Kerkenraad Kerkenraad

Al vele jaren mogen we ons verheugen in een goede bezetting van de kerkenraad en van de vele andere functies die er in de kerk te vervullen zijn. Blijkbaar ervaren velen dat het kerkenwerk leuk en leerzaam kan zijn. Het biedt het de mogelijkheid bestuurlijke ervaring op te doen, en mee te bepalen hoe 'de kerk van nu' er uitziet. Er is altijd wel een taak, die je ligt, en die aangepast kan worden aan de tijd en energie, die jij beschikbaar hebt.  Het geeft veel mensen plezier en een vervulling om met hun werk, een zinvolle bijdrage te leveren aan een levende open gastvrije gemeente. Bovendien is het werken in de gemeente opbouwend voor je geloof. Natuurlijk is het niet altijd zo ideaal, natuurlijk botst wel eens wat, maar ook dat is iets dat bij het leven hoort, en je leert er ook nog wat van. Kortom, een enthousiaste groep gemeenteleden werkt eraan om iets van Jezus Christus op een eigentijdse manier present te stellen.

Bericht vanuit de kerkenraad

september 2018 De zomer is voorbij en we starten met heel veel activiteiten in de kerk. Dat betekent ook dat de kerkenraad weer maandelijks bijeenkomt voor haar vergaderingen. Veel onderwerpen komen daarbij aan de orde.
We gaan bijvoorbeeld met elkaar in gesprek over de uitkomsten van de gemeenteavond die we hielden in mei. Hoe beleven we ons gemeente zijn, wat vinden we belangrijk en waar kunnen nieuwe initiatieven ontplooid worden.
Een tweede onderwerp zijn de kerkdiensten. Hoe ervaren we de verschillende onderdelen van de liturgie en welke veranderingen ondervinden we daarin. De Protestantse Kerk in Nederland heeft in 2017 ons een notitie gestuurd met de titel ‘De Maaltijd van de Heer.’ Deze dient als basis voor een gesprek en bezinning op het Heilig Avondmaal. Wilt u meelezen dan kunt het vinden op: www.protestantsekerk.nl
We houden u graag op de hoogte en elk kerkenraadslid is blij wanneer u mee wilt denken en staat open voor vragen en suggesties. Het werk van de kerkenraad is inspirerend door de veelzijdige onderwerpen die aan de orde komen. Wilt u een vergadering bijwonen dan bent u van harte welkom.
 
Anja van der Veer, voorzitter
december 2017:
Update aanschaf woning
 
Namens de kerkenraad hebben de kerkrentmeesters de woning aan de Frissestein 31 te Deil gekocht, die de komende jaren als ambtswoning zal dienen voor onze nieuwe predikant ds. Klaas Touwen. De woning komt eind januari vrij.
Voordat de predikant de woning kan betrekken zullen er eerst wat aanpassingen en schilderswerkzaamheden worden uitgevoerd. Omdat de woning naar verwachting niet op tijd gereed is, zal er voor een korte periode naar vervangende woontuimte voor de predikant en zijn vrouw gezocht worden.
december 2017
Gezocht: een persoon/personen die de taken van scriba opzich wil/willen nemen.
Klik hier voor het 'takenlijstje' van de scriba

Het leuke van deze functie is dat veel informatie bij de scriba binnenkomt
 als centraal verzamelpunt.
Verder ben je een onderdeel van een groep mensen die met elkaar als team werken
 om alles in de gemeente op rolletjes te laten lopen.

Wie één of meer taken op zich wil nemen, kan contact opnemen met de voorzitter van de kerkenraad, Anja van der Veer, of mailen naar
Gemeente,
 
