Jij bent mijn geliefde kind Jij bent mijn geliefde kind

door ds. Neely Kok
Preek bij Psalm 104 en Lucas 3: 15-16 en 21-22 op zondag 13 januari 2013, doopdienst


klik hierboven voor het verhaal in woord en beeld

vandaag de lezing van de psalm
die vertelt over God
die bij de schepping
het water z’n plek wijst
en een lezing over de doop van Jezus
in de rivier de Jordaan
met de duif als beeld van Gods Geest
en dan hebben we een dopeling
die lieve Eva
Dit is een zondag van het aanschouwelijk onderwijs
over Gods liefde
Gods schepping
De doop met water
we luisteren niet alleen maar naar de verhalen
maar we gaan het straks ook doen en vooral vieren

Als we hier een kindje dopen
dan is dat een symbolische handeling
met veel lagen
symbolisch
omdat we niet met het kind naar de Jordaan gaan
(of dichter bij huis naar de Linge)
om het daar onder te dompelen
maar een klein beetje water gebruiken
omdat dat het hele verhaal al vertelt
en veel lagen
dat is altijd ook het onderwerp van het doopgesprek
het gedragen worden
dat vertelt over God die je draagt
de hand van God die je opvangt
wat er ook gebeurt
Het vertelt over het belang van je naam
die vaak door vader en moeder met veel wikken en wegen
wordt uitgezocht
Je naam
die door de doop verbonden wordt met Gods Naam
jouw naam rust in die van de Eeuwige
en is gegrift in de palm van zijn hand

Maar de doop vertelt vooral over het water
dat oer-element
dat de symboliek is voor chaos en dood
die twee tegenstrevers van het goede leven
maar geen enkel leven ontkomt aan een confrontatie
met chaos en dood
de schepping van de aarde begint met
de chaos
waar de oer-vloed alles beheerst
Boven de bergen uit stond het water
(denk aan de zondvloed..)
Maar Gods Geest zweeft boven het water
vaak wordt Gods Geest verbeeld door een vogel
Gods Geest
Die als een vogel boven die chaos zweeft
En zoekt naar houvast
Naar iets dat zij kan aanraken
Dan spreekt God:
Het water onder de hemel moet naar één plaats stromen,
zodat er droog land verschijnt
aarde waarop de mens kan gaan wonen
en werken en liefhebben
Zo wil God er ook zijn
Als er chaos en misschien wel dood
in jouw leven komen
Zo wil God er zijn
als degene die ervoor wil zorgen
dat je niet wegzinkt in het diepe water
maar dat je weer vaste grond onder je voeten krijgt
dat zal niet met één woord gaan
maar de Eeuwige is wel de kracht
die je wil redden
die je wil stuwen naar nieuw leven

Al die verhalen over water
en er zijn er wat in de bijbel
de schepping, Noach en de ark, Jona en de vis,
Israel door de Rode Zee en door de Jordaan
Al die verhalen in de bijbel
ze staan er in
om ons telkens op een andere manier
te laten weten
God redt
Van nood en dood
En schenkt ons nieuw leven
Nieuw leven bij het leven
En – ook dat laat de doop zien
Nieuw leven na de dood

dat vieren we allemaal in de doop
en wat mooi dat we vandaag horen
dat ook Jezus gedoopt werd
Hij komt bij Johannes
die mensen doopte in de rivier de Jordaan
En Johannes roept al over Jezus
HIJ zal jullie niet met water dopen
Maar met vuur en met de Geest
Dopen is Kerst, Pasen en Pinksteren in één groots gebaar
Opnieuw mogen beginnen
Wat je verkeerd deed wordt afgewassen
brandschoon word je weer
alsof je opnieuw geboren werd
Zo vernieuwt God telkens je leven
Dat is het Kerst-teken van de doop
Maar ook:
Door het water van de doop heen
Door de dood heen
Naar nieuw leven
Jezus is die weg gegaan
Als eerste
En wij geloven
dat wij met Hem zullen opstaan
Tot nieuw leven na de dood
Maar niet alleen dan
Je kunt dat ook al ervaren in je leven
Als er iets gebeurt dat je heel moeilijk vindt
Waar je nauwelijks doorheen lijkt te kunnen komen
En toch ontvang je veerkracht
Om door te gaan
Dat is het Paas-teken van de doop
En Jezus doopt ieder die hem volgt
Als het ware
Met vuur en met de Geest
Het enthousiasme
Van het volgeling zijn van Hem
Dat is het Pinkster-teken van de doop

