Kerkbeheer Kerkbeheer

Het is de taak (en de zorg) van de kerkrentmeesters  om te zorgen voor een financiële basis waarop het huis, dat onze gemeente wil zijn, ook in de toekomst kan blijven staan.

College van kerkrentmeesters

Binnen het takenpakket van kerkbeheer vallen de financiering van predikantsplaats, de vergoedingen aan organisten, vrijwilligers, godsdienstonderwijs op de basisscholen en het financieel beheer van onroerende en roerende goederen.
Het college van kerkrentmeesters wil de kerkelijke gebouwen in Deil en Enspijk niet alleen in stand te houden, maar ook hun conditie waarborgen middels een onderhoudsplan. Tevens worden de gebouwen geëxploiteerd om allerlei activiteiten onderdak te bieden (vergaderingen, soos 60+, tienersoos, koorrepetities, kinderkerkclub, kinderoppas, verhuur aan derden).
De continuïteit van de gemeente wordt mede bepaald door de inkomsten die de jaarlijkse Aktie Kerkbalans oplevert, de collectes en de opbrengsten van de jaarmarkten in Deil en Enspijk.
Tenslotte ontvangen de kerkrentmeesters inkomsten uit de pacht van landerijen en uitkeringen uit het Verstegenfonds (een fonds dat ruim 30 jaar geleden is ingesteld op basis van de wilsverklaring van Verstegen, die daarin opdracht gaf een deel van het vermogen te beleggen teneinde met het rendement van deze belegging de predikantsplaats in Deil en Enspijk zo lang mogelijk in stand te houden).

De financiële positie van onze gemeente

Twee kerkgebouwen, twee gemeenschapsgebouwen, een kosterswoning en een pastorie: het is een zware financiële belasting voor de gemeente. In 2005 is er een gemeenteavond geweest over de vraag hoe we deze verantwoordelijkheid in de toekomst gestalte kunnen blijven geven. Naar aanleiding van die gemeenteavond is er een adviesgroep samengesteld, die inmiddels een veelzijdig pakket aan mogelijke maatregelen heeft uitgewerkt waardoor er voor de lange termijn een gezonde financiële basis voor ons gemeentewerk zal zijn. In seizoen 2009-2010 is een commissie ingesteld die zich bezighoudt met de mogelijkheden van ’t Oude Schooltje en kosterswoning in Enspijk. In deze commissie zitten de kerkrentmeesters samen met vertegenwoordigers uit het dorp Enspijk. Er zal bovendien een commissie ingesteld worden die zich zal buigen over de mogelijkheden van vermogensontwikkeling  en beheer kerkelijke goederen.

Rekeningnummer

Het rekeningnummer voor betalingen en ontvangsten van de Kerkbeheer Deil & Enspijk is:
NL57RABO0381224937
t.n.v. Het college van kerkrentmeesters P.K.N. Deil & Enspijk

Verjaardagsfondsen

In beide dorpen is een verjaardagsfonds. De opbrengst van dit fonds is bestemd voor onderhoud en restauratie van de orgels in Deil en Enspijk. Medewerkers van deze verjaardagsfondsen geven bij gemeenteleden op of rond hun verjaardag een felicitatiekaartje af. En natuurlijk kunt u dan een bijdrage voor het onderhoud van de kerk in uw dorp in de collectebus doen.
 

Heel Deil bakt gewonnen door Hanneke Kievit


Deil, 10 november 2018 - Afgelopen zaterdag was er een super gezellige sfeer bij de boekenmarkt en de “Heel Deil bakt” taarten bak wedstrijd.
De kerk lag vol met keurig gesorteerde boeken en er werd geweldig mooie blaasmuziek gespeeld door de leerlingen van Aart Kanselaar uit Enspijk. De jury van de taartenbakwedstrijd kreeg 10 fantastische taarten om te beoordelen. De uiteindelijk winnares had een heel bijzondere appeltaart gemaakt die zeer goed in de smaak viel.
Uiteindelijk was de opbrengst van alle stukken taart en de boeken bijna 400 euro die zal worden gestort in het onderhoudsfonds van het kerk gebouw van Deil.

Peter van der Veer,
Voorzitter jaarmarkt commissie Deil
Klik op onderstaande foto
voor het verslag in tekst en beeld.

Hanneke Kievit (L) winnares “Heel Deil bakt” naast organisator Denise Geerlings.
Fotograaf: Gert van Weelden

Jaarmarkten

Van zowel de Jaarmarkt in Deil als de Dorpsmarkt in Enspijk is de opbrengst bedoeld voor onderhoud van de respectievelijke kerkgebouwen.
De Dorpsmarkt in Enspijk wordt meestal gehouden op de derde zaterdag in juni (vanaf 17.00 uur 's middags).
De Jaarmarkt in Deil wordt meestal gehouden op de eerste zaterdag na de zomervakantie van de basisscholen (in de speeltuin, vanaf 's middags 14.00 uur).