Namens de kerkenraad wil ik het volgende met u delen.
Truus Brussaard is 12 jaar scriba geweest van onze gemeente.
Daar zijn we haar dankbaar voor.
Haar derde ambtstermijn is nu voorbij en de kerkorde geeft aan dat de maximale termijn om in de kerkenraad te zitten verstreken is.
Per 1 januari stopt ze dus met deze taak.
Al een half jaar lang zoeken wij een opvolger voor haar. We benaderden mensen persoonlijk en schreven erover in het groene boekje.
Tot nu toe is dit zonder resultaat.
En daarom sta ik nu hier voor u.
Want dit is geen probleem van de kerkenraad alleen
Dit is een zorg van de gehele gemeente.
Samen zijn we de protestantse kerk van Deil en Enspijk en samen zijn wij verantwoordelijk voor het werk wat gedaan moet worden.
Truus heeft een lijstje gemaakt van de taken die de scriba doet.
Bij het uitgaan van de kerk delen we dat uit.
Wilt u alstublieft kijken en aangeven of u die taak, of een deel ervan,
op u kunt nemen.
We kunnen namelijk niet zonder een scriba.
Hartelijke groet namens de kerkenraad,
Anja van der Veer, voorzitter
 
oktober 2017
In de kerkenraadsvergadering van oktober is besloten over te gaan tot aankoop van een woning in Deil.

 
Aanschaf gebeurt om de volgende redenen:
  • Inkomsten uit vermogen wordt voor onze gemeente steeds belangrijker om de lasten op langere termijn te kunnen blijven dragen; vermogensbestanddelen met weinig of geen opbrengst worden al enige tijd door ons tegen het licht gehouden. Een woning die commercieel verhuurd kan worden, is een goede investering met huuropbrengsten.
  • De woning die aangekocht wordt, kan de komende jaren aangeboden worden aan ds. Klaas Touwen, onze nieuwe predikant. Ook later, wanneer hij er geen gebruik meer van maakt, moet het een woning zijn die op de huurmarkt aantrekkelijk is.
  • Onze gemeente bezit in het voormalige Oude Schooltje te Enspijk al drie woningen die worden verhuurd. Een vierde woning zal dus niet leiden tot veel meer werk dan de huidige situatie.
De oude pastorie is verkocht omdat het onderhoud te kostbaar werd en de verhuurprijs niet in verhouding stond tot de waarde van huis en tuin.  De nieuw aan te kopen woning zal wel aan deze voorwaarden moeten voldoen.
Namens de kerkenraad,
Anja van der Veer
terug
 
 
Leesrooster 2019
Onder Zingeving-Vieren door het jaar: Lees elke dag mee met het Oecumenisch Leesrooster van de Raad van Kerken in Nederland.
 
Nieuwsbrief
Aanmelding voor en de laatste editie van deze nieuwe digitale nieuwsbrief onder Informatiekanalen-Nieuwsbrief.
 
Vanuit de kerkenraad
Een bericht aan het begin van het nieuwe seizoen: Wie zijn wij-Kerkenraad.
 
Stichting Wijdekerk

LHBT’ers zijn bij ons gewenst in de kerk, dat dragen we uit met de regenboogvlaggen die we hebben uitgehangen. Lees verder onder Wie zijn wij-Bovenplaatselijke organisaties en Zingeving-Gebeden, gedichten en andere teksten
 
 
Moldavië 2018
POZM-POZA: terugblik op de reis tijdens de dienst van 18 november (Jeugd-Specials)
 
Talenten gezocht!
De kerkenraad is naarstig op zoek naar talenten.
Er zijn een aantal vacatures ontstaan  binnen onze gemeente, in de kerkenraad, maar ook daarbuiten, zoals een ouderling en iemand die het paasontbijt coördineert.
  meer
 
Behoefte aan een gesprek?
We willen een (t)huis bieden. Dat betekent ook: omzien naar elkaar, openstaan voor elkaar, elkaar opzoeken. Lees verder onder Wie zijn wij?-Pastoraat of stuur een mail naar
 
 
Trouwen?
Zijn er trouwplannen? Denk ook op tijd aan kerkgebouw en dominee.
  meer
 
Dopen?
Een kindje geboren? Laat het ons weten, zeker als je het kindje wilt laten dopen.
  meer
 
Privacy
Voor de Privacyverklaring van de Protetstantse Gemeente Deil - Enspijk: privacyverklaring
 
ANBI
Bekijk de ANBI gegevens van onze diaconie (goedgekeurd tijdens de kerkenraadsvergadering van 7 juni 2018)
Bekijk de ANBI gegevens van onze gemeente (goedgekeurd tijdens de kerkenraadsvergadering van 1 juni 2017)
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.