Maar misschien wel het allermooiste is
Bij de doop van Jezus
En daarna bij de doop van ieder mensenkind
dat de hemel opengaat
en dat een stem zegt
kijk!
Dit is mijn geliefde zoon
In jouw is mijn vreugde
Straks als wij Eva gaan dopen
Dan gaat als het ware de hemel open
Door alle tekenen van de doop
En klinkt door het water van de doop heen
Kijk!
Dit is mijn geliefde kind
Dit is nou die lieve Eva
Wat ben ik blij met haar

Dat is misschien wel het allerbelangrijkste wat wij vieren
In het teken van de doop
dat God toen wij ter wereld kwamen
vol blijdschap uitriep
Kijk! Daar is hij, daar is zij
Wat ben ik blij met haar.. met hem

Ik kom nog wel eens mensen tegen
Die in hun leven het vertrouwen zijn kwijtgeraakt
dat er iemand is die van hen houdt
soms hebben ze het er ook wat naar gemaakt
hebben ze ‘verkeerde afslagen’ genomen
viel het anderen moeilijk
om bij hen te blijven
Maar nooit is een mens los van God
Wij kunnen God loslaten
Maar Gods liefde en barmhartigheid voor ons
Blijft
Dat vertelt de doop

Als Eva hier straks gedoopt wordt
Als het water vloeit
En de naam van dit kind
Wordt verbonden met Gods Naam
Fluister dan zachtjes je eigen naam
Of de naam van iemand die je veel goeds toewenst
En weet
dat ook jij
ook u
dat ieder mensenkind
bemind wordt door God
Jij bent mijn geliefde kind
Wat ben ik blij met jou!

terug
 
 
Leesrooster 2019
Onder Zingeving-Vieren door het jaar: Lees elke dag mee met het Oecumenisch Leesrooster van de Raad van Kerken in Nederland.
 
Nieuwsbrief
Aanmelding voor en de laatste editie van deze nieuwe digitale nieuwsbrief onder Informatiekanalen-Nieuwsbrief.
 
Vanuit de kerkenraad
Een bericht aan het begin van het nieuwe seizoen: Wie zijn wij-Kerkenraad.
 
Stichting Wijdekerk

LHBT’ers zijn bij ons gewenst in de kerk, dat dragen we uit met de regenboogvlaggen die we hebben uitgehangen. Lees verder onder Wie zijn wij-Bovenplaatselijke organisaties en Zingeving-Gebeden, gedichten en andere teksten
 
 
Moldavië 2018
POZM-POZA: terugblik op de reis tijdens de dienst van 18 november (Jeugd-Specials)
 
Talenten gezocht!
De kerkenraad is naarstig op zoek naar talenten.
Er zijn een aantal vacatures ontstaan  binnen onze gemeente, in de kerkenraad, maar ook daarbuiten, zoals een ouderling en iemand die het paasontbijt coördineert.
  meer
 
Behoefte aan een gesprek?
We willen een (t)huis bieden. Dat betekent ook: omzien naar elkaar, openstaan voor elkaar, elkaar opzoeken. Lees verder onder Wie zijn wij?-Pastoraat of stuur een mail naar
 
 
Trouwen?
Zijn er trouwplannen? Denk ook op tijd aan kerkgebouw en dominee.
  meer
 
Dopen?
Een kindje geboren? Laat het ons weten, zeker als je het kindje wilt laten dopen.
  meer
 
Privacy
Voor de Privacyverklaring van de Protetstantse Gemeente Deil - Enspijk: privacyverklaring
 
ANBI
Bekijk de ANBI gegevens van onze diaconie (goedgekeurd tijdens de kerkenraadsvergadering van 7 juni 2018)
Bekijk de ANBI gegevens van onze gemeente (goedgekeurd tijdens de kerkenraadsvergadering van 1 juni 2017)
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.