Kleur in de kerk

Kleur in de kerk

In de veertigdagentijd, van aswoensdag tot Witte Donderdag, is paars de kleur in de kerk.

Paars:
inkeer,
bezinning,
rouw,
boete,
soberheid

maar ook:
wat werkelijk telt,
verwachten van en uitzien naar,
verstilling


Op Witte Donderdag is wit de kleur in de kerk.

Wit:
zuiverheid,
aan het licht komen,
helderheid,
schoongewassen zijn,
licht,
geboorte,
verlossing,
feest,
vreugde.

daarom wordt wit ook wel gebruikt bij doop en andere overgangsfases

Op Goede Vrijdag en Stille Zaterdag is zwart de kleur in de kerk.

Zwart:
rouwen,
diep verdriet,
duisternis,
crisis,
dood
en ook:
afwezigheid van lichtpunten,
afscheid nemen

daarom is zwart ook de kleur in de kerk bij een begrafenis

Liturgische schikkingen

Gedachtenisdienst

Zondag 25 november 2018 - We staken een kaars aan voor elk gemeentelid dat het afgelopen jaar is overleden.
En ieder kon een klein kaarsje aansteken voor de mens(en) in de persoonlijkr sfeer die (nog steeds) gemist worden.

Dankdag voor gewas en arbeid

Zondag 11 november 2018 - De schikking voor deze oogstdienst gaat over Liefde en Liefhebben.

Het Hart en de Rode Rozen zijn symbool van de Liefde.
Ons hart mag blij en dankbaar zijn met onze overvloed en rijkdom. Laat ons hart uitgaan naar diegene die niets
hebben door armoe, oorlog of geweld.

Dank voor vrede en alles wat we hebben gekregen.
Laten wij delen van onze overvloed,
Delen en geven, zoals de kinderen de
schoendozen rijkelijk hebben gevuld.

Liefhebben begint bij je naaste en omzien naar elkaar.

 Stille week en Pasen 2018

Klik op de foto hiernaast (de liturgische schikking op paasmorgen) voor alle schikkingen in de Stille Week.

Veertigdagentijd 2018

In deze veertigdagentijd zijn we Onderweg naar Pasen.
Het kruis zal er iedere week staan, en steeds wordt er weer een vak gevuld. Paars de kleur van inkeer en bezinning, het jute verbeeldt de "weg". De regenboog blijft deze periode ook aanwezig.

Klik op de regenboog voor alle liturgische schikkingen en teksten

De 6de zondag, 25 maart - palmpasen

Veertigdagentijd

Paasmorgen

Gods kracht
breekt door het donker
van de dood heen
licht raakt ons aan
kom, sta op
deel het leven
deel vertrouwen
God van licht en leven
in Jezus
is de dood overwonnen
in die kracht
mogen wij staan


 

Dankdag voor gewas en arbeid

Liturgische schikking bij Marcus 4: 26 -34 over het mosterdzaad dat ontkiemt, uitgroeit tot boom waarin de vogels kunnen nestelen.
Verwijzend naar deze tekst uit Marcus, staat er een glazen zuil met zaden, er liggen losse zaden op het doek, daarnaast natuurlijk de "oogst" van het land.
De tak is een beetje een herfstwondertak: het is een beukentak, maar er hangen 2 soorten appeltjes aan. En een vogelnestje. Het vogelnestje is nu nog leeg, maar in de lente zou een vogel er weer een ei in kunnen leggen en dan komt er dát vogeltje uit en geen ander soort.

Veertigdagentijd

27 maart: pasen

een dag vol beweging,
in de schikking zien we de beweging verbeeld.

schoenen aan
om met hem op weg
te gaan
die ons voor gaat
naar de ander
ons voorgaat
naar leven

onverwacht
loopt hij met je mee
de Opgestane Heer
te herkennen
in het brood
dat je deelt

God
van leven
dat onze voeten
blijven gaan
naar de A/ander


klik op de foto voor alle liturgische schikkingen in de veertigdagentijd

Dankdag voor gewas en arbeid

De cirkel van het wiel staat, samen met alle vruchten en zaden, naar de cyclus van zaaien, oogsten en weer zaaien.......en natuurlijk verwijst het karrenwiel ook naar het werken op het land.

Veertigdagentijd

Liturgische bloemschikkingen vanaf zondag 22 februari 2015
paasmorgen
5 april 2015

Maria
haar handen willen
vasthouden
wat niet vast te houden is
geopende handen
vertellen
over
het geheim
van leven
God
Uw licht breekt
onstuitbaar door

klik op de foto hiernaast voor beeld en tekst.

Dankdag voor gewas en arbeid

Zondag 9 november 2014 - een liturgische schikking visualiseerde onze dankbaarheid voor de resultaten van ons werk: de oogst van het land en ook ons werk op andere gebieden: op kantoor, in de bouw in de keuken, ....
Het is goed om ons te realiseren dat werk en inkomen geen vanzelfsprekende zaken zijn. We zijn dankbaar en tegelijk willen we omzien naar mensen en kinderen die met moeite het hoofd boven water houden.