Jaarmarkt in Deil

Jaarmarkt Deil groot succes en blijft voorlopig bij de scheepswerf

september 2018 - Afgelopen zaterdag 1 september was het weer gezellig druk op jaarmarkt bij de jachtwerf in Deil. De meer dan 100 vrijwilligers zorgden voor mooi aangeklede kramen en op het middenpleintje werden weer ouderwets veel pannenkoeken en tompoezen gemaakt en verkocht. Ook de hapkar van de speeltuinvereniging deed goede zaken. De verlotingen van leuke cadeautjes op het koekrad en voor de ballonvaart waren zeer in trek. Dit gold ook voor de rondvaart op de Linge. Hier meldden zich twee keer zoveel mensen voor als vorig jaar. Op het weilandje heeft de jeugd zich kunnen uitleven op aantal springkussens en de nodige spulletjes verkocht via de kindervrijmarkt. De opbrengst voor het restauratiefonds van de kerk zal rond de 8 duizend euro uitkomen: de penningmeester heeft nog niet alle rekeningen binnen en zal het definitieve bedrag, zodra dit bekend is doorgeven aan alle belangstellenden.  
Dat het mogelijk de laatste keer bij de scheepswerf zou zijn was een te voorbarige conclusie: het is nog niet bekend wanneer de verandering van locatie plaats zal vinden, voorlopig zal de winterberging van schepen nog mogelijk blijven en is de verwachting dat het jaarmarktfeestje ook nog niet hoeft te verkassen.
 

Dorpsmarkt Enspijk

17 juni 2018 - Enspijk kan met plezier terug zien op de 46e editie van haar dorpsmarkt.
Vanaf 17.00 uur werden vele spullen snel verkocht. Het rad van avontuur draaide als vanouds. Eten en drinken vonden gretig aftrek. Muziekvereniging “De Volharding” zorgde voor een sfeervolle muziek. Vele oude bekenden ontmoeten elkaar jaarlijks op de dorpsmarkt. Hulde aan alle vrijwilligers die tijd en energie stoppen in dit evenement. De netto opbrengst van EUR 8.150,- gaat naar onderhoud aan de kerk en tuin in Enspijk.  
Winnende nummers grote verloting, prijs 1 t/m 10 :
3451, 3284, 3018, 3559, 3128, 3570, 3991, 3320, 3427 en 3186.
Marktverloting:  616/groen
Informatie: Gerrit de Jager

Restauratie en onderhoud

Grote onderhoudsklus aan het kerkorgel van Deil gerealiseerd
Voorjaar 2017

Al de nodige tijd is er ook in de diensten gecollecteerd met het doel om het benodigde groter onderhoud aan één van onze twee unieke orgels van Deil& Enspijk uit te voeren. Waar we een vergelijkbare klus aantal jaren geleden in Enspijk hebben gedaan, was het nu de beurt aan Deil. Voorwaar een stevige klus, waar de orgelbouwer firma Reil weer heeft laten zien wat het in huis heeft. Het gehele orgel is letterlijk uit elkaar gehaald en heeft op cruciale punten onderhoud en verbeteringen ondergaan, met een uitstekend klinkend resultaat.
De firma Reil is tijdens deze klus van een drietal weken ondersteund door Sini van Steenis, die met veel toewijding en zeker veel tijd aan het werk is geweest. Daarvoor heel veel dank namens onze gemeente, ook hier weer een prachtig voorbeeld van een vrijwilliger die zijn steen (zeker geen steen”tje”) bijdraagt aan onze gemeente.
Momenteel wordt gewerkt aan een fotoserie met beschrijvingen die we in de kerk op zullen stellen zodat iedereen een indruk kan gaan krijgen van deze grote en succesvolle klus!

Januari 2017:
Groot onderhoud orgel Deil is gestart


 

 


 
terug
 
 
Leesrooster 2019
Onder Zingeving-Vieren door het jaar: Lees elke dag mee met het Oecumenisch Leesrooster van de Raad van Kerken in Nederland.
 
Nieuwsbrief
Aanmelding voor en de laatste editie van deze nieuwe digitale nieuwsbrief onder Informatiekanalen-Nieuwsbrief.
 
Vanuit de kerkenraad
Een bericht aan het begin van het nieuwe seizoen: Wie zijn wij-Kerkenraad.
 
Stichting Wijdekerk

LHBT’ers zijn bij ons gewenst in de kerk, dat dragen we uit met de regenboogvlaggen die we hebben uitgehangen. Lees verder onder Wie zijn wij-Bovenplaatselijke organisaties en Zingeving-Gebeden, gedichten en andere teksten
 
 
Moldavië 2018
POZM-POZA: terugblik op de reis tijdens de dienst van 18 november (Jeugd-Specials)
 
Talenten gezocht!
De kerkenraad is naarstig op zoek naar talenten.
Er zijn een aantal vacatures ontstaan  binnen onze gemeente, in de kerkenraad, maar ook daarbuiten, zoals een ouderling en iemand die het paasontbijt coördineert.
  meer
 
Behoefte aan een gesprek?
We willen een (t)huis bieden. Dat betekent ook: omzien naar elkaar, openstaan voor elkaar, elkaar opzoeken. Lees verder onder Wie zijn wij?-Pastoraat of stuur een mail naar
 
 
Trouwen?
Zijn er trouwplannen? Denk ook op tijd aan kerkgebouw en dominee.
  meer
 
Dopen?
Een kindje geboren? Laat het ons weten, zeker als je het kindje wilt laten dopen.
  meer
 
Privacy
Voor de Privacyverklaring van de Protetstantse Gemeente Deil - Enspijk: privacyverklaring
 
ANBI
Bekijk de ANBI gegevens van onze diaconie (goedgekeurd tijdens de kerkenraadsvergadering van 7 juni 2018)
Bekijk de ANBI gegevens van onze gemeente (goedgekeurd tijdens de kerkenraadsvergadering van 1 juni 2017)
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.