Kinderkerkclub

Kinderkerkclub

We willen de kinderen in onze dorpen graag op een speelse manier in aanraking brengen met geloof, bijbel en kerk. Hiervoor wordt tijdens de wekelijkse kerkdiensten een kinderkerkclub georganiseerd voor kinderen in de basisschoolleeftijd.

De kinderen komen eerst (meestal met hun ouders) in de kerk. Ouders die niet zelf naar de kerk kunnen of willen gaan, kunnen hun kind in het bijgebouw brengen; de leiding van de kinderkerkclub vangt de kinderen daar op en neemt hen mee.

Palmpasen

25 maart 2018 - Aan het eind van de kerkdienst kwamen de kinderen met hun vrolijke palmpasenstokken in de kerk terug:

Een nieuwe opzet voor de KinderKerkClub

januari 2018 - een bericht van de leiding van de KinderKerkClub
Zoals u wellicht al vernomen heeft, wordt het aantal mensen wat leiding geeft aan de Kinderkerkclub steeds kleiner. Graag zouden we er nog een paar mensen bij hebben, maar dat is tot nu toe nog niet gelukt. Om de belasting van de huidige leiding wat kleiner te maken, is het volgende in overleg met de kerkenraad besloten:
Vanaf Kerst tot de 40-dagentijd willen we proefdraaien met de volgende opzet: bij gewone diensten zal nog maar 1 persoon leiding ingeroosterd worden. Bij bijzondere diensten wel 2 personen. Dit is mogelijk doordat het aantal kinderen de laatste jaren ook wat is gedaald.
Daarnaast zullen de kinderen na de gebeden tijdens de collecte weer terugkomen in de kerk en bij hun ouders plaatsnemen. De kinderen krijgen dan ook de zegen mee en er is voor hun een duidelijker einde aan de kerkdienst. Op deze manier verlagen we de frequentie dat de leiding aan de beurt is en de tijd die gevuld moet worden, is korter.
Na de proefperiode zal de kinderkerkclub samen met kerkenraad evalueren of we in de toekomst zo verder gaan.

Cyclus Kinderkerkclub

januari 2017 - In de afgelopen jaren zijn we gestart met een eigen cyclus van verhalen voor de kinderen in de kerk. We vonden het belangrijk dat de kinderen, in de tijd dat ze op de basisschool zitten, ook de basisverhalen uit de Bijbel meekrijgen. Sinds een wat langere periode lopen hun verhalen dus vaak niet meer gelijk met die van de volwassenen in de kerk. Dit is geen probleem gebleken. De kinderen krijgen nu elke week verhalen uit bestaande kinderbijbels te horen via een rooster dat is opgesteld voor een aantal jaren. Zodra de hele cyclus doorlopen is, begint de cyclus opnieuw. De kinderen horen de verhalendus een aantal keren tijdens hun kinderkerkclubtijd. Elke keer dat ze een verhaal (weer) horen, zullen er nieuwe accenten gelegd kunnen worden, passend bij hun leeftijd. De leiding van de kinderkerkclub werkt graag met deze nieuwe opzet. Het geeft hen meer voldoening. Soms is het een beetje zoeken qua leeftijden, hoeveel kinderen komen er zondags en het verschil tussen de wensen van jongetjes en meisjes. Maar al met al zijn we dankbaar met een betrokken groep ouders, leiding en vooral met kinderen in de kerk. Zij brengen ons vaak vrolijkheid en levendigheid en daar zijn we dankbaar voor.

 

 

Na het eerste deel van de kerkdienst, waarin o.a. een van de kinderen de paaskaars aansteekt, gaan ze naar de kinderkerkclub.

Hoogtepunten zijn voor hen natuurlijk: het adventsproject, het kinderkerstfeest, het veertigdagenproject, palmpasen, de bijdrage aan de paasdienst, de oogstdienst, en de speciale vierjarigen- en twaalfjarigendienst.
Tijdens de vierjarigendienst worden kinderen welkom geheten in kerk en kinderkerkclub, tijdens de twaalfjarigendienst nemen kinderen afscheid van de kinderkerkclub en worden ze verwelkomd in de ”grote” kerk.
Ook de diensten die in samenwerking met bijvoorbeeld de catechisanten worden voorbereid zijn met name voor de oudste kinderen interessant. `

terug
 
 
Leesrooster 2019
Onder Zingeving-Vieren door het jaar: Lees elke dag mee met het Oecumenisch Leesrooster van de Raad van Kerken in Nederland.
 
Nieuwsbrief
Aanmelding voor en de laatste editie van deze nieuwe digitale nieuwsbrief onder Informatiekanalen-Nieuwsbrief.
 
Vanuit de kerkenraad
Een bericht aan het begin van het nieuwe seizoen: Wie zijn wij-Kerkenraad.
 
Stichting Wijdekerk

LHBT’ers zijn bij ons gewenst in de kerk, dat dragen we uit met de regenboogvlaggen die we hebben uitgehangen. Lees verder onder Wie zijn wij-Bovenplaatselijke organisaties en Zingeving-Gebeden, gedichten en andere teksten
 
 
Moldavië 2018
POZM-POZA: terugblik op de reis tijdens de dienst van 18 november (Jeugd-Specials)
 
Talenten gezocht!
De kerkenraad is naarstig op zoek naar talenten.
Er zijn een aantal vacatures ontstaan  binnen onze gemeente, in de kerkenraad, maar ook daarbuiten, zoals een ouderling en iemand die het paasontbijt coördineert.
  meer
 
Behoefte aan een gesprek?
We willen een (t)huis bieden. Dat betekent ook: omzien naar elkaar, openstaan voor elkaar, elkaar opzoeken. Lees verder onder Wie zijn wij?-Pastoraat of stuur een mail naar
 
 
Trouwen?
Zijn er trouwplannen? Denk ook op tijd aan kerkgebouw en dominee.
  meer
 
Dopen?
Een kindje geboren? Laat het ons weten, zeker als je het kindje wilt laten dopen.
  meer
 
Privacy
Voor de Privacyverklaring van de Protetstantse Gemeente Deil - Enspijk: privacyverklaring
 
ANBI
Bekijk de ANBI gegevens van onze diaconie (goedgekeurd tijdens de kerkenraadsvergadering van 7 juni 2018)
Bekijk de ANBI gegevens van onze gemeente (goedgekeurd tijdens de kerkenraadsvergadering van 1 juni 2017)
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.