organisaties en Zingeving-Gebeden, gedichten en andere teksten
 
 
Moldavië 2018
POZM-POZA: terugblik op de reis tijdens de dienst van 18 november (Jeugd-Specials)
 
Talenten gezocht!
De kerkenraad is naarstig op zoek naar talenten.
Er zijn een aantal vacatures ontstaan  binnen onze gemeente, in de kerkenraad, maar ook daarbuiten, zoals een ouderling en iemand die het paasontbijt coördineert.
  meer
 
Behoefte aan een gesprek?
We willen een (t)huis bieden. Dat betekent ook: omzien naar elkaar, openstaan voor elkaar, elkaar opzoeken. Lees verder onder Wie zijn wij?-Pastoraat of stuur een mail naar
 
 
Trouwen?
Zijn er trouwplannen? Denk ook op tijd aan kerkgebouw en dominee.
  meer
 
Dopen?
Een kindje geboren? Laat het ons weten, zeker als je het kindje wilt laten dopen.
  meer
 
Privacy
Voor de Privacyverklaring van de Protetstantse Gemeente Deil - Enspijk: privacyverklaring
 
ANBI
Bekijk de ANBI gegevens van onze diaconie (goedgekeurd tijdens de kerkenraadsvergadering van 7 juni 2018)
Bekijk de ANBI gegevens van onze gemeente (goedgekeurd tijdens de kerkenraadsvergadering van 1 juni 2017)
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.