Veertigdagentijd

30 maart 2014 - 4de zondag
zomaar
is het gezegd
ik niet,
nee, ik niet

toch
in angst
in benauwdheid
kan het anders gaan
dan gedacht

stilte
daalt
neer
trouwe God
dat wij blijven staan
voor recht en gerechtigheid

klik op de foto
voor alle schikkingen en teksten
vanaf de eerste zondag in de veertigdagentijd

  

Dankdag 2013

dankbaar dat we de oogst veilig en in vrijheid kunnen binnenhalen (de V staat voor vrijheid en veilig).

Pinksteren 2013

De geest
laat zich niet opsluiten in de mens
en laat ons in beweging komen
De geest
breekt zelfs door de taalbarriere heen
een ieder hoort het woord in zijn eigen taal

Belijdenis Amanda

Op zondag 14 april 2013

De handen zijn de handen van de eeuwige,
die hij behoedzaam om het nieuwe leven houdt.
De biedermeier is opnieuw geboren worden.
Wit is de kleur van het licht
en het groen de kleur van het donker.

Veertigdagentijd 2013

Zondag 31 maart 2013
Paasmorgen

Zie het leven
opgestaan uit de dood.

Een stralend licht
verlicht het leven op aarde.

Dit licht,
draag het mee in je hart
op je handen
op je levensweg.


 


 


Klik op de foto hierboven voor alle schikkingen in de veertigdagentijd

Gedachtenisdienst 2012

De bloemen maken een halve cirkel,
dit verbeeldt zo ons sterfelijk leven.
De cirkel lijkt onderbroken, maar het verbond met de Heer blijft.
Hij maakt de cirkel compleet.
In zijn Licht mogen we verder leven.

We ontsteken een kaars
voor elke overledene het afgelopen jaar uit onze kring
en een laatste kaars
voor alle overleden geliefden die in onze harten leven
en voor allen die naamloos en nodeloos sterven.

uit de liturgie van de Gedachtenisdienst:
Als je verdrietig bent,
eenzaam of bang,
of als het donker is,
de nacht duurt zo lang,
denk dan aan God,
Hij maakt het licht,
een sprankje hemel,
de dag komt in zicht..

Dankdag 2012

Uit een graankorrel groeit een halm met veel korrels,
ons dagelijks brood.

Wij mogen zaaien,
God laat het zaad groeien 'terwijl we slapen'.

De vogels in de bomen zaaien niet en maaien niet
en zingen Gods lof.

(Marcus 4: En hij zei: ‘Het is met het koninkrijk van God als met een mens die zaad uitstrooit op de aarde:  hij slaapt en staat weer op, dag in dag uit, terwijl het zaad ontkiemt en opschiet, ook al weet hij niet hoe.  De aarde brengt uit zichzelf vrucht voort, eerst de halm, dan de aar, en dan het rijpe graan in de aar.  Maar zo gauw het graan het toelaat, slaat hij er de sikkel in, omdat het tijd is voor de oogst.’ )

Pinksteren

De lijnen verwijzen naar de vier windstreken:
gezonden in de geest van God

Veertigdagentijd

Bloemschikkingen
op de zondagen
26 februari t/m 1 april 2012,
de Goede Week en Pasen.

Klik op de foto hiernaast voor het verhaal in woord en beeld.

 

Dankdag voor gewas en arbeid

4 november 2011 - De wereldbol wordt op handen gedragen, handen van dankbaarheid voor de oogst die wij ontvingen.

 

terug
 
 
Leesrooster 2019
Onder Zingeving-Vieren door het jaar: Lees elke dag mee met het Oecumenisch Leesrooster van de Raad van Kerken in Nederland.
 
Nieuwsbrief
Aanmelding voor en de laatste editie van deze nieuwe digitale nieuwsbrief onder Informatiekanalen-Nieuwsbrief.
 
Vanuit de kerkenraad
Een bericht aan het begin van het nieuwe seizoen: Wie zijn wij-Kerkenraad.
 
Stichting Wijdekerk

LHBT’ers zijn bij ons gewenst in de kerk, dat dragen we uit met de regenboogvlaggen die we hebben uitgehangen. Lees verder onder Wie zijn wij-Bovenplaatselijke organisaties en Zingeving-Gebeden, gedichten en andere teksten
 
 
Moldavië 2018
POZM-POZA: terugblik op de reis tijdens de dienst van 18 november (Jeugd-Specials)
 
Talenten gezocht!
De kerkenraad is naarstig op zoek naar talenten.
Er zijn een aantal vacatures ontstaan  binnen onze gemeente, in de kerkenraad, maar ook daarbuiten, zoals een ouderling en iemand die het paasontbijt coördineert.
  meer
 
Behoefte aan een gesprek?
We willen een (t)huis bieden. Dat betekent ook: omzien naar elkaar, openstaan voor elkaar, elkaar opzoeken. Lees verder onder Wie zijn wij?-Pastoraat of stuur een mail naar
 
 
Trouwen?
Zijn er trouwplannen? Denk ook op tijd aan kerkgebouw en dominee.
  meer
 
Dopen?
Een kindje geboren? Laat het ons weten, zeker als je het kindje wilt laten dopen.
  meer
 
Privacy
Voor de Privacyverklaring van de Protetstantse Gemeente Deil - Enspijk: privacyverklaring
 
ANBI
Bekijk de ANBI gegevens van onze diaconie (goedgekeurd tijdens de kerkenraadsvergadering van 7 juni 2018)
Bekijk de ANBI gegevens van onze gemeente (goedgekeurd tijdens de kerkenraadsvergadering van 1 juni 2017)
